Skocz do zawartości

Niestabilny program z tablicą


woytas

Pomocna odpowiedź

Witam serdecznie,

Mam problem ze stabilnością programu. Do płytki Arduino podłączyłem barometr do pomiaru wysokości i wyświetlacz LCD. Odczytuję wartość ciśnienia a następnie przeliczam ją na wysokość. Aby wygładzić wykres sygnału postanowiłem stworzyć tablicę w której będzie przechowywane kilkadziesiąt ostatnich wartości pomiarowych a następnie będą uśredniane. Problem objawia się w ten sposób, że gaśnie ekran LCD - tzn. nic się na nim nie wyświetla po kilku sekundach od rozpoczęcia działania programu, ale reszta działa poprawnie. Jeżeli zakomentuję polecenie w pętli:

for (int i = historyLength; i > 0; i--){
 //altitudeHistory[i] = altitudeHistory[i-1];
}

(reszta kodu poniżej) to wyświetlacz działa cały czas normalnie. Wydaje mi się że jest tu problem z przepełnieniem pamięci SRAM. Wiem że istnieje coś takiego jak wskaźniki i chyba mogłyby pomóc, ale nie wiem jak je wykorzystać.

Oto deklaracje zmiennch:

float altitude = 0.;
float sum = 0;
byte historyLength = 0;
byte readingsNumber = 50;
int altitudeHistory[49];

A oto fragment pętli loop:

 //pressure measurement
 for (int i = historyLength; i > 0; i--){
  altitudeHistory[i] = altitudeHistory[i-1];
 }
 if (historyLength < readingsNumber) {
  historyLength ++;
 }
 altitudeHistory[0] = altitude * 100;
 pressure = baro.getPressure();
 altitude = ((float)pressureRef - (float)pressure) / (airDensity * 9.81);
 for (int i = 0; i < historyLength; i++){
  sum += altitudeHistory[i];
 } 
 sum += altitude * 100;
 smoothedAltitude = sum / (historyLength + 1);
 sum = 0;

Jedno wykonanie pętli trwa około 13 ms, więc jest dosyć dużo operacji przepisywania wartości w tablicy i raczej stąd się bierze ten błąd. Wie ktoś jak to naprawić?

Link do komentarza
Share on other sites

25 minut temu, ethanak napisał:

Pytanie kontrolne: dlaczego tablica przechowująca 50 wyników ma rozmiar 49?

To mój błąd. Sprawdzałem czy wcześniej przestanie działać i nie poprawiłem przed wklejeniem na forum. Nie to jest problemem.

Nie wklejałem całego kodu, bo jest wydawał mi się trochę za długi, ale ok. Oto całość:

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
#include <MS5611.h>
#include <EEPROM.h>
MS5611 baro;

#define ledGreen 2
#define lcdLed 12
#define knobPIN A0
#define batteryPIN A1
#define powerPIN A2
#define buzzerPIN 13
#define testButton 10
#define lcdLedButton 11
#define servo1 3

int32_t pressure = 1;
int32_t filtered = 0;
int32_t pressureRef = pressure;
float sum = 0;
float altitude = 0.;
byte historyLength = 0;
byte readingsNumber = 50; //for averaging function
int altitudeHistory[50]; //in centimeters! - for saving SRAM. should equal readingsNumber - 1
int smoothedAltitude = 0; //in centimeters!
float maxAltitude = 0.;
float altitudeTreshold = 1.2; //minimal height to turn on flight mode - gather telemetry and get ready to open valve
byte certaintyTreshold = 3; //number of readings exceeding treshold to avoid turning on flight mode by accident
float descentDistanceTreshold = 2.5;
byte certainty = certaintyTreshold; //temporary certainty
bool flightMode = false; //turns on after altitude treshhold is exceeded
bool descentMode = false;
bool landedMode = false;
float temperature = 20.;
float airDensity = 1.2;
float saturationPressure = 0;
int relativeHumidity = 50; //percentage value for calculating air density
int DataArrayLength = 450;
int altitudeData[450];
int eeAdress = 0; //EEPROM memory starting adress
int j = 0; //data order number;

Servo servo;
int servoStartPosition = 0;
int knobPosition;
int powerMeasure;
int batMeasure = 0; //battery voltage measurement
float battery = 0.; //battery voltage
float power = 0.;
int ignitionDelay = 6000; //in milliseconds (insert only multiples of 1000)
int timeToIgnition = ignitionDelay; //in milliseconds
float countdown = ignitionDelay / 1000; //in seconds - is visible on screen
int lcdRefreshDelay = 500; //in milliseconds
int ledRefreshDelay = 2000; //peroid of blinking LED in "ready to start" mode
int lcdLedDelay = 5000; //LCD LED on time
unsigned long lcdTime = millis();
unsigned long currentTime = millis();
unsigned long currentTimeMicros = micros();
unsigned long ledTime = millis();
unsigned long lcdLedTime = millis();
unsigned long loopTime = 0;
int R1 = 1000; //first resistor in voltage divider, for measuring battery voltage
int R2 = 1000; //second resistor in voltage divider, for measuring battery voltage
int frequency = 3000; //for buzzer
byte buzzLength = 25;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);


void setup()
{
 while (millis() - currentTime < 100); //wait to load libraries
 pinMode(ledGreen, OUTPUT);
 pinMode(lcdLed, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 servo.attach(servo1);
 pinMode(testButton, INPUT_PULLUP);
 pinMode(lcdLedButton, INPUT_PULLUP);

