Skocz do zawartości

ATmega8 i L293DNE -> zablokowane silniki


Dżony

Pomocna odpowiedź

Cześć,
mam problem taki że w moimi minisumo nie chcą działać silniki. Sprawdziłem stany logiczne i na pinach w l293dne 1A i 3A jest 1 na 2A i 4A jest 0 a na pinach EN również jest 0 🙁 przez co silniki nie działają. Program jest taki jak z konaru

'Polecenia dla kompilatora
 $crystal = 8000000                    'czestotliwosc taktowania procesora
 $lib "i2c_twi.lbx"                    'korzystaj ze sprzetowego interfejsu TWI
 $regfile = "m8def.dat"                  'procesor to Atmega48, dla atmega8 nalezy
                              'wpisac "m8def.dat", dla atmega88/168 analogicznie
                              '"m88def.dat" i "m168def.dat"
 'Ustawienie Aliasow
 Led Alias Portd.0                    'Do tego pinu podlaczona jest dioda LED2
 Sonar_rst Alias Portc.3                 'Linia RESET sonaru
 S1 Alias Pinb.7                     'przycisk ma plytce drukowanej
 S2 Alias Pinb.6                     'czujnik zderzeniowy
 Pp Alias Pind.1                     'Prawy Przedni czujnik bialej linii
 Lp Alias Pind.2                     'Lewy Przedni ...
 Lt Alias Pind.3                     'Lewy Tylny
 Pt Alias Pind.4                     'Prawy Tylny
 A1 Alias Portb.0                     'Linie sterujace silnikiem A
 A2 Alias Portd.7
 B1 Alias Portd.6                     'Linie sterujace silnikiem B
 B2 Alias Portd.5
 Ena Alias Portb.1                    'Linia do wlaczania silnika A
 Enb Alias Portb.2                    '... i silnika B

 'Dekleracja adresu I2C dla sonaru
 Sonar_adres_r Alias &H03                 'adres do czytania z sonaru
 Sonar_adres_w Alias &H02                 'adres do zapisu

 'Konfiguracja kierunku pracy portow
 Ddrb = &B00111111
 Ddrd = &B11100001
 Ddrc.3 = 1

 'Konfiguracja stanow portow
 Portb.7 = 1
 Portb.6 = 1
 Portd.1 = 0
 Portd.2 = 0
 Portd.3 = 0
 Portd.4 = 0
 Portc.4 = 0
 Portc.5 = 0 'Dekleracja funkcji i procedur
 Declare Sub Sonar_reset
 Declare Sub Sonar_impulsy(byval Impulsy As Byte)
 Declare Sub Sonar_pomiar(byval Wzmocnienie As Byte)
 Declare Function Sonar_odczyt() As Word
 Declare Sub L_do_przodu(byval Szybkosc As Byte)
 Declare Sub L_do_tylu(byval Szybkosc As Byte)
 Declare Sub P_do_przodu(byval Szybkosc As Byte)
 Declare Sub P_do_tylu(byval Szybkosc As Byte)
 Declare Sub L_stop
 Declare Sub P_stop

 'Konfiguracja PWM dla silnikow
 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64

 'Konfiguracja timera dla programu, przerwanie co ~2ms
 Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
 On Timer0 Przerwanie

 Enable Interrupts                    'globalne zezwolenie na przerwania

 'Konfiguracja I2C dla sonaru
 Config Scl = Portc.5
 Config Sda = Portc.4
 Config Twi = 100000                   'ustawienie predkosci na 100Khz
 I2cinit                         'inicjalizacja interfejsu I2C

 'Deklaracja zmiennych
 Dim Czas As Byte                     'zmienna wykorzystywana do okreslania jak dlugo robot ma uciekac z bialej linii
 Dim Czas2 As Byte                    'zmienna zawierajaca czas liczony przez timer0
 Dim Linie As Byte                    'zmienna okreslajaca ktore czujniki koloru wykryly biala linie
 Dim Namierzony_sonar As Bit               'flaga okreslajaca wykrycie przeszkody przez sonar
 Dim Stan As Byte                     'flaga okreslajaca zachowanie sie robota
 Dim Obrot As Word                    'dodatkowy licznik wykorzystywany przy szukaniu


