Skocz do zawartości

ewemarkam

Użytkownicy
 • Zawartość

  6
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralna

O ewemarkam

 • Ranga
  2/10

Informacje

 • Płeć
  Mężczyzna
 1. Witam Mam problem. Od dłuższego czasu próbuje skomunikować się przez Arduino z moim Foresterem z 98 roku. Nie ma tam lini K ani niczego innego co by gadało z normalnymi interfajsami samochodowymi. Jest gniazdo które wygląda jak OBD ale nim nie jest. W zasadzie komunikacja działa i są programy którymi się można podłączyć, mówie tu o podłączeniu przewodem. Działa zwykly kabel na FTDI. I jest OK. Ale chciałem zrobić sobie wyświetlanie parametrów na LCD. Mam dwa programy, jeden działa i odczytuje poprawnie TPS (położenie przepustnicy, czy też jej wychylenie. W drugim, chciałem już wyświetlać więcej parametrów, przełączając "ekrany" no i ten drugi już się nie łączy. Nie wiem co zrobiłem źle. Albo co mogę zrobić inaczej. Program pierwszy jest to modyfikacja już gdzieś znalezionego w internecie. int led = 13; #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> LiquidCrystal_I2C lcd_I2C(0x27,16,2); void setup() { byte romid[3]; lcd_I2C.backlight(); lcd_I2C.init(); lcd_I2C.clear(); // Устанавливаем скорость обмена Serial.begin(1953); // Включаем контроль четности: Even Parity UCSR0C = ( UCSR0C & ~_BV(UPM00) | _BV(UPM01) ); pinMode(led, OUTPUT); // Зажигаем светодиод на 3 секунды digitalWrite(led, HIGH); delay(300); // Гасим светодиод и ждем 2 секунды digitalWrite(led, LOW); delay(200); if (ECU_GetROMID(romid)) // Если ROM ID все-таки прочитали, { for (int i=0;i<3;i++) { // show_byte(romid[i]); // То промигаем его светодиодом } } } void loop() { int retries = 0; while (retries<8) { byte romid[3] ={0}; int nbytes = Serial.readBytes(romid,3); //lcd_I2C.clear(); lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (romid[0]!=0x00)) break; // lcd_I2C.clear(); lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("TPS"); lcd_I2C.setCursor(14,0); //lcd_I2C.print(retries); lcd_I2C.setCursor(0,1); lcd_I2C.print(romid[0],HEX); lcd_I2C.setCursor(3,1); lcd_I2C.print(romid[1],HEX); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print(romid[2],DEC); float TPS = ((romid[2] *100.0)/256.0); lcd_I2C.setCursor(10,0); lcd_I2C.print(TPS,2); ++retries; } } void show_byte(byte b) { for (int i=7;i>=0;i--) { if (bitRead(b,i)==1) { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); } else { digitalWrite(led, HIGH); delay(300); digitalWrite(led, LOW); delay(200); digitalWrite(led, HIGH); delay(300); digitalWrite(led, LOW); delay(1200); } } } void ECU_Stop() { byte txbuf[4]={0x12,0x00,0x00,0x00}; Serial.write(txbuf[0]); Serial.write(txbuf[1]); Serial.write(txbuf[2]); Serial.write(txbuf[3]); delay(50); Serial.flush(); } boolean ECU_GetROMID(byte * buffer) { char readCmd[4] ={0x78,0x00,0x00,0x00}; char romidCmd[4]={0x78,0x00,0x0F,0x00}; byte romid[3] ={0}; ECU_Stop(); Serial.write(readCmd[0]); Serial.write(readCmd[1]); Serial.write(readCmd[2]); Serial.write(readCmd[3]); Serial.write(romidCmd[0]); Serial.write(romidCmd[1]); Serial.write(romidCmd[2]); Serial.write(romidCmd[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(romid,3); lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (romid[0]!=0x00)) break; ++retries; } // ECU_Stop(); buffer[0] = romid[0]; buffer[1] = romid[1]; buffer[2] = romid[2]; if (romid[0] == 0x00) { return false; } return true; } I drugi ale już nie działający. int led = 13; #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> LiquidCrystal_I2C lcd_I2C(0x27,16,2); int menu = 0; bool przycisk; bool OdczytV = false; bool OdczytT = false; bool OdczytAFC = false; bool OdczytTPS = false; bool OdczytWTR = false; bool OdczytMAP = false; bool OdczytRPM = false; bool OdczytSPD = false; float V = 0.0; float T = 0.0; float AFC = 0.0; float TPS = 0.0; float