Skocz do zawartości

Błąd "SSD306 allocation failed" - wyświetlacz SSD1306 podłączony do arduino


Blach

Pomocna odpowiedź

Mam problem. Mianowicie budując moją stację meteo na układzie Arduino Uno natknąłem się na błąd "SSD1306 allocation failed".  Wywnioskowałem, że błąd ten powoduje zbyt mała ilość pamięci RAM dla wyświetlacza oraz że tą pamięć zabierają zmienne "char" wykorzystywane w moim kodzie. Program działał, gdy występowały dwie zmienne "char", teraz zaimplementowane są trzy, a mam w planach dodać jeszcze kilka. Poniżej dodaje kod całego programu modułu odbiornika stacji, do którego podłączony jest wyświetlacz. Jeżeli ktoś miałby jakieś rady co do sposobu pisanie kodu, lub zauważył w moim jakieś błędy, proszę śmiało pisać, gdyż nie jestem specem od pisania kodu. Wolę kabelki i lutownicę. 😉 Z góry dziękuję za odpowiedź.

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <VirtualWire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include "DHT.h"
#include <virtuabotixRTC.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define DHTPIN 2 // Pin, do którego podłączony jest DHT 11
#define DHTTYPE DHT11 // Typ czujnika DHT
#define OLED_RESET -1 

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
Adafruit_BMP280 bmp280;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8);

const int receive_pin = 3;
char temperatureChar[10];
char humidityChar[10];
char pressureChar[10];

struct package {
 float temperature = 0.0;
 float humidity = 0.0;
 float pressure = 0.0;
};

typedef struct package Package;
Package data;

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 dht.begin();
 
 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  for(;;); // Don't proceed, loop forever
 }

 myRTC.setDS1302Time(00, 9, 15, 6, 01, 06, 2023); // Ustawienie zegara

 display.display();
 delay(2000); 
 display.clearDisplay(); //Wyczyszczenie ekranu

 vw_set_rx_pin(receive_pin);
 vw_setup(500); // Bits per sec
 vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
}

void loop() {
 float h = dht.readHumidity(); // Odczyt wilgotności wewnętrznej
 float t = dht.readTemperature(); //Odczyt temperatury wewnętrznej

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
  return;
 }
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h);

 uint8_t buf[sizeof(data)];
 uint8_t buflen = sizeof(data);

 if (vw_have_message()) {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {

   myRTC.updateTime();
   delay(1050);
   display.setTextSize(2);
   display.setTextColor(WHITE);
   display.setCursor(0,0);
   display.print("  Data: ");
   display.setTextSize(2);
   display.println();
   display.println();
   display.setTextColor(WHITE);                               
   display.print(myRTC.dayofmonth);                                 
   display.print("/");                                        
   display.print(myRTC.month);                                     
   display.print("/");                                          
   display.print(myRTC.year);                                       
   display.print(" ");                                          
   display.print(myRTC.hours);                                     
   display.print(":");                                         
   display.print(myRTC.minutes);                                    
   display.print(":");                                          
   display.print(myRTC.seconds);
   display.display();
   display.clearDisplay();
  }

  delay(2000); //Odczyt temperatury wewnętrznej
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Temperatura WEW.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(t);
  display.print(" C");
  display.display();
  display.clearDisplay();

  delay(2000); //Odczyt wilgotności wewnętrznej
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Wilgotnosc WEW.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(h);
  display.print(" %");
  display.display();
  display.clearDisplay();
  delay(2000);

  Serial.print(F("Temperatura wew.: "));
  Serial.print(t);
  Serial.print(F("°C Wilgotność wew.: "));
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("% "));
  Serial.println();

  vw_get_message(buf, &buflen); //Odczyty z odbiornika zewnętrznego
  memcpy(&data,&buf,buflen);

  Serial.print(data.temperature); //Wypissanie odczytów na terminalu
  String temperatureString = String(data.temperature,1);
  temperatureString.toCharArray(temperatureChar,10);
  Serial.println();
  Serial.println(data.humidity);
  String humidityString = String(data.humidity,1);
  humidityString.toCharArray(humidityChar,10);
  Serial.println();
  Serial.print(data.pressure);
  String pressureString = String(data.pressure,1);
  pressureString.toCharArray(pressureChar,10);
  Serial.println();
  
  display.setTextSize(1); //Odczyt temperatury zewnętrznej
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Teperatura ZEW.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(data.temperature);
  display.print(" C");
  temperatureString.toCharArray(temperatureChar,10);
  display.display();
  display.clearDisplay();

  delay(2000); //Odczyt wilgotności zewnętrznej
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Wilgotnosc ZEW.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(data.humidity);
  display.print(" %");
  humidityString.toCharArray(humidityChar,10);
  display.display();
  display.clearDisplay();
  
  delay(2000); //Odczyt ciśnienia
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Cisnienie.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(data.pressure);
  display.print(" hPa");
  pressureString.toCharArray(pressureChar,10);
  display.display();
  display.clearDisplay();
  delay(2000);
 }
}

 

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

12 godzin temu, Blach napisał:

Jeżeli ktoś miałby jakieś rady

Niestety, driver 1306 przydziela sobie połowę pamięci na swoje bufory i niewiele zostaje.

