Skocz do zawartości

Problem ze sterowaniem ledami WS2812 za pomocą ESP32 przez WiFi.


Nico11

Pomocna odpowiedź

Witam, jestem w trakcie robienia projektu, z którym mam pewne problemy, dlatego też zgłaszam się do Was o pomoc. Oto projekt, na którym się wzoruję: https://www.brainy-bits.com/post/making-an-arduino-animated-frame-with-256-rgb-leds . Zamiast arduino mega chciałbym użyć ESP32. Chcę do tego projektu dodać sterowanie poprzez WiFi (uruchomienie danej strony WWW uruchamia daną animację na ledach). Do kodu arduino, który jest dostępny w linku, dodałem szkic SimpleWiFiServer z biblioteki WiFi.h. Kod po moich modyfikacjach wygląda tak:  

#include "FastLED.h"    
#define NUM_LEDS 256
#define DATA_PIN 12 
CRGB leds[NUM_LEDS];
#include <WiFi.h>
const char* ssid   = "nazwa_wifi";
const char* password = "haslo_wifi";
WiFiServer server(80);
char picture = 1;
bool doonce = 1;


const long DigDug01[] =
{
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x0066cc, 0x000000, 0x0066cc, 0x000000, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 
0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x000000, 0x0066cc, 0x000000, 0x0066cc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000
};

const long DigDug02[] =
{
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x0066cc, 0x000000, 0x0066cc, 0x000000, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 
0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x000000, 0x0066cc, 0x000000, 0x0066cc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0x0066cc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000,
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0xcccccc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000
};

const long Qbert01[] =
{
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xffffcc, 0xffffcc, 0xff0033, 0xffffcc, 0xffffcc, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 
0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 
0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 
0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0x000033, 0x000033, 0xff6600, 0x000000, 
0x000000, 0xff0033, 0x000033, 0x000033, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000,
0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000
};

const long Qbert02[] =
{
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0033, 0xffffff, 0xffffff, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0x000000, 
0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 
0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033,
0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff6600, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0x000000, 
0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000,
0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 0xff0033, 0xff6600, 0xff6600, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 
0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0xff6600, 0xff6600, 0xff6600, 0xff0033, 0x000000, 0x000000, 0x000000
};

const long BombJack01[] =
{
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366,
0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0xffffff, 0xffffff, 0x0099ff, 0xffffff, 0xffffff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x0099ff, 0xffffff, 0x000000, 0x0099ff, 0x000000, 0xffffff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0xffffff, 0x000000, 0x0099ff, 0x000000, 0xffffff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0xffffff, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffffff, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366,
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 0xff0000, 0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 0x000000, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x000000, 0x000000, 0xffffff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0xffff00, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0xffffff, 0x000000, 0x000000, 0x333366, 
0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x333366, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366
};

const long BombJack02[] =
{
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0xffffff, 0x000000, 0x0099ff, 0x000000, 0xffffff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x0099ff, 0x0099ff, 0xffffff, 0x000000, 0x0099ff, 0x000000, 0xffffff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x000000, 0x000000, 0x333366, 0x0099ff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffcc99, 0xffffff, 0xffffff, 0x0099ff, 0x333366, 0x000000, 0x000000, 0x333366,
0x333366, 0x000000, 0x000000, 0xff0000, 0xffcc99, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0xffcc99, 0xff0000, 0x000000, 0x000000, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffcc99, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0x000000, 0xff0000, 0x000000, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0xffff00, 0x0099ff, 0x0099ff, 0x0099ff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0x333366,
0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0x333366, 
0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0xff0000, 0xff0000, 0xffffff, 0x333366, 0xffffff, 0xffffff, 0x333366, 0x333366, 
0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x333366, 0x000000, 0x000000, 0x000000, 0x333366, 0x333366, 0x333366, 0x333366
};


void setup() 
{ 
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL,DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); 
  FastLED.setBrightness(15);
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  
  server.begin();


}
void loop() { 
 WiFiClient client = server.available();  
 if (client) {              
  Serial.println("New Client.");      
  String currentLine = "";        
  while (client.connected()) {      
   if (client.available()) {       
    char c = client.read();       
    Serial.write(c);          
    if (c == '\n') 
    {          

    
     if (currentLine.length() == 0)
     {
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-type:text/html");
      client.println();
      client.print("Obrazek 1 <a href=\"/H\">here</a> <br>");
      client.print("Obrazek 2 <a href=\"/L\">here</a> <br>");
      client.print("Obrazek 3 <a href=\"/W\">here</a><br>");
      client.println();
      break;
     } 
     else 
     {  
      currentLine = "";
     }
    } 
    else if (c != '\r')
    { 
     currentLine += c;   
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /H")) 
    {
     picture = 1;
      doonce = 0;
    }
    else if (currentLine.endsWith("GET /L")) 
    {
     picture = 2;
      doonce = 0;
    }
    else if (currentLine.endsWith("GET /W")) 
    {
      picture = 3;
      doonce = 0;
    }
    
    if (picture == 1 && doonce == 0) 
    {
      
     FastLED.clear();
     for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) 
     {
       leds[i] = pgm_read_dword(&(Qbert01[i])); 
      }
     FastLED.show();
     delay(500);
     FastLED.clear();
     for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) 
     {
     leds[i] = pgm_read_dword(&(Qbert02[i]));
     }
     FastLED.show();
     delay(500);
      
    }
     
     if (picture == 2 && doonce == 0) 
    {
     
      FastLED.clear();
      for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
      {
       leds[i] = pgm_read_dword(&(DigDug01[i]));
      }
      FastLED.show();
      delay(250);
      FastLED.clear();
      for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) 
      {
       leds[i] = pgm_read_dword(&(DigDug02[i]));
      }
      FastLED.show();
      delay(250);
    
    }
    
     if (picture == 3 && doonce == 0) 
     {
      FastLED.clear();
      for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
       {
        leds[i] = pgm_read_dword(&(BombJack01[i]));
       }
      FastLED.show();
      delay(400);
      FastLED.clear();
      for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
       {
        leds[i] = pgm_read_dword(&(BombJack02[i]));
       }
      FastLED.show(); 
      delay(400);  
     }
  }
 }
  client.stop();
  Serial.println("Client Disconnected.");
 }

}

Kod po części działa tak, jak sobie to wymyśliłem, lecz tak jak wspomniałem, mam z nim kilka problemów: 

 1. Po uruchomieniu jednej z animacji, między wybraniem opcji z głównej strony internetowej  (w moim przypadku http://192.168.0.110/) a uruchomieniem się jej na ledach występuje około 10-cio sekundowe opóźnienie. 
   
 2. Po wybraniu jednego z programów (http://192.168.0.110/L; http://192.168.0.110/H lub http://192.168.0.110/W) po kilku cyklach program zawiesza się (nie przechodzi do kolejnego obrazka, który jest zapisany w pętli). W tym czasie ESP nie reaguje na żadną stronę internetową. Przeglądarka wyświetla błąd:
  413824768_Beztytuu.thumb.png.b44ce6302cc36b3e25e257c33a4f428a.png
 3. Gdy mam uruchomioną stronę http://192.168.0.110/ w przeglądarce na komputerze, nie mogę wejść na nią na innym urządzeniu (np. na telefonie).

 

Prosiłbym Was o wskazówki, jak uporać się z tymi błędami. 

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.