TPS1 = 0.0; float WTR = 0.0; float MAP = 0.0; float RPM = 0.0; float SPD = 0.0; byte bV[0]; byte bT[0]; byte bAFC[0]; byte bTPS[0]; byte bWTR[0]; byte bMAP[0]; byte bRPM[0]; byte bSPD[0]; char readECU[4] ={0x78,0x00,0x00,0x00}; char stopECU[4] ={0x12,0x00,0x00,0x00}; char V_ECU[4] ={0x78,0x00,0x07,0x00}; char T_ECU[4] ={0x78,0x00,0x0A,0x00}; char AFC_ECU[4] ={0x78,0x00,0x1C,0x00}; char TPS_ECU[4] ={0x78,0x00,0x1F,0x00}; char WTR_ECU[4] ={0x78,0x00,0x10,0x00}; char MAP_ECU[4] ={0x78,0x00,0x20,0x00}; char RPM_ECU[4] ={0x78,0x00,0x09,0x00}; char SPD_ECU[4] ={0x78,0x00,0x09,0x00}; void setup() { pinMode(10, INPUT_PULLUP); // Button 2 byte romid[3]; lcd_I2C.backlight(); lcd_I2C.init(); lcd_I2C.clear(); lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print(" FORESTER 1998"); delay(2000); lcd_I2C.clear(); Serial.begin(1953); UCSR0C = ( UCSR0C & ~_BV(UPM00) | _BV(UPM01) ); pinMode(led, OUTPUT); delay(300); } void loop() { przycisk = digitalRead(10); if(digitalRead(10) == LOW){ menu = menu +1; delay(200); lcd_I2C.clear(); } if(menu >7){menu = 0; } switch (menu){ case 0: if( OdczytT == false and ECU_GetT(bT)){ OdczytT = true; lcd_I2C.clear(); } lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("Temperatura"); lcd_I2C.setCursor(0,1); T = bV[2] - 50.0; lcd_I2C.print(T,1); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print("oC"); OdczytT = true; break; case 1: if( OdczytV == false and ECU_GetV(bV)){ OdczytV = true; lcd_I2C.clear(); } lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("Napiecie Aku"); lcd_I2C.setCursor(0,1); V = bV[2] * 0.08; lcd_I2C.print(V,2); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print("V"); break; case 2: if( OdczytAFC == false and ECU_GetAFC(bAFC)){ OdczytT = true; lcd_I2C.clear(); } lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("Korekta"); lcd_I2C.setCursor(0,1); AFC = bAFC[2] - 128; lcd_I2C.print(T,1); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print("%"); break; case 3: if( OdczytTPS == false and ECU_GetTPS(bTPS)){ OdczytT = true; lcd_I2C.clear(); } lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("TPS"); lcd_I2C.setCursor(0,1); TPS = (bTPS[2] *100)/256; lcd_I2C.print(TPS,2); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print("%"); TPS1 = (bTPS[2] * 5)/256; lcd_I2C.setCursor(10,1); lcd_I2C.print(TPS1,2); lcd_I2C.setCursor(15,1); lcd_I2C.print("V"); break; case 4: if( OdczytWTR == false and ECU_GetWTR(bWTR)){ OdczytT = true; lcd_I2C.clear(); } lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("T Wtryskiwaczy"); lcd_I2C.setCursor(0,1); WTR = (bV[2] * 256)/1000; lcd_I2C.print(WTR,1); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print("ms"); break; case 5: if( OdczytMAP == false and ECU_GetMAP(bMAP)){ OdczytT = true; lcd_I2C.clear(); } lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("MAP"); lcd_I2C.setCursor(0,1); MAP = (bV[2] - 128.0)/85; lcd_I2C.print(MAP,2); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print("bar"); break; case 6: if( OdczytRPM == false and ECU_GetRPM(bRPM)){ OdczytT = true; lcd_I2C.clear(); } lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("Obroty Silnika"); lcd_I2C.setCursor(0,1); RPM = bRPM[2] * 25; lcd_I2C.print(RPM,0); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print("obr/min"); break; case 7: if( OdczytSPD == false and ECU_GetSPD(bSPD)){ OdczytT = true; lcd_I2C.clear(); } lcd_I2C.setCursor(0,0); lcd_I2C.print("Prędkosc"); lcd_I2C.setCursor(0,1); SPD = bSPD[2] * 2; lcd_I2C.print(SPD,0); lcd_I2C.setCursor(6,1); lcd_I2C.print("km/h"); break; } } void ECU_Stop() { char txbuf[4]={0x12,0x00,0x00,0x00}; Serial.write(txbuf[0]); Serial.write(txbuf[1]); Serial.write(txbuf[2]); Serial.write(txbuf[3]); delay(50); Serial.flush(); } boolean ECU_GetTPS(byte * buffer){ ECU_Stop(); Serial.write(readECU[0]); Serial.write(readECU[1]); Serial.write(readECU[2]); Serial.write(readECU[3]); Serial.write(TPS_ECU[0]); Serial.write(TPS_ECU[1]); Serial.write(TPS_ECU[2]); Serial.write(TPS_ECU[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(bTPS,3); lcd_I2C.setCursor(15,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (bTPS[0]!