Skocz do zawartości

osoba1234

Użytkownicy
 • Zawartość

  7
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralna

O osoba1234

 • Ranga
  2/10

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. Po głębszym zastanowieniu się zdecydowałem się na zastosowanie do sterownia kilku układów arduino. Silniki z enkoderami link z różnymi konfiguracjami przekładni. W projekcie posiadam zastosowanych kilka rodzaju konfiguracji tego typu silników z enkoderami. Sterowanie w zamiarze ma być sterowaniem prostym. Założyłem że robot będzie poruszał się w przestrzeni trzech pozycji. Do każdego z silników wraz z enkoderami jest zastosowane oddzielny układ arduino uno. Sprzężony wraz z układem sterującym jakim jest układ arduino mega. Sterowanie odbywa się po przez odpowiednie ustawianie stanów na wyjściach arduino uno oraz odpowiednio wysyłanych wartościach po przez arduino mega na pinu analogowe do układów arduino uno. Poniżej przedstawiam kod do sterowania dwoma silnikami. Chciałbym prosić o wyrażenie swojej opini na ten temat. Kod nie jest w pełni skończony. Układ dla układu z kolejnymi silnikami będzie oparty na takiej samej zasadzie. Chciałbym się zorientować co do poprawności logiki jego wykonania. Ze względu na posiadane układy arduino, jakość ich wykonania powoduje problemy w komunikacji między nimi. Podczas praktycznego sprawdzenia działania układu. Kod ma być poprawny w teorii, ponieważ nie posiadam obowiązku tworzenie modelu rzeczywistego. Ustawianie pozycji będzie się odbywało z poziomu pilota IR dołączonego do arduino mega wraz z wyświetlaczami. Manipulator posiada z góry określoną liczbę 3 pozycji gdzie 1 i 3 są to pozycje dojazdowe oraz 2 jest pozycją odjazdową Docelowo jeżeli czas na to pozwoli chciałbym oprzeć przesyłanie stanów nie poprzez wyjście, tylko wykorzystać do tego magistralę I2C. Ponieważ aktualnie posiadam problem z komunikacją obustronną kilku układów. Jedynie posiadam pewną komunikację jednostronną od głównego do podrzędnych. Poniżej przedstawiony kod nie obejmuje części z przesyłem na I2C celem jego jest uzyskanie sekwencji oraz współgrania dwóch silników ze sobą w zadanej sekwencji ruchu. Kod do układów arduino uno #include "PinChangeInterrupt.h" const byte encoder0pinA = 2; const byte encoder0pinB = 3; byte encoder0PinALast; long duration;// liczba impulsow long ilosc = 0; // ilosc zliczonych impulsow odczytana z enkodera long pozycja1 = 1000; // pozycje dojazdowe long pozycja2 = 2000; long pozycja3 = 5000; int dojazddo1; int dojazddo2; int dojazddo3 ; int a=0; // zmienne sluzace do ustawienia odpowiednich wartosci na stanach po osiagnieciu zadanej pozycji oraz po resencje pozycji int b=0; int c=0; int do1=0; // zmienne sluzace do okreslenia jaki punkt okreslony w liczbie impulsow ma osiagnac silnik int do2=0; int do3=0; int wyjscie1 = 0;// zmienne sluzace do wyslania iformacji po okresleniu pozycji int wyjscie2 = 0; int wyjscie3 = 0; void setup() { Serial.begin(9600); EncoderInit();// inicjalizacja enkodera attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(9),zerowanie,HIGH); // inicjalizacja dla czujnika krancowego do zerowania pozycji pinMode(12,INPUT_PULLUP); // przycisk dla ruchu silnika w prawo/lewo pinMode(13,INPUT_PULLUP); // przycisk dla ruchu silnika w prawo/lewo pinMode(4,OUTPUT); // wyjscia do sterowania kierunkiem ruchu silnika pinMode(5,OUTPUT); pinMode(10,OUTPUT); // wyjscie dla pwm silnika pinMode(6,OUTPUT); // dojazd do pozycji1 pinMode(7,OUTPUT); // dojazd do pozycji2 pinMode(11,OUTPUT); // dojazd do pozycji3 pinMode(8,INPUT); // wejscie dla akutwyacji trybu automatycznego z ukadlu arduino mega } void loop() { int pwm = analogRead(A0); // sterowanie wartosci pwm silnika za pomoca potencjomteru pwm = map(pwm,0,1023,0,255); analogWrite(10,pwm); a = analogRead(A1); // odczytywanie wartosci do jakich pozcyji ma dojechac silnik z ukladu arduino mega b = analogRead(A2); c = analogRead(A3); if(a<=100) // przypisanie na podstawie odczytanych wartosci stanow 0/1 { do1 = 0; } if(a>=200) { do1=100; } if(b<=100) { do2=0; } if(b>=200) { do2=100; } if(c<=100) { do3 = 0; } if(c>=200) { do3=100; } if(wyjscie1==0) // przypisanie