Skocz do zawartości

Logika Rozmyta i robot Line Follower


piotr3332

Pomocna odpowiedź

Witam

Zaimplementowałem algorytm logiki rozmytej dla swojego robota. Posiada on 5 sensorw i prędkosc sterowana jest poprzez odjęcie wartości po defuzyfikacji od jednego z motorow. Niestety jesli chodzi o programowanie jestem początkujący. Przy normalnej prędkosci, nie za szybkiej ani za wolnej, moj robot radzi sobie bardzo dobrze. Jednak gdy troche zwiększam prędkośc, robot nie podąrza lini we właściwy sposob i po prostu zazwyczaj gubi linie. Bawiłem sie z wagami ale nie za bardzo to pomaga.

Jezeli ktoś zna sie na logice rozmytej bardzo prosiłbym o pomoc co mogłbym zrobić aby ten problem rozwiązac. Poniżej podaje moj kod

#include "mbed.h"


//------MOTOR----------
I2C i2c(p9, p10);    // sda, scl

PwmOut pwm0(p22);
PwmOut pwm1(p23);

const int addr = 0x40; // define the I2C Address


//----COmmand Definition-----------

#define FORWARD 0x66
#define RIGHT 0x55
#define LEFT 0xAA
#define RIGHT_STOP 0x77
#define LEFT_STOP 0xEE//-----------LINE SENSOR--------------------

DigitalOut  led(LED1);                 // status LED
DigitalOut  test(p27);                 // test pin

DigitalInOut ir_rx0(p11); // IR recieves
DigitalInOut ir_rx1(p12); // IR recieves
DigitalInOut ir_rx2(p15); // IR recieves
DigitalInOut ir_rx3(p16); // IR recieves
DigitalInOut ir_rx4(p17); // IR recieves
DigitalInOut ir_rx5(p18); // IR recieves
DigitalInOut ir_rx6(p25); // IR recieves
DigitalInOut ir_rx7(p26); // IR recieves

PwmOut ir_tx(p24);                    // IR transmitter

Serial pc(USBTX, USBRX);                 // USB serial port

// Black : 4.2x200us  = 840us
// White : 2 x 100us  = 200us
// Silver : 1.2 x 100us = 120us

int findmin(int array[]);


int minspeed = 1500; //predkosc minimalna
int maxspeed = 8000; //predkosc maksymalna

int minlimit = 0; //wartosc minimalna dla sensora
int maxlimit = 100; //wartosc maksymalna dla sensora


int main() {

  //************MOTOR INIT******************
 char cmd[2];
 pwm0.period_us(20);     
 pwm1.period_ms(20);  


 int ir_value[8];

 int Sensor_Value[8]; //Wartosc
 int Sensor_Low[8]; //Prawdziwosc ze napiecie dla sensora x jest niskie 
 int Sensor_High[8]; //Prawdziwosc ze napiecie dla sensora x jest wysokie 

 int current_pos; //aktualna pozycja


 //Dane ze wszystkich sensorow sa obliczane i ulokowane w tablicy tak aby minimalna wartosc mogla zostac obliczona
 int truth_left[5] = {0,0,0,0,0}; 
 int truth_right[5] = {0,0,0,0,0}; 
 int truth_centre[5] = {0,0,0,0,0};
 int truth_hard_right[5] = {0,0,0,0,0};
 int truth_hard_left[5] = {0,0,0,0,0};
 int truth_medium_left[5] = {0,0,0,0,0};
 int truth_medium_right[5] = {0,0,0,0,0};
 int truth_small_left[5] = {0,0,0,0,0};
 int truth_small_right[5] = {0,0,0,0,0};

 //zmiennia dla minimalnej wartosci dla kazdej z zasad
 int min_left; 
 int min_right;
 int min_centre;
 int min_hard_left;
 int min_hard_right;
 int min_small_right;
 int min_small_left;
 int min_medium_left;
 int min_medium_right;

 bool ir_set[8];


 int ir_buffer;
 int i, j, k;

 ir_tx.period_ms(20);    // a 20ms period
 ir_tx.pulsewidth_ms(20);  // 

 led = 1;  
 test = 0; 

 int motorLeft; //predkosc dla motoru lewego
 int motorRight; //predkosc dla motoru prawego

 while(true)
 { //BASE Speed for motor


  ir_rx0.output();
  ir_rx1.output();
  ir_rx2.output();
  ir_rx3.output(); 
  ir_rx4.output();
  ir_rx5.output();
  ir_rx6.output();
  ir_rx7.output(); 

  ir_rx0 = 1;
  ir_rx1 = 1;
  ir_rx2 = 1;
  ir_rx3 = 1;
  ir_rx4 = 1;
  ir_rx5 = 1;
  ir_rx6 = 1;
  ir_rx7 = 1; 

  for(i=0; i<8; i++)
  {
   ir_set[i]=true;
   ir_value[i]=0;
  }

  wait_us(50);

  ir_rx0.input(); 
  ir_rx1.input(); 
  ir_rx2.input(); 
  ir_rx3.input(); 
  ir_rx4.input(); 
  ir_rx5.input(); 
  ir_rx6.input(); 
  ir_rx7.input(); 

  test = 1;