 'Program glowny

 Linie = 0
 Led = 0                         'zapal diode na 1 sekunde i zgas
 Wait 1
 Led = 1
 Call Sonar_reset                     'wykonaj reset sonaru
 Call Sonar_impulsy(10)                  'ustaw liczbe impulsow na 10
 Bitwait S1 , Reset                    'czekaj az zostanie nacisniety przycisk S1
 Led = 0                         'zapal diode i czekaj 5 sekund
 Wait 5
 Enable Timer0                      'zezwolenie na przerwanie od timera


 'Petla glowna

 Do
   If S1 = 0 Then                    'jezeli zostanie nacisniety przycisk S1 zatrzymaj robota
    Stop Timer0
    Call L_stop
    Call P_stop
    Do                         'i wejdz w nieskonczona petle (koniec programu)
    Loop
   End If

   If Czas2 = 14 Then                  'analogicznie odczytaj wartosc z sonaru i ustaw odpowiednia
    If Sonar_odczyt() < 500 Then            'flage jesli zmierzona odleglosc jest mniejsza niz 50cm
    Namierzony_sonar = 1
    Else
    Namierzony_sonar = 0
    End If
   End If

   If Czas2 = 15 Then                  'jezeli zmienna pomocnicza odliczyla ~32ms to
    Czas2 = 0                     'zacznij liczyc od nowa
    Call Sonar_pomiar(15)               'i wykonaj pomiar sonarem (wynik zostanie odczytany za ~30ms)
   End If

   Select Case Stan                   'w zaleznosci od stanu w jakim znajduje sie robot
   Case 1
   Gosub Pucieczka                    'przejdz do odowiedniego programu ucieczki
   Case 2
   Gosub Tucieczka
   Case 0                        'lub jesli nie ma potrzeby uciekac
    If Namierzony_sonar = 1 Or S2 = 0 Then       'atakuj jesli czujniki cos wykryly
      Gosub Gon
    Else                        'w przeciwnym razie szukaj nadal.
      Gosub Szukaj
    End If
   End Select


 Loop                           'koniec petli glownej

 Przerwanie:                       'przerwanie wykonywane co ~2ms
   Incr Obrot                      'zwieksz wartosc pomocniczje zmiennej odpowiedzialnej za obrot przy szukaniu
   Incr Czas2                      'zwieksz wartosc zmiennej pomocniczej Czas2
   If Czas = 0 Then                   'zmniejsz wartosc zmiennej pomocniczej Czas i jesli osiagnela 0
    Czas = 1                      'to niech pozostanie wyzerowana
   End If
   Decr Czas
   Linie.0 = Lp                     'zerowemu bitowi liczby Linie zostanie nadana wartosc z czujnika bialej linii
   Linie.1 = Lt                     'podobnie kolejnym bitom, w ten sposob powstaje 4bitowa liczba, zawierajaca
   Linie.2 = Pp                     'stany czujnikow bialej linii
   Linie.3 = Pt

   Select Case Linie                   'teraz w zaleznosci od wartosci zmiennej Linie zostaje podjete odpowiednie dzialanie
   Case 14                        'Czujnik Lewy przedni zauwazyl biala linie
    Stan = 1                      'robot przechodzi do stanu 1 - ucieczka w tyl i obrot
    Czas = 250                     'stan ten bedzie trwal ~500ms
    Call P_do_tylu(255)                'zacznij sie cofac
    Call L_do_tylu(255)
   Case 13                        'Czujnik Lewy tylny, przejdz do stanu 2 - ucieczka do przodu
    Stan = 2
    Czas = 250
    Call P_do_przodu(255)               'zacznij uciekac
    Call L_do_przodu(255)
   Case 11
    Stan = 1                      'analogicznie czujnik Prawy przedni (Pp)
    Czas = 250
    Call P_do_tylu(255)
    Call L_do_tylu(255)
   Case 7                        'analogicznie czujnik Prawy tylny
    Stan = 2
    Czas = 250
    Call P_do_przodu(255)
    Call L_do_przodu(255)
   Case 5                        'oba czujniki tylne, stan 2 - ucieczka do przodu
    Stan = 2
    Czas = 250
    Call P_do_przodu(255)
    Call L_do_przodu(255)
   Case 10                        'oba czujniki przednie, stan 1 - ucieczka do tylu
    Stan = 1
    Czas = 250
    Call P_do_tylu(255)
    Call L_do_tylu(255)
   Case 12                        'oba czujniki lewe, stan 3 - stan "slepy"
    Stan = 3                      'robot bedzie sie obracal w lewo, az przejdzie do innego stanu
    Call P_do_przodu(255)               'gdyz w koncu tylko jeen czujnik bedzie widzial biala linie
    Call L_do_tylu(255)
   Case 3
    Stan = 3                      'oba czujniki prawe, analogicznie, robot bedzie sie obracal w
    Call P_do_tylu(255)                'druga strone
    Call L_do_przodu(255)
   End Select
 Return

