Skocz do zawartości

Bhoy67

Użytkownicy
 • Zawartość

  29
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

24 Dobra

O Bhoy67

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. Na obu jest niepoprawnie, napięcie U_ wyj jest na obciążeniu- rezystorze R2. Tak jak już pisałem poprzednio: "na rysunku z lewej U_wyj to po prostu napięcie na rezystorze tym po prawej, to nadal ten sam rezystor"
 2. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to pytanie o schemat. Ale tam gdzie narysował Ci to Gieneq: tak, opór wewnętrzny to ten rezystor po lewej tak, oba rysunki są połączeniem szeregowym tych rezystorów na rysunku z lewej U_wyj to po prostu napięcie na rezystorze tym po prawej, to nadal ten sam rezystor. Oba rysunki to ten sam schemat tylko inaczej narysowany.. W obu przypadkach do baterii łączymy szeregowo dwa rezystory, z których jeden to powiedzmy obciążenie, a drugi symbolizuje rezystancję wewnętrzną źródła.
 3. Ja niedawno obsługiwałem z Arduino taki właśnie sterownik z botlandu: https://botland.com.pl/pl/sterowniki-serw/2447-pca9685-sterownik-serw-16-kanalowy-12-bitowy-pwm-i2c-adafruit-815.html?search_query=sterownik+serw&results=63 Jest tam link do przewodnika, podaję niżej: https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver Przeglądałeś już to? Mi osobiście pomogło, na dalszych stronach jest opisane korzystanie z biblioteki Adafruit_PWMServo Library.
 4. Jak chodzi o Arduino IDE to można włączyć tak (sprawdzałem jeszcze to przed chwilą u siebie dla przypomnienia): Plik->Preferencje-> do zaznaczenia "Wyświetl numery linii"
 5. Nie mam przy sobie tej płytki Nucleo, żeby to sprawdzić. Mam jeden pomysł, co może być problemem. W bibliotekach do F4 struktury GPIO_InitTypeDef mają jeszcze jedno pole więcej- Alternate. No i w przypadku pinów, w których używamy Alternate Functions trzeba to pole wypełnić. Dodaj linię: gpio.Alternate=GPIO_AF7_USART2; Że jest takie pole jak Alternate to możesz sobie podejrzeć w headerze "... gpio.h", tam gdzie jest deklaracja tej struktury GPIO_InitTypeDef. Natomiast stałe możliwe do wpisania w to pole są w pliku "... gpio_ex.h".
 6. @korczyna, pokaż cały kod, bo myślę, że w czym innym może być problem, że program nie działa jak chcesz. Niekoniecznie w konfiguracji pinu Rx. Dodaj też jaką masz płytkę i jaki dokładnie mikrokontroler (może Discovery F4 z kursu na Forbocie o CubeMX???). Skoro masz wpisane "GPIO_MODE_INPUT" w poprawionej wersji to pewnie dobrze. Btw. nawet w HALu dla F1 jak zajrzymy do pliku "stm32f1xx_hal_gpio.h" to mamy tam linię: #define GPIO_MODE_AF_INPUT GPIO_MODE_INPUT /*!< Alternate Function Input Mode */ Także to jedno i to samo Może gdzieś indziej masz błąd, ale to musisz kod pokazać.
 7. W takim układzie prąd by płynął tylko przez jeden z tych dwóch elementów. Patrząc na rysunek to po zamianie niebieskiego z pomarańczowym prąd by tylko płynął przez fotorezystor, a przez rezystor nie. Na tej górnej nóżce rezystora 1k byłoby napięcie 0 V (potencjał masy). Zamieniając pomarańczowy z czerwonym- prąd płynie tylko przez rezystor 1k, a na dolnej nóżce fotorezystora jest napięcie zasilania 5V.
 8. @ceiem, a o jakie zamiany konkretnie Ci chodzi? Do wejścia analogowego powinnaś wychodzić z węzła między rezystorem, a fotorezystorem (na rysunku pomarańczowy przewód). Zasilanie i masę możesz zamienić. W tej chwili odczytujesz napięcie odłożone na rezystorze 1k (potencjał tego "pomarańczowego" węzła względem masy). Po zamianie + z - odczytywać będziesz napięcie na fotorezystorze.
