Skocz do zawartości

STM32H7 - Uruchomienie programu z pamięci RAM


KiloMike

Pomocna odpowiedź

Cześć.

Mam pewien problem z moim projektem na STM32H750VB. Pamięć Flash tego mikroprocesora to 128KB, natomiast program, który muszę uruchomić na nim zawiera 350KB, więc nie mam możliwości aby uruchomić go z flasha, ale do dyspozycji mam 1MB pamięci RAM: 1 Mbyte of RAM: 192 Kbytes of TCM RAM (inc. 64 Kbytes of ITCM RAM + 128 Kbytes of DTCM RAM for time critical routines), 864 Kbytes of user SRAM, and 4 Kbytes of SRAM in Backup domain.

obraz.thumb.png.01a4a8438484ecd195969e6a012adcfc.png

Więc pojawił się pomysł, żeby napisać swój bootloader, który będzie zawarty w tych 128KB Flash, załaduje on główny program za pośrednictwem ETH UDP (tylko taką mam opcję, ale to raczej najłatwiejsza kwestia) do pamięci RAM a następnie go uruchomi. Jestem w tym momencie w trakcie pracy nad tym, ale pomyślałem, że napiszę post z zapytaniem, czy to co robię jakieś wykonalne i czy nie ma tutaj jakiegoś grubego błędu w logice.

Macie może też jakieś sprawdzone metody jak to zrobić? Chwilowo przeszukuję internet i zbieram informacje, ale wydaje mi się to wszystko trochę nieoczywiste.

 

Link do komentarza
Share on other sites

59 minut temu, KiloMike napisał:

Jestem w tym momencie w trakcie pracy nad tym, ale pomyślałem, że napiszę post z zapytaniem, czy to co robię jakieś wykonalne i czy nie ma tutaj jakiegoś grubego błędu w logice.

Oczywiście, że jest wykonalne. Tylko trzeba się trochę nakombinować. Program prawdopodobnie będziesz musiał podzielić na dwa - bootloader oraz program główny, gdzie bootloader siedzi w pamięci FLASH, a program w RAM. Po pobraniu danych przez bootloader z serwera robisz przeskok PC na pamięć RAM i powinno chodzić poprawnie.

Poszukaj sobie instrukcji jak napisać bootloader na STM32 i zamiast wgrywać kodu do FLASH zrób sekcję w RAM 😉 Powinno zadziałać poprawnie, ale nic nie obiecuję.

Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)

*******************************************************************************
EDIT: Wcześnie napisałem, że pracuję na H750, tam mam zrobić docelową implementację, ale czekam na płytki i muszę mieć zastępstwo. Aktualnie działam na nucelo-h745zi-q który ma dwa rdzenie, i te dwa rdzenie są kłopotem.

*******************************************************************************

Na tym etapie mam napisany bootloader który skutecznie ładuje pamięć z pliku .bin głównego programu pod wskazany adres (RAM_D1 = 0x24000000), mam również wyliczony md5, więc mam pewność, że transmisja jest poprawna. Na końcu uruchamiam procedurę Run, która zawiera:

typedef void(*pMainApp)(void);
pMainApp mainApplication;

uint32_t mainAppAddr = (uint32_t)0x24000000; // RAM_D1
uint32_t mainAppStack = (uint32_t)*((uint32_t*)mainAppAddr);
mainApplication = (pMainApp)*(uint32_t*)(mainAppAddr + 4);

__disable_irq();
__set_MSP(mainAppStack);
SCB->VTOR = mainAppAddr;
__enable_irq();

mainApplication();

Niestety, aplikacja nie uruchamia się poprawnie.
Główny program zawiera domyślne ustawienia peryferiów wygenerowane przez CubeMX dla nucleo-h745zi + miganie diodą. Tutaj chcę zauważyć pewen defekt, po uruchomieniu programu przy użyciu debugera nie działa mi np. HAL_GetTick(), czyli poniższy kod działa do momentu MX_USB_OTG_FS_PCD_Init - I można zobaczyć świecącą się diode. Mimo wszystko, chciałbym mieć taki sam efekt ale z użyciem mojego bootloadera... Ale tak się nie dzieje, program stopuje się w HAL_Init();