 //Start barometer
 baro = MS5611();
 baro.begin();
 pressure = baro.getPressure();
 resetTemperature();
 resetAltitude();
 airDensity = (float)pressureRef / (289.6 * ((float)temperature + 273.15)); //289.6 is gas constant for air. Temperature must be converted from Celcius to Kelvin

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.display();
 loadingScreen();
}

void loop() {
 loopTime = micros() - currentTimeMicros;
 currentTimeMicros = micros();
 currentTime = millis();
 readParameters();

 if (currentTime - lcdTime > lcdRefreshDelay) {
  printParameters();
  lcdTime = millis();
 }

 //BUTTON - Opening valve test / press loger to print flight data by UART / UP BUTTON
 if (digitalRead(testButton) == LOW) {
  while (digitalRead(testButton) == LOW) {
   if (digitalRead(testButton) == HIGH) testOpenValve();
   if (millis() - currentTime > 2000 && digitalRead(testButton) == LOW) printFlightData();
  }
 }

 //BUTTON - LCD LED on with timer / DOWN BUTTON
 if (digitalRead(lcdLedButton) == LOW) {
  digitalWrite(lcdLed, HIGH);
  lcdLedTime = millis();
  while (digitalRead(lcdLedButton) == LOW){
   if(millis() - currentTime > 2000){
    writeDataToEEPROM();
   }
  }
 }
 else if (currentTime > lcdLedTime && currentTime - lcdLedTime > lcdLedDelay) {
  digitalWrite(lcdLed, LOW);
 }

 //BUTTON - show battery voltage and reset altitude / press longer to change number of readings
 //which are averaged and k factor. Also resets pressureRef, altitude and altitude data storage
 if (analogRead(batteryPIN) > 5) {
  currentTime = millis();
  while (analogRead(batteryPIN) > 5) {
   showBatteryVoltage();
   if (millis() - currentTime > 3000) {
    //setReadingsNumber();
    setAltitudeTreshold();
    setDescentDistanceTreshold();
   }
  }
  resetAltitude();
 }

 //Mode detection
 if (!landedMode){
  if (!flightMode) flightModeDetection();
  if (flightMode) descentModeDetection();
 }
 
 //LED1 blinking and buzzer beep - idle mode
 if (flightMode) ledRefreshDelay = 500;
 else ledRefreshDelay = 2000;
 if (landedMode) buzzLength = 200;
 else buzzLength = 25;
 if (currentTime - ledTime < ledRefreshDelay - 20 && servoStartPosition < 175) {
  digitalWrite(ledGreen, LOW);
 }
 else {
  digitalWrite(ledGreen, HIGH);
  if (currentTime - ledTime > ledRefreshDelay) {
   ledTime = millis();
   tone(buzzerPIN, frequency, buzzLength);
  }
 }
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//functions:

void readParameters() {
 knobPosition = analogRead(knobPIN);
 servoStartPosition = map(knobPosition, 0, 929, 0, 180);

 servo.write(servoStartPosition);
 if (servoStartPosition > 175) {
  digitalWrite(ledGreen, HIGH);
 }

 powerMeasure = analogRead(powerPIN);
 power = map(powerMeasure, 0, 1023, 0, 500);
 power /= 100;

 //pressure measurement
 for (int i = historyLength; i > 0; i--){
  altitudeHistory[i] = altitudeHistory[i-1];
 }
 if (historyLength < readingsNumber) {
  historyLength ++;
 }
 altitudeHistory[0] = altitude * 100;
 pressure = baro.getPressure();
 altitude = ((float)pressureRef - (float)pressure) / (airDensity * 9.81);

 for (int i = 0; i < historyLength; i++){
  sum += altitudeHistory[i];
 }
 sum += altitude * 100;
 smoothedAltitude = sum; // (historyLength + 1);
 sum = 0;
 if ((float)smoothedAltitude / 100 > maxAltitude) maxAltitude = (float)smoothedAltitude / 100;

 //store telemetry
 if (flightMode) {
  if (j < DataArrayLength) {
   altitudeData[j] = smoothedAltitude; // in centimeters (int uses less mamory)
   j++;
  }
  if (j == DataArrayLength) {
   sadBuzz();
   j++;
  }
 }
}

void printParameters() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("H:"));
 lcd.print(maxAltitude);
 lcd.setCursor(7, 0);
 lcd.print(F("a:"));
 lcd.print(smoothedAltitude);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("p:"));
 lcd.print(pressure);
 lcd.print(F(" h:"));
 lcd.print(altitude);
 lcd.print(F("m"));

