Skocz do zawartości

slon

Użytkownicy
 • Zawartość

  111
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

73 Bardzo dobra

O slon

 • Ranga
  5/10

Informacje

 • Płeć
  Mężczyzna

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. Jak zobaczyłem jedno z tych zdjęć to przypomniały mi się zajęcia z gleboznawstwa
 2. @Treker i o to mi chodziło. Sądziłem , że tego właśnie się tyczy to drugie pytanie (zostało wydzielone od pierwszego) jeśli miało być inaczej to faktycznie mój błąd.
 3. Wersja alternatywna z wykorzystaniem timer1 do odmierzania czasu. Rozmiar szkicu zmniejszony do 5%. volatile uint8_t count; volatile uint8_t countBuf; uint8_t timerSeconds; uint8_t timerSecondsBuf; uint8_t score; uint16_t timer1; uint16_t ledCounter; #define BAUD_RATE 9600 #define BAUD_RATE_DIVISOR (F_CPU / 16 / BAUD_RATE - 1) void setup() { UCSR0A = 0 << TXC0 | 0 << U2X0 | 0 << MPCM0; UCSR0B = 0 << RXCIE0 | 0 << TXCIE0 | 0 << UDRIE0 | 0 << RXEN0 | 1 << TXEN0 | 0 << UCSZ02 | 0 << TXB80; UCSR0C = 0 << UMSEL01 | 0 << UMSEL00 | 0 << UPM01 | 0 << UPM00 | 0 << USBS0 | 1 << UCSZ01 | 1 << UCSZ00 | 0 << UCPOL0; UBRR0 = BAUD_RATE_DIVISOR; DDRC = 15; // A0..A3 Output DDRB = 48; //D8...D11 INPUT, D12 and D13 Output PORTB = 15; //D8...D11 High impedance DDRD = 60; //D2...D5 OUTPUT PORTD = 192; //D6 D7 High impedance PCICR = 5; // enable pin change interrupt bank 0 and 2 PCMSK0 = 15; //enable pin change interrupt PCINT0...PCINT3/D8...D11 PCMSK2 = 192; // enable pin change interrupt PCINT22/D6 D7 TCCR1A = 0; TCCR1B = 1 << WGM13 | 1 << WGM12 | 1 << CS12 | 1 << CS10; //prescaler set to 1024 TIMSK1 = 32; // enable capture event interrupt ICR1 = 15625; //input capture register 1s } void loop() { start(timeSet(2, 0, 0), timeSet(1, 0, 0), timeSet(1, 0, 0), 170); } ISR(TIMER1_CAPT_vect) { if (count == 255) { countBuf = 0; count = 0; } count++; timerSeconds++; if (!timerSeconds) timerSecondsBuf++; } ISR(PCINT0_vect) { for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { if (bitRead(PINB, i) == 0 && bitRead(PIND, 2 + i) == 1) { bitClear(PORTD, 2 + i); score++; } } } ISR(PCINT2_vect) { for (uint8_t i = 0; i < 2; i++) { if (bitRead(PIND, i + 6) == 0 && bitRead(PINB, i + 4) == 1) { bitClear(PORTB, i + 4); score++; } } } void results() { if (ledCounter - score > 0 && ledCounter - score < 5 ) bitSet(PORTC, (ledCounter - score) - 1); } void start(uint16_t wait, uint16_t onTime, uint16_t offTime, uint16_t counter) { static uint8_t index = 0; uint8_t pin[30] = {3, 4, 12, 2, 4, 13, 3, 2, 2, 4, 5, 13, 3, 5, 3, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 2, 3, 4, 2, 12, 12, 3, 2}; for (countBuf; countBuf < count; countBuf++) { timer1 = timerSeconds + (timerSecondsBuf * 256); //printi(timer1); printc('\n'); if (timer1 == wait + 1 && ledCounter <= (counter - 1)) { (pin[index] == 12 || pin[index] == 13) ? PORTB |= 1UL << (pin[index] - 8) : PORTD |= 1UL << pin[index]; ledCounter++; //printi(ledCounter); printc('\n'); } else if (timer1 == wait + 1 + onTime) { (pin[index] == 12 || pin[index] == 13) ? PORTB &= ~(1UL << (pin[index] - 8)) : PORTD &= ~(1UL << (pin[index])); results(); printi(score); printc('\n'); } if (timer1 == wait + onTime + offTime) { index++; if (index == 30) index = 0; timerSeconds = wait; //if (ledCounter == 5) ICR1 = 3999; ledCounter < 34 ? ICR1 -= 233 : ICR1 -= 46; } else if (timer1 > wait + onTime + offTime) timerSeconds = 0; } } uint16_t timeSet(uint16_t s , uint16_t m , uint16_t h) { h = h * 3600; m = m * 60; return h + m + s; } void printc(char c) { loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0); // wait for transmit buffer to be empty UDR0 = c; // transmit character out the serial port } void prints(char *s) { while (*s) { printc(*s); s++; } } void printi(long i) { char s[25]; // character buffer to build string in itoa(i, s, 10); // convert integer to ASCII string, base 10 prints(s); // now print the string on the serial port } Rozgrywka nie kończy się po zapaleniu 4 diod a trwa dalej aż do 170 mignięć. Wartości poniżej jednej sekundy można uzyskać modyfikując rejestr ICR1 np: dajemy w komentarz tą linijkę //ledCounter < 34 ? ICR1 -= 233 : ICR1 -= 46; i tą //printi(score); printc('\n'); odznaczamy komentarz w tej linijce if (ledCounter == 5) ICR1 = 3999; i tej printi(timer1); printc('\n'); wartości dla funkcji start ustawiamy np: start(timeSet(15, 0, 0), timeSet(6, 0, 0), timeSet(2, 0, 0), 20); z takimi zmianami szkic można wgrać do arduino i otworzyć serial monitor. Po piętnastu sekundach diody zaczynają się zmieniać i po 5 mignięciach zostaje ustawiona wartość dla rejestru ICR1 na 3999 czyli 256 ms i co tyle jest aktualizowana zmienna timer1. Natomiast czas włączenia będzie wynosił 256ms * 6 = 1536ms i czas wyłączenia 2*256=512ms. Czas można też spowolnić ustawiając wartość dla rejestru ICR1 np na 62499 czyli 4s. W takim wypadku zmienna timer1 będzie aktualizowana co 4s , włączenie 6*4 =24s i wyłączenie 6*2=12s. Co do samych wartości dla rejestru ICR1 to można pobrać darmową aplikację z google play AVR Calculator w, której wystarczy podać kilka parametrów (w tym wypadku procesor 16MHz, timer 16 bit, Prescaler 1024 i podać czas jaki nas interesuje lub częstotliwość i kliknąć calculate). Ten kod nie działa w simulIDE trzeba wgrywać do prawdziwego arduino :).