 

 // ...
 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_ETH_Init();
 MX_USART3_UART_Init();
 HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin);
 MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */

 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
  HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin);
  HAL_Delay(50);
 }
 /* USER CODE END 3 */

Cechy bootloadera:

 • Zawarty jest w pamięci FLASH
 • W linkerze, przestawiłem pamięć operacyjną RAM pod inny adres, ponieważ domyślnie wykorzystuje on RAM_D1 a właśnie w tym miejscu, ma być główny program. Więc pozmieniałem wszędzie RAM_D1 na RAM_D3
 • RAM3_D2 jest używany przez Ethernet, ogólnie poza tym nie używam RAM_D2
 • Bootloader ładuje pamięć poprzez protokół UDP i potwierdza ją poprzez policzenie md5

obraz.thumb.png.6a6ad4af3324c821330f36e9f5ef73b4.png

 

Cechy głównego programu:

 • Program jest zawarty w pamięci RAM_D1 - w linkerze przestawiłem wszędzie z domyślnego FLASH na RAM_D1
 • Pamięć operacyjna RAM znajduje się w RAM_D3, podobnie jak w przypadku bootloadera.

obraz.thumb.png.482d1dfdb1e5c9347c3a7d798352b8c9.png

 

Na co powinienem zwrócić uwagę?

Edytowano przez KiloMike
Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)

Po wykonaniu procedury Run():
Próbuję różnych opcji, ale albo mam hard fault albo program stopuje jak poniżej: (0x24000ad2 to HAL_Init())

obraz.thumb.png.b09e804fc1a4be589b35c19bd0e21191.png

EDIT:
Wcześniej wspominałem, że mi HAL_GetTick() nie działa w głównym programie, po dodaniu SCB->VTOR = 0x24000000; już jest ok.
 

int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */
	SCB->VTOR = 0x24000000;
 /* USER CODE END 1 */
/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_0 */
 int32_t timeout;
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_0 */

/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_1 */
 /* Wait until CPU2 boots and enters in stop mode or timeout*/
 timeout = 0xFFFF;
 while((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_D2CKRDY) != RESET) && (timeout-- > 0));
 if ( timeout < 0 )
 {
 Error_Handler();
 }
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_1 */
 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();


Link skryptera głównego programu RAM_.ld:

/*
******************************************************************************
**
** File    : LinkerScript.ld (debug in RAM dedicated)
**
** Author   : STM32CubeIDE
**
** Abstract  : Linker script for STM32H7 series
**           1024Kbytes FLASH
**            800Kbytes RAM
**
**        Set heap size, stack size and stack location according
**        to application requirements.
**
**        Set memory bank area and size if external memory is used.
**
** Target   : STMicroelectronics STM32
**
** Distribution: The file is distributed as is without any warranty
**        of any kind.
**
*****************************************************************************
** @attention
**
** Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
** All rights reserved.
**
** This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
** in the root directory of this software component.
** If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
**
*****************************************************************************
*/

/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)

/* Highest address of the user mode stack */
_estack = ORIGIN(RAM_D3) + LENGTH(RAM_D3); /* end of "RAM_D1" Ram type memory */

_Min_Heap_Size = 0x200 ; /* required amount of heap */
_Min_Stack_Size = 0x400 ; /* required amount of stack */

/* Memories definition */
MEMORY
{
 RAM_D1 (xrw)  : ORIGIN = 0x24000000, LENGTH = 512K
 FLASH  (rx)  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K  /* Memory is divided. Actual start is 0x8000000 and actual length is 2048K */
 DTCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
 RAM_D2 (xrw)  : ORIGIN = 0x30000000, LENGTH = 288K
 RAM_D3 (xrw)  : ORIGIN = 0x38000000, LENGTH = 64K
 ITCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 64K
}

