Skocz do zawartości

wn2001

Użytkownicy
 • Zawartość

  171
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 • Wygrane dni

  2

wn2001 wygrał w ostatnim dniu 18 marca 2016

wn2001 ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

75 Bardzo dobra

1 obserwujący

O wn2001

 • Ranga
  5/10

Informacje

 • Płeć
  Mężczyzna

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. Bardzo fajny projekt, ale ta dioda zabezpieczająca przed zasileniem z USB to chyba nieudany pomysł - przy 5V, Arduino dostaje coś około 4,3V, wydaje mi się, że lepszy byłby przełącznik na linie +5V taśm LED, odłączanych na czas programowania
 2. wn2001

  Ciekawe filmy znalezione w sieci

  Te szachy jak na domowy warsztat - coś niesamowitego, podziwiam za kunszt i precyzję :)
 3. @nigraS Nie wiem do końca, co ma Kolega na myśli, ale wydaje mi się, że chodzi o "schowanie" zasilacza do taśmy LED? Jeżeli tak, dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzenia, które sklepach internetowych znaleźć można pod hasłem "zasilacz taśmy LED do puszki". Wówczas takie coś "chowa" się do otworu w ścianie
 4. wn2001

  Jaki oscyloskop wybrać?

  @MaxHardcr Czy mógłbyś sprecyzować częstotliwości do jakiej chcesz pracować? Z doświadczenia powiem, że przy zabawie z Arduino oscyloskop przydałby mi się bardzo rzadko, do takich rzeczy jak obejrzenie PWM dla serwa możesz wykorzystać na początek to https://allegro.pl/oferta/oscyloskop-cyfrowy-evox-dso138-zlozony-obudowa-7603772301 [Oscyloskop DSO138] a do obejrzenia UARTa https://allegro.pl/oferta/analizator-stanow-logicznych-saleae-8-kan-24mhz-6528546454 [klon Saleae]. Dlaczego nie chcesz USB? Ja dostałem jako nagroda na konkursie https://botland.com.pl/pl/oscyloskopy/6716-oscyloskop-hantek-6022be-usb-pc-20mhz-2-kanaly.html i na moje potrzeby (też bawię się Arduino i teraz trochę STM) - to + analizator zawsze wystarczyło; zaryzykuję wręcz stwierdzenie, że pracując z Arduino, gotowymi bibliotekami i modułami oscyloskop praktycznie jest niepotrzebny. Budżet 2k jest bardzo duży - może kupisz taką zabawkę za 99PLN, a kiedy stwierdzisz, że to jest to i potrzebujesz czegoś więcej, wraz z rozwojem hobby, wybierzesz coś lepszego? Pozdrawiam
 5. wn2001

