Skocz do zawartości

Termostat z menu na jednym przycisku UNO


Pomocna odpowiedź

if 
 ((DHT22.temperature <= minTemp) && (DHT22.temperature <= maxTemp)){ digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); } 

else if (DHT22.temperature >= maxTemp){ digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); }

W takiej formie histereza działa, bo po osiągnięciu tempMax przekaźnik się wyłącza. Włącza się po spadnieciu do tempMin i grzeje do tempMax. 

Problem jaki zauważyłem to, to że działa ona w momencie wyświetlania temp min i max czyli ekran 3.

Nie wiem jak inaczej to ugryźć, może jest jakaś inna droga. 😕

 

 

Link to post
Share on other sites

Dzięki za tyle wiedzy i rad ! 🙂

Jednak nie obyłoby się bez jakich przygód/problemów. Kod poprawiony, przede wszystkim oczyszczona przestrzeń w loopie. Histereza poprawiona, aktualnie wygląda tak

{
 if (DHT22.temperature <= minTemp){ // właczenie sie przkaznika gdy temp otoczenia jest mniejsza od minmalnej temp oraz mniejsza od maksymalnej
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
 } 
 else if (DHT22.temperature >= maxTemp){  // wylączenie sie przekaznika gdy jest rowna lub wieksza maksymalnej
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
 }
}

Tak jak napisał @Elvis maxTemp nie jest sprawdzana i przekaźnik również działa prawidłowo !

Zmienna globalna "temperatura" dodana, jednak moje wątpliwości kierują się na zamienianie miejsc w ktorych są odwołania do DHT. Nie wiem jak to do końca zrobić, a dokładniej jak odwołać się do "temperatury" zamiast pełnego odczytu DHT22.

/////////////////////////////////////////////////////// GLOBALNY ODCZYT TEMPERATURY ///////////////////////////////////////////////

void odczytTemperatury(bool force)
{
 if (force || millis() - ostatniOdczyt > 2000UL) { // odczytujemy temperaturę co dwie sekundy
   DHT22.read(DHT22PIN);
   temperatura = (float)DHT22.temperature;
   ostatniOdczyt = millis();
  }
}

/////////////////////////////////////////////////////// TEMPERATURA MIN //////////////////////////////////////////////////
 
void temperaturaMin()
 {
 aktualnyCzas = millis();
 roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;
 
 // jeśli menu zostało zmienione, czyścimy ekran i przygotowujemy do wyświetlania
 if (hasChanged) {
  //ukryta część kodu
 } 
 // wypisujemy temperaturę albo od razu po wyświetleniu menu, albo co 2 sekundy
 if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) {
  int chk = DHT22.read(DHT22PIN);
  zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print((float)DHT22.temperature);
 }

 

Link to post
Share on other sites
8 minut temu, lewwus napisał:

Nie wiem jak to do końca zrobić, a dokładniej jak odwołać się do "temperatury" zamiast pełnego odczytu DHT22

Hm... a najprościej jak się da?

Masz taki fragment:

// wypisujemy temperaturę albo od razu po wyświetleniu menu, albo co 2 sekundy
 if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) {
  int chk = DHT22.read(DHT22PIN);
  zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print((float)DHT22.temperature);
 }

A co powiesz na:

// wypisujemy temperaturę albo od razu po wyświetleniu menu, albo co 2 sekundy
 if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) {
  zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(temperatura);
 }

 

 • Lubię! 1
Link to post
Share on other sites

Poprawione !

Wszystko wydaje się działać tak jak trzeba, bez zakłóceń 🙂

Zastanawia mnie tylko jedno, bo zauważyłem lekkie opóźnienie/różnica miedzy działaniem przekaźnika a wyświetleniem temperatury. Jest jakaś recepta na te dolegliwość ? Nie jest to wielki błąd, bardziej bym nazwał to przyczepieniem się do szczegółów 🙂

 

#include <Wire.h>          // dodanie bibliotek
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "dht.h"
#include <Bounce2.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);  //przypisanie wspołrzednyc ekranu LCD

dht DHT22;
 
#define DHT22PIN 13         // zdefiniowanie podłączeń
#define BUTTON_PIN 10
#define BUTTON_PIN_1 8
#define BUTTON_PIN_2 9
#define RELAY_PIN 7

int menu = 1; 

