Skocz do zawartości

Brak reakcji wyświetlacza Nokia 5110 podłączonego do STM32


Pomocna odpowiedź

Witam wszystkich, 

jestem poczatkującym adeptem zabawy STM32. Po przerobieniu większości poradników z kursu dostępnego na forbot napotkałem archiwalny projekt poziomicy wykorzystującej wyświetlacz Nokia 5110 (https://forbot.pl/blog/kurs-stm32-12-i2c-w-praktyce-akcelerometr-id10644). Rozpocząłem więc prace nad uruchomieniem samego wyświetlacza opierając się na poradniku https://forbot.pl/blog/kurs-stm32-f1-hal-wyswietlacz-graficzny-na-spi-id24344. Niestety wyświetlacz nie daje żadnych oznak życia. 

Układ podłączyłem dokładnie jak w poradniku:

image.thumb.png.9259bec7bb62b45ae7efb96cc154372d.png

image.thumb.png.deb206f118c94c7ccf514d414388370e.png

Kod programu:

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include "stm32f0xx.h"

#define LCD_DC			GPIO_PIN_1
#define LCD_CE			GPIO_PIN_2
#define LCD_RST			GPIO_PIN_3

SPI_HandleTypeDef spi;

const unsigned char logo_mini_mono [] = {
0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x7F, 0x3F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x04, 0x08, 0xF8,
0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8,
0xF8, 0xF9, 0xFB, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x7F, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x0C, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x81, 0x81, 0x81, 0xC1, 0xC0, 0xC0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xFC,
0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F,
};

void lcd_reset()
{
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_RST, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_RST, GPIO_PIN_SET);
}

void lcd_cmd(uint8_t cmd)
{
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_CE|LCD_DC, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&spi, &cmd, 1, HAL_MAX_DELAY);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_CE|LCD_DC, GPIO_PIN_SET);
}

void lcd_data(const uint8_t* data, int size)
{
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_DC, GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_CE, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&spi, (uint8_t*)data, size, HAL_MAX_DELAY);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_CE, GPIO_PIN_SET);
}

int main(void)
{
	 SystemCoreClock = 8000000; // taktowanie 8Mhz
	 HAL_Init();

	 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
	 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
	 __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();

	 GPIO_InitTypeDef gpio;
	 gpio.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
	 gpio.Pin = GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_7;		// SCK, MOSI
	 gpio.Pull = GPIO_NOPULL;
	 gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
	 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio);

	 gpio.Alternate=GPIO_AF0_SPI1; // Zmiana ------------------------
	 gpio.Mode = GPIO_MODE_INPUT; // Zmiana -------------------------
	 gpio.Pin = GPIO_PIN_6;						// MISO
	 gpio.Pull = GPIO_PULLDOWN;
	 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio);

	 gpio.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
	 gpio.Pin = LCD_DC|LCD_CE|LCD_RST;
	 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio);
	 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LCD_CE|LCD_RST, GPIO_PIN_SET);

	 spi.Instance = SPI1;
	 spi.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
	 spi.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
	 spi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;	// 4MHz
	 spi.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
	 spi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
	 spi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
	 spi.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
	 spi.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
	 spi.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
	 spi.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
	 spi.Init.CRCPolynomial = 7;
	 HAL_SPI_Init(&spi);

	 __HAL_SPI_ENABLE(&spi);

	 lcd_reset();

	 lcd_cmd(0x21);
	 lcd_cmd(0x14);
	 lcd_cmd(0x80 | 0x2f); //Ustawienie kontrastu
	 lcd_cmd(0x20);
	 lcd_cmd(0x0c);

	 lcd_data(logo_mini_mono, sizeof(logo_mini_mono));

	 while (1) {
	}
}

Wykorzystywane środowisko programistyczne to eclipse Ac6. Kod programu jest dokładnie taki jak w poradniku z zmianą w linijce 83 oraz 84. Wynika ona z faktu, iż korzystam z płytki F030R8 (co zapewne jest źródłem problemu) i w trakcie kompilacji występował błąd w linijce gpio.Mode = GPIO_MODE_AF_INPUT;. Na forum odnalazłem informację, że chyba należy kod edytować tak jak to zrobiłem (https://forbot.pl/forum/topic/18084-ustawienie-trybu-wyjscia-f4-na-gpio_mode_af_input/Wcześniej starałem się uruchomić wyświetlacz w STM32CubeIDE, ustawiając parametry SPI oraz GPIO na podstawie kodu z poradnika, lecz również bez żadnych sukcesów. Wyświetlacz udało mi się uruchomić przy pomocy dostępnych bibliotek na Arduino więc wyświetlacz wydaje się sprawny. Domyślam się, że problem tkwi w innym rodzaju płytki wykorzystywanym w poradniku, a tym którym ja dysponuję, lecz poprzednio wykonywałem inne projekty z archiwalnych poradników i po żmudnym przeszukiwaniu forów udawało mi się uzyskać zamierzony efekt. W tym przypadku nie mam już pomysłu.

 

W swej bezradności proszę o pomoc 🙂

link do noty katalogowej wyświetlacza: https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/Monochrome/Nokia5110.pdf

Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)

Dołączam jeszcze kod napisany w CubeIDE:

/* USER CODE BEGIN Header */
/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.
 *
 * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
 * in the root directory of this software component.
 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
 *
 ******************************************************************************
 */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "spi.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

void lcd_wlacz()

{
HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_Port, RESET_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_Port, RESET_Pin, GPIO_PIN_SET);
}
void lcd_cmd(uint8_t cmd)
{
	HAL_GPIO_WritePin(DC_GPIO_Port,DC_Pin, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(CE_GPIO_Port, CE_Pin, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &cmd, 1, HAL_MAX_DELAY);
	HAL_GPIO_WritePin(CE_GPIO_Port, CE_Pin, GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(DC_GPIO_Port,DC_Pin, GPIO_PIN_SET);
}

void lcd_data(const uint8_t* data, int size)
{
	HAL_GPIO_WritePin(DC_GPIO_Port, DC_Pin, GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(CE_GPIO_Port, CE_Pin, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t*)data, size, HAL_MAX_DELAY);
	HAL_GPIO_WritePin(CE_GPIO_Port, CE_Pin, GPIO_PIN_SET);
}


/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_USART2_UART_Init();
 MX_SPI1_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
		lcd_wlacz(); // uruchomienie wyswietlacza poprzez jego zresetowanie 

   lcd_cmd(0x21);
	 lcd_cmd(0xB8);
	 lcd_cmd(0x04);
	 lcd_cmd(0x14);
	 lcd_cmd(0x20);
	 lcd_cmd(0x09);// włączenie wszystkich pikseli
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {


  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
 */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL4;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
 */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV2;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 __disable_irq();
 while (1)
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

W tym przypadku chciałem uzyskać jedynie uruchomienie wszystkich pikseli co również się nie udało. Opierałem się na poradniku do arduino https://www.youtube.com/watch?v=RAlZ1DHw03g

Konfiguracja SPI oraz portów:

image.thumb.png.e4befa6f4736066ce0029ce5a2c40fdb.png

image.thumb.png.ada09b2934fba1c711ce6db2d78866ab.png

Baud Rate ustawiony tak aby prędkość transmisji nie przekraczała 4 MBit/s , MSB First oraz zegar na pierwsze zbocze opadające (dane z noty katalgoowej). Porty CE oraz RESET ustawione są domyślnie na stan wysoki co odczytałem moim zdaniem poprawnie z noty katalogowej z przebiegów:

image.thumb.png.75d5cb24713903d8aca6647bc7ccf4bd.png

Edytowano przez IlluminatioN
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.