  STM32 - problem z Serial'em

  @FlyingDutch Dziękuję za odpowiedź, sprawdzałem ten sam kod na płytce NucleoF103 i działał, oczywiście sprawdzę, tak jak napisałeś, tą z Kamami. BTW Jaki program polecacie (darmowy) do programowania STM'ów? Atollic TrueStudio jest dobry czy coś innego?
 6. Witam, ostatnio bawię się płytką Kamami KA-NUCLEO-F411CE (i książka pana Kurczyka "Mikrokontrolery STM32 dla początkujących), pojawił się problem. Napisałem kilka programów, typu, migająca dioda, reagowanie na przycisk, w międzyczasie zaklinowało się złącze micro-usb, które musiałem wymienić - tu zaznaczam, wymieniłem je, programy wgrywają się i działają bez problemu. Przesyłam zrzut ekranu z programu STM32CubeMX i program main.c z Atollic True Studio. Program jest banalny, ma na Serialu przesyłać komunikat "Hello". Problem polega na tym, że próbowałem z PuTTy, wewnętrznym terminalu Atollic i monitorze portu Arduino IDE, dwie prędkości (9600 i 115200), dodawałem nawet błyśnięcie diodą na początku, aby upewnić się, że program wgrałem poprawnie (działało), ale na Serialu pusto, próbowałem z zamkniętym Atollic'iem, otwartym, po wgraniu odłączenie, ponowne podłączenie, niezależnie co próbowałem robić - na Serial'u pustka Czy komuś przychodzi coś do głowy? Jeszcze raz powtarzam - złącze jest wymienione, ale programy się wgrywają, oczywiście sprawdzałem port w Menedżer'ze Urządzeń, zawsze wykrywa poprawnie (poza pojedynczym przypadkiem "Nie wykryto urządzenia..." ) COM12 (oczywiście inny port USB też próbowałem). Liczę, że jest to błąd gdzieś w programie albo konfiguracji, chociaż kieruję się książką i sprawdzałem kilka razy konfiguracje Serial'a w CubeMX. Pozdrawiam, z góry dziękuję za pomoc! PS Właściwy kod zaczyna się od linijki "/* USER CODE BEGIN 0 */" /* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** * @attention * * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics. * All rights reserved.</center></h2> * * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license, * the "License"; You may not use this file except in compliance with the * License. You may obtain a copy of the License at: * opensource.org/licenses/BSD-3-Clause * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ UART_HandleTypeDef huart2; /* USER CODE BEGIN PV */ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_USART2_UART_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ void uart_write(UART_HandleTypeDef * handler, char * text) { HAL_UART_Transmit(handler, text, strlen(text), 1000); } void uart_write_line(UART_HandleTypeDef * handler, char * text) { HAL_UART_Transmit(handler, text, strlen(text), 1000); HAL_UART_Transmit(handler, "\r\n", 2, 1000); } void uart_read_line(UART_HandleTypeDef * handler, char * buffer, uint16_t buffer_size) { HAL_StatusTypeDef status; char current_char; uint16_t char_counter = 0; while (char_counter < buffer_size -1) { status = HAL_UART_Receive(handler, &current_char, 1, 1); if (status == HAL_OK) { if (current_char == '\r' || current_char == '\n') { if (char_counter == 0) continue; else break; } *(buffer + char_counter++) = current_char; } } *(buffer + char_counter) = '\0'; } /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART2_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ HAL_Delay(500); uart_write_line(&huart2, "Hello"); /* USER CODE BEGIN 3 */ HAL_Delay(500); uart_write_line(&huart2, "Hello"); } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 100; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief USART2 Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_USART2_UART_Init(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */ /* USER CODE END USART2_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */ /* USER CODE END USART2_Init 1 */ huart2.Instance = USART2; huart2.Init.BaudRate = 9600; huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */ /* USER CODE END USART2_Init 2 */ } /** * @brief GPIO Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, RGB_BLUE_Pin|RGB_RED_Pin|RGB_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : USER_BNT_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = USER_BNT_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(USER_BNT_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : RGB_BLUE_Pin RGB_RED_Pin RGB_GREEN_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = RGB_BLUE_Pin|RGB_RED_Pin|RGB_GREEN_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 7. Wybieram się ja, z Mustang'iem i BlackBird'em (oczywiście freestyle) Kto jeszcze i w jakiej kategorii?
 8. @Lusilla1024, witamy na forum! Ogólnie z nasze forum jest dość mocno techniczne, więc raczej mały odsetek osób wie, o czym mówisz . Czy mogłabyś omówić, jak nakładasz ten krem ręcznie? Za pomocą "strzykawki" (nie jestem cukiernikiem)? Na pewno jest to czynność możliwa do zaautomatyzowania, jak wygląda to w przypadku profesjonalnych rozwiązań? W przypadku "strzykawki" wystarczy nacisnąć tłok np. na 1cm, przesunąć, znowu nacisnąć itd. - nie wiemy jaka jest Twoja wiedza elektroniczna, ale na pewno nie jest to projekt na pierwsze spotkanie z elektroniką Pozdrawiam
 9. @Konrad1705 Witaj, nie napisałeś nic o skali? Wbrew pozorom ma ona duże znaczenie bo to, o czym piszesz będzie zajmować dość dużo miejsca? Jakie jest Twoje doświadczenie z elektroniką/Arduino? To, o czym piszesz jest jak najbardziej do zrealizowania na tej platformie, ale wymaga nieco wysiłku Co z zdalnym sterowaniem? Bluetooth? Jeżeli chodzi o dźwięki, to jeżeli masz pliki MP3, to z takim lub innym modułem-odtwarzaczem MP3 współpracującym z Arduino nie powinno być problemu. Rozumiem, że jako modelarz mechanika nie ma dla Ciebie tajemnic (np. skręcanie - serwo?), a bardziej skupić się chcesz na samej stronie elektroniczno-programistycznej? Pozdrawiam
 10. Witam, może moje wnioski są mocno nietechniczne, a bardziej są efektem (mam nadzieję) głęboko zakorzenionych przyzwyczajeń i tradycji, ale mam obawy (porównanie przykładowe, linki nie są kryptoreklamą , dwa sterowniki silników krokowych: TB6560 https://allegro.pl/oferta/tb6560-sterownik-silnika-krokowego-kompletny-cnc-7023111176 /max 24V, 3,5A w peak'u/ Pololu 67S249 https://botland.com.pl/pl/sterowniki-silnikow-krokowych/12228-pololu-tb67s249ftg-sterownik-silnika-krokowego-47v45a.html /max 47V, 4,5A w peak'u/ Ceny są podobne, dwa podstawowe parametry przemawiają na korzyść Pololu, mam jednak przeczucie, jakby Pololu miało przestać działać w najmniej odpowiednim momencie (nie chodzi tyle o radiator, który można założyć (ale tylko malutki), a również o wielkość nóżek i ogólnie to, że scalak jest SMD), w TB6560 mamy porządną obudową MultiWatt bodajże i duży radiator. Czy ktoś może rozjaśnić moje wątpliwości, podobnie jak jest z L293D i TB6612 - wiem, że ten pierwszy generuje potężne ciepło, ale chociażby o same nożki - przecież to "na chłopski" rozum wręcz niemożliwe, aby w sposób ciągły płynęło przez taki scalaczek SMD 4,5A ??? Pozdrawiam
 11. wn2001

