Skocz do zawartości

SebaSaper

Użytkownicy
 • Zawartość

  14
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Wszystko napisane przez SebaSaper

 1. Dziękuję za pomoc wnioskując na podpowiedziach postaram się to już ogarnąć sam jeszcze raz dziękuję za pomoc
 2. Wychodzi na to że tylko dwa ale zastanawiam się czy można to obejść tak aby na ogniwo używać jedno wyjście ADC
 3. Arduino:1.8.3 (Windows XP), Płytka:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)" D:\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10803 -build-path C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027 -warnings=none -build-cache C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_cache_674854 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\TESTER_18650\TESTER_18650.ino D:\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10803 -build-path C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027 -warnings=none -build-cache C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_cache_674854 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\TESTER_18650\TESTER_18650.ino Using board 'pro' from platform in folder: D:\Arduino\hardware\arduino\avr Using core 'arduino' from platform in folder: D:\Arduino\hardware\arduino\avr Detecting libraries used... "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "nul" "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "nul" "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "nul" "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "nul" "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "D:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\Wire.cpp" -o "nul" "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "D:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c" -o "nul" "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp" -o "nul" "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2\LiquidCrystal_I2C.cpp" -o "nul" Generating function prototypes... "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" "D:\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" Kompilowanie szkicu... "D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp.o" C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\TESTER_18650\TESTER_18650.ino: In function 'void setup()': TESTER_18650:93: error: expected initializer before 'battVolt1' battVolt1 = analogRead(highPin1) * voltRef / 1024.0; ^ C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\TESTER_18650\TESTER_18650.ino: At global scope: TESTER_18650:99: error: expected unqualified-id before '{' token { ^ Użycie biblioteki Wire w wersji 1.0 z folderu: D:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire Użycie biblioteki TimerOne w wersji 1.1 z folderu: C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne Użycie biblioteki LiquidCrystal_I2C-1.1.2 w wersji 1.1.2 z folderu: C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2 exit status 1 expected initializer before 'battVolt1' Dorzuczm opis błędu Dziękuje za podpowiedż. mam jeszcze tylko male pytanko można jakoś obejsc to że arduino zużywa 2 piny ADC na jedno ogniwo aby na ogniwo był tylko 1 pin czy nie można tak , przepraszam za pytanie ale jeszcze nie ogarniam wszystkiego.
 4. Sorki zapomniałem dorzucę za godzinkę bo nie ma mnie w domu
 5. jestem poczatkujacy z Arduino ostatnio zrobilem tester na jedno ogniwo 18650 . Próboje go przerobić na więcej sztuk ( na 2 sztuki w przyszlości 10-15 ) lecz wywala mi błąd program pisze sam . podpowiedzcie co jest żle bo nie wiem już sam siedzę od kilkunastu godzin ale nie potrafię tego ogarnąć . daję caly kod oraz link to testera którym się inspirowalem na koniec male pytanko do wykonania używam arduino pro mini na schemacie w linku jedno ogniw wykorzystuje 2 porty ADC czy moŻna to jakiś obejŚĆ aby wykozystywaŁo 1 port bo jeŚli tak to bym przerobił nie na 2 sztuki a na 4 https://arduinowpraktyce.blogspot.com/2018/02/tester-pojemnosci-i-rezystancji.html #define gatePin1 12 #define highPin1 A1 #define lowPin1 A0 #define gatePin2 13 #define highPin2 A2 #define lowPin2 A3 #include <Wire.h> #include <TimerOne.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); boolean finished1 = false; boolean finished2 = false; int printStart = 0; int interval = 5000; float shuntRes = 8.2; float voltRef = 5.00; float mAh1 = 0; int poj1 = 0; float current1 = 0.0; float battStart1 = 0.0; float battVolt1 = 0.0; float shuntVolt1 = 0.0; float battLow1 = 2.7; float rezwew1 = 0; float roznica1 = 0; float suma1 = 0; float mAh2 = 0; int poj2 = 0; float current2 = 0.0; float battStart2 = 0.0; float battVolt2 = 0.0; float shuntVolt2 = 0.0; float battLow2 = 2.7; float rezwew2 = 0; float roznica2 = 0; float suma2 = 0; int pomiar1 = 0; int pomiar2 = 0; float Time0=0; float Time1=0; unsigned long previousMillis = 0; unsigned long millisPassed = 0; void setup() { lcd.init(); lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(gatePin1, OUTPUT); digitalWrite(gatePin1, LOW); lcd.home(); lcd.print("Test ogniwa"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Prosze czekac"); delay(3000); battStart1 = analogRead(highPin1) * voltRef / 1024.0; lcd.init(); lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(gatePin2, OUTPUT); digitalWrite(gatePin2, LOW); lcd.home(); lcd.print("Test ogniwa"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Prosze czekac"); delay(2000); battStart2 = analogRead(highPin2) * voltRef / 1024.0; delay(3000); void loop() battVolt1 = analogRead(highPin1) * voltRef / 1024.0; shuntVolt1 = analogRead(lowPin1) * voltRef / 1024.0; if(battVolt1 >= battLow1 && finished1 == false); } { digitalWrite(gatePin1, HIGH); millisPassed = millis() - previousMillis; current1 = (battVolt1 - shuntVolt1) / shuntRes; mAh1 = mAh1 + (current1 * 1000.0) * (millisPassed / 3600000.0); previousMillis = millis(); if(pomiar1 > 0 && pomiar1 < 5) { (suma1=suma1+battVolt1); } if(pomiar1 == 6) { suma1=suma1/4; roznica1 = battStart1/suma1; rezwew1 = (roznica1 - 1)*4.9; // Oblicza rez. wew. } battVolt2 = analogRead(highPin2) * voltRef / 1024.0; shuntVolt2 = analogRead(lowPin2) * voltRef / 1024.0; if(battVolt2 >= battLow2 && finished2 == false); { digitalWrite(gatePin2, HIGH); millisPassed = millis() - previousMillis; current2 = (battVolt2 - shuntVolt2) / shuntRes; mAh2 = mAh2 + (current2 * 1000.0) * (millisPassed / 3600000.0); previousMillis = millis(); if(pomiar2 > 0 && pomiar2 < 5) { (suma2=suma2+battVolt2); } if(pomiar2 == 6) { suma2=suma2/4; roznica2 = battStart2/suma2; rezwew2 = (roznica2 - 1)*4.9; // Oblicza rez. wew. } lcd.clear(); lcd.home(); lcd.print("U:"); lcd.print(battVolt1); lcd.print("V"); lcd.setCursor(9,0); lcd.print("I:"); lcd.print(current1); lcd.print("A"); lcd.setCursor(0,1); poj1=mAh1; lcd.print(poj1); lcd.print("mAh"); if(pomiar1 > 6) { lcd.setCursor(9,1); lcd.print("Rw:"); lcd.print(rezwew1); } pomiar1++; delay(interval); } if(battVolt1 < battLow1) // Rozłącza obciążenie i wyświetla wyniki { digitalWrite(gatePin1, LOW); finished1 = true; lcd.clear(); lcd.home(); lcd.print("Koniec1"); lcd.setCursor(0,1); poj1=mAh1; lcd.print(poj1); lcd.print("mAh "); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("Rw:"); lcd.print(rezwew1); delay(interval * 2); lcd.clear(); lcd.home(); lcd.print("U:"); lcd.print(battVolt2); lcd.print("V"); lcd.setCursor(9,0); lcd.print("I:"); lcd.print(current2); lcd.print("A"); lcd.setCursor(0,1); poj2=mAh2; lcd.print(poj2); lcd.print("mAh"); if(pomiar2 > 6) { lcd.setCursor(9,1); lcd.print("Rw:"); lcd.print(rezwew2); } pomiar2++; delay(interval); } if(battVolt2 < battLow2) // Rozłącza obciążenie i wyświetla wyniki { digitalWrite(gatePin2, LOW); finished2 = true; lcd.clear(); lcd.home(); lcd.print("Koniec2"); lcd.setCursor(0,1); poj2=mAh2; lcd.print(poj2); lcd.print("mAh "); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("Rw:"); lcd.print(rezwew2); delay(interval * 2); } } } }
 6. Właśnie kilka dni temu natrafiłem na post w którym było napisane że luźne przepraszam za wprowadzenie w błąd a do cb Mechano nic nie mam nie jestem z tych co jak ich poprawisz i powiesz że są w błędzie to walną focha
 7. Przepraszam Mam na imię Sebastian mam 22lata Arduino mam doczynienia około 6miesięcy podstawy ogarniam , jedynie funkcją milis to dla mnie czarna magia bo nie korzystałem z niej jeszcze . Teraz już wiem jak się za to zabrać i dziękuję za wyrozumiałość Jeśli mugl byś podać jakiś przykład jak to wyświetlić to by było super.
 8. Pytanie może ma niskim poziomie ale,czy w tym kodzie jest zawarta procedura w kturej jeśli warunek nie jest spełniony czas przestaje być odliczany i jest tylko wyświetlany , jeśli mugl byś to wklej mi część kodu która by za to odpowiadała bo chciał bym zrozumieć jak to działa a nie tylko kopiuj wklej
 9. Właśnie problem w tym ,że nie
 10. Siemka nie potrzebuje rezystor jest wbudowany
 11. Witam zwracam się z proźbą to bardziej zaawansowanych w programowaniu Arduino, mugl by mi ktoś wytłumaczyć jak za pomocą funkcji milis zmierzyć czas i wyświetlić na LCD . Zbudowałem w oparciu o Arduino tester ogniw li-ion i nie wiem za bardzo jak za pomocą tej funkcji zmierzyć czas od rozpoczęcia testu (włączenia tranzystora) do momętu gdzie tester wyłącza tranzystor max czas testu to 3h . Chciał bym aby czas był wyświetlany na bieżaco (sek.min.h) i aktualizowany co sekundę, za każdą poradę będę wdzieczny. Z góry dziękuję.
 12. Część jest Sebastian mam 22lata interesuje się elektronika od dawna już nawet sam nie wiem kiedy to się zaczęło,forbot dużo mnie nauczył ,aktualnie pracuje na stacji złomowania autobusów mam tam dość dobry dostęp do rużnego typu elektroniki ,postanowiłem to wykorzystać i przerobić alternator autobusowy 24v na silnik BLDC większej mocy do mojego e-bajka , za koncówki sterujące postanowiłem wykorzystać sterownik klimatyzacji atobudowej ktury steruje silnikiem BLDC agregatu zasilany z 24v i maxymalnym prądzie 60A choć spokojnie powinny wytrzymać prąd do 90A lecz największy problem to aby dorobić do niego regulacje prędkości i dorzucić chalotrony obawiam się że nie obejdzie się bez Arduino pewnie myślicie czemu się z tym bawisz przecież są gotowe sterowniki i silniki odpowiedź jest prosta nie stać mnie aby od tak wydać około 5k na rower
×
×
 • Utwórz nowe...