const int ledPin = LED_BUILTIN;// the number of the LED pin int ledState = LOW; // zmienna standiody którą zmieniamy w programie unsigned long previousMillis = 0; // zmienna unsigned long to taka która może zapamiętać dużą liczbę, ta akurat (previousMillis) zapamiętuje kiedy ostatnio zmieniał się stan diody, w pierwszej pętli jej wartość to "0" const long interval = 1000; //zmienna stała(wiem jak to brzmi), "tylko do odczytu", interwał między mignięciami 1s