Skocz do zawartości

Kurs STM32L4 – #6 – oszczędzanie energii (5 lat na baterii?)


Pomocna odpowiedź

Super artykuł ... bardzo pomocny w nauce obsługi mikrokontrolerów.

Byłoby wspaniale przeczytać takie opracowanie dla układów ESP8266 lub lepiej ESP32 .... doczekamy się ?  🙂

 • Lubię! 1
Link to post
Share on other sites

Kolejna spora dawka porządnej wiedzy w przystępnym wydaniu! Nawet się nie spodziewałem że można na tyle sposobów ograniczać zużycie prądu przez mikrokontroler. Robicie dobrą robotę 😄

 • Lubię! 2
Link to post
Share on other sites

@adam_m na ten moment nie mamy takich planów na najbliższą przyszłość, ale oczywiście porządne rozpracowanie tych układów na pewno prędzej lub później zagości na Forbocie 😉

@olinek taki był cel podczas pisania tej części kursu. Myślę, że gdybyśmy przedstawili tutaj 4-5 niezależnych ćwiczeń pokazujących jak ograniczać pobór prądu to artykuł byłby nudniejszy. Takie analizowanie prostego przykładu z migania diodą pozwala na lepsze zrozumienie tematu 🙂

Link to post
Share on other sites
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Cześć, świetna lekcja i kurs ogólnie.

Mógłby mi ktoś przybliżyć ręczne ustawianie bitów w rejestrze bez używania biblioteki HAL?
- Chodzi mi szczególnie o RRS w rejestrze PWR_CR3 wspomniany w kursie.

Interesowałoby mnie też jak wybrać konkretne adresy do zapisywania deklarowanych zmiennych (żeby faktycznie były w SRAM2).

Dziękuję za każdą odpowiedź i docenię również odesłanie do innych artykułów, materiałów 🙂

Link to post
Share on other sites

@Emerid miło słyszeć, że kurs Ci się podoba! Jak najbardziej, chętnie pomożemy, ale chyba najlepiej będzie jak założysz w tej sprawie osobny temat na forum. Twoje pytanie nie dotyczy bezpośrednio ćwiczeń z kursu, więc tak chyba uda nam się zachować większy porządek. Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc w utrzymaniu porządku na forum 🙂

Aktualizacja: odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w tym temacie: https://forbot.pl/forum/topic/20310-ustawienie-bitu-rrs-w-rejestrze-pwr_cr3-mikrokontrolera-stm32l476rgt6-oraz-zapis-zmiennych-w-sram2/

Link to post
Share on other sites

Długo się zabierałem za tą część kursu, ale warto było. Fajnie opisane i wszystko jasne.

W opisie chyba jest literówka. W sekcji PCC – rozbudowany kalkulator zużycia energii, 4 linie poniżej jest wyjaśniony skrót PPC (Power Consumption Calculator), chyba powinno być PCC (Power Consumption Calculator).

 

 • Lubię! 1
Link to post
Share on other sites

Witam

Mam płytkę Nucleo-l476RG i pewien problem z wybudzaniem kontrolera.

Przy akapicie "Pełne usypianie mikrokontrolera" stworzyłem nowy projekt. Skonfigurowałem RTC (łącznie z  RTC wake-up interrupt through EXTI line 20), dołożyłem dwie biblioteki start_measure(void), stop_measure(void) i w main dołożyłem ostatni kod z start..., stop..., STANDBYMode

Program startuje, robi jeden "pomiar", usypia się i nie wybudza. 

Dla pewności dołożyłem w programie wysyłanie danych po UART i tylko raz się uruchamia, usypia i koniec (przez 20 min nic nie wysłał), po wciśnięciu reset wysyła ponownie dane.

Link to post
Share on other sites

Hej,

mam identyczny problem jak kolega wyżej 😕.

Gdy LD2 gaśnie, mikrokontroler zgodnie z oczekiwaniem przechodzi w uśpienie, ale niestety już się nie budzi (chyba że ręcznie przyciskiem)

Sprawdzałem poprawność kilka razy oraz w osobnym nowym projekcie kopiując kod 1:1 ze strony plus ustawienia zgodnie z wytycznymi.