 9. @Cyniu, skorzystałeś z niewłaściwego wzoru. Dla 3 rezystorów nie tak on powinien wyglądać. Spróbuj wyprowadzić sobie wzór na 3 rezystory połączone równolegle z zależności: 1/Rz = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 Z tego wyznacz Rz Mi na szybko wyszło dla tych rezystorów niemal równe 0,2k (minimalnie poniżej), więc zgodnie z pomiarem
 10. Tak, ja użyłem przewodów z zestawu. Nie będzie to czytelnie i ładnie wyglądać, ale da się i będzie działać. Jednak jak dopisałem po edycji postu- możesz uciąć końcówki nóżek rezystorów, które posiadasz i zrobić jak w kursie.
 11. @ceiem, w artykule chodziło o odcięte podczas lutowania końcówki nóżek rezystorów. Ja jak przerabiałem kursy forbota (najpierw ten, a lutowania sporo później) też ich jeszcze nie miałem przerabiając ten odcinek z wyświetlaczem Zatem wykorzystałem zwykłe kabelki. Płytka stykowa wyglądała znacznie brzydziej niż na zdjęciach z kursu Ale działać działało. Edycja: Oczywiście rezystory jakieś posiadasz, więc możesz też obcinaczkami przyciąć ich nóżki i wykonać wszystko jak w kursie.
 12. @kmik, to jest układ, gdzie rezystory połączone są szeregowo, więc przed oba rezystory płynie ten sam prąd I=const. Prawo Ohma: R=U/I, przekształćmy (bo R jest znane dla obu rezystorów)-> U=R*I. Skoro I jest stałe to znaczy, że R jest proporcjonalne do U (tak jak napisał Gieneq). Stąd dla większego R większe U na tym rezystorze, dla mniejszego R mniejsze U. Rozpisując to jeszcze przyjmując napięcie zasilania U=9V: I=9v/(1k+10k) = 0,82mA U1=I*1k = 0,82V U2=I*10k = 8,2V (wyniki w przybliżeniu)
 13. Witam Mam problem z działaniem RTC na płytce Nucleo (tej, która była użyta w kursie Forbota jak widać z tytułu wątku). Pisałem program w SW4STM (bez użycia CubeMX), który miał wyświetlać aktualną godzinę na LCD tym samym, co we wspomnianym kursie (Nokia 5110). Z obsługą wyświetlacza nie ma żadnych problemów. Gdy to pisałem zacząłem od wyświetlenia trzech liczb dwucyfrowych (godzina:minuta:sekunda) i działało dobrze. Teraz, gdy RTC czasem odpali, to godzinę też pokazuje ok. Kod main wstawiam poniżej. #include "stm32f1xx.h" #include "font.h" #include "lcd.h" TIM_HandleTypeDef tim; TIM_OC_InitTypeDef channel; UART_HandleTypeDef uart; void send_char(char c) { HAL_UART_Transmit(&uart, (uint8_t*)&c, 1, 1000); } int __io_putchar(int c) { if (c=='\n') { send_char('\r'); } send_char(c); return c; } void Error_Handler(void) { printf("Error Handler!\n"); } int main(void) { HAL_Init(); //konfiguracja zegarów- HSE + LSE- do RTC RCC_OscInitTypeDef osc; osc.OscillatorType=RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSI; osc.HSEState=RCC_HSE_ON; osc.HSEPredivValue=RCC_HSE_PREDIV_DIV1; osc.LSEState=RCC_LSE_OFF; osc.HSIState=RCC_HSI_OFF; osc.HSICalibrationValue=RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; osc.LSIState=RCC_LSI_ON; osc.PLL.PLLState=RCC_PLL_ON; osc.PLL.PLLSource=RCC_PLLSOURCE_HSE; osc.PLL.PLLMUL=RCC_PLL_MUL2; HAL_RCC_OscConfig(&osc); RCC_ClkInitTypeDef clk; clk.ClockType=RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; clk.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; //16MHz SYS; clk.AHBCLKDivider=RCC_SYSCLK_DIV1; clk.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV1; clk.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2; //8MHz- APB1 HAL_RCC_ClockConfig(&clk, FLASH_LATENCY_1); __HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE(); RCC_PeriphCLKInitTypeDef periphCLK; periphCLK.PeriphClockSelection=RCC_PERIPHCLK_RTC; periphCLK.RTCClockSelection=RCC_RTCCLKSOURCE_LSI; //taktowanie RTC z LSI if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&periphCLK) != HAL_OK) { Error_Handler(); } //konfiguracja GPIO GPIO_InitTypeDef gpio; gpio.Pin=LCD_Clk|LCD_Din; //PA5- SPI1:SCK, PA7- MOSI gpio.