Ja korzystam z takiego przykładu z Arduino SerialEvent przerobionego na tablice char zamiast String: //#include <String.h> #define buffsize 32 char input[buffsize]; uint16_t dane [4]; // jakie i ile zmiennych odbieramy z UART byte index = 0; boolean stringComplete = false; // gdy cale polecenie/napis odebrany void parsujpolecenia() { //polecenie ma wygladac tak: cmd=zmienna1,zmienna2,zmienna3,zmienna4 z zalozenia sa to 4 liczby calkowite // do 5 cyfr, dlatego buffsize32 ma z