/* Sections */
SECTIONS
{
 /* The startup code into "RAM" Ram type memory */
 .isr_vector :
 {
  . = ALIGN(4);
  KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D3

 /* The program code and other data into "RAM" Ram type memory */
 .text :
 {
  . = ALIGN(4);
  *(.text)      /* .text sections (code) */
  *(.text*)     /* .text* sections (code) */
  *(.glue_7)     /* glue arm to thumb code */
  *(.glue_7t)    /* glue thumb to arm code */
  *(.eh_frame)
  *(.RamFunc)    /* .RamFunc sections */
  *(.RamFunc*)    /* .RamFunc* sections */

  KEEP (*(.init))
  KEEP (*(.fini))

  . = ALIGN(4);
  _etext = .;    /* define a global symbols at end of code */
 } >RAM_D3

 /* Constant data into "RAM" Ram type memory */
 .rodata :
 {
  . = ALIGN(4);
  *(.rodata)     /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */
  *(.rodata*)    /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D3

 .ARM.extab  : { 
  . = ALIGN(4);
  *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D3
 
 .ARM : {
  . = ALIGN(4);
  __exidx_start = .;
  *(.ARM.exidx*)
  __exidx_end = .;
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D3

 .preinit_array   :
 {
  . = ALIGN(4);
  PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
  KEEP (*(.preinit_array*))
  PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D3
 
 .init_array :
 {
  . = ALIGN(4);
  PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
  KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
  KEEP (*(.init_array*))
  PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D3
 
 .fini_array :
 {
  . = ALIGN(4);
  PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
  KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
  KEEP (*(.fini_array*))
  PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D3

 /* Used by the startup to initialize data */
 _sidata = LOADADDR(.data);

 /* Initialized data sections into "RAM" Ram type memory */
 .data : 
 {
  . = ALIGN(4);
  _sdata = .;    /* create a global symbol at data start */
  *(.data)      /* .data sections */
  *(.data*)     /* .data* sections */

  . = ALIGN(4);
  _edata = .;    /* define a global symbol at data end */
  
 } >RAM_D3

 /* Uninitialized data section into "RAM" Ram type memory */
 . = ALIGN(4);
 .bss :
 {
  /* This is used by the startup in order to initialize the .bss section */
  _sbss = .;     /* define a global symbol at bss start */
  __bss_start__ = _sbss;
  *(.bss)
  *(.bss*)
  *(COMMON)

  . = ALIGN(4);
  _ebss = .;     /* define a global symbol at bss end */
  __bss_end__ = _ebss;
 } >RAM_D3

 /* User_heap_stack section, used to check that there is enough "RAM" Ram type memory left */
 ._user_heap_stack :
 {
  . = ALIGN(8);
  PROVIDE ( end = . );
  PROVIDE ( _end = . );
  . = . + _Min_Heap_Size;
  . = . + _Min_Stack_Size;
  . = ALIGN(8);
 } >RAM_D3

 /* Remove information from the compiler libraries */
 /DISCARD/ :
 {
  libc.a ( * )
  libm.a ( * )
  libgcc.a ( * )
 }

 .ARM.attributes 0 : { *(.ARM.attributes) }
}

Link skryptera głównego programu FLASH_.ld:

/*
******************************************************************************
**
** File    : LinkerScript.ld
**
** Author   : STM32CubeIDE
**
** Abstract  : Linker script for STM32H7 series
**           1024Kbytes FLASH
**            800Kbytes RAM
**
**        Set heap size, stack size and stack location according
**        to application requirements.
**
**        Set memory bank area and size if external memory is used.
**
** Target   : STMicroelectronics STM32
**
** Distribution: The file is distributed as is without any warranty
**        of any kind.
**
*****************************************************************************
** @attention
**
** Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
** All rights reserved.
**
** This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
** in the root directory of this software component.
** If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
**
*****************************************************************************
*/

/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)

/* Highest address of the user mode stack */
_estack = ORIGIN(RAM_D3) + LENGTH(RAM_D3); /* end of "RAM_D1" Ram type memory */