Mam dedykowany zestaw do kursu.

STM32CubeIDE Version: 1.7.0
Build: 10852_20210715_0634 (UTC)

Link to post
Share on other sites

@Pixpix @Czikago ciekawe, wygląda na to że coś się zmieniło w międzyczasie. Kody testowałem na wersji IDE 1.6 i działało. Po zaktualizowaniu do wersji 1.7 nie działa. Mam otwarte 2 kody programów i jeden działa, drugi nie.

Tu jest kod main.c wygenerowany w wersji 1.6:

/* USER CODE BEGIN Header */
/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.</center></h2>
 *
 * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
 * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
 * License. You may obtain a copy of the License at:
 *            opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 *
 ******************************************************************************
 */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
RTC_HandleTypeDef hrtc;

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

void start_measure(void)
{
	// rozpoczęcie "pomiaru"
	HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
}

void stop_measure(void)
{
	// zakończenie "pomiaru"
	HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
}

void HAL_Delay(uint32_t Delay)
{
 uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
 uint32_t wait = Delay;

 /* Add a period to guaranty minimum wait */
 if (wait < HAL_MAX_DELAY)
 {
  wait += (uint32_t)uwTickFreq;
 }

 while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)
 {
	 __WFI();
 }
}

/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_RTC_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */

 start_measure();
 HAL_Delay(50);
 stop_measure();

 /* Enter the Standby mode */
 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();

 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};

 /** Configure LSE Drive Capability
 */
 HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
 __HAL_RCC_LSEDRIVE_CONFIG(RCC_LSEDRIVE_LOW);
 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
 */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE
               |RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
 RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
 RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;
 RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_6;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
 */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
 PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSI;
 if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Configure the main internal regulator output voltage
 */
 if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Enable MSI Auto calibration
 */
 HAL_RCCEx_EnableMSIPLLMode();
}

/**
 * @brief RTC Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_RTC_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */

 /* USER CODE END RTC_Init 0 */

 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */

 /* USER CODE END RTC_Init 1 */
 /** Initialize RTC Only
 */
 hrtc.Instance = RTC;
 hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
 hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
 hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
 hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
 hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_NONE;
 hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
 hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
 if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Enable the WakeUp
 */
 if (HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 2047, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */

 /* USER CODE END RTC_Init 2 */

}

/**
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_GPIO_Init(void)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : USER_BUTTON_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = USER_BUTTON_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(USER_BUTTON_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

 /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 __disable_irq();
 while (1)
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

a tu w wersji 1.7:

/* USER CODE BEGIN Header */
/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.</center></h2>
 *
 * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
 * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
 * License. You may obtain a copy of the License at:
 *            opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 *
 ******************************************************************************
 */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
RTC_HandleTypeDef hrtc;

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

void start_measure(void)
{
	// rozpoczęcie "pomiaru"
	HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
}

void stop_measure(void)
{
	// zakończenie "pomiaru"
	HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
}

void HAL_Delay(uint32_t Delay)
{
 uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
 uint32_t wait = Delay;

 /* Add a period to guaranty minimum wait */
 if (wait < HAL_MAX_DELAY)
 {
  wait += (uint32_t)uwTickFreq;
 }

 while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)
 {
	 __WFI();
 }
}

/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_RTC_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */

 start_measure();
 HAL_Delay(50);
 stop_measure();

 /* Enter the Standby mode */
 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();

 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

 /** Configure the main internal regulator output voltage
 */
 if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Configure LSE Drive Capability
 */
 HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
 __HAL_RCC_LSEDRIVE_CONFIG(RCC_LSEDRIVE_LOW);
 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
 */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE
               |RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
 RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
 RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;
 RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_6;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
 */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Enable MSI Auto calibration
 */
 HAL_RCCEx_EnableMSIPLLMode();
}

/**
 * @brief RTC Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_RTC_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */

 /* USER CODE END RTC_Init 0 */

 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */

 /* USER CODE END RTC_Init 1 */
 /** Initialize RTC Only
 */
 hrtc.Instance = RTC;
 hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
 hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
 hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
 hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
 hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_NONE;
 hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
 hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
 if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */

 /* USER CODE END RTC_Init 2 */

}

/**
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_GPIO_Init(void)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : USER_BUTTON_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = USER_BUTTON_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(USER_BUTTON_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

 /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 __disable_irq();
 while (1)
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Jak porówna się oba kody to widać, że różnią się. Można skorzystać z porównywarki tekstów. Po lewej 1.6, po prawej 1.7.

