Skocz do zawartości

Błąd wgrywania programu do Arduino Pro Mini + PL2303


20012game

Pomocna odpowiedź

Witam, zakupiłem arduino pro mini używam konwertera PL2303 niestety przy kazdej probie wgrania (tak, klikam reset) wywala taki błąd

 

Arduino:1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Płytka:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)" 

 


C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10807 -build-path C:\Users\marek\AppData\Local\Temp\arduino_build_328098 -warnings=none -build-cache C:\Users\marek\AppData\Local\Temp\arduino_cache_576035 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\marek\Documents\Arduino\Blink\Blink.ino 
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\marek\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10807 -build-path C:\Users\marek\AppData\Local\Temp\arduino_build_328098 -warnings=none -build-cache C:\Users\marek\AppData\Local\Temp\arduino_cache_576035 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\marek\Documents\Arduino\Blink\Blink.ino 
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr 
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr 
Detecting libraries used... 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul 
Generating function prototypes... 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" 
Kompilowanie szkicu... 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" 
Compiling libraries... 
Compiling core... 
Using precompiled core: C:\Users\marek\AppData\Local\Temp\arduino_cache_576035\core\core_arduino_avr_pro_cpu_16MHzatmega328_83dd9225a3a2a4e5654b35f3e742d65a.a 
Linking everything together... 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098/..\\arduino_cache_576035\\core\\core_arduino_avr_pro_cpu_16MHzatmega328_83dd9225a3a2a4e5654b35f3e742d65a.a" "-LC:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098" -lm 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098/Blink.ino.eep" 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098/Blink.ino.hex" 
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\marek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_328098/Blink.ino.elf" 
Szkic używa 930 bajtów (3%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów. 
Zmienne globalne używają 9 bajtów (0%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2039 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów. 
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x02 
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02 
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0 
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe0 
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0 
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd

 

Jak mogę to naprawić? Ew mogę użyć programatora USBASP.

Link do komentarza
Share on other sites

20012game ostatnio miałem podobny problem. Też z Arduino Pro Mini. Akurat konwerter miałem inny, ale to nie w nim był problem, bo połączenie i wszystko było OK.

Taka moja rada: sprawdź dostęp do folderu Arduino w Plikach programów. Nie wiem sam, ale u mnie dostęp do tego folderu zablokował się tak jakby z dnia na dzień. Później program wgrywałem już bez problemu, tak jak uprzednio.

Sprawdź też gdzie zapisane masz biblioteki używane w kodzie, bo to też ma często związek z niedziałającym kodem programu.

Mam nadzieję, że odpowiedź jest pomocna, daj znać czy problem został rozwiązany 😉

 

Link do komentarza
Share on other sites

22 minuty temu, 20012game napisał:

Szkic używa 930 bajtów (3%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów. 
Zmienne globalne używają 9 bajtów (0%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2039 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów. 
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x02 
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02 
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0 
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe0 
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0 
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd 

Ale poźniej doszedłem do tego samego miejsca 😎

Spróbuj zrobić, to co ci wyżej napisałem i napisz czy udało się wgrać program do Arduina.

Edytowano przez Philip
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

(edytowany)

Pobralem IDE ze strony arduino zamiast ze sklepu google, uzyskuje ponizszy blad przy wgrywaniu przy uzyciu programatora, moze zly wybralem ?

 

Arduino:1.8.7 (Windows 10), Płytka:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"

Szkic używa 930 bajtów (3%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 9 bajtów (0%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2039 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v2 -Pusb -Uflash:w:C:\Users\marek\AppData\Local\Temp\arduino_build_217919/Blink.ino.hex:i 

avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"

         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : stk500v2
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)

avrdude done.  Thank you.

Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w 
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"
 

Edytowano przez 20012game
Link do komentarza
Share on other sites

Ciekawe, że na potrzeby tego forum błąd masz inny niż na elektrodzie:

avrdude: Version 6.3-20171130 
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ 
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch 

System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" 

Using Port : COM3 
Using Programmer : arduino 
Overriding Baud Rate : 57600 
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x40 
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x40 
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00 
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc0 
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0 

Myślałeś, że mi uciekniesz? Buahahaha.

Robisz jakiś eksperyment społeczny?

Czy mając ten USBASP testujesz po kolei czy inny programator też z nim zadziała?

Dokup sobie jakieś klon Arduino Nano z wbudowanym konwerterem CH340, może łatwiej Ci pójdzie.

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.