  Oscyloskop 2025CL dla hobbysty - czy warto?

  @narbej, spokojnie, zarówno prawojazdy jak i budżet jest, a samochód nie pierwszy (stary jednokanałowy oscyloskop porządnej radzieckiej produkcji) @Treker, @FlyingDutch Dziękuję za odpowiedzi, jeszcze raz przemyślę sprawę i chyba zdecyduje się na przystawkę (jeśli chodzi o analizator stanów, to mam klon Saelae i jestem zadowolony ) Dziękuję wszystkim za rady, kiedy już coś kupię, to na pewno się podzielę spostrzeżeniami PS. A Wy czego używacie i pod kątem jakich zastosowań?
 12. Witam, zastanawiam się nad kupnem oscyloskopu UNIT 2025CL pod kątem mojej hobbystycznej działalności, tj. obejrzenie UART-a z Arduino, sygnału PWM, sygnały prostokątne sterujące silnikami krokowymi, działanie czujników, może prostych wzmacniaczy itd. Z góry uprzedzam, zależy mi na cyfrowym (nie chcę przystawki, bo cieszą się złą sławą), z opcją wyeksportowania przebiegu na komputer. Pasmo 25MHz i 250 milionów sampli/s wydaje się wystarczające dla tych zastosowań. Jeśli chodzi o budżet, szukałem w okolicach 1000zł, chciałbym się zapytać Was o opinie, czy w tej cenie warto? https://allegro.pl/oferta/oscyloskop-warsztatowy-uni-t-utd2025cl-25mhz-7713600981 Pozdrawiam
 13. @Treker, dopiero teraz obejrzałem video i w 100% się z Tobą zgadzam
×