Skocz do zawartości

Kostka do gry


Lech

Pomocna odpowiedź

Witajcie. Zrobiłem pierwszy projekt na Arduino, i potrzebuję wyjaśnić pewne wątpliwości.

Na początek schemat urządzenia:Kostka.pdf  i wygląd prototypu: 20200413_194638.thumb.jpg.2e7f4753d458d6ca0c1305c11ec5a6ab.jpg

Przygotowałem dwa warianty kodu:

Pierwszy, w  którym po włączeniu układ wskazuje gotowość poprzez miganie kropki dziesiętnej na wyświetlaczu, potem po wciśnięciu przycisku wyświetlacz symuluje losowanie i na koniec zwraca wylosowaną  cyfrę,  generuje sygnał dźwiękowy i miga kropką zachęcając do ponownego losowania.

Co zaobserwowałem a co mnie dziwi: Jeśli jako ziarno funkcji losowej wziąłem wejście analogowe (0), to w przypadku wielokrotnego losowania raz po razie bardzo często pada ta sama liczba. Przy podłączeniu do pinu zero kawałka przewodu jako antenki,  powtarza się to, ale z mniejszą częstotliwością.  Jeśli ziarno weźmie się z funkcji millis(), powtórki się trafiają, ale rzadziej. Niby OK, zrozumiał bym powtórzenie kilka razy ale nie kilkanaście.  Ma ktoś pomysł jak zwiększyć chaos w tym losowaniu?

Druga rzecz - żeby rozpocząć losowanie przycisk trzeba przytrzymać odpowiednio długo - około sekundy. Związane to jest (chyba) z tym, że program musi sczytać pin w odpowiednim miejscu.. mam rację?

Trzecia sprawa - ani razu  w kilkuset losowaniach nie padła szóstka.  Czy random(1,6) podaje liczbę włącznie z 6? Jedynka pada, więc chyba tak? Statystycznie powinna przecież kiedyś wypaść?

Pierwszy wariant:

#define SEG_A 7
#define SEG_B 8
#define SEG_C 12
#define SEG_D 11
#define SEG_E 10
#define SEG_F 5
#define SEG_G 6
#define KR 9

 

void setup() {
 pinMode (5, OUTPUT); 
 pinMode (6, OUTPUT);
 pinMode (7, OUTPUT);
 pinMode (8, OUTPUT);
 pinMode (9, OUTPUT);
 pinMode (10, OUTPUT);
 pinMode (11, OUTPUT);
 pinMode (12, OUTPUT);
 pinMode (A5, OUTPUT); // ustawia pin A5 na wyjście buzzera
 pinMode (3, INPUT_PULLUP); //ustawia pin 3 jako przycisk z podciągnięciem

 digitalWrite (SEG_A, HIGH); // gasi wyświetlacz przed starterm zabawy
 digitalWrite (SEG_B, HIGH); // Wartość HIGH jest bo wyświetlacz ma wspólny plus i podanie plusa na zasilanie przerywa obwód
 digitalWrite (SEG_C, HIGH);
 digitalWrite (SEG_D, HIGH);
 digitalWrite (SEG_E, HIGH);
 digitalWrite (SEG_F, HIGH);
 digitalWrite (SEG_G, HIGH);
 digitalWrite (KR, HIGH);


}

void loop() {               //Mryga kropką aż zostanie wsciśnięty przycisk na pinie 3
  do {
   digitalWrite (KR, HIGH);
   delay(500);
   digitalWrite (KR, LOW);
   delay(500);
   digitalWrite (KR, HIGH);
   } while (digitalRead(3) == HIGH); 


 digitalWrite (SEG_A, HIGH); // gasi wyświetlacz przed losowaniem
 digitalWrite (SEG_B, HIGH); // Wartość HIGH jest bo wyświetlacz ma wspólny plus i podanie plusa na zasilanie przerywa obwód
 digitalWrite (SEG_C, HIGH);
 digitalWrite (SEG_D, HIGH);
 digitalWrite (SEG_E, HIGH);
 digitalWrite (SEG_F, HIGH);
 digitalWrite (SEG_G, HIGH);
 digitalWrite (KR, HIGH);