Bounce przycisk = Bounce();     //okreslenie przycisków
Bounce przyciskPlus = Bounce();
Bounce przyciskMinus = Bounce();

boolean hasChanged = true;

int COUNT_MENU = 4;

int minTemp = 20;        // przypisanie wartosci temperatur
int maxTemp = 30;

float temperatura;
int32_t ostatniOdczyt;

unsigned long aktualnyCzas = 0;   // Przypisanie long temperatury i willgotnosci
unsigned long zapamietanyCzas = 0;
unsigned long roznicaCzasu = 0;
 
void setup()
{
 lcd.init();            // inicjacja ekranu
 lcd.backlight();
 
 pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);  // przypisanie modułu przekaznika
 
 pinMode(BUTTON_PIN_1,INPUT_PULLUP); // przycisk do wzrostu temperatury
 przyciskPlus.attach(BUTTON_PIN_1); 
 przyciskPlus.interval(25);      //interwal
 
 pinMode(BUTTON_PIN_2,INPUT_PULLUP); // przycisk do zmniejszania temperatury
 przyciskMinus.attach(BUTTON_PIN_2); 
 przyciskMinus.interval(25);   
 
 przycisk.attach(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP); // przypisanie przycisku do zmiany menu
 przycisk.interval(25);
 
 odczytTemperatury(true); //odczyt temperatury
      
}

void loop()
 {
  przycisk.update(); // stan przyciskow, debouncer
  przyciskPlus.update();  
  przyciskMinus.update();

  odczytTemperatury(false); // odczyt temp, niezaleznie w jakim oknie sie znajdujemy

  wyswietl(); //funkcja switch

  hasChanged = przycisk.fell(); // wywolanie funkcji przycisku
 if (hasChanged) {
   menu++;
 if (menu > COUNT_MENU) menu = 1;
 }
  regulacjaTemperatury(); //// załączenie sie przekaznika
}


/////////////////////////////////////////////////////// SWITCH /////////////////////////////////////////////////////

void wyswietl()
{
 switch(menu) {
  case 1:
   {
    menuGlowne();  // widok głowny
   }
   break;
  case 2:
   {
    temperaturaMin();  // temperatura min
   }
   break;
  case 3:
   {
    temperaturaMax();  // temperatura max
   }
   break;
  case 4:
   {
    wilgotnoscOdczyt();  // wilgotnosc
   }
   break;
 }
}

/////////////////////////////////////////////////////// WIDOK GŁÓWNY /////////////////////////////////////////////////

void menuGlowne()
{
 if (hasChanged) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(4,0);
  lcd.print("STACJA METEO");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Temperatura -> 1");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("Wilgotnosc ->  2");
 }
}

/////////////////////////////////////////////////////// GLOBALNY ODCZYT TEMPERATURY ///////////////////////////////////////////////

void odczytTemperatury(bool force)
{
 if (force || millis() - ostatniOdczyt > 2000UL) { // odczytujemy temperaturę co dwie sekundy
   DHT22.read(DHT22PIN);
   temperatura = (float)DHT22.temperature;
   ostatniOdczyt = millis();
  }
}

/////////////////////////////////////////////////////// TEMPERATURA MIN //////////////////////////////////////////////////
 
void temperaturaMin()
 {
 aktualnyCzas = millis();
 roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;
 
 // jeśli menu zostało zmienione, czyścimy ekran i przygotowujemy do wyświetlania
 if (hasChanged) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temperatura (C): ");
  lcd.setCursor(17,3);
  lcd.print("(1)");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(">Min.Temp"); // wpisanie zmienianej temperatury
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print(minTemp);
 } 
 // wypisujemy temperaturę albo od razu po wyświetleniu menu, albo co 2 sekundy
 if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) {
  zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(temperatura);
 }
 
 int minTemp1 = przyciskPlus.fell();   // zdefiniowanie przycisków
 int minTemp2 = przyciskMinus.fell();
  
 if (minTemp1){
   minTemp++;
   minTemp = constrain (minTemp, 0, 40);
   lcd.setCursor(0,3);
   lcd.print(minTemp);
 }
 else if (minTemp2){
   minTemp--;
   minTemp = constrain (minTemp, 0, 40);
   lcd.setCursor(0,3);
   lcd.print(minTemp);
 }
}