_Min_Heap_Size = 0x200 ; /* required amount of heap */
_Min_Stack_Size = 0x400 ; /* required amount of stack */

/* Memories definition */
MEMORY
{
 RAM_D1 (xrw)  : ORIGIN = 0x24000000, LENGTH = 512K
 FLASH (rx)  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K  /* Memory is divided. Actual start is 0x08000000 and actual length is 2048K */
 DTCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
 RAM_D2 (xrw)  : ORIGIN = 0x30000000, LENGTH = 288K
 RAM_D3 (xrw)  : ORIGIN = 0x38000000, LENGTH = 64K
 ITCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 64K
}

/* Sections */
SECTIONS
{
 /* The startup code into "FLASH" Rom type memory */
 .isr_vector :
 {
  . = ALIGN(4);
  KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D1

 /* The program code and other data into "FLASH" Rom type memory */
 .text :
 {
  . = ALIGN(4);
  *(.text)      /* .text sections (code) */
  *(.text*)     /* .text* sections (code) */
  *(.glue_7)     /* glue arm to thumb code */
  *(.glue_7t)    /* glue thumb to arm code */
  *(.eh_frame)

  KEEP (*(.init))
  KEEP (*(.fini))

  . = ALIGN(4);
  _etext = .;    /* define a global symbols at end of code */
 } >RAM_D1

 /* Constant data into "FLASH" Rom type memory */
 .rodata :
 {
  . = ALIGN(4);
  *(.rodata)     /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */
  *(.rodata*)    /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D1

 .ARM.extab  : { 
  . = ALIGN(4);
  *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D1
 
 .ARM : {
  . = ALIGN(4);
  __exidx_start = .;
  *(.ARM.exidx*)
  __exidx_end = .;
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D1

 .preinit_array :
 {
  . = ALIGN(4);
  PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
  KEEP (*(.preinit_array*))
  PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D1
 
 .init_array :
 {
  . = ALIGN(4);
  PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
  KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
  KEEP (*(.init_array*))
  PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D1
 
 .fini_array :
 {
  . = ALIGN(4);
  PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
  KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
  KEEP (*(.fini_array*))
  PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
  . = ALIGN(4);
 } >RAM_D1

 /* Used by the startup to initialize data */
 _sidata = LOADADDR(.data);

 /* Initialized data sections into "RAM" Ram type memory */
 .data : 
 {
  . = ALIGN(4);
  _sdata = .;    /* create a global symbol at data start */
  *(.data)      /* .data sections */
  *(.data*)     /* .data* sections */
  *(.RamFunc)    /* .RamFunc sections */
  *(.RamFunc*)    /* .RamFunc* sections */

  . = ALIGN(4);
  _edata = .;    /* define a global symbol at data end */
 } >RAM_D3 AT> RAM_D1

 /* Uninitialized data section into "RAM" Ram type memory */
 . = ALIGN(4);
 .bss :
 {
  /* This is used by the startup in order to initialize the .bss section */
  _sbss = .;     /* define a global symbol at bss start */
  __bss_start__ = _sbss;
  *(.bss)
  *(.bss*)
  *(COMMON)

  . = ALIGN(4);
  _ebss = .;     /* define a global symbol at bss end */
  __bss_end__ = _ebss;
 } >RAM_D3

 /* User_heap_stack section, used to check that there is enough "RAM" Ram type memory left */
 ._user_heap_stack :
 {
  . = ALIGN(8);
  PROVIDE ( end = . );
  PROVIDE ( _end = . );
  . = . + _Min_Heap_Size;
  . = . + _Min_Stack_Size;
  . = ALIGN(8);
 } >RAM_D3

 /* Remove information from the compiler libraries */
 /DISCARD/ :
 {
  libc.a ( * )
  libm.a ( * )
  libgcc.a ( * )
 }

 .ARM.attributes 0 : { *(.ARM.attributes) }
}


Dorzucam dodatkowo kod main() bootloadera:

int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */
/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_0 */
 int32_t timeout;
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_0 */