              
 digitalWrite (SEG_A, LOW);       //Robi trzy pętle po wyswietlaczu jako symbol losowania
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_A, HIGH);
 digitalWrite (SEG_B, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_B, HIGH);
 digitalWrite (SEG_C, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_C, HIGH);
 digitalWrite (SEG_D, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_D, HIGH);
 digitalWrite (SEG_E, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_E, HIGH);
 digitalWrite (SEG_F, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_F, HIGH);
 digitalWrite (SEG_A, LOW);       
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_A, HIGH);
 digitalWrite (SEG_B, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_B, HIGH);
 digitalWrite (SEG_C, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_C, HIGH);
 digitalWrite (SEG_D, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_D, HIGH);
 digitalWrite (SEG_E, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_E, HIGH);
 digitalWrite (SEG_F, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_F, HIGH);
 digitalWrite (SEG_A, LOW);       
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_A, HIGH);
 digitalWrite (SEG_B, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_B, HIGH);
 digitalWrite (SEG_C, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_C, HIGH);
 digitalWrite (SEG_D, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_D, HIGH);
 digitalWrite (SEG_E, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_E, HIGH);
 digitalWrite (SEG_F, LOW);
 delay(250);  
 digitalWrite (SEG_F, HIGH);

 delay(1000);
 //randomSeed(analogRead(0));  //ziarno losowania zbiera śmieci z pinu 0
 randomSeed(millis());  //ziarno losowania - stoper wewnętrzny
 int liczba = random(1,6);  // Losuje liczbę od 1 do 6
 //Petla od 0 do 9
// for (i = 0; i < 10; i++) {
  wyswietlacz(liczba); //Wyswietl wartosc na wyswietlaczu
  delay(500); //Poczekaj 500 ms
 // }
}
 
void wyswietlacz(int cyfra) {
 //Instrukcja switch ustawia odpowiednie stany na wyjsciach
 //w zaleznosci od podanej cyfry
 switch (cyfra) {
  case 0:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, LOW);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, HIGH);
  break; 
  
  case 1:
    digitalWrite(SEG_A, HIGH);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, HIGH);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, HIGH);
    digitalWrite(SEG_G, HIGH);
  break; 
  
  case 2:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, HIGH);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, LOW);
    digitalWrite(SEG_F, HIGH);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break; 
  
  case 3:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, HIGH);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break; 
  
  case 4:
    digitalWrite(SEG_A, HIGH);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, HIGH);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break; 
  
  case 5:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, HIGH);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break; 
  
  case 6:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, HIGH);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, LOW);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break;
  
  case 7:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, HIGH);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, HIGH);
    digitalWrite(SEG_G, HIGH);
  break;
  
  case 8:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, LOW);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break;
  
  case 9:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break;
 }
 tone (A5,400);
 delay (200);
 noTone (A5);
}

Drugi wariant to wariant z zastosowaniem przerwania.  Przerwanie zastosowałem, żeby wyeliminować problem długiego naciskania przycisku do startu losowania. Tutaj pojawiły się pewne problemy, bo nie mogę użyć poza pętlą loop czegokolwiek co zawiera opóźnienia... niby w  instrukcji piszą że funkcja wywołana przez przerwanie nie realizuje opóźnień, to nawet jak wstawiam dalej, na końcu to niestety nie działa.  Tak więc drugi kod jest bez bajerów typu brzęczyk i symulacja losowania.  Reaguje pięknie na krótkie naciśnięcie przycisku, ale:  czasami po naciśnięciu przycisku potrafi przeskoczyć przez dwie cyfry, a czasem nie zareagować wcale.  Moje podejrzenie to stany nieustalone na przycisku, po prostu zbocze bardziej przypomina jeża niż normalne zbocze opadające.  Albo coś zwaliłem w kodzie.  Dodatkowo tak samo jak za pierwszym razem nie padła szóstka.  Ani razu.  Zastanawiam się też, bo tego do końca nie rozumiem: Czy stosując przerwanie  nie powinno się już do końca programu korzystać z "delay ()"?