 Serial.print(F("servo: "));
 Serial.print(servoStartPosition);
 Serial.print(F(", knob: "));
 Serial.print(knobPosition);
 Serial.print(F(", power: "));
 Serial.print(power);
 Serial.print(F("V"));
 Serial.print(F(", A2: "));
 Serial.print(powerMeasure);
 Serial.print(F(", pressure: "));
 Serial.print(pressure);
 Serial.print(F(", Ref: "));
 Serial.print(pressureRef);
 Serial.print(F(", altitude: "));
 Serial.print(altitude);
 Serial.print(F("m"));
 Serial.print(F(" ,smoothed: "));
 Serial.print(smoothedAltitude);
 Serial.print(F(" ,max: "));
 Serial.print(maxAltitude);
 Serial.print(F(", loop time: "));
 Serial.print(loopTime);
 Serial.print(F("us"));
 Serial.print(F(", FM: "));
 Serial.print(flightMode);
 Serial.print(F(", altitude Data length: "));
 Serial.println(j);
}

void showBatteryVoltage() {
 batMeasure = analogRead(batteryPIN);
 battery = map(batMeasure, 0, 916, 0, 4500);
 battery = battery * ((R1 + R2) / R1) / 1000;
 readParameters();

 //temperature measurement
 for (int i = 0; i < readingsNumber; i++) {
  temperature = baro.getTemperature();
  sum += temperature;
 }
 sum /= readingsNumber;
 temperature = sum;
 sum = 0;
 temperature /= 100;

 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("P:"));
 lcd.print(power);
 lcd.print(F("V"));
 lcd.print(F(" t:"));
 lcd.print(temperature);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("b:"));
 lcd.print(battery);
 lcd.print(F("V"));
 lcd.print(F(" air:"));
 lcd.print(airDensity);
 //lcd.print(F(" A1:"));
 //lcd.print(batMeasure);

 Serial.print(F("batMeasure: "));
 Serial.print(batMeasure);
 Serial.print(F(", battery: "));
 Serial.print(battery);
 Serial.print(F("V"));
 Serial.print(F(", temperature: "));
 Serial.print(temperature);
 Serial.print(F(", air density: "));
 Serial.print(airDensity);
 Serial.println(F("kg/m^3"));
 delay(lcdRefreshDelay);
}

void setReadingsNumber() {
 currentTime = millis();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("press. readings"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("per loop: "));

 while (millis() - currentTime < 2000) {
  if (digitalRead(testButton) == LOW) {
   readingsNumber ++;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  if (digitalRead(lcdLedButton) == LOW) {
   readingsNumber --;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(readingsNumber);
  lcd.print(F("   "));
 }
 buzz();
}

void setAltitudeTreshold() {
 currentTime = millis();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("set altitude"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("treshold: "));

 while (millis() - currentTime < 2000) {
  if (digitalRead(testButton) == LOW) {
   altitudeTreshold += 0.2;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  if (digitalRead(lcdLedButton) == LOW) {
   altitudeTreshold -= 0.2;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(altitudeTreshold);
 }
 buzz();
}

void setDescentDistanceTreshold() {
 currentTime = millis();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("set descent dist"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("treshold: "));

 while (millis() - currentTime < 2000) {
  if (digitalRead(testButton) == LOW) {
   descentDistanceTreshold += .2;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  if (digitalRead(lcdLedButton) == LOW) {
   descentDistanceTreshold -= .2;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(descentDistanceTreshold);
 }
 buzz();
}

void resetAltitude() {
 sum = 0;
 for (int i = 0; i < 50; i++) {
  sum += baro.getPressure();
 }
 pressureRef = sum / 50 + 6;
 filtered = pressure;
 sum = 0;
 maxAltitude = 0;
 j = 0;
 
 //calculation of humid air density based on:
 //https://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air#Humid_air
 airDensity = (float)temperature * -0.00411 + 1.2867;
 pressure = airDensity * 287.058 * ((float)temperature + 273.15);
 saturationPressure = 6.1078 * pow(10, 7.5 * (float)temperature / ((float)temperature + 237.3));
 airDensity = (pressure * 0.0289654 + (float)relativeHumidity * saturationPressure * 0.018016) / (8.314 * ((float)temperature + 273.15)); //8.314 is universal gas constant
 pressure = pressureRef;
 
 for (int i = 0; i < DataArrayLength; i++) {
  altitudeData[i] = 0;
 }
 for (int i = 0; i < readingsNumber; i++) {
  altitudeHistory[i] = 0;
 }
 historyLength = 0;
 flightMode = false;
 descentMode = false;
 landedMode = false;
}