 4. Skoro już jesteśmy przy Atmel Studio to opiszę coś pożytecznego czyli: jak przesiąść się z Arduino IDE na Atmel Studio . W tym celu użyłem: Arduino IDE 1.8.2 , Atmel Studio 7.0 zainstalowane w katalogach domyślnych. Arduino Nano (klon). Na początek otwieramy Arduino IDE tworzymy nowy (pusty) projekt o nazwie np: Arduino. W ustawieniach Arduino IDE zaznaczamy opcję upload (jest podkreślona na obrazku) i wgrywamy do naszego arduino (u mnie jest to nano). To co nas będzie interesowało to port COM oraz Overriding Baud Rate. Teraz instalujemy Atmel Studio 7.0 Po zainstalowaniu AS7 wybieramy Tools i kolejno External tools. Tutaj mamy trzy pozycje do uzupełnienie: Title: proponuje zostawić tak jak jest Command: wklejamy to co poniżej C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude.exe Arguments: tutaj trzeba uwzględnić numer portu COM oraz Overriding Baud Rate tak jak na pierwszym obrazku z Arduino IDE. Tu się zgada więc nie muszę tego zmieniać. Jeśli będzie inaczej to po wklejeniu do AS trzeba sobie te wartości odpowiednio ustawić. -C"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" -v -patmega328p -carduino -PCOM7 -b57600 -D -Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i Na koniec Zaznaczamy jeszcze: Use output window. W tym momencie mamy skonfigurowany AS7 do pracy z arduino. Tworzymy więc pierwszy projekt oparty na szkicu Arduino IDE. Wybieramy kolejno File , New project , wybieramy ostatnią pozycję i zatwierdzamy. tutaj kolejno wybieramy ścieżkę do pliku arduino, który stworzyliśmy w pierwszym etapie oraz rodzaj płytki i zatwierdzamy. teraz w zasadzie można tylko uzupełnić setup() i loop() o np: kod blinka. Kolorowanie składni oraz autouzupełnianie działa wiec będzie to bardzo proste. Następnie wybieramy Build Solution i sprawdzamy czy kompilator nie zgłosił żadnych błędów. Następnie przechodzimy do zakładki tools i wybieramy Arduino_via_bootloader (taki tytuł nadaliśmy). Jeśli cały proces przebiegł poprawnie to będziemy mieli arduinowego blinka wgranego z poziomu AS7. Teraz ktoś mógł by powiedzieć ok ale ja chce pisać w sposób typowy dla AS a nie arduino. W tym celu postępujemy podobnie. file ---> new project , i opcja nr dwa. Następnie Wybieramy atmegę 328P i zatwierdzamy. tutaj przykładowy projekt ala blink z makrami bitSet i bitClear zaczerpniętymi a Arduino IDE. Wgrywamy w identyczny sposób jak w poprzednim przykładzie czyli Build ---> build Solution , tools--> Arduino_via_bootloader. W ten sposób mamy edytor ala mercedes ale bez opcji debuggowania. I na koniec jedna istotna uwaga. Część tego opisu można znaleść na YT (filmik trwa około 7min) ale nie jest to tak wyczerpująco opisane. Jeśli ktoś zauważy jakiś błąd to warto to zasygnalizować chociaż sprawdzałem kilka razy. Robiłem też test dla Arduino Uno. Działa bez problemu aczkolwiek w mim wypadku Overriding Baud Rate wynosił 115200 .
 5. @Treker co do formatowania to sam długo tego nie wiedziałem a faktycznie bardzo przydatne. Jak dla mnie kolejna ciekawa sprawa tyczy się Arduino Reference. Wiadomo , że jest na arduino.cc , w kursach forbota, ale można też pobrać aplikację na smartfona : Arduino Language Reference z google play. Aplikacja działa offline możemy ją pobrać bezpłatnie ale jeśli chcemy mieć dostęp do funkcji i do wyszukiwania to trzeba zapłacić 10 czy 15zł dokładnie nie pamiętam. Jest tam sporo przykładów podobnie jak na arduino.cc (ale niektóre chyba sią inne). Na początek super sprawa ale później też się przydaje.
 6. PlatformIO nie próbowałem AS 7 mam zainstalowany ale jak to się włącza (w sensie długo) to notepad++ wystartuje kilka razy a w zasadzie to nawet arduino ide z notpadem++ szybciej się uruchamia niż AS7 (bynajmniej u mnie). Do notepad++ jest plugin arduino kolory można sobie poustawiać w zasadzie dowolne. No ale miało być o arduino/ide to taki kolejny tips dla osób które korzystają jednak z arduino ide ale mają dość rozciągania tego małego okienka edytora to można sobie to łatwo ustawić w ustawieniach klikamy w tą ścieżkę. Następnie otwieramy plik preferences.txt. Zamykamy wszystkie okna arduino ide ustawiamy szerokość i wysokość okna na odpowiednią dla naszych potrzeb i zapisujemy. Ponownie włączamy arduino ide w nowym rozmiarze.