 /* MPU Configuration--------------------------------------------------------*/
 MPU_Config();

 /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
 SCB_EnableICache();

 /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
 SCB_EnableDCache();

/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_1 */
 /* Wait until CPU2 boots and enters in stop mode or timeout*/
 timeout = 0xFFFF;
 while((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_D2CKRDY) != RESET) && (timeout-- > 0));
 if ( timeout < 0 )
 {
 Error_Handler();
 }
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_1 */
 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

/* Configure the peripherals common clocks */
 PeriphCommonClock_Config();
/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_2 */
/* When system initialization is finished, Cortex-M7 will release Cortex-M4 by means of
HSEM notification */
/*HW semaphore Clock enable*/
__HAL_RCC_HSEM_CLK_ENABLE();
/*Take HSEM */
HAL_HSEM_FastTake(HSEM_ID_0);
/*Release HSEM in order to notify the CPU2(CM4)*/
HAL_HSEM_Release(HSEM_ID_0,0);
/* wait until CPU2 wakes up from stop mode */
timeout = 0xFFFF;
while((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_D2CKRDY) == RESET) && (timeout-- > 0));
if ( timeout < 0 )
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_2 */

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_LWIP_Init();
 MX_USB_DEVICE_Init();
 MX_TIM1_Init();
 MX_TIM2_Init();
 MX_TIM4_Init();
 MX_SPI1_Init();
 MX_USART3_UART_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 Ethloader::Init();
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
	Ethloader::GetInstance().Loop();
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

 

Edytowano przez KiloMike
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

(edytowany)

Udało mi się!

Procedura Run():
 

void Ethloader::Run()
{
	typedef void(*pMainApp)(void);
	pMainApp mainApplication;

	uint32_t mainAppAddr = (uint32_t)ramAddrBegin;
	uint32_t mainAppStack = (uint32_t)*((uint32_t*)mainAppAddr);
	mainApplication = (pMainApp)*(uint32_t*)(mainAppAddr + 4);

	__disable_irq();

	for(int i = 0; i < 8; i++) NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFF;
	for(int i = 0; i < 8; i++) NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFF;

	__set_CONTROL(0);
	__ISB();
	__DSB();

	HAL_RCC_DeInit();
	SCB_DisableICache();
	SCB_DisableDCache();
	HAL_MPU_Disable();

	__set_MSP(mainAppStack);
	SCB->VTOR = mainAppAddr;

	mainApplication();
}

Z uwagi że testowałem kod na nucelo-h745zi-q, gdzie są dwa rdzenie, wykonywany jest jeszcze plik:
system_stm32h7xx_dualcore_boot_cm4_cm7.c

W którym, między innymi, nadpisywany jest VTOR:

 /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
 SCB->VTOR = D1_AXISRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal D1 AXI-RAM */
#else
 SCB->VTOR = 0x24000000 | VECT_TAB_OFFSET;    /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif


Poza tym, wywaliłem z main()

 

/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_1 */
 /* Wait until CPU2 boots and enters in stop mode or timeout*/
 timeout = 0xFFFF;
 while((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_D2CKRDY) != RESET) && (timeout-- > 0));
 if ( timeout < 0 )
 {
 Error_Handler();
 }
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_1 */
/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_2 */
/* When system initialization is finished, Cortex-M7 will release Cortex-M4 by means of
HSEM notification */
/*HW semaphore Clock enable*/
__HAL_RCC_HSEM_CLK_ENABLE();
/*Take HSEM */
HAL_HSEM_FastTake(HSEM_ID_0);
/*Release HSEM in order to notify the CPU2(CM4)*/
HAL_HSEM_Release(HSEM_ID_0,0);
/* wait until CPU2 wakes up from stop mode */
timeout = 0xFFFF;
while((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_D2CKRDY) == RESET) && (timeout-- > 0));
if ( timeout < 0 )
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_2 */

VTOR i enable_irq robię przed "Initialize all configured peripherals" i działa. 🙂

Temat do zamknięcia.

Edytowano przez KiloMike
 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.