Skocz do zawartości

POMOCY


wojtek1111

Pomocna odpowiedź

Mam błąd. Proszę o pomoc 

 

 

Szkic używa 5034 bajtów (15%) pamięci programu. Maksimum to 32256 bajtów.
Zmienne globalne używają 271 bajtów (13%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1777 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20

@wojtek1111  @ethanak @Gieneq#include <nRF24L01.h>
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
#include <RF24_config.h>

/*Arduino JOYSTICK CONTROLLED CAR (TRANSMITTER)
     
YOU HAVE TO INSTALL THE RF24 LIBRARY BEFORE UPLOADING THE CODE
  https://github.com/tmrh20/RF24/   
*/

#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(8,9); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";
char xyData[32] = "";
String xAxis, yAxis;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openWritingPipe(address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.stopListening();
}
void loop() {
 
 xAxis = analogRead(A1); // Read Joysticks X-axis
 yAxis = analogRead(A0); // Read Joysticks Y-axis
 // X value
 xAxis.toCharArray(xyData, 5); // Put the String (X Value) into a character array
 radio.write(&xyData, sizeof(xyData)); // Send the array data (X value) to the other NRF24L01 modile
 // Y value
 yAxis.toCharArray(xyData, 5);
 radio.write(&xyData, sizeof(xyData));
 delay(20);
}

 

@wojtek1111  @ethanak @Gieneq

Link to post

JESTEM POCZOTKUJACY POMOCY PROSZĘ 

 

Arduino:1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Płytka:"Arduino Nano, ATmega328P"

C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\wojte\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\wojte\AppData\Local\Temp\arduino_build_883143 -warnings=none -build-cache C:\Users\wojte\AppData\Local\Temp\arduino_cache_656204 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\wojte\Desktop\joystick_xxxxxxxxx\joystick_xxxxxxxxx.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\wojte\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\wojte\AppData\Local\Temp\arduino_build_883143 -warnings=none -build-cache C:\Users\wojte\AppData\Local\Temp\arduino_cache_656204 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\wojte\Desktop\joystick_xxxxxxxxx\joystick_xxxxxxxxx.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\sketch\\joystick_xxxxxxxxx.ino.cpp" -o nul
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\sketch\\joystick_xxxxxxxxx.ino.cpp" -o nul
Alternatives for nRF24L01.h: [RF24@1.3.4]
ResolveLibrary(nRF24L01.h)
  -> candidates: [RF24@1.3.4]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\wojte\\Documents\\Arduino\\libraries\\RF24" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\sketch\\joystick_xxxxxxxxx.ino.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src\SPI.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\wojte\Documents\Arduino\libraries\RF24\RF24.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\wojte\\Documents\\Arduino\\libraries\\RF24" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\sketch\\joystick_xxxxxxxxx.ino.cpp" -o "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\wojte\\Documents\\Arduino\\libraries\\RF24" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\sketch\\joystick_xxxxxxxxx.ino.cpp" -o "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\sketch\\joystick_xxxxxxxxx.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "SPI"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\wojte\AppData\Local\Temp\arduino_build_883143\libraries\SPI\SPI.cpp.o
Compiling library "RF24"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\wojte\AppData\Local\Temp\arduino_build_883143\libraries\RF24\RF24.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\wojte\AppData\Local\Temp\arduino_cache_656204\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_2cb511727fd0f7bc3455e21cd7b42d76.a
Linking everything together...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143/joystick_xxxxxxxxx.ino.elf" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\sketch\\joystick_xxxxxxxxx.ino.cpp.o" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\libraries\\SPI\\SPI.cpp.o" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143\\libraries\\RF24\\RF24.cpp.o" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143/..\\arduino_cache_656204\\core\\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_2cb511727fd0f7bc3455e21cd7b42d76.a" "-LC:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143" -lm
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143/joystick_xxxxxxxxx.ino.elf" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143/joystick_xxxxxxxxx.ino.eep"
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143/joystick_xxxxxxxxx.ino.elf" "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143/joystick_xxxxxxxxx.ino.hex"
Użycie biblioteki SPI w wersji 1.0 z folderu: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\SPI 
Użycie biblioteki RF24 w wersji 1.3.4 z folderu: C:\Users\wojte\Documents\Arduino\libraries\RF24 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\wojte\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_883143/joystick_xxxxxxxxx.ino.elf"
Szkic używa 5034 bajtów (16%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 271 bajtów (13%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1777 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\wojte\AppData\Local\Temp\arduino_build_883143/joystick_xxxxxxxxx.ino.hex:i 

avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

         System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"

         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20

avrdude done.  Thank you.

Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd

/*Arduino JOYSTICK CONTROLLED CAR (TRANSMITTER)
     
YOU HAVE TO INSTALL THE RF24 LIBRARY BEFORE UPLOADING THE CODE
  https://github.com/tmrh20/RF24/   
*/

#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(8,9); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";
char xyData[32] = "";
String xAxis, yAxis;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openWritingPipe(address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.stopListening();
}
void loop() {
 
 xAxis = analogRead(A1); // Read Joysticks X-axis
 yAxis = analogRead(A0); // Read Joysticks Y-axis
 // X value
 xAxis.toCharArray(xyData, 5); // Put the String (X Value) into a character array
 radio.write(&xyData, sizeof(xyData)); // Send the array data (X value) to the other NRF24L01 modile
 // Y value
 yAxis.toCharArray(xyData, 5);
 radio.write(&xyData, sizeof(xyData));
 delay(20);
}

 

Link to post

@wojtek1111 rozumiem, że jesteś osobą początkującą i potrzebujesz pomocy - na pewno wiele osób chętnie Ci pomoże, ale uszanuj panujące tutaj zasady 🙂 Polecam, abyś zapoznał się z naszą Polityką Przyjaznego Forum. Znajdziesz tam wskazówki co do sposobu zadawania pytań. W tej chwili ciężko Ci pomóc, ponieważ nie opisałeś na czym dokładnie polega Twój problem. Chętnie pomożemy w znalezieniu rozwiązania, ale musisz podać trochę więcej szczegółów. Gdzie dokładnie utknąłeś? Postaraj się, aby Twoje pytanie było zadana w taki sposób, abyśmy mogli je zrozumieć. Teraz panuje tutaj "mały" chaos dlatego temat usuwam. Postaraj się raz jeszcze (na spokojnie) sformułować o co Ci chodzi załóż nowy temat - pamiętaj, aby odpowiednio go nazwać (zwiększysz swoje szanse na uzyskanie pomocy).

Nie wołaj proszę innych osób, jeśli nie biorą udziału w tej dyskusji. Jeśli ktoś może i chce Ci pomóc to na pewno takiej pomocy Ci udzieli (bez ponaglania).

Link to post
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.