 7. Temat odwrotny do już istniejącego na forum ale niosący jakiś pozytywny przekaz. Z mojego punktu widzenia miejsce pierwsze jeżeli chodzi o Arduino IDE poza prostotą użycia to: możliwość korzystania z innych edytorów (w zasadzie to chyba może być dowolny). Niektórzy zapewne wiedzą jak to się robi ale pewnie nie wszyscy. W arduino IDE otwieramy nasz przykładowy projekt następnie ustawienia i zaznaczamy : use external editor (użyj zewnętrznego edytora) zaznaczamy akceptujemy i wym momencie pole edytora arduino IDE zmienia kolor i przestaje być aktywne. Następnie otwieramy nasz projekt w innym edytorze np. w notatniku c++ .Wygląda to tak: i teraz jaka jest główna zaleta ? Jeżeli w notatniku dokonam zmian i dam zapisz to te zmiany automatycznie pojawią się w Arduino IDE (poniżej przykład) skomentowałem dwie zmienne zapisałem te zmiany w notatniku i gotowe. Zmiany widać automatycznie w arduino IDE (nie trzeba robić kopiuj wklej). Jeżeli w arduino ide kliknę weryfikuj to pojawi się komunikat o błędzie (czyli standardowe zachowanie w takiej sytuacji). Podsumowując mogę mieć ulubiony edytor i nie muszę się zastanawiać jak z jego poziomu zaprogramować arduino. Zachęcam innych do podzielenia się pozytywnymi informacjami o arduino/ide.
 8. Poradnik ciekawy aczkolwiek jak sam zauważyłeś przedstawiasz jak coś zrobić na max możliwości więc niema co się dziwić , że będzie to czarna magia bynajmniej do jakiegoś czasu (albo i dłużej) dla osób , które na co dzień korzystają z arduino IDE raptem od roku czy dwóch traktując to jako hobby. Jeżeli ktoś będzie chciał poznaj lepiej avr to zawsze może kupić ATMEGA328PB-XMINI. Zestaw kosztuje połowę ceny "genuine" arduino uno a ma dodatkowo zintegrowany debugger z pełnym wsparciem dla Atmel Studio od wersji 6.2 (aktualna chyba 7.0). Zgodzę się , że i tak jest to drożej niż za zestaw stm (który będzie o wiele szybszy) ale jeżeli ktoś nie potrafi w pełni wykorzystać takiego uno to jaki jest cel sięgania po coś szybszego ? Moim zdaniem lepiej nauczyć się jak działa zabawka i poznać jej ograniczenia a dopiero później spróbować czegoś szybszego. Można by to zajść od drugiej strony i zapytać : po co uczyć się zabawki skoro można zacząć od stm ? Zależy co do kogo bardziej trafia co łatwiej jest zrozumieć. Opisz jakiś DIY oparty na stm (ale tak od A do Z) , krótki prosty (przez prosty rozumiem taki który będzie zrozumiały dla każdego) ale niewykonalny na avr. W taki sposób z pewnością przekonasz kogoś do stm.