=0x00)) break; ++retries; } buffer[0] = bTPS[0]; buffer[1] = bTPS[1]; buffer[2] = bTPS[2]; if (bTPS[0] == 0x00) { return false; } return true; } boolean ECU_GetV(byte * buffer){ ECU_Stop(); Serial.write(readECU[0]); Serial.write(readECU[1]); Serial.write(readECU[2]); Serial.write(readECU[3]); Serial.write(V_ECU[0]); Serial.write(V_ECU[1]); Serial.write(V_ECU[2]); Serial.write(V_ECU[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(bV,3); lcd_I2C.setCursor(15,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (bV[0]!=0x00)) break; ++retries; } buffer[0] = bV[0]; buffer[1] = bV[1]; buffer[2] = bV[2]; if (bV[0] == 0x00) { return false; } return true; } boolean ECU_GetT(byte * buffer){ ECU_Stop(); Serial.write(readECU[0]); Serial.write(readECU[1]); Serial.write(readECU[2]); Serial.write(readECU[3]); Serial.write(T_ECU[0]); Serial.write(T_ECU[1]); Serial.write(T_ECU[2]); Serial.write(T_ECU[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(bT,3); lcd_I2C.setCursor(15,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (bT[0]!=0x00)) break; ++retries; } buffer[0] = bT[0]; buffer[1] = bT[1]; buffer[2] = bT[2]; if (bT[0] == 0x00) { return false; } return true; } boolean ECU_GetAFC(byte * buffer){ ECU_Stop(); Serial.write(readECU[0]); Serial.write(readECU[1]); Serial.write(readECU[2]); Serial.write(readECU[3]); Serial.write(AFC_ECU[0]); Serial.write(AFC_ECU[1]); Serial.write(AFC_ECU[2]); Serial.write(AFC_ECU[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(bAFC,3); lcd_I2C.setCursor(15,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (bAFC[0]!=0x00)) break; ++retries; } buffer[0] = bAFC[0]; buffer[1] = bAFC[1]; buffer[2] = bAFC[2]; if (bAFC[0] == 0x00) { return false; } return true; } boolean ECU_GetWTR(byte * buffer){ ECU_Stop(); Serial.write(readECU[0]); Serial.write(readECU[1]); Serial.write(readECU[2]); Serial.write(readECU[3]); Serial.write(WTR_ECU[0]); Serial.write(WTR_ECU[1]); Serial.write(WTR_ECU[2]); Serial.write(WTR_ECU[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(bWTR,3); lcd_I2C.setCursor(15,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (bWTR[0]!=0x00)) break; ++retries; } buffer[0] = bWTR[0]; buffer[1] = bWTR[1]; buffer[2] = bWTR[2]; if (bWTR[0] == 0x00) { return false; } return true; } boolean ECU_GetMAP(byte * buffer){ ECU_Stop(); Serial.write(readECU[0]); Serial.write(readECU[1]); Serial.write(readECU[2]); Serial.write(readECU[3]); Serial.write(MAP_ECU[0]); Serial.write(MAP_ECU[1]); Serial.write(MAP_ECU[2]); Serial.write(MAP_ECU[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(bMAP,3); lcd_I2C.setCursor(15,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (bMAP[0]!=0x00)) break; ++retries; } buffer[0] = bMAP[0]; buffer[1] = bMAP[1]; buffer[2] = bMAP[2]; if (bMAP[0] == 0x00) { return false; } return true; } boolean ECU_GetRPM(byte * buffer){ ECU_Stop(); Serial.write(readECU[0]); Serial.write(readECU[1]); Serial.write(readECU[2]); Serial.write(readECU[3]); Serial.write(RPM_ECU[0]); Serial.write(RPM_ECU[1]); Serial.write(RPM_ECU[2]); Serial.write(RPM_ECU[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(bRPM,3); lcd_I2C.setCursor(15,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (bRPM[0]!=0x00)) break; ++retries; } buffer[0] = bRPM[0]; buffer[1] = bRPM[1]; buffer[2] = bRPM[2]; if (bRPM[0] == 0x00) { return false; } return true; } boolean ECU_GetSPD(byte * buffer){ ECU_Stop(); Serial.write(readECU[0]); Serial.write(readECU[1]); Serial.write(readECU[2]); Serial.write(readECU[3]); Serial.write(SPD_ECU[0]); Serial.write(SPD_ECU[1]); Serial.write(SPD_ECU[2]); Serial.write(SPD_ECU[3]); int retries = 0; while (retries<8) { int nbytes = Serial.readBytes(bSPD,3); lcd_I2C.setCursor(15,0); lcd_I2C.print(retries); if ((nbytes == 3) && (bSPD[0]!=0x00)) break; ++retries; } buffer[0] = bSPD[0]; buffer[1] = bSPD[1]; buffer[2] = bSPD[2]; if (bSPD[0] == 0x00) { return false; } return true; } Różnią się w zasadzie tym że w pierwszym komunikacja jest nawiązana w setup, a w drugim dopiero w menu w petli glownej.