void resetTemperature() {
 sum = 0;
 for (int i = 0; i < 20; i++) {
  sum += baro.getTemperature();
 }
 sum /= 20;
 temperature = sum;
 temperature /= 100;
 sum = 0;
}

void testOpenValve() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("landing burn"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("start in: "));
 while (timeToIgnition > 0) {
  currentTime = millis();
  timeToIgnition -= 100;
  countdown -= 0.1;
  lcd.print(countdown);
  lcd.setCursor(13, 1);
  lcd.print(F("sec"));
  lcd.setCursor(10, 1);
  if (timeToIgnition > 1000 && timeToIgnition % 1000 == 0) {
   digitalWrite(ledGreen, HIGH);
   tone(buzzerPIN, frequency, buzzLength);
  }
  if (timeToIgnition > 1000 && timeToIgnition % 1000 == 900) digitalWrite(ledGreen, LOW);
  if (timeToIgnition <= 1000 && timeToIgnition % 200 == 0) {
   digitalWrite(ledGreen, HIGH);
   tone(buzzerPIN, frequency, buzzLength);
  }
  if (timeToIgnition < 1000 && timeToIgnition % 200 == 100) digitalWrite(ledGreen, LOW);
  while (millis() - currentTime < 100); //wait for 100 miliseconds
 }
 servo.write(180);
 timeToIgnition = ignitionDelay;
 countdown = ignitionDelay / 1000;
 delay(500);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("HYDRA has"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("landed! =D"));
 buzz();
 delay(3000);
}

void openValve() {
 servo.write(180);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("landing burn"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("at:"));
 lcd.print(altitude);
 lcd.print(F("m"));
 buzz();
 delay(3000);
}

void flightModeDetection() {
 if ((float)smoothedAltitude / 100 > altitudeTreshold) {
  certainty --;
  if (certainty == 0){
   flightMode = true;
   certainty = certaintyTreshold;
  }
 }
 else certainty = certaintyTreshold;
}

void descentModeDetection() {
 if (maxAltitude - (float)smoothedAltitude / 100 > descentDistanceTreshold) {
  certainty --;
  if (certainty == 0){
   certainty = certaintyTreshold;
   flightMode = false;
   descentMode = false;
   landedMode = true;
   openValve();
  }
 }
}

void printFlightData() {
 int eeData;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("printing RAMdata"));
 
 for (int i = 1; i < DataArrayLength; i++) {
  EEPROM.get(eeAdress, eeData);
  Serial.print(i);
  Serial.print(F(", altitude,"));
  Serial.println(eeData);
  Serial.println(altitudeData[i]);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(i);
  eeAdress += 2;
 }
 eeAdress = 0;
 delay(250);
 buzz();
 lcd.print(F(" complete!"));
 delay(1000);
}

void writeDataToEEPROM(){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("writing data to"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("EEPROM:"));
 lcd.setCursor(9, 1);

 for (int i = 0; i < DataArrayLength; i++){
  EEPROM.put(eeAdress, altitudeData[i]);
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.print(i);
  eeAdress += 2;
 }
 delay(250);
 lcd.print(F(" end!"));
 buzz();
 eeAdress = 0;
 delay(1000);
}

void buzz() {
 tone(buzzerPIN, 2500, 100);
 delay(150);
 tone(buzzerPIN, 3000, 100);
 delay(150);
 tone(buzzerPIN, 3500, 100);
}

void sadBuzz() {
 tone(buzzerPIN, 3500, 100);
 delay(150);
 tone(buzzerPIN, 3000, 100);
 delay(150);
 tone(buzzerPIN, 2500, 100);
}

void logoScreen() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("Rakieta HYDRA"));
 delay(1000);
 lcd.clear();
 lcd.print(F("laduje miekko"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 delay(500);
 lcd.print(F("bez spadochronu!"));
 delay(1000);
}

void loadingScreen() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("loading..."));
 delay(250);
 for (int i = 0; i < 16; i++) {
  lcd.setCursor(i, 1);
  lcd.print(F("#"));
  delay(50);
 }
 buzz();
}

i do tego schemat całego układu:

1179300002_Hydrarocketonboardcomputer.thumb.png.7af377a45a89eb32b560538e70bb4c4c.png

Link do komentarza
Share on other sites

Dobra, nie będę analizować całości, zacznijmy od czegoś takiego:

 while (digitalRead(testButton) == LOW) {
   if (digitalRead(testButton) == HIGH) testOpenValve();
   

W jakiej sytuacji ma zostać wywołana funkcja testOpenValve? Jeśli klawisz jest wciśnięty i puszczony jednocześnie? Czy wtedy kiedy z puszczeniem klawisza trafisz akurat w chwilę po sprawdzeniu warunku w while a przed sprawdzeniem w if? Raczej marne szanse...