 Szukaj:                         'podprogram sluzacy do wyszukiwania przeciwnika
   Led = 1                        'zgas diode
   If Obrot > 800 Then                  'jezeli szukasz od ~1,6s nic nie wykryto,
   Call P_do_przodu(65)                 'zacznij obrot
   Call L_do_tylu(65)
   Else
   Call P_do_przodu(90)
   Call L_do_przodu(90)
   End If
   If Obrot = 2000 Then                 ' po ~4s. zacznij liczyc od nowa (i jedz prosto)
   Obrot = 0
   End If
 Return

 Gon:                           'podprogram ataku, silniki pelna moc i zapal diode
   Call P_do_przodu(255)                 'dodatkowo zeruje licznik obrotu
   Call L_do_przodu(255)
   Led = 0
   Obrot = 0
 Return

 Pucieczka:                        'podprogram ucieczki do tylu
 If Czas > 0 And Czas < 128 Then             'jezeli odliczono ~polowe czasu, zacznij sie obracac
 Call P_do_tylu(255)
 Call L_do_przodu(255)
 End If
 If Czas > 129 Then                    'jesli jeszcze nie, uciekaj pelna moca do tylu
 Call P_do_tylu(255)
 Call L_do_tylu(255)
 End If
 If Czas = 0 Then                     'na koniec wroc do stanu 0 (szukanie i atak)
 Stan = 0
 End If
 Obrot = 0                        'dodatkowo zeruje licznik obrotu
 Return


 Tucieczka:                        'podprogram ucieczki do przodu
 If Czas > 0 Then                     'cala moc do przodu i reszta analogicznie jak wyzej
 Call P_do_przodu(255)
 Call L_do_przodu(255)
 Else
 Stan = 0
 End If
 Obrot = 0
 Return

 Sub Sonar_reset                     'podprogram resetujacy sonar
 Sonar_rst = 0
 Waitms 10
 Sonar_rst = 1
 Waitms 40
 End Sub

 Sub Sonar_impulsy(byval Impulsy As Byte)         'podprogram ustawiajacy liczbe impulsow
 Stop Timer0                       'wysylanych przez sonar
 I2cstart                         'na czas komunikacji z sonarem (i2c) zatrzymywany jest TIMER0
 I2cwbyte Sonar_adres_w                  'aby nie powodowac konfliktu przerwan
 I2cwbyte &H10
 I2cwbyte &H04
 I2cwbyte Impulsy
 I2cstop
 Start Timer0
 End Sub

 Sub Sonar_pomiar(byval Wzmocnienie As Byte)       'podprogram ustawiajacy wzmocnienie, ustawienie wzmocnienia
 Stop Timer0                       'powoduje wykonanie pomiaru przez sonar
 I2cstart
 I2cwbyte Sonar_adres_w
 I2cwbyte &H10
 I2cwbyte &H02
 I2cwbyte Wzmocnienie
 I2cstop
 Start Timer0
 End Sub Function Sonar_odczyt() As Word             'funckcja zwracajaca odleglosc odczytana z sonaru
 Stop Timer0
 Dim Pomiar(2) As Byte                  'zmienna pomocnicza
 I2cstart
 I2cwbyte Sonar_adres_w
 I2cwbyte &H20
 I2cstop
 I2cstart
 I2cwbyte Sonar_adres_r
 I2crbyte Pomiar(1) , Ack
 I2crbyte Pomiar(2) , Nack
 I2cstop
 Sonar_odczyt = Makeint(pomiar(1) , Pomiar(2))      'wartosc zmiennej pomocniczej (2*8bit) jest skladana
 Start Timer0                       'w liczbe 16bitowa
 End Function

 Sub P_do_przodu(byval Szybkosc As Byte)         'podprogramy ustawiajace predkosc i kierunek pracy silnikow
 A1 = 1
 A2 = 0
 Pwm1a = Szybkosc
 End Sub

 Sub P_do_tylu(byval Szybkosc As Byte)
 A1 = 0
 A2 = 1
 Pwm1a = Szybkosc
 End Sub

 Sub L_do_przodu(byval Szybkosc As Byte)
 B1 = 1
 B2 = 0
 Pwm1b = Szybkosc
 End Sub

 Sub L_do_tylu(byval Szybkosc As Byte)
 B1 = 0
 B2 = 1
 Pwm1b = Szybkosc
 End Sub

 Sub P_stop                        'podprogramy zatrzymujace silniki
 A1 = 0
 A2 = 0
 End Sub

 Sub L_stop
 B1 = 0
 B2 = 0
 End Sub

Na zdjęciu przesyłam wygląd pcb.