/////////////////////////////////////////////////////// TEMPERATURA MAX /////////////////////////////////////////////////
 
void temperaturaMax()
 {
 aktualnyCzas = millis();
 roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;
 
 // jeśli menu zostało zmienione, czyścimy ekran i przygotowujemy do wyświetlania
 if (hasChanged) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temperatura (C): ");
  lcd.setCursor(17,3);
  lcd.print("(1)");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(">Min.Temp"); // wpisanie zmienianej temperatury
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print(minTemp);
  lcd.setCursor(10,2);
  lcd.print(">Max.Temp"); 
  lcd.setCursor(10,3);
  lcd.print(maxTemp);
 } 
 // wypisujemy temperaturę albo od razu po wyświetleniu menu, albo co 2 sekundy
 if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) {
  zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(temperatura);
 }
  
 int maxTemp1 = przyciskPlus.fell();   // zdefiniowanie przycisków
 int maxTemp2 = przyciskMinus.fell();
  
 if (maxTemp1){
   maxTemp++;
   maxTemp = constrain (maxTemp, 10, 50);
   lcd.setCursor(10,3);
   lcd.print(maxTemp);
 }
 else if (maxTemp2){
   maxTemp--;
   maxTemp = constrain (maxTemp, 10, 50);
   lcd.setCursor(10,3);
   lcd.print(maxTemp);
 }
}

/////////////////////////////////////////////////////// WILOGTNOSC ////////////////////////////////////////////////////
 
void wilgotnoscOdczyt()
 {
 aktualnyCzas = millis();
 roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;
 
 // jeśli menu zostało zmienione, czyścimy ekran i przygotowujemy do wyświetlania
 if (hasChanged) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Wilgotnosc (RH): ");
  lcd.setCursor(17,3);
  lcd.print("(2)");
 } 
 // wypisujemy wilgotność albo od razu po wyświetleniu menu, albo co 2 sekundy
 if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) {
  int chk = DHT22.read(DHT22PIN);
  zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print((float)DHT22.humidity, 2);
 }
}

/////////////////////////////////////////////////////// REGULACJA TEMP //////////////////////////////////////////////////

void regulacjaTemperatury()
{
 if (DHT22.temperature <= minTemp){ // właczenie sie przkaznika gdy temp otoczenia jest mniejsza od minmalnej temp oraz mniejsza od maksymalnej
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
 } 
 else if (DHT22.temperature >= maxTemp){  // wylączenie sie przekaznika gdy jest rowna lub wieksza maksymalnej
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
 }
}

 

Link to post
Share on other sites

Wracam z kolejną zagwozdką, a mianowicie chciałem dodać informacje o stanie przekaźnika, który byłby wyświetlany w menu głównym.

Aktualnie menu główne wygląda tak:

void menuGlowne()
{
 aktualnyCzas = millis();
 roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;

 if (hasChanged) { // tekst na menu glownym
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("PARAMETRY");
  lcd.setCursor(16,0);
  lcd.print("Stan");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Temp.");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("Wilg.");
 }

 if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) { // wyswietlenie temp i wilgotnosci na menu głownym
  zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
  lcd.setCursor(7,2);
  lcd.print(temperatura);
  lcd.setCursor(12,2);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(7,3);
  lcd.print(wilgotnosc);
  lcd.setCursor(12,3);
  lcd.print("%");
 }
 
 if (roznicaCzasu >= 2000UL || (wilgotnosc <= minWilg)){
  lcd.setCursor(16,3);
  lcd.print("ON");
 }
 else if (roznicaCzasu >= 2000UL || (wilgotnosc >= maxWilg)){
  lcd.setCursor(16,3);
  lcd.print("OFF");
 }
}

Jednak nie do konca działa to prawidłowo, przy pierwszym uruchomieniu i wyłączeniu przekaźnika jest okej, natomiast później tekst się pokrywa i nie wygląda to tak jak powinno.

Być może zamiast bazować na odczycie wilgotności powinienem odnieść się do samego stanu przekaźnika ?