  //Assigining a value from 0 to 20 to each sensor the minimum determines the strength
  for(i=0; i<20; i++)
  {
   wait_us(50);

   if ((ir_buffer && 0x01) == 0)
    test = 0;

   if((ir_rx0==0) & ir_set[0])
   {
    ir_set[0]=false; ir_value[0]=i; 
   } 
   if((ir_rx1==0) & ir_set[1])
   {
    ir_set[1]=false; ir_value[1]=i; 
   } 
   if((ir_rx2==0) & ir_set[2])
   {
    ir_set[2]=false; ir_value[2]=i; 
   } 
   if((ir_rx3==0) & ir_set[3])
   {
    ir_set[3]=false; ir_value[3]=i; 
   } 
   if((ir_rx4==0) & ir_set[4])
   {
    ir_set[4]=false; ir_value[4]=i; 
   } 
   if((ir_rx5==0) & ir_set[5])
   {
    ir_set[5]=false; ir_value[5]=i; 
   } 
   if((ir_rx6==0) & ir_set[6])
   {
    ir_set[6]=false; ir_value[6]=i;    
   } 
   if((ir_rx7==0) & ir_set[7])
   {
    ir_set[7]=false; ir_value[7]=i; 

   } 


  }

  //****************FUZZIFICATION*****************
  //Obliczanie wartosci dla danego sensora tak aby przedzial byl pomiedzy 0 a 100. Obliczany jest rowniez stopien prawdopodobiensta ze napiecie dla sensora jest wysokie czyli robot jest na linie albo niskie, robot jest poza linia. 

  Sensor_Value[1] = ((14 - ir_value[1])*16.666666667);
  if(Sensor_Value[1] < minlimit)
  {
  Sensor_Value[1] = minlimit; 
  }
  else if(Sensor_Value[1] > maxlimit)
  {
  Sensor_Value[1] = 100; 
  }
  //low and high values
  Sensor_Low[1] = 100 - Sensor_Value[1];
  Sensor_High[1] = Sensor_Value[1];

  Sensor_Value[2] = ((14 - ir_value[2])*16.666666667);
  if(Sensor_Value[2] < minlimit)
  {
  Sensor_Value[2] = minlimit; 
  }
  else if(Sensor_Value[2] > maxlimit)
  {
  Sensor_Value[2] = maxlimit; 
  }
  //low and high values
  Sensor_Low[2] = 100 - Sensor_Value[2];
  Sensor_High[2] = Sensor_Value[2];


  Sensor_Value[4]= (14 - ir_value[4])*16.6;  
  if(Sensor_Value[4] > maxlimit)
  {
  Sensor_Value[4] = maxlimit;
  }
  Sensor_Low[4] = 100 - Sensor_Value[4];
  Sensor_High[4] = Sensor_Value[4];  Sensor_Value[5] = (13 - ir_value[5])*15;  
  if(Sensor_Value[5] < minlimit)
  {
  Sensor_Value[5] = minlimit; 
  }
  else if(Sensor_Value[5] > maxlimit)
  {
  Sensor_Value[5] = maxlimit; 
  }
  Sensor_Low[5] = 100 - Sensor_Value[5];
  Sensor_High[5] = Sensor_Value[5];


  Sensor_Value[7] = (13 - ir_value[7])*15; 
  if(Sensor_Value[7] < minlimit)
  {
  Sensor_Value[7] = minlimit; 
  }
  else if(Sensor_Value[7] > maxlimit)
  {
  Sensor_Value[7] = maxlimit; 
  }
  Sensor_Low[7] = 100 - Sensor_Value[7];
  Sensor_High[7] = Sensor_Value[7];
  //***********INFERENCE***************
  //tworzenie zasad i obliczanie minimalnej wartosci ktora zostanie uzyta przy procesie deffuzification

  //10000
  truth_hard_left[0] = Sensor_High[7];
  truth_hard_left[1] = Sensor_Low[5];
  truth_hard_left[2] = Sensor_Low[4];
  truth_hard_left[3] = Sensor_Low[2];
  truth_hard_left[4] = Sensor_Low[1]; 

  //finding minimum
  min_hard_left = findmin(truth_hard_left);

  //11000
  truth_medium_left[0] = Sensor_High[7];
  truth_medium_left[1] = Sensor_High[5];
  truth_medium_left[2] = Sensor_Low[4];
  truth_medium_left[3] = Sensor_Low[2];
  truth_medium_left[4] = Sensor_Low[1]; 

  //finding minimum
  min_medium_left = findmin(truth_medium_left);

  //01000
  truth_left[0] = Sensor_Low[7];
  truth_left[1] = Sensor_High[5];
  truth_left[2] = Sensor_Low[4];
  truth_left[3] = Sensor_Low[2];
  truth_left[4] = Sensor_Low[1]; 

  //finding minimum
  min_left = findmin(truth_left);