Link do komentarza
Share on other sites

Teraz sprawdziłem

$crystal = 8000000                     'czestotliwosc taktowania procesora
 $regfile = "m8def.dat"                  'procesor to Atmega48, dla atmega8 nalezy


 A1 Alias Portb.0                     'Linie sterujace silnikiem A
 A2 Alias Portd.7
 B1 Alias Portd.6                     'Linie sterujace silnikiem B
 B2 Alias Portd.5
 Ena Alias Portb.1                     'Linia do wlaczania silnika A
 Enb Alias Portb.2                     '... i silnika B

 'Konfiguracja kierunku pracy portow
Config Portb = Output
Config Portd = Output

Do

A1 = 0
A2 = 1
B1 = 0
B2 = 1
Ena = 1
Enb = 1 Loop                           'koniec petli glownej
 End

przy takim czymś działa 😃 to teraz pomóżcie co w tamtym jest źle, proszę.

__________

Komentarz dodany przez: Nawyk

Popraw, proszę, sygnaturkę na regulaminową:

4.Podpis (sygnatura):

a) Sygnatura nie może zawierać więcej niż 255 znaków, oraz zajmować więcej niż 4 linijki tekstu (niezależnie od jego rozmiaru).

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Wiesz na razie sam mam problem 🙁 pierwsze że robot nie reaguje na sonar kółka cały czas się kręcą do przodu, a o pwm nie wspominam 😕 Poza tym może ktoś wie dlaczego po zmanie w kodzie

Ddrb = &B00111111
 Ddrd = &B11100001
 Ddrc.3 = 1

na

Config Portb = &B00111111
 Config Portd = &B11100001
 Config Portc.3 =1 

silniki zaczęły się kręcić ale nic więcej pwm nie działa itp.

Link do komentarza
Share on other sites

Witaj,

1. Zamieść schemat.

2.Na stronie KoNaR'u są programy do testowania poszczególnych podzespołów:

'============================================================
 '*      Program testowy do robota minisumo       *
 '*              ---              *
 '*              KoNaR             *
 '*              ---              *
 '*          Program testuje silniki        *
 '*                             *
 '*          www.konar.pwr.wroc.pl         *
 '============================================================ 'Polecenia dla kompilatora
 $crystal = 8000000                    'czestotliwosc taktowania procesora
 $regfile = "m48def.dat"                 'procesor to Atmega48, dla atmega8 nalezy
                              'wpisac "m8def.dat", dla atmega88/168 analogicznie
                              '"m88def.dat" i "m168def.dat"
 'Ustawienie Aliasow
 Led Alias Portd.0                    'Do tego pinu podlaczona jest dioda LED2
 A1 Alias Portb.0                     'Linie sterujace silnikiem A
 A2 Alias Portd.7
 B1 Alias Portd.6                     'Linie sterujace silnikiem B
 B2 Alias Portd.5
 Ena Alias Portb.1                    'Linia do wlaczania silnika A
 Enb Alias Portb.2                    '... i silnika B

 'Konfiguracja kierunku pracy portow
 Ddrb = &B00111111
 Ddrd = &B11100001
 Ddrc 0.3 = 1

 'Konfiguracja stanow portow
 Portb 0.7 = 1
 Portb 0.6 = 1
 Portd 0.1 = 0
 Portd 0.2 = 0
 Portd 0.3 = 0
 Portd 0.4 = 0
 Portc 0.4 = 0
 Portc 0.5 = 0


 'Dekleracja funkcji i procedur
 Declare Sub L_do_przodu(byval Szybkosc As Byte)
 Declare Sub L_do_tylu(byval Szybkosc As Byte)
 Declare Sub P_do_przodu(byval Szybkosc As Byte)
 Declare Sub P_do_tylu(byval Szybkosc As Byte)
 Declare Sub L_stop
 Declare Sub P_stop