wartosci stanow na wyjsciach w zaleznosci od osiagnietej pozycji przez silnik { digitalWrite(6,LOW); } if(wyjscie1==1) { digitalWrite(6,HIGH); } if(wyjscie2==0) { digitalWrite(7,LOW); } if(wyjscie2==1) { digitalWrite(7,HIGH); } if(wyjscie3==0) { digitalWrite(11,LOW); } if(wyjscie3==1) { digitalWrite(11,HIGH); } //Serial.println(do1); //Serial.println(do1); //Serial.println(do1); //Serial.print("Przycisk lewy: "); //Serial.print(digitalRead(7)); //Serial.print("Przycisk prawy: "); //Serial.print(digitalRead(13)); //Serial.print("Przycisk dojazd do pozycji: "); //Serial.println(digitalRead(11)); if(digitalRead(12)==LOW and digitalRead(13)==HIGH) // ruch silnika po nacisnieciu przycisku w prawo/lewo { digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,LOW); } if(digitalRead(13)==LOW and digitalRead(12)==HIGH) // ruch silnika po nacisnieciu przycisku w prawo/lewo { digitalWrite(5,HIGH); digitalWrite(4,LOW); } if(digitalRead(13)==HIGH and digitalRead(12)==HIGH) // zatrzymanie silnika gdy zaden z pprzyciskow nie jest nacisniety { digitalWrite(5,LOW); digitalWrite(4,LOW); } if(digitalRead(13)==HIGH and digitalRead(12)==HIGH and digitalRead(8)==HIGH) // gdy zadnej przycisk nie jest nacisniety automatyczny ruch silnika { // do 2 na poczatku if(digitalRead(12)==HIGH and digitalRead(13)==HIGH and do1==0 and do2==0 and do3==0) { ilosc = pozycja2; if(duration>=ilosc-50 and duration<=ilosc+50) { wyjscie1=0; wyjscie2=1; wyjscie3=0; } silnik11(); silnik1(); } //z pozycji 2 do pozcji 1 if(digitalRead(12)==HIGH and digitalRead(13)==HIGH and do1!=0 and do2!=0 and do3==0) { ilosc = pozycja1; if(duration>=ilosc-50 and duration<=ilosc+50) { wyjscie1=1; wyjscie2=0; wyjscie3=0; digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(11,LOW); } silnik11(); silnik1(); } // z pozycji 1 do pozycji 2 if(digitalRead(12)==HIGH and digitalRead(13)==HIGH and do1!=0 and do2==0 and do3!=0) { ilosc = pozycja2; if(duration>=ilosc-50 and duration<=ilosc+50) { wyjscie1=0; wyjscie2=1; wyjscie3=1; } silnik11(); silnik1(); } // z pozycji 2 do pozycji 3 if(digitalRead(13)==HIGH and digitalRead(12)==HIGH and do1==0 and do2==0 and do3!=0) { ilosc = pozycja3; if(duration>=ilosc-50 and duration<=ilosc+50) { wyjscie1=1; wyjscie2=1; wyjscie3=1; } silnik11(); silnik1(); } } if(digitalRead(8)==LOW) // zerowanie pozycji ukladu gdy tryb automatyczny jest wylaczony { wyjscie1=1; wyjscie2=1; wyjscie3=1; } } void EncoderInit() { Direction = true;//default -> Forward pinMode(encoder0pinB,INPUT); attachInterrupt(0, wheelSpeed1, RISING); } void wheelSpeed1() // zliczanie impulsow { if (digitalRead(3)) {duration++; } else duration--; } void silnik1() // ruch silnika do zadanej pozycji oraz jej utrzymywanie { while(duration<=ilosc) { digitalWrite(5,HIGH); digitalWrite(4,LOW); Serial.println("silnik 1 "); Serial.print(duration); } } void silnik11() { while(duration>=ilosc) { digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,LOW); Serial.println("silnik 1 "); Serial.print(duration); } } void zerowanie() // zerowanie pozycji silnika { duration=0; } Kod dla układu arduino mega void setup() { Serial.begin(9600); // silnik 1 wejscie odbierajace informacje o osiagnieciu pozycji przez silnik 1 pinMode(30,INPUT); // wyjscie 6 ukladu arduino uno pinMode(31,INPUT); // wyjscie 7 ukladu arduino uno pinMode(32,INPUT); // wyjscie 11 ukladu arduino uno // wyjscie do okreslania jaka pozycję ma osiągnąć silnik 1 pinMode(33,OUTPUT); // wejscie A1 ukladu arduino uno pinMode(34,OUTPUT); // wejscie A2 ukladu arduino uno pinMode(35,OUTPUT); // wejscie A3 ukladu arduino uno pinMode(7,OUTPUT); // wyjscie do zalaczania trybu automatycznego silnika 1 // silnik 2 wejscie odbierajace informacje o osiagnieciu pozycji przez silnik 2 pinMode(36,INPUT); // wyjscie 6 ukladu arduino uno pinMode(37,INPUT); // wyjscie 7 ukladu arduino uno pinMode(38,INPUT); // wyjscie 11 ukladu arduino uno // wyjscie do okreslania jaka pozycję ma osiągnąć silnik 2 pinMode(39,OUTPUT); // wejscie A1 ukladu arduino uno pinMode(40,OUTPUT); // wejscie A2 ukladu arduino uno pinMode(71,OUTPUT); // wejscie A3 ukladu