 9. Przyszedł mi do głowy taki pomysł co do zamieszczania nowych pytań na forum. Załóżmy , że chce założyć nowy temat / czy zadać nowe pytanie. Obecnie zaczynam pisać i daje wyślij. Można by to tak zmodyfikować , że najpierw piszę samo pytanie i klikam np: sprawdź czy szukaj i w tym momencie przeszukiwane jest forum pod kontem danego zagadnienia i powiedzmy dostajemy trzy podpowiedzi (lub więcej), że w tych wątkach może być odpowiedz na dane pytanie jeśli jednak po przeczytaniu tych wątków nie znajdziemy odpowiedzi to odblokuje się opcja wyślij. Jednocześnie mogła by być kierowana wiadomość zwrotna do administratora ile czasu dana osoba poświęciła na przeczytanie podesłanych podpowiedzi. Sam przyznam , że niejednokrotnie szukałem informacji na dany temat ale nie na forbocie a okazało się ,że wszystko było tutaj i to bardzo dobrze opisane. Natomiast co do profilu to zgadam się , że każdy powinien go mieć z tym , że obecnie jak najadę na profil myszką to widzę kiedy ktoś dołączył itp. a można by tam wstawić np: wiek: przedział np między 30-40 lat elektronika: hobby, praca, inne i od jakiego czasu programowanie : j/w Dla pozycji 2 oraz 3 dobrze było by dodać możliwość napisania czegoś od siebie czyli kilka zdań w danym temacie, które można by było podejrzeć po kliknięciu w (elektronika czy programowanie). Co do formatek to ja jestem sceptyczny. Patrząc na to od strony praktyczniej a miałem kiedyś do czynienia z tego typu formatkami w pracy to raczej mało kto chce je wypełniać.
 10. kolejna aktualizacja do funkcji start extern volatile unsigned long timer0_millis; uint16_t ledCounter; uint8_t state; enum State {RESTART_TIME, ON_TIME, OFF_TIME, SET_TIME}; void setup() { Serial.begin(9600); DDRC = 15; // A0..A3 Output DDRB = 48; //D8...D11 INPUT, D12 and D13 Output PORTB = 15; //D8...D11 High impedance DDRD = 60; //D2...D5 OUTPUT PORTD = 192; //D6 D7 High impedance } void loop() { start(timeSet(1, 0, 0), 150, 150, 100); } void start(uint32_t wait, uint32_t onTime, uint32_t offTime, uint16_t counter) { static byte index = 0; byte pin[30] = {3, 4, 12, 2, 4, 13, 3, 2, 2, 4, 5, 13, 3, 5, 3, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 2, 3, 4, 2, 12, 12, 3, 2}; if (state == RESTART_TIME) { //Serial.println("start"); state = ON_TIME; timer0_millis = 0; } if (timer0_millis > wait && timer0_millis <= (onTime + wait) && state == ON_TIME && ledCounter <= (counter - 1)) { (pin[index] == 12 || pin[index] == 13) ? PORTB |= 1UL << pin[index] - 8 : PORTD |= 1UL << pin[index]; state = OFF_TIME; } if (timer0_millis >= (wait + onTime) && state == OFF_TIME) { if (timer0_millis < onTime + wait) return; Serial.println(timer0_millis); (pin[index] == 12 || pin[index] == 13) ? PORTB &= ~(1UL << (pin[index] - 8)) : PORTD &= ~(1UL << (pin[index])); ledCounter++; state = SET_TIME; } if (timer0_millis >= (onTime + offTime + wait) && state == SET_TIME) { if (timer0_millis < onTime + offTime + wait) return; Serial.println(timer0_millis); Serial.println(ledCounter); index++; if (index == 30) index = 0; state = ON_TIME; timer0_millis = wait; } } uint32_t timeSet(uint32_t s , uint32_t m , uint32_t h) { h = h * 1000 * 3600; m = m * 1000 * 60; s = s * 1000; return h + m + s; } Po n ilości prób zaobserwowałem że diody czasami potrafią zmieniać stany w, krótszym czasie niż zadany. W teorii wygląda to tak , że dioda zaświeca się następnie powinna zgasnąć i zaświecić się kolejna ale przy krótkich czasach np: 250/250ms on/off stanu niskiego prawie nie widać tak jakby odrazu zapalała się kolejna dioda. Aby zaobserwować jak to wygląda w terminalu trzeba w w/w kodzie skomentować lub usunąć return; wgrać szkic otworzyć terminal odczekać chwilę i sprawdzić wyniki. Poza liczbami, które oznaczają mignięcia diod zobaczymy też cyfry 1024 czy 1280 co oznacza , że w tym momencie stan niski był krótszy niż powinien. Debugera niestety nie mam więc jest dodatkowy if z return i w ten sposób działa to prawidłowo. Czasy on off są takie jak być powinny (czasem jest 1ms różnicy ale to mi nie przeszkadza). Jest dodatkowa funkcja do wprowadzania czasu timeSet() kolejno sekundy , minuty, godziny. Sprawdzałem z opóźnieniami 2-5 godzin (jest jakieś 2-5s opóźnienia).