Link to post
Share on other sites
35 minut temu, lewwus napisał:

chciałem dodać informacje o stanie przekaźnika,

Więc skąd wątpliwości

35 minut temu, lewwus napisał:

zamiast bazować na odczycie wilgotności powinienem odnieść się do samego stanu przekaźnika ?

Moim zdaniem aby pokazać stan przekaźnika należy pokazać stan przekaźnika, ale może mam za słabą wyobraźnię aby wyobrazić sobie inną możliwość... 🙂

Link to post
Share on other sites
10 godzin temu, ethanak napisał:

aby pokazać stan przekaźnika należy pokazać stan przekaźnika

Tak też myślałem 😀

Aktualna wersja jaka przychodzi mi na myśl

.
 // poprzednia część kodu
.
if (digitalRead(RELAY_PIN_W == LOW)){
  lcd.setCursor(16,3);
  lcd.print("ON");
 }
 else if (digitalRead(RELAY_PIN_W == HIGH)){
  lcd.setCursor(16,3);
  lcd.print("OFF");
 }
}

Niestety wyświetla się tylko "ON", po wyłączeniu przekaźnika nie pojawia się stan "OFF".

Link to post
Share on other sites

W takiej wersji jak poniżej ze zmienionymi nawiasami wydaje się działać prawidłowo

if (digitalRead(RELAY_PIN_W) == LOW){
  lcd.setCursor(16,3);
  lcd.print("ON.");
 }
 else if (digitalRead(RELAY_PIN_W) == HIGH){
  lcd.setCursor(16,3);
  lcd.print("OFF");
 }
}

Tylko czy to o to chodziło z tymi nawiasami ? 🙂

Link to post
Share on other sites

Owszem, o to.

A teraz tak:

Ponieważ digitalRead może zwracać albo HIGH, albo LOW, drugi warunek jest w ogóle niepotrzebny.

Czyli mielibyśmy:

if (digitalRead(RELAY_PIN_W) == LOW){
  lcd.setCursor(16,3);
  lcd.print("ON.");
 }
 else { // jeśli nie LOW to na pewno HIGH
  lcd.setCursor(16,3);
  lcd.print("OFF");
 }

Już nieco lepiej (mniej możliwości popełnienia błędu, prawda?)

Ale to jeszcze nic. Ponieważ ustawiasz kursor niezależnie od stanu przekaźnika, uprośćmy to bardziej:

lcd.setCursor(16,3);
if (digitalRead(RELAY_PIN_W) == LOW){
  lcd.print("ON.");
 }
 else {
  lcd.print("OFF");
 }

Co tu można jeszcze wyrzucić... a na przykład coś takiego: sprawdzasz czy pin jest w stanie HIGH. Ponieważ albo jest w stanie niskim (digitalRead zwróci zero) albo wysokim (digitalRead zwróci HIGH, czyli coś innego od zera) można skorzystać tu z faktu, że w C wszystko co nie jest zerem to prawda. Czyli upraszczamy dalej przy okazji pozbywając się niepotrzebnych już nawiasów:


lcd.setCursor(16,3);
if (digitalRead(RELAY_PIN_W)) lcd.print("OFF");
else lcd.print("ON.");

Już coraz lepiej... ale czy można jeszcze skrócić?

A można. Użyjmy operatora trójargumentowego:

lcd.setCursor(16,3);
lcd.print(digitalRead(RELAY_PIN_W) ? "OFF" : "ON.");

I z sześciu linijek plus nawiasy zrobiły się dwie 🙂

 

 • Pomogłeś! 2
Link to post
Share on other sites
(edytowany)
32 minuty temu, ethanak napisał:

operatora trójargumentowego:

?? Nie znałem

[wyr_logiczne] ? [wykonaj to, gdy wyrażenie jest prawdziwe] : [wykonaj to, gdy nieprawdziwe] 

thx

Edytowano przez SOYER
Link to post
Share on other sites
2 minuty temu, SOYER napisał:

?? 

Nie ?? tylko ?:

a ? b : c

Znany również jako "operator warunkowy". Występuje w wielu językach o składni zbliżonej do C (np. PHP, JavaScript i tak dalej).

 

 • Lubię! 1
Link to post
Share on other sites
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.