 'Konfiguracja PWM dla silnikow
 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64


 'Program glowny

 Led = 0                         'zapal diode na 1 sekunde i zgas
 Wait 1
 Led = 1

 'Petla glowna

 Do
 Call L_do_przodu(255)                  'oba kola z pelna predkoscia do przodu
 Call P_do_przodu(255)
 Wait 1                          'i tak przez sekunde
 Led = 0                         'dodatkowo zapal diode
 Call L_stop                       'oba silniki stop
 Call P_stop
 Wait 1
 Led = 1                         'zgas diode
 Call L_do_tylu(255)                   'oba kola z pelna predkoscia do tylu
 Call P_do_tylu(255)
 Wait 1
 Led = 0
 Call L_stop
 Call P_stop
 Wait 1
 Led = 1
 Call L_do_przodu(255)                  'skret w lewo
 Call P_do_tylu(255)
 Wait 1
 Led = 0
 Call L_stop
 Call P_stop
 Wait 1
 Led = 1
 Call L_do_tylu(255)                   'skret w prawo
 Call P_do_przodu(255)
 Wait 1
 Led = 0
 Call L_stop
 Call P_stop
 Wait 1
 Led = 1
 Call L_do_przodu(100)                  'i jeszcze raz to samo tylko wolniej
 Call P_do_przodu(100)                  'liczba w nawiasie odpowiada szybkosci - stopniowi
 Wait 1                          'wypelnienia sygnalu PWM podawanego na wejscie
 Led = 0                         'wyzwalajace sterownika silnikow. 0-wypelnienie 0%
 Call L_stop                       '255-wypelnienie 100%, kazdy silnik ma inny
 Call P_stop                       'prog wypenienia, przy ktorym zacznie sie krecic
 Wait 1                          'nalezy go dobrac doswiadczalnie
 Led = 1
 Call L_do_tylu(100)
 Call P_do_tylu(100)
 Wait 1
 Led = 0
 Call L_stop
 Call P_stop
 Wait 1
 Led = 1
 Call L_do_przodu(100)
 Call P_do_tylu(100)
 Wait 1
 Led = 0
 Call L_stop
 Call P_stop
 Wait 1
 Led = 1
 Call L_do_tylu(100)
 Call P_do_przodu(100)
 Wait 1
 Led = 0
 Call L_stop
 Call P_stop
 Wait 1
 Led = 1


 Loop                           'koniec petli glownej


 Sub P_do_przodu(ByVal Szybkosc As Byte)         'podprogramy ustawiajace predkosc i kierunek pracy silnikow
 A1 = 1
 A2 = 0
 Pwm1a = Szybkosc
 End Sub

 Sub P_do_tylu(ByVal Szybkosc As Byte)
 A1 = 0
 A2 = 1
 Pwm1a = Szybkosc
 End Sub

 Sub L_do_przodu(ByVal Szybkosc As Byte)
 B1 = 1
 B2 = 0
 Pwm1b = Szybkosc
 End Sub

 Sub L_do_tylu(ByVal Szybkosc As Byte)
 B1 = 0
 B2 = 1
 Pwm1b = Szybkosc
 End Sub

 Sub P_stop()                       'podprogramy zatrzymujace silniki
 A1 = 0
 A2 = 0
 End Sub

 Sub L_stop()
 B1 = 0
 B2 = 0
 End Sub
Link do komentarza
Share on other sites

Tak jak wspominałem musiałem zmienić to

Ddrb = &B00111111
      Ddrd = &B11100001
      Ddrc.3 = 1

na

  Config Portb = &B00111111
  Config Portd = &B11100001
  Config Portc.3 =

inaczej nie chciał ruszyć 😉 a testy też robiłem i nie wiele z nich wynikało. Ale nareszcie jest sukces 😉 Zaczął reagować na sonar oraz inne czujniki, okazało się że błąd jest na moje płytce w ustawieniach pinów pod sonar i się nie zgadzały->mój błąd 😉

Ale dziwi mnie to że sonar tak jak by musiał się rozgrzać bo na początku cały czas jak by coś widział a dopiero po pewnym czasie reaguje poprawnie czyli jak na przykład przyłożę rękę to atakuje. Nie wiem co to jest ale jeśli ktoś z was wie co z tym robić byłbym wdzięczny 😉 schemat jeszcze jak by ktoś chciał zobaczyć w załączniku 😉

minisumo_ver21.pdf

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.