arduino uno pinMode(8,OUTPUT); // wyjscie do zalaczania trybu automatycznego silnika 1 pinMode(11,INPUT_PULLUP); // wlaczanie trybu automatycznego po przez wcisniecie przycisku bistabilnego } void loop() { analogWrite(33,200); // ustawienie stanow wysokich na wysciach dla obu silnikow analogWrite(34,200); analogWrite(35,200); analogWrite(39,200); analogWrite(40,200); analogWrite(41,200); //Serial.println(digitalRead(11)); if(digitalRead(11)==LOW) // wlaczenie trubu automatycznego { digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(8,HIGH); // z dowlonej pozycji do 2 if(digitalRead(30)==HIGH and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==HIGH and digitalRead(36)==HIGH and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==HIGH || digitalRead(30)==LOW and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==LOW and digitalRead(36)==HIGH and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==HIGH || digitalRead(36)==LOW and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==LOW and digitalRead(30)==HIGH and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==HIGH) { analogWrite(33,0); analogWrite(34,0); analogWrite(35,0); analogWrite(39,0); analogWrite(40,0); analogWrite(41,0); } // z pozycji 2 do pozycji 1 if(digitalRead(30)==LOW and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==LOW and digitalRead(36)==LOW and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==LOW || digitalRead(30)==LOW and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==LOW and digitalRead(36)==HIGH and digitalRead(37)==LOW and digitalRead(38)==LOW || digitalRead(36)==LOW and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==LOW and digitalRead(30)==HIGH and digitalRead(31)==LOW and digitalRead(32)==LOW) { analogWrite(33,200); analogWrite(34,200); analogWrite(35,0); analogWrite(39,200); analogWrite(40,200); analogWrite(41,0); } // oba sa w 1 // z pozycji 1 do pozycji 2 if(digitalRead(30)==HIGH and digitalRead(31)==LOW and digitalRead(32)==LOW and digitalRead(36)==HIGH and digitalRead(37)==LOW and digitalRead(38)==LOW || digitalRead(30)==HIGH and digitalRead(31)==LOW and digitalRead(32)==LOW and digitalRead(36)==LOW and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==HIGH || digitalRead(36)==HIGH and digitalRead(37)==LOW and digitalRead(38)==LOW and digitalRead(30)==LOW and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==HIGH) { analogWrite(33,200); analogWrite(34,0); analogWrite(35,200); analogWrite(39,200); analogWrite(40,0); analogWrite(41,200); } // z pozycji 2 do pozycji 3 if(digitalRead(30)==LOW and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==HIGH and digitalRead(36)==LOW and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==HIGH || digitalRead(30)==HIGH and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==HIGH and digitalRead(36)==LOW and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==HIGH || digitalRead(36)==HIGH and digitalRead(37)==HIGH and digitalRead(38)==HIGH and digitalRead(30)==LOW and digitalRead(31)==HIGH and digitalRead(32)==HIGH) { analogWrite(33,0); analogWrite(34,0); analogWrite(35,200); analogWrite(39,0); analogWrite(40,0); analogWrite(41,200); } } if(digitalRead(11)==HIGH) // ustawienie wartosci gdy tryb automatyczny jest wylaczony { digitalWrite(7,LOW); analogWrite(33,200); analogWrite(34,200); analogWrite(35,200); digitalWrite(8,LOW); analogWrite(39,200); analogWrite(40,200); analogWrite(41,200); } }
 2. Zależało by mi na jednak silnikach DC z enkoderami ponieważ posiadam już zrobiony model gdzie jego przebudowa by zajęła sporo czasu. Pytanie moje czy jak posiadam silnik DC z przekładnią dało by się zrobić programowo wraz z mostkiem układem mostka H, tak żeby silnik wykonywał ruch o zadany programowo kąt? Jeżeli tak to w jaki sposób się do tego zabrać? Silnik to: Silnik z przekładnią 25Dx58L 499.1:1 6V 11RPM. Tworząc układ sterowania i obliczający programowo że po zbliżeniu się o określoną wartość do punkt docelowego ma zwolnić a później zatrzymać, pytanie moje czy nie będzie jakiegoś przeskoku impulsów, oraz jak sprawdzać na bierząco impulsy z enkodera?