Taki kwiatek:

 for (int i = 0; i < historyLength; i++){
  sum += altitudeHistory[i];
 }
 sum += altitude * 100;
 smoothedAltitude = sum; // (historyLength + 1);
 sum = 0;
 

To nawet ma szanse działać... ale z czytelnością ma niewiele wspólnego. Naturalne jest najpierw zerowanie jakiejś zmiennej, a potem dodawanie do niej poszczególnych wartości. Wtedy taka zmienna może być równie dobrze lokalna.

Co do wielkości tablicy... masz coś takiego:

 for (int i = historyLength; i > 0; i--){
  altitudeHistory[i] = altitudeHistory[i-1];
 }
 if (historyLength < readingsNumber) {
  historyLength ++;
 }

Czyli zwiększasz historyLength aż osiągnie wartość 50. Zastanów się, czy na pewno pętla jest prawidłowa i do którego elementu tablicy odwołasz się przy pierwszym obrocie pętlil, kiedy historyLength będzie wynosić 50?

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dnia 21.04.2020 o 11:38, ethanak napisał:

Dobra, nie będę analizować całości, zacznijmy od czegoś takiego:


 while (digitalRead(testButton) == LOW) {
   if (digitalRead(testButton) == HIGH) testOpenValve();
   

W jakiej sytuacji ma zostać wywołana funkcja testOpenValve? Jeśli klawisz jest wciśnięty i puszczony jednocześnie? Czy wtedy kiedy z puszczeniem klawisza trafisz akurat w chwilę po sprawdzeniu warunku w while a przed sprawdzeniem w if? Raczej marne szanse...

Co prawda funkcja się uruchamiała, ale nie za każdym razem gdy wciskałem przycisk.

Dnia 21.04.2020 o 11:38, ethanak napisał:

Czyli zwiększasz historyLength aż osiągnie wartość 50. Zastanów się, czy na pewno pętla jest prawidłowa i do którego elementu tablicy odwołasz się przy pierwszym obrocie pętlil, kiedy historyLength będzie wynosić 50?

Musiałem chwilę pomyśleć zanim doszedłem o co chodzi. Prosty błąd a ja się douszukiwałem jakichś skomplikowanych rozwiązań... wyszedłem poza zakres tablicy. Oczywiście po zmianie wartości readingsNumber na 49 wszystko działa tak jak powinno:) dzięki za pomoc! Poniżej wklejam poprawiony kod:

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
#include <MS5611.h>
#include <EEPROM.h>
MS5611 baro;

#define ledGreen 2
#define lcdLed 12
#define knobPIN A0
#define batteryPIN A1
#define powerPIN A2
#define buzzerPIN 13
#define testButton 10
#define lcdLedButton 11
#define servo1 3

int32_t pressure = 1;
int32_t filtered = 0;
int32_t pressureRef = pressure;
float sum = 0;
float altitude = 0.;
byte historyLength = 0;
byte readingsNumber = 49; //for averaging function
int altitudeHistory[50]; //in centimeters! - for saving SRAM. should equal readingsNumber - 1
int smoothedAltitude = 0; //in centimeters!
float maxAltitude = 0.;
float altitudeTreshold = 1.2; //minimal height to turn on flight mode - gather telemetry and get ready to open valve
byte certaintyTreshold = 3; //number of readings exceeding treshold to avoid turning on flight mode by accident
float descentDistanceTreshold = 2.5;
byte certainty = certaintyTreshold; //temporary certainty
bool flightMode = false; //turns on after altitude treshhold is exceeded
bool descentMode = false;
bool landedMode = false;
float temperature = 20.;
float airDensity = 1.2;
float saturationPressure = 0;
int relativeHumidity = 50; //percentage value for calculating air density
int DataArrayLength = 400;
int altitudeData[400];
int eeAdress = 0; //EEPROM memory starting adress
int j = 0; //data order number;

Servo servo;
int servoStartPosition = 0;
int knobPosition;
int powerMeasure;
int batMeasure = 0; //battery voltage measurement
float battery = 0.; //battery voltage
float power = 0.;
int ignitionDelay = 6000; //in milliseconds (insert only multiples of 1000)
int timeToIgnition = ignitionDelay; //in milliseconds
float countdown = ignitionDelay / 1000; //in seconds - is visible on screen
int lcdRefreshDelay = 500; //in milliseconds
int ledRefreshDelay = 2000; //peroid of blinking LED in "ready to start" mode
int lcdLedDelay = 5000; //LCD LED on time
unsigned long lcdTime = millis();
unsigned long currentTime = millis();
unsigned long currentTimeMicros = micros();
unsigned long ledTime = millis();
unsigned long lcdLedTime = millis();
unsigned long loopTime = 0;
int R1 = 1000; //first resistor in voltage divider, for measuring battery voltage
int R2 = 1000; //second resistor in voltage divider, for measuring battery voltage
int frequency = 3000; //for buzzer
byte buzzLength = 25;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);


void setup()
{
 while (millis() - currentTime < 100); //wait to load libraries
 pinMode(ledGreen, OUTPUT);
 pinMode(lcdLed, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 servo.attach(servo1);
 pinMode(testButton, INPUT_PULLUP);
 pinMode(lcdLedButton, INPUT_PULLUP);