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; gpio.Pull=GPIO_NOPULL; gpio.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio); gpio.Pin=GPIO_PIN_6; //PB6- do podświetlenia z PWM HAL_GPIO_Init(GPIOB, &gpio); gpio.Pin=LCD_RST|LCD_DC|LCD_CE|GPIO_PIN_0; gpio.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); //testowy LED gpio.Pin=GPIO_PIN_2; //PA2- Tx gpio.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio); gpio.Pin=GPIO_PIN_3; //PA3-Rx gpio.Mode=GPIO_MODE_AF_INPUT; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio); //konfiguracja UART uart.Instance=USART2; uart.Init.BaudRate=9600; uart.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; uart.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; uart.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; uart.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; uart.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; uart.Init.OverSampling=UART_OVERSAMPLING_16; HAL_UART_Init(&uart); //konfiguracja timera TIM4: tim.Instance=TIM4; //TIM4Ch1- PB6- podświetlacz tim.Init.Prescaler=160-1; //16MHz na wejściu tim.Init.Period=100-1; //PWM freq = 1kHz tim.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP; tim.Init.AutoReloadPreload=TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE; tim.Init.ClockDivision=1-1; HAL_TIM_PWM_Init(&tim); channel.OCMode=TIM_OCMODE_PWM1; channel.Pulse=100; channel.OCPolarity=TIM_OCPOLARITY_HIGH; channel.OCFastMode=TIM_OCFAST_DISABLE; HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&tim, &channel, TIM_CHANNEL_1); HAL_TIM_PWM_Start(&tim, TIM_CHANNEL_1); //konfiguracja SPI1 do obsługi wyświetlacza: spi.Instance=SPI1; spi.Init.Mode=SPI_MODE_MASTER; spi.Init.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_4; //4MHz (max) spi.Init.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES; spi.Init.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT; spi.Init.CLKPolarity=SPI_POLARITY_LOW; spi.Init.CLKPhase=SPI_PHASE_1EDGE; spi.Init.NSS=SPI_NSS_SOFT; spi.Init.FirstBit=SPI_FIRSTBIT_MSB; spi.Init.TIMode=SPI_TIMODE_DISABLE; spi.Init.CRCCalculation=SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; spi.Init.CRCPolynomial=7; HAL_SPI_Init(&spi); __HAL_SPI_ENABLE(&spi); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_CE, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_DC, GPIO_PIN_RESET); //cmd (a nie data) lcd_setup(); //config /*lcd_draw_text(0,4,"Press button"); lcd_draw_text(2,37,"to"); lcd_draw_text(4,10,"START GAME!"); lcd_copy();*/ //konfiguracja RTC RTC_HandleTypeDef rtc; rtc.Instance=RTC; rtc.Init.AsynchPrediv=RTC_AUTO_1_SECOND; rtc.Init.OutPut=RTC_OUTPUTSOURCE_NONE; if (HAL_RTC_Init(&rtc) != HAL_OK) { Error_Handler(); } printf("Stan RTC: %i!\n", HAL_RTC_GetState(&rtc)); RTC_TimeTypeDef time; time.Hours=11; //13:34:50 time.Minutes=17; time.Seconds=50; if (HAL_RTC_SetTime(&rtc, &time, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RTC_DateTypeDef date; date.WeekDay=RTC_WEEKDAY_THURSDAY; date.Month=RTC_MONTH_MARCH; date.Date=19; //18.03.2020 date.Year=20; if (HAL_RTC_SetDate(&rtc, &date, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK) { Error_Handler(); } while(1) { //wyświetlanie zegara RTC_TimeTypeDef timeWyn; HAL_RTC_GetTime(&rtc, &timeWyn, RTC_FORMAT_BIN); printf("%i : %i : %i\n", timeWyn.Hours, timeWyn.Minutes, timeWyn.Seconds); /*lcd_draw_time(&time); lcd_copy();*/ HAL_Delay(1000); } } W terminalu otrzymuję wiadomość wysłaną przez UART, że stan RTC to HAL_RTC_STATE_ERROR (czyli