Drugi wariant:

#define SEG_A 7  //przypisanie segmentów wyświetlacza do poszczególnych pinów
#define SEG_B 8
#define SEG_C 12
#define SEG_D 11
#define SEG_E 10
#define SEG_F 5
#define SEG_G 6
#define KR 9

 
void setup() {
 pinMode (5, OUTPUT);  //ustawienie pinów na wjścia
 pinMode (6, OUTPUT);
 pinMode (7, OUTPUT);
 pinMode (8, OUTPUT);
 pinMode (9, OUTPUT);
 pinMode (10, OUTPUT);
 pinMode (11, OUTPUT);
 pinMode (12, OUTPUT);
 pinMode (A5, OUTPUT); // ustawia pin A5 na wyjście buzzera
 pinMode (3, INPUT_PULLUP); //ustawia pin 3 jako przycisk z podciągnięciem
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), start, FALLING); // Przerwanie reagujące na zbocze malejące na pinie 3

 digitalWrite (SEG_A, HIGH); // gasi wyświetlacz przed starterm zabawy
 digitalWrite (SEG_B, HIGH); // Wartość HIGH jest bo wyświetlacz ma wspólny plus i podanie plusa na katode wyświetlacza przerywa obwód
 digitalWrite (SEG_C, HIGH);
 digitalWrite (SEG_D, HIGH);
 digitalWrite (SEG_E, HIGH);
 digitalWrite (SEG_F, HIGH);
 digitalWrite (SEG_G, HIGH);
 digitalWrite (KR, HIGH);
}


void loop() {               //Mryga kropką aż zostanie wsciśnięty przycisk na pinie 3
    digitalWrite (KR, HIGH);
   delay(500);
   digitalWrite (KR, LOW);
   delay(500);
   digitalWrite (KR, HIGH);
   } 
   
void start(){
 randomSeed(analogRead(0)); // ziarno losowania - zbiera śmieci z pinu 0
 int liczba = random(1,6);  // Losuje liczbę od 1 do 6
  wyswietlacz(liczba); // Wyswietla wartosc na wyswietlaczu
   }
void wyswietlacz(int cyfra) {
 
 switch (cyfra) {           //Instrukcja switch ustawia odpowiednie stany na wyjsciach w zaleznosci od podanej cyfry
  case 0:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, LOW);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, HIGH);
  break; 
  
  case 1:
    digitalWrite(SEG_A, HIGH);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, HIGH);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, HIGH);
    digitalWrite(SEG_G, HIGH);
  break; 
  
  case 2:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, HIGH);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, LOW);
    digitalWrite(SEG_F, HIGH);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break; 
  
  case 3:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, HIGH);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break; 
  
  case 4:
    digitalWrite(SEG_A, HIGH);
    digitalWrite(SEG_B, LOW);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, HIGH);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break; 
  
  case 5:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, HIGH);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, HIGH);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break; 
  
  case 6:
    digitalWrite(SEG_A, LOW);
    digitalWrite(SEG_B, HIGH);
    digitalWrite(SEG_C, LOW);
    digitalWrite(SEG_D, LOW);
    digitalWrite(SEG_E, LOW);
    digitalWrite(SEG_F, LOW);
    digitalWrite(SEG_G, LOW);
  break;
 }
}

 

Link do komentarza
Share on other sites

Dnia 13.04.2020 o 20:25, Lech napisał:

nie padła szóstka.  Ani razu

Zamiast 

int liczba = random(1,6);

napisz

int liczba = random(1,7);

Dnia 13.04.2020 o 20:25, Lech napisał:

przycisk trzeba przytrzymać odpowiednio długo - około sekundy

digitalWrite (KR, HIGH);

delay(500);

digitalWrite (KR, LOW); 

delay(500); 

digitalWrite (KR, HIGH);

Może po prostu program w tym czasie wykonuje ten odcinek .

Dnia 13.04.2020 o 20:25, Lech napisał:

jak zwiększyć chaos w tym losowaniu?

Wiem że to nie jest praktyczny sposób ale możesz przy każdym losowaniu poruszać antenką.

 

Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)

Dzięki,

Cytat

Zamiast 

int liczba = random(1,6);

napisz

int liczba = random(1,7);

Faktycznie jest tak, że  górną granicę trzeba zwiększyć o 1.  Moja wina, nie doczytałem w Arduino Reference

 

Co do powtórzeń losowanych liczb - patent z antenką jest raczej mało realny  poza stołem warsztatowym.  Co sądzicie o pomyśle podania na to wejście np. szumu  białego. Akurat nie mam takiego przyrządu w warsztacie, ale prosty generator można zrobić na tranzystorach, przynajmniej tak twierdzi pewien znany w kraju producent kitów elektronicznych...

Edytowano przez Lech
Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.