  //00010
  truth_right[0] = Sensor_Low[7];
  truth_right[1] = Sensor_Low[5];
  truth_right[2] = Sensor_Low[4];
  truth_right[3] = Sensor_High[2];
  truth_right[4] = Sensor_Low[1];


  //finding minimum
  min_right = findmin(truth_right);


  //00011
  truth_medium_right[0] = Sensor_Low[7];
  truth_medium_right[1] = Sensor_Low[5];
  truth_medium_right[2] = Sensor_Low[4];
  truth_medium_right[3] = Sensor_High[2];
  truth_medium_right[4] = Sensor_High[1];


  //finding minimum
  min_medium_right = findmin(truth_medium_right);

  //00001
  truth_hard_right[0] = Sensor_Low[7];
  truth_hard_right[1] = Sensor_Low[5];
  truth_hard_right[2] = Sensor_Low[4];
  truth_hard_right[3] = Sensor_Low[2];
  truth_hard_right[4] = Sensor_High[1];

  //finding minimum
  min_hard_right = findmin(truth_hard_right);
  printf( " min_left:= %d\n",  min_hard_right);


  //01100
  truth_small_left[0] = Sensor_Low[7];
  truth_small_left[1] = Sensor_High[5];
  truth_small_left[2] = Sensor_High[4];
  truth_small_left[3] = Sensor_Low[2];
  truth_small_left[4] = Sensor_Low[1]; 

  //finding minimum
  min_small_left = findmin(truth_small_left);


  //00110
  truth_small_right[0] = Sensor_Low[7];
  truth_small_right[1] = Sensor_Low[5];
  truth_small_right[2] = Sensor_High[4];
  truth_small_right[3] = Sensor_High[2];
  truth_small_right[4] = Sensor_Low[1];

  //finding minimum
  min_small_right = findmin(truth_small_right);


  //00100
  //Pozycja Centralna
  truth_centre[0] = Sensor_Low[7];
  truth_centre[1] = Sensor_Low[5];
  truth_centre[2] = Sensor_High[4];
  truth_centre[3] = Sensor_Low[2];
  truth_centre[4] = Sensor_Low[1];

  //Obliczanie dla pozycji centralnej
  min_centre = findmin(truth_centre);


  //deffuzification (centroid)

  //aktualna pozycja
  current_pos = ((35 *min_hard_left) + (25 * min_medium_left) + (20 * min_left) + (10 * min_small_left) + (-10 * min_small_right) + (-20 * min_right) + (-25 * min_medium_right)+ (-35 *min_hard_right) + (0 * min_centre)/(min_small_left+min_left+min_right+min_centre+min_hard_right+min_hard_left+min_medium_left +min_small_right + min_medium_right));
  printf( "  current_pos:= %d\n",  current_pos);  if (current_pos>0)
  { // skret w prawo
  motorLeft = maxspeed;
  motorRight = maxspeed - current_pos;
  if (motorRight < minspeed) motorRight = minspeed;
  }
  else // current_pos <= 0
  { // skret w lewo
  motorLeft = maxspeed + current_pos;
  motorRight = maxspeed;
  if (motorLeft < minspeed) motorLeft = minspeed;
  }  


  //nadanie wartosci dla PWM
  pwm0.pulsewidth_us(motorLeft);

  pwm1.pulsewidth_us(motorRight); 


  cmd[0] = FORWARD;      
  cmd[1] = 0x00;      
  i2c.write(addr, cmd, 1); 


  }

}

//funkcja ktora oblicza wartosc minimalna
int findmin(int array[])
{
  int i, minimum;
  minimum = array[0];
  for(i = 0; i < 5; i++)
  {
    if(minimum > array[i])
    minimum = array[i];
  }
  return minimum;


}

Link do komentarza
Share on other sites

Po pierwsze popraw błędy bo tego postu nie da się czytać, po drugie nie wiem dlaczego robisz coś czego kompletnie nie rozumiesz i to na robocie, który nawet na PIDzie nie pojedzie dobrze ze względu na wady konstrukcyjne. Po trzecie nie rozumiem po co zaśmiecasz forum kolejnym tematem z cyklu nie działa, zróbcie wszystko za mnie.

Link do komentarza
Share on other sites

Post pisałem na szybko, bez dostępu do polskich znakow i stąd te błędy. Juz poprawione. Biorę sie za to ze wzgledu ze muszę uzyć logiki rozmytej do sterowania robota. Pracuję nad projektem na studiach i dostałem gotowego juz robota, niestety to ze ma wady konstrukcji to nie moja wina. Poprawiłem PID i robot radzi sobie całkiem dobrze przy większych prędkosciach a więc poprzedni problem juz rozwiazałem. Zakładam temat po prostu dlatego ze moja wiedza na temat logiki rozmytej jest bardzo podstawowa, i chciałbym sie poradzić kogoś kto na niej zna sie lepiej. Podstawy juz sam napisałem, i tak jak wspomniałem algorytm działa tylko nie przy większych prędkościach.

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.