 3. Będąc na etapie stworzenia modelu manipulatora jako pracy inżynierskiej. Wstępnie wybrałem silnik DC z enkoderami, zastanawiałem się nad wyborem silników krokowym jednak że ze względu na wymiary wybrałem silnik DC. Czy da się precyzyjnie sterować ruchem tych silników na układzie Arduino, sterowania nie oczekuje jakiegoś skomplikowanego, bardziej prostego, zależało by mi na uzyskaniu możliwości manualnego uzyskania pozycji, a potem z poziomu programu wczytania tej pozycji. Czy może jednak należało by zmienić jednak te silniki na silniki krokowe?
 4. Co do budżetu, to nie ukrawając chciałbym wydać jak najmniej ale z drugiej strony chciałbym mieć podstawkę do ewentualnych dalszych prac. Co do silników idąc kierunkiem cenny, przy zachowaniu zakładanej dokładności. Czy można ewentualnie zastąpić silnik DC silnikiem krokowym takim jak np. ten https://botland.com.pl/pl/silniki-krokowe/7422-dfrobot-silnik-krokowy-z-przekladnia-1001-12v-20-krokow-006-nm.html Budżetu dużego nie posiadam, ponieważ finansuje to z własnych środków
 5. Myślę o zastosowaniu jako głównych silników to krokowych, wraz z dobraną do nich przekładnią, teraz pozostaje pytanie w jaki sposób najłatwiej jest odczytywać położenie końcówki ramienia, czyli tutaj kąty osi. Coś przeglądałem i myślę o enkoderach obrotowych o dużej rozdzielczości danych na osiach. Pytanie z kolei nasuwa mi się jeżeli ja chcę odczytywać na ich podstawie położenie i później na podstawie odczytanego położenia automatycznie ustawić końcówkę manipulatora we wcześniej zapisanej pozycji, to czy błąd nie będzie duży. Założyłem sobie z grubsza zastosowanie enkodera inkrementalnego obrotowego 1024 impulsy co daje mi na końcówce ramienia dokładność około 0,5 cm na impuls
 6. Model zaprojektowany własnoręcznie, jest on w trakcie projektowania. Wymiary w maksymalnym wymiarze około 80 do 100 cm, to jest coś nie za dużego, Wykonanie przewiduje w głównej mierze aluminium. Obierając sobie za cel stworzenie takiej konstrukcji aby miała możliwie nisko osadzany swój środek ciężkości
 7. Witam wszystkich tak jak w temacie. Zastanawiam się na wyborem sterowania do pracy inżynierskiej jaką jest manipulator 4 osiowy. Chciałbym całe sterowanie oprzeć o platformę Arduino. Zależy mi na możliwość odczytywania położenia końcówki manipulatora, oraz jej późniejsze odtworzenie na podstawie zapisanych danych. Zastanawiałem się na wykorzystaniem silników DC wraz z potencjometrem umieszczonym na osi manipulatora do odczytywania jego pozycji, bądź też enkoderem. Rozważam też opcję zastosowania silników krokowych i na ich podstawie odczytywanie pozycji, Do silnika będzie dołączona przekładania
×
×
 • Utwórz nowe...