Tu pierwsza różnica, ale raczej nieistotna w kontekście samego działania wybudzania RTC.

image.thumb.png.3b998d32ca2ebedf329e5a4cd3704225.png

Ale tu już wygląda bardziej newralgicznie - o tym nieco dalej:

image.thumb.png.6e0f0184ad9775d59382f62ce2b9606d.png

i tu - wygląda jakby brakowało funkcji inicjującej przerwanie z dość ważną wartością 2047 do której ma zliczać timer:

image.thumb.png.9be501a7200cae5e9f0f6336ae3edd08.png

Szukając miejsca gdzie ustawia się wartość do której jest zliczane niestety nie natrafiłem na nic:

image.thumb.png.6d1e8c9b669f416ff053223a550ed9dd.png

za wyjątkiem konfiguracji:

image.thumb.png.ac14cf298a8ea23099ebc01c235f4df9.png

gdzie w wersji 1.6 jest to wyraźnie tu:

image.thumb.png.f237f2c52c0ddd116d4b61764e41f9c2.png

więc wniosek chyba jest jeden 😞 w nowej wersji coś się zepsuło...

Jak dodacie ten fragment przy konfiguracji RTC to będzie ok:

 if (HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 2047, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

Tylko wartość 2047 dostosujcie do własnych potrzeb, dałem interwał 1 sekunde żeby szybciej widzieć efekt.

To jest też o tyle dziwne, że w konfiguracji zegarów wyraźnie aktywuje się RTC ze źródłem LSI ale nie ma to pokrycia w kodzie main.c 😞 

image.thumb.png.2d11bc7bd08bacdf3948f77747ce72bc.png

bo coś zostało przeniesione do innego pliku:

image.thumb.png.797bd672e1e85a97512524be0919fbbd.png

Wybierając opcję generatora osobnych plików bibliotecznych, będzie ok, ale i tak kod nie zadziała z braku inicjalizacji przerwania 😞 

 

Edytowano przez Gieneq
 • Pomogłeś! 2
Link to post
Share on other sites

Po aktualizacji Cube IDE do wersji 1.7 zauważyłem, że po stworzeniu nowego projektu priorytet przerwania Time base: System tick timer (zakładka system core -> NVIC) jest domyślnie ustawiony na 15. Przed aktualizacją domyślną wartością było 0. Nie wiem, czy to jest przyczyną wyżej opisanych problemów ale może zmiana wartości na 0 pomoże.

Link to post
Share on other sites

@Gieneq dzięki za błyskawiczną pomoc! Teraz wszystko śmiga jak należy. 😄 

Jeśli przydarzy mi się więcej problemów z tą wersją to będę informował na bieżąco, ewentualnie wrócę do 1.6 skoro jeszcze jest dostępna.

@szymon812 niestety to nie pomogło 😕

 

Wrzucam foto fragmentu kodu gdzie trzeba umieścić brakującą instrukcję if jakby ktoś potrzebował 🙂

Capture.thumb.PNG.9840cbf8e6ec2221574439b5aa7ea61f.PNG

 

 

Link to post
Share on other sites

@Czikago wrzuć ten fragment do bloku User code (linijkę niżej), bo inaczej przy zmianie konfiguracji zostanie wymazany 😉 

10 godzin temu, Czikago napisał:

Jeśli przydarzy mi się więcej problemów z tą wersją to będę informował na bieżąco

Ok 🙂 

Edytowano przez Gieneq
 • Pomogłeś! 1
Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.