 11. Rozmiar całego szkicu udało się zmniejszyć z 9% do 6% zastępując Serial.begin() wpisami do rejestru oraz Serial.print() trzema funkcjami.
 12. Drobna uwaga dla osób które chciały by modyfikować w/w kod w sposób w , którym funkcja start() miała by się wykonać po czasie większym niż: onTime+wait. Czyli np: onTime=1000; wait=1000; czyli mamy 2s na rozpoczęcie rozgrywki ale chcemy aby rozgrywka rozpoczęła się dopiero na nasz sygnał (mniejsza o to jaki to będzie sygnał) a ten może być po czasie większym niż 2s. W takim wypadku funkcja start() nie wykona się. Aczkolwiek wystarczy prosta modyfikacja. static byte power = 0; // to już jest tylko trzeba nadać wartość zero dla zmiennej power if (power==0) {power=1; timer0_millis=0;} // i jako pierwszy dodać ten warunek w ten sposób działa to bardziej uniwersalnie. Jeśli ktoś nie lubi cyferek to można: #define RESET 0 #define ON 1 #define OFF 2 #define SET 3 lub przypisać inne wartości np. 20,21,22,23 tak , żeby zostawić "miejsce" dla pinów.
 13. Wklejam ostatnią pełną wersję dla całego projektu z drobnymi poprawkami. Funkcja start w w/w formie raz na kilkanaście czy kilkadziesiąt prób działa niepoprawnie a więc została w niewielki stopniu zmodyfikowana. Dla nowej wersji zrobiłem kilka tysięcy prób z różnymi wartościami i żaden błąd się nie pojawił. Dodałem też komentarze extern volatile uint32_t timer0_millis; //zmienna zdefiniowana w wiring.c volatile uint8_t score =0; //przyznane punkty uint16_t ledCounter=0; //licznik diod uint32_t wait_ = 2000; //czas na rozpoczęcie rozgrywki w milisekundach uint32_t ledOff = 1000; //początkowy czas wyłączenia diody w milisekundach uint32_t ledOn = 1000; //początkowy czas włączenia diody w milisekundach uint8_t mistakes = 4; //dopuszczalna ilość pominiętych diod void setup() { Serial.begin(9600); DDRC = 15; // A0..A3 Output DDRB = 48; //D8...D11 INPUT, D12 and D13 Output PORTB = 15; //D8...D11 High impedance DDRD = 60; //D2...D5 OUTPUT PORTD = 192; //D6 D7 High impedance PCICR = 5; // enable pin change interrupt bank 0 and 2 PCMSK0 = 15; //enable pin change interrupt PCINT0...PCINT3/D8...D11 PCMSK2 =192; // enable pin change interrupt PCINT22/D6 D7 } void loop() { start(wait_,ledOn,ledOff,mistakes); } //sprawdzamy od którego z czterech przycisków (D8...D11) pochodzi przerwanie //jeżeli wcisnęliśmy przycisk odpowiadający zapalonej diodzie to przyznawany jest punkt i dioda gaśnie ISR(PCINT0_vect) { for (byte i=0; i<4; i++) { if (bitRead(PINB,i)==0 && bitRead(PIND,2+i)==1) {score++; bitClear(PORTD, 2+i);} } } //analogicznie jak wyżej z tym , że dla dwóch przycisków D6 i D7 ISR(PCINT2_vect) { for (byte i=0; i<2; i++) { if (bitRead(PIND,i+6)==0 && bitRead(PINB,i+4)==1) {score++; bitClear(PORTB,i+4);} } } //sprawdzamy czy liczba zapalonych diod jest różna od ilości zdobytych punktów. //jeśli