 2. Witam Jak w temacie, wykonałem sobie komputer na podstawie tego projektu -> https://www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Bi-Fuel-LPG-Unleaded-Trip-Computer-/ Wszystko fajnie działa oprócz prędkości. Mianowicie, w moim samochodzie (Subaru Forester '98) mam dwa czujniki prędkości. Oba są umieszczone w skrzyni. Jeden czujnik podaje przebieg trójkątny o amplitudzie 1V a drugi powinien 0-12V, ale tak nie jest. Przynajmniej miernik tak tego nie pokazuje. Sygnał z tego pierwszego czujnika leci na zegary, i do sterowniki skrzyni automatycznej. Następnie z zegarów leci do sterownika silnika ale juz w postaci od 0 do ok 4V. Drugi czujnik tylko do skrzyni. Do arduino podłączone to jest tylko przez diodę zenera 5v1, co by nie ubić wejścia. W momencie jak dałem rezystor podciągający do masy, skrzynia waliła mi błędem od tego czujnika, tak samo z kondensatorem oraz cewką szeregowo. Układ zachowuje się tak że, przy jeździe ze stałą prędkością pokazuje w miarę dobrze, natomiast gdy dodaje gazu to wskaz prędkości rośnie ponad predkość wskazaną na liczniku. Myślałem że są jakieś zakłucenia jak to w samochodzie od alternatora, ale co kolwiek dałbym na wejścia aby to filtrować powoduje problemy. Zastanawiałem się czy przypadkiem nie dać komparatora na ten sygnał i gdy jest większy niż 3V będzie dawał wyjście w stan wysoki i analogicznie poniżej 3V w stan niski. Ewentualnie dołożyć na wał dwa magnesy i załączać nimi kontaktron po prostu. Według tego wyliczać prędkość, wał u mnie kręci się ok 4 razy szybciej niż koła. Nie wiem co z tym fantem zrobić. Mam kompletną serwisówkę do tego samochodu i właśnie z niej w dużej mierze korzystałem aby odnaleźć te sygnały prędkości.
 3. Witam Panowie mam dylemat. Nie wiem jak prawidłowo wysterować te tranzystory w mostku H. Dorwałem z uwalonego falownika pakiet IGBT, 7MBR35SD120. Nie mogę nigdzie znaleźć w miare prostego schematu budowy takiego mostka, chodzi mi to tylko o dobór driver'a. Z wykorzystaniem 3 przewodów, tzn PWM, P i L. Mostek będzie sterował silnikiem ok 150W 12V. Chyba że dorwę jakiś 24V wtedy tylko inne napięcie zasilające muszę zrobic. A tak z troche innej beczki, można użyć mostka scalonego l293D jako driver do większego mostka?
 4. Witam Panowie mam problem, może uda się go rozwiązać. Chciałbym zrobić działającego robota balansującego. Mam Arduino Uno, mpu6050 silniki z przekładniami 6V i adafruit motor shield, takie popularne zółte. Więc robot działa, balansuje ale nie stoi stabilnie cały czas próbuje trzymać pion. Po chwili się przewraca. Da się to jakoś zrealizować bez enkoderów na silnikach?
 5. Witam Panowie mam pytanie. Czy jest możliwe sterowanie robote używając czujnika przyśpieszenia. Mam czujnik MMA7455. Robot to platforma dwukołowiek z podparciem. Dwa silniki, obrót to załączenie silników w przciwną stronę. Platforma robota ma kształt koła. Do tej pory używałem zderzaków. Tzn jeśli uderzył w cos po prawej to skręcał w lewo i analogicznie. Chciałem zamiast swich'ow i zderzaków użyć czujnika przyśpieszenia. Jest to do zrealizowania? Owszem można użyć dalmierza ale trzeba by wykorzystać 3 sztuki. Gdzieś widziałem taki patent w odkurzaczu typu roomba, ale w wersji DIY. Nie mogę tego projektu odszukać. Do obsługi tego posiadam arduino Uno.
×
×
 • Utwórz nowe...