 //Start barometer
 baro = MS5611();
 baro.begin();
 pressure = baro.getPressure();
 resetTemperature();
 resetAltitude();
 airDensity = (float)pressureRef / (289.6 * ((float)temperature + 273.15)); //289.6 is gas constant for air. Temperature must be converted from Celcius to Kelvin

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.display();
 loadingScreen();
}

void loop() {
 loopTime = micros() - currentTimeMicros;
 currentTimeMicros = micros();
 currentTime = millis();
 readParameters();

 if (currentTime - lcdTime > lcdRefreshDelay) {
  printParameters();
  lcdTime = millis();
 }

 //BUTTON - Opening valve test / press loger to print flight data by UART / UP BUTTON
 if (digitalRead(testButton) == LOW) {
  while (digitalRead(testButton) == LOW) {
   if (millis() - currentTime > 2000) printFlightData();
  }
  if (millis() - currentTime < 2000) testOpenValve();
 }

 //BUTTON - LCD LED on with timer / DOWN BUTTON
 if (digitalRead(lcdLedButton) == LOW) {
  digitalWrite(lcdLed, HIGH);
  lcdLedTime = millis();
  while (digitalRead(lcdLedButton) == LOW){
   if(millis() - currentTime > 2000){
    writeDataToEEPROM();
   }
  }
 }
 else if (currentTime > lcdLedTime && currentTime - lcdLedTime > lcdLedDelay) {
  digitalWrite(lcdLed, LOW);
 }

 //BUTTON - show battery voltage and reset altitude / press longer to change number of readings
 //which are averaged and k factor. Also resets pressureRef, altitude and altitude data storage
 if (analogRead(batteryPIN) > 5) {
  currentTime = millis();
  while (analogRead(batteryPIN) > 5) {
   showBatteryVoltage();
   if (millis() - currentTime > 3000) {
    //setReadingsNumber();
    setAltitudeTreshold();
    setDescentDistanceTreshold();
   }
  }
  resetAltitude();
 }

 //Mode detection
 if (!landedMode){
  if (!flightMode) flightModeDetection();
  if (flightMode) descentModeDetection();
 }
 
 //LED1 blinking and buzzer beep - idle mode
 if (flightMode) ledRefreshDelay = 500;
 else ledRefreshDelay = 2000;
 if (landedMode) buzzLength = 200;
 else buzzLength = 25;
 if (currentTime - ledTime < ledRefreshDelay - 20 && servoStartPosition < 175) {
  digitalWrite(ledGreen, LOW);
 }
 else {
  digitalWrite(ledGreen, HIGH);
  if (currentTime - ledTime > ledRefreshDelay) {
   ledTime = millis();
   tone(buzzerPIN, frequency, buzzLength);
  }
 }
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//functions:

void readParameters() {
 knobPosition = analogRead(knobPIN);
 servoStartPosition = map(knobPosition, 0, 929, 0, 180);

 servo.write(servoStartPosition);
 if (servoStartPosition > 175) {
  digitalWrite(ledGreen, HIGH);
 }

 powerMeasure = analogRead(powerPIN);
 power = map(powerMeasure, 0, 1023, 0, 500);
 power /= 100;

 //pressure measurement
 for (int i = historyLength; i > 0; i--){
  altitudeHistory[i] = altitudeHistory[i-1];
  //Serial.println(i);
 }
 if (historyLength < readingsNumber) {
  historyLength ++;
 }
 altitudeHistory[0] = altitude * 100;
 pressure = baro.getPressure();
 altitude = ((float)pressureRef - (float)pressure) / (airDensity * 9.81);

 sum = 0;
 for (int i = 0; i < historyLength; i++){
  sum += altitudeHistory[i];
  //Serial.println(i);
 }
 sum += altitude * 100;
 smoothedAltitude = sum / (historyLength + 1);
 if ((float)smoothedAltitude / 100 > maxAltitude) maxAltitude = (float)smoothedAltitude / 100;

 //store telemetry
 if (flightMode) {
  if (j < DataArrayLength) {
   altitudeData[j] = smoothedAltitude; // in centimeters (int uses less mamory)
   j++;
  }
  if (j == DataArrayLength) {
   sadBuzz();
   j++;
  }
 }
}

void printParameters() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("H:"));
 lcd.print(maxAltitude);
 lcd.setCursor(7, 0);
 lcd.print(F("a:"));
 lcd.print(smoothedAltitude);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("p:"));
 lcd.print(pressure);
 lcd.print(F(" h:"));
 lcd.print(altitude);
 lcd.print(F("m"));