kod 4). Nie wiedziałem co z tym zrobić i napisałem program w CubeMX, który tylko wysyła przez UART aktualną godzinę i tam wszystko działa. Zajrzałem do konfiguracji i widzę, że mam ją zrobioną identycznie chyba, że czegoś nie mogę dostrzec... Już nie będę spamował kodami, wyślę teraz tylko odpowiedni fragment tego kodu z CubeMX. static void MX_RTC_Init(void) { /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */ /* USER CODE END RTC_Init 0 */ RTC_TimeTypeDef sTime = {0}; RTC_DateTypeDef DateToUpdate = {0}; /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */ /* USER CODE END RTC_Init 1 */ /** Initialize RTC Only */ hrtc.Instance = RTC; hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND; hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_NONE; if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN Check_RTC_BKUP */ /* USER CODE END Check_RTC_BKUP */ /** Initialize RTC and set the Time and Date */ sTime.Hours = 10; sTime.Minutes = 10; sTime.Seconds = 10; if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK) { Error_Handler(); } DateToUpdate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY; DateToUpdate.Month = RTC_MONTH_JANUARY; DateToUpdate.Date = 1; DateToUpdate.Year = 20; if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */ /* USER CODE END RTC_Init 2 */ } A w funkcji main jedyny autorski fragment: printf("Hello World!\n"); while (1) { RTC_TimeTypeDef time; HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &time, RTC_FORMAT_BIN); int h=time.Hours, m=time.Minutes, s=time.Seconds; printf("%i : %i : %i\n", h,m,s); HAL_Delay(1000); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } No i teraz tak. 1. Ten kod z CubeMX działa bezbłędnie. Resetuję- zaczyna się wykonywać od nowa. Odcinam zasilanie (przez port USB) i podłączam ponownie- też działa. 2. Z kodem, który pisałem w samym Workbenchu jest natomiast tak, że zadziałał po raz pierwszy po wcześniejszym wgraniu programu 1. ^^ Resetuję przyciskiem- też wszystko było dobrze i program wykonywał się od początku. Natomiast, gdy wyłączę zasilanie i włączę to od nowa to samo- HAL_RTC_STATE_ERROR i godzina 00:00:00 Jak próbowałem debuggować to wydaje mi się, że problem jest w funkcji HAL_RTC_Init, gdy wywoływana jest funkcja HAL_RTC_WaitForSynchro(hrtc). Czy ktoś bardziej obeznany mógłby rzucić okiem? Może dla kogoś będzie oczywiste co ja tu zepsułem, a ja tymczasem siadam do kolejnych prób. Widzę, że w tych kodach zapomniałem dodać funkcji "lcd_draw_time", ale już nie będę wydłużać tego postu... Jak mówiłem z wyświetlaczem nie ma kłopotów i działa dobrze. PS: Uprzedzę niektóre możliwe odpowiedzi w stylu "jak wspaniały i wygodny jest CubeMX, po co ręcznie wystukiwać konfigurację" Temat założyłem z ciekawości, żeby dowiedzieć się co tutaj zrobiłem źle, że RTC nie działa jak należy
 14. Trochę offtop, bo to inny temat na forum, ale odpiszę tylko tyle, że polecam poprawić w tam wstawionym kodzie formatowanie Jak nawiasy są tak nierówno to bardzo ciężko się to czyta i może z tego powodu nie otrzymałeś jeszcze odpowiedzi. Chociaż spróbuję w dłuższej wolnej chwili zerknąć tam, ale mam nadzieję, że już wtedy Twój post będzie o to poprawiony
 15. @radekwrc, zadanie 5.5 z tego co widziałem w artykule dotyczyło serwa i potencjometru, czyli chodziło o 5.2? Tak się domyślam, że chodziło o stopniowe rozjaśnianie i gaszenie diody. Program nie działa jak oczekujesz dlatego, że zmieniasz w tych dwóch pętlach tylko wartość zmiennej wypelnienie. A należałoby mając w niej nową wartość użyć tam instrukcji analogWrite do wygenerowania PWMu o takim wypełnieniu jak w tej zmiennej
×
×
 • Utwórz nowe...