Może pomóc coś takiego: zamiast

display.println("Wilgotnosc ZEW.:");

coś w stylu:

display.println(F("Wilgotnosc ZEW.:"));

i tak wszędzie gdzie masz print/println ze stałym napisem.

Nie gwarantuję że pomoże.

Poza tym taki kwiatek:

  display.print(data.pressure);
  display.print(" hPa");
  pressureString.toCharArray(pressureChar,10);

Czyli najpierw wyświetlasz tablicę a potem wstawiasz do niej napis... a nie powinno być przypadkiem odwrotnie:

  pressureString.toCharArray(pressureChar,10);
  display.print(data.pressure);
  display.print(F(" hPa"));

Dodatkowo: możesz mieć tylko jedną tablicę zamiast trzech (tzn. wpisujesz wartość do tablicy, wyświetlasz, wpisujesz następną wartość do tej samej tablicy, wyświetlasz i tak dalej). Ale do tego musiałbyś poprawić ten wcześniejszy błąd.

 

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)

Szczerze mówiąc znalazłem w internecie przykładowy program wysyłania danych z czujnika przez moduły RF 433 i zastosowałem taki sam sposób przechowywania danych. @ethanak zobaczę czy twoje rady pomogły i wtedy napiszę, czy się udało. Edit: wywaliłem tablice i powstał w ten sposób taki kod:

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <VirtualWire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include "DHT.h"
#include <virtuabotixRTC.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define DHTPIN 2 // Pin, do którego podłążcony jest DHT 11
#define DHTTYPE DHT11 // Typ czujnika DHT
#define OLED_RESET -1 
#define receive_pin 3

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
Adafruit_BMP280 bmp280;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8);

struct package {
 float temperature = 0.0;
 float humidity = 0.0;
 float pressure = 0.0;
};

typedef struct package Package;
Package data;

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 dht.begin();
 
 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  for(;;); // Don't proceed, loop forever
 }

 myRTC.setDS1302Time(00, 9, 15, 6, 01, 06, 2023); // Ustawienie zegara

 display.display();
 delay(2000); 
 display.clearDisplay(); //Wyczyszczenie ekranu

 vw_set_rx_pin(receive_pin);
 vw_setup(500); // Bits per sec
 vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
}

void loop() {
 float h = dht.readHumidity(); // Odczyt wilgotności wewnętrznej
 float t = dht.readTemperature(); //Odczyt temperatury wewnętrznej

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
  return;
 }
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h);

 uint8_t buf[sizeof(data)];
 uint8_t buflen = sizeof(data);

 if (vw_have_message()) {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {

   myRTC.updateTime();
   delay(1050);
   display.setTextSize(2);
   display.setTextColor(WHITE);
   display.setCursor(0,0);
   display.print("  Data: ");
   display.setTextSize(2);
   display.println();
   display.println();
   display.setTextColor(WHITE);                               
   display.print(myRTC.dayofmonth);                                 
   display.print("/");                                        
   display.print(myRTC.month);                                     
   display.print("/");                                          
   display.print(myRTC.year);                                       
   display.print(" ");                                          
   display.print(myRTC.hours);                                     
   display.print(":");                                         
   display.print(myRTC.minutes);                                    
   display.print(":");                                          
   display.print(myRTC.seconds);
   display.display();
   display.clearDisplay();
  }

  delay(2000); //Odczyt temperatury wewnętrznej
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Temperatura WEW.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(t);
  display.print(" C");
  display.display();
  display.clearDisplay();

  delay(2000); //Odczyt wilgotności wewnętrznej
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Wilgotnosc WEW.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(h);
  display.print(" %");
  display.display();
  display.clearDisplay();
  delay(2000);

  Serial.print(F("Temperatura wew.: "));
  Serial.print(t);
  Serial.print(F("°C Wilgotność wew.: "));
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("% "));
  Serial.println();

  vw_get_message(buf, &buflen); //Odczyty z odbiornika zewnętrznego
  memcpy(&data,&buf,buflen);

  String temperatureString = String(data.temperature,1);
  Serial.print(data.temperature); //Wypissanie odczytów na terminalu
  Serial.println();
  String humidityString = String(data.humidity,1);
  Serial.println(data.humidity);
  Serial.println();
  String pressureString = String(data.pressure,1);
  Serial.print(data.pressure);
  Serial.println();
  
  display.setTextSize(1); //Odczyt temperatury zewnętrznej
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Teperatura ZEW.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(data.temperature);
  display.print(" C");
  display.display();
  display.clearDisplay();

  delay(2000); //Odczyt wilgotności zewnętrznej
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Wilgotnosc ZEW.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(data.humidity);
  display.print(" %");
  display.display();
  display.clearDisplay();
  
  delay(2000); //Odczyt ciśnienia
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Cisnienie.:");
  display.println();
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.print(data.pressure);
  display.print(" hPa");
  display.display();
  display.clearDisplay();
  delay(2000);
 }
}

Dalej występuje dalej ten sam błąd: "SSD1306 allocation failed". Nie wiem, czy ja zrobiłem coś źle, czy to coś innego to powoduje. Niestety nie mogę dodać do mojego kodu, tego co napisał kolega @ethanak. Być może będę musiał zmienić rodzaj wyświetlacza. Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję. Pozdrawiam

 

 

Edytowano przez Blach
 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.