tak to zapalamy kolejno diody na pinach A0 A1 A2 A3 void results() { if (ledCounter - score>0 && ledCounter - score<5 ) bitSet(PORTC,(ledCounter - score)-1); } //skracamy czas trwania stanu niskiego i wysokiego void difficulty() { if (ledOn>500) {ledOff -= 15; ledOn -= 15;} else if (ledOff>200) {ledOff -= 3; ledOn-=2;} else {ledOn=1003; ledOff=1003;} } void start(uint32_t wait, uint32_t onTime, uint32_t offTime, uint8_t counter) { static byte index = 0; byte pin[30] = {3,4,12,2,4,13,3,2,2,4,5,13,3,5,3,5,3,4,4,3,5,3,2,3,4,2,12,12,3,2}; static byte power = 1; //zapalamy diodę na pinie określonym w tablicy if (timer0_millis > wait && timer0_millis < (onTime+wait) && power==1 && (ledCounter - score)<mistakes) { if (pin[index] > 11 && pin[index] < 14) {bitSet(PORTB,pin[index]-8);} else if (pin[index] > 1 && pin[index] < 6) {bitSet(PORTD,pin[index]);} difficulty(); Serial.print(" missed "); Serial.print(ledCounter - score); power=2; } //wyłączamy diodę na pinie określonym w tablicy if (timer0_millis >= (onTime+wait) && power==2) { if (pin[index] > 11 && pin[index] < 14) {bitClear(PORTB,pin[index]-8);} else if (pin[index] > 1 && pin[index] < 6) {bitClear(PORTD,pin[index]);} ledCounter++; results(); Serial.print(" score "); Serial.print(score); power=3; } //ustawiamy czas do wartości równej początkowemu opóźnieniu if (timer0_millis >= (onTime+offTime+wait) && power==3) { index++; if (index==30) index=0; power=1; Serial.print(" Blink "); Serial.println(ledCounter); timer0_millis =wait; } }
 14. Fajnie , że komuś się to spodobało Dzięki @Treker i @Gieneq. W między czasie napisałem funkcję start(); od nowa void start(uint16_t wait, uint32_t onTime, uint32_t offTime, uint8_t counter) { static byte index=0; byte pin[30] = {3,4,12,2,4,13,3,2,2,4,5,13,3,5,3,5,3,4,4,3,5,3,2,3,4,2,12,12,3,2}; static byte power=1; if (timer0_millis > wait && timer0_millis < (onTime+wait) && power==1 && ledCounter<=(counter-1)) { if (pin[index] >= 12 && pin[index] <= 13) {bitSet(PORTB,pin[index]-8);} else if (pin[index] >= 2 && pin[index] <= 5) {bitSet(PORTD,pin[index]);} power=0; } if (timer0_millis >= (onTime+wait) && power==0) { if (pin[index] >= 12 && pin[index] <= 13) {bitClear(PORTB,pin[index]-8);} else if (pin[index] >= 2 && pin[index] <= 5) {bitClear(PORTD,pin[index]);} ledCounter++; power=1; } if (timer0_millis >= (onTime+offTime+wait)) {timer0_millis =wait; index++; if (index==30) index=0;} } Nie jest specjalnie długa więc wklejam w całości. Niema numeru pin bo i tak zmienia się automatycznie. Na pierwszym miejscu jest czas opóźnienia. Czas na jaki włączamy led , Czas na jaki wyłączamy led, i ile razy ma się zaświecić led (docelowo dopuszczalna ilość błędów ). Losowości tutaj niema ale wcześniej też nie było wiec zamiast random() jest tablica z numerami pinów.
×
×
 • Utwórz nowe...