 Serial.print(F("servo: "));
 Serial.print(servoStartPosition);
 Serial.print(F(", knob: "));
 Serial.print(knobPosition);
 Serial.print(F(", power: "));
 Serial.print(power);
 Serial.print(F("V"));
 Serial.print(F(", A2: "));
 Serial.print(powerMeasure);
 Serial.print(F(", pressure: "));
 Serial.print(pressure);
 Serial.print(F(", Ref: "));
 Serial.print(pressureRef);
 Serial.print(F(", altitude: "));
 Serial.print(altitude);
 Serial.print(F("m"));
 Serial.print(F(" ,smoothed: "));
 Serial.print(smoothedAltitude);
 Serial.print(F(" ,max: "));
 Serial.print(maxAltitude);
 Serial.print(F(", loop time: "));
 Serial.print(loopTime);
 Serial.print(F("us"));
 Serial.print(F(", FM: "));
 Serial.print(flightMode);
 Serial.print(F(", altitude Data length: "));
 Serial.println(j);
}

void showBatteryVoltage() {
 batMeasure = analogRead(batteryPIN);
 battery = map(batMeasure, 0, 916, 0, 4500);
 battery = battery * ((R1 + R2) / R1) / 1000;
 readParameters();

 //temperature measurement
 for (int i = 0; i < readingsNumber; i++) {
  temperature = baro.getTemperature();
  sum += temperature;
 }
 sum /= readingsNumber;
 temperature = sum;
 sum = 0;
 temperature /= 100;

 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("P:"));
 lcd.print(power);
 lcd.print(F("V"));
 lcd.print(F(" t:"));
 lcd.print(temperature);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("b:"));
 lcd.print(battery);
 lcd.print(F("V"));
 lcd.print(F(" air:"));
 lcd.print(airDensity);
 //lcd.print(F(" A1:"));
 //lcd.print(batMeasure);

 Serial.print(F("batMeasure: "));
 Serial.print(batMeasure);
 Serial.print(F(", battery: "));
 Serial.print(battery);
 Serial.print(F("V"));
 Serial.print(F(", temperature: "));
 Serial.print(temperature);
 Serial.print(F(", air density: "));
 Serial.print(airDensity);
 Serial.println(F("kg/m^3"));
 delay(lcdRefreshDelay);
}

void setReadingsNumber() {
 currentTime = millis();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("press. readings"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("per loop: "));

 while (millis() - currentTime < 2000) {
  if (digitalRead(testButton) == LOW) {
   readingsNumber ++;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  if (digitalRead(lcdLedButton) == LOW) {
   readingsNumber --;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(readingsNumber);
  lcd.print(F("   "));
 }
 buzz();
}

void setAltitudeTreshold() {
 currentTime = millis();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("set altitude"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("treshold: "));

 while (millis() - currentTime < 2000) {
  if (digitalRead(testButton) == LOW) {
   altitudeTreshold += 0.2;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  if (digitalRead(lcdLedButton) == LOW) {
   altitudeTreshold -= 0.2;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(altitudeTreshold);
 }
 buzz();
}

void setDescentDistanceTreshold() {
 currentTime = millis();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("set descent dist"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("treshold: "));

 while (millis() - currentTime < 2000) {
  if (digitalRead(testButton) == LOW) {
   descentDistanceTreshold += .2;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  if (digitalRead(lcdLedButton) == LOW) {
   descentDistanceTreshold -= .2;
   delay(250);
   currentTime = millis();
  }
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(descentDistanceTreshold);
 }
 buzz();
}

void resetAltitude() {
 sum = 0;
 for (int i = 0; i < 50; i++) {
  sum += baro.getPressure();
 }
 pressureRef = sum / 50 + 6;
 filtered = pressure;
 sum = 0;
 maxAltitude = 0;
 j = 0;
 
 //calculation of humid air density based on:
 //https://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air#Humid_air
 airDensity = (float)temperature * -0.00411 + 1.2867;
 pressure = airDensity * 287.058 * ((float)temperature + 273.15);
 saturationPressure = 6.1078 * pow(10, 7.5 * (float)temperature / ((float)temperature + 237.3));
 airDensity = (pressure * 0.0289654 + (float)relativeHumidity * saturationPressure * 0.018016) / (8.314 * ((float)temperature + 273.15)); //8.314 is universal gas constant
 pressure = pressureRef;
 
 for (int i = 0; i < DataArrayLength; i++) {
  altitudeData[i] = 0;
 }
 for (int i = 0; i < readingsNumber; i++) {
  altitudeHistory[i] = 0;
 }
 historyLength = 0;
 flightMode = false;
 descentMode = false;
 landedMode = false;
}

void resetTemperature() {
 sum = 0;
 for (int i = 0; i < 20; i++) {
  sum += baro.getTemperature();
 }
 sum /= 20;
 temperature = sum;
 temperature /= 100;
 sum = 0;
}

void testOpenValve() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("landing burn"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("start in: "));
 while (timeToIgnition > 0) {
  currentTime = millis();
  timeToIgnition -= 100;
  countdown -= 0.1;
  lcd.print(countdown);
  lcd.setCursor(13, 1);
  lcd.print(F("sec"));
  lcd.setCursor(10, 1);
  if (timeToIgnition > 1000 && timeToIgnition % 1000 == 0) {
   digitalWrite(ledGreen, HIGH);
   tone(buzzerPIN, frequency, buzzLength);
  }
  if (timeToIgnition > 1000 && timeToIgnition % 1000 == 900) digitalWrite(ledGreen, LOW);
  if (timeToIgnition <= 1000 && timeToIgnition % 200 == 0) {
   digitalWrite(ledGreen, HIGH);
   tone(buzzerPIN, frequency, buzzLength);
  }
  if (timeToIgnition < 1000 && timeToIgnition % 200 == 100) digitalWrite(ledGreen, LOW);
  while (millis() - currentTime < 100); //wait for 100 miliseconds
 }
 servo.write(180);
 timeToIgnition = ignitionDelay;
 countdown = ignitionDelay / 1000;
 delay(500);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("HYDRA has"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("landed! =D"));
 buzz();
 delay(3000);
}

void openValve() {
 servo.write(180);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("landing burn"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("at:"));
 lcd.print(altitude);
 lcd.print(F("m"));
 buzz();
 delay(3000);
}

void flightModeDetection() {
 if ((float)smoothedAltitude / 100 > altitudeTreshold) {
  certainty --;
  if (certainty == 0){
   flightMode = true;
   certainty = certaintyTreshold;
  }
 }
 else certainty = certaintyTreshold;
}

void descentModeDetection() {
 if (maxAltitude - (float)smoothedAltitude / 100 > descentDistanceTreshold) {
  certainty --;
  if (certainty == 0){
   certainty = certaintyTreshold;
   flightMode = false;
   descentMode = false;
   landedMode = true;
   openValve();
  }
 }
}

void printFlightData() {
 int eeData;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("printing from"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("EEPROM: "));
 
 for (int i = 1; i < DataArrayLength; i++) {
  EEPROM.get(eeAdress, eeData);
  Serial.print(i);
  Serial.print(F(", altitude,"));
  Serial.println(eeData);
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(i);
  eeAdress += 2;
 }
 eeAdress = 0;
 delay(250);
 buzz();
 lcd.print(F(" complete!"));
 delay(1000);
}

void writeDataToEEPROM(){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("writing data to"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("EEPROM:"));
 lcd.setCursor(9, 1);

 for (int i = 0; i < DataArrayLength; i++){
  EEPROM.put(eeAdress, altitudeData[i]);
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.print(i);
  eeAdress += 2;
 }
 delay(250);
 lcd.print(F(" end!"));
 buzz();
 eeAdress = 0;
 delay(1000);
}

void buzz() {
 tone(buzzerPIN, 2500, 100);
 delay(150);
 tone(buzzerPIN, 3000, 100);
 delay(150);
 tone(buzzerPIN, 3500, 100);
}

void sadBuzz() {
 tone(buzzerPIN, 3500, 100);
 delay(150);
 tone(buzzerPIN, 3000, 100);
 delay(150);
 tone(buzzerPIN, 2500, 100);
}

void logoScreen() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("Rakieta HYDRA"));
 delay(1000);
 lcd.clear();
 lcd.print(F("laduje miekko"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 delay(500);
 lcd.print(F("bez spadochronu!"));
 delay(1000);
}

void loadingScreen() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("loading..."));
 delay(250);
 for (int i = 0; i < 16; i++) {
  lcd.setCursor(i, 1);
  lcd.print(F("#"));
  delay(50);
 }
 buzz();
}

 

Link do komentarza
Share on other sites

7 minut temu, woytas napisał:

Prosty błąd a ja się douszukiwałem jakichś skomplikowanych rozwiązań... wyszedłem poza zakres tablicy.

To jest akurat tak powszechny błąd że ma nawet swoją nazwę: błąd +/- jeden 🙂 Nie ma chyba kogoś, kto pisuje czasami programy i takiego błędu nie popełnił więc nie ma się czym przejmować tylko następnym razem uważać 🙂

11 minut temu, woytas napisał:

Co prawda funkcja się uruchamiała, ale nie za każdym razem gdy wciskałem przycisk.

No właśnie...

Ja tam jestem zwolennikiem prostszych rozwiązań: na początku loop() sprawdzam sobie wszystko co dotyczy przycisków, w efekcie dostaję np. informację "przycisk numer dwa puszczony po dwóch sekundach", a potem jeśli było coś interesującego to wykonuję. A już nigdy nie wrzucam tam blokujących while... ogólnie można przyjąć że instrukcji "while" w ogóle nie ma, a z pętli to tylko "for" i to tylko do takich zastosowań, jak operacje na tablicach. Takie wtykanie digitalRead() w różne miejsca programu to proszenie się o kłopoty...

Ale to Twój program i być może tak ma działać.

 

 

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.