Skocz do zawartości

STM32F4 + MPU9255


pawel0klosek

Pomocna odpowiedź

Cześć, potrzebuje rozwiązać szybko pewniem problem nad, którym już siedzię trochę. Mam na stanie moduł MPU-9255. Podłaczam go za pomocą I2C do ST32F4 no i osie X i Y zczytuje ale z osą Z mam problem. Walcze z tym od jakiegoś czasu i żadnych rezultatów. Zależy mi na czasie, bo jest to niezbędne do mojej pracy inż.

Z góry dziękuje za pomoc 🙂

Link do komentarza
Share on other sites

Skoro to praca inżynierska to powinieneś już być w stanie opisać swój problem nieco konkretniej niż

z osą Z mam problem. Walcze z tym od jakiegoś czasu i żadnych rezultatów.
Link do komentarza
Share on other sites

Wymyśliłem sobie temat inżynierki: Sterowanie kamerą za pomocą ruchu głową. No i robie to na dwóch serwach, wykorzystując przy tym STM32f4 i moduł MPU9255 ( w planach jeszcze jest droga radiowa miedzy dwoma stm32, żeby było bezprzewodowe). Pracuje na Cube i Keil5.

Co do tej osi to tak, sprawdzam polaczenie rejesterm who i am, nastepnie ustawiam rejestr 28 zeby enable byly trzy osie i czulosc na +/-2g. No i potem zczytuje,bo 8 bitów starszych z kazdej osi. No i dla osi X i Y dobrze zczytuje(poza tym ze przesuniete jest zero, czyli jak lezy plasko to zczytuje ok. 30) aaa... i podglad wynikow robie za pomoca STMStudio. Z tego co zauważyłem, że to co powinnno zczytywać oś Z zczytuje osie X i Y, ale nie swoją. W załącznikach dodałem fotke modułu, screen z programu (w ktorym tylko zczytuje) i pomiar z widziany z Studiostm.

Mówie na wstępie, że ruszyłem płytke dopiero na potrzeby inżynierki, wczesniej nie miałem styczności. Wiem wiem rzuciłem się na głęboką wode ale wiem, że z waszą pomocą uda mi się 🙂

15327723_1268684673204265_663540048_n.thumb.jpg.4bf355af7af44c88cf4275bc49f83c67.jpg

249553186_ScreenShot12-03-16at11_17AM.thumb.PNG.7573175b989caf27ef5a311110d05500.PNG

1192004213_ScreenShot12-03-16at11.17AM002.thumb.PNG.73eb22a7f21314293b677ef990c68113.PNG

537844837_ScreenShot12-03-16at11.17AM001.thumb.PNG.87a366f41ef9617896c104a7fc8dd771.PNG

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Nadal nie napisałeś co jest nie tak z tą osią Z.

Kod programu proszę wklejaj (pomiędzy tagami Code), bo z obrazkiem to się za baradzo nic nie da zrobić. No i wklej kompletny minimalny przykład obrazujący twój problem, a nie losowy kawałek -- bo bez kontekstu ciężko się zorientować a przetestować się nie da wcale.

Link do komentarza
Share on other sites

/**
 ******************************************************************************
 * File Name     : main.c
 * Description    : Main program body
 ******************************************************************************
 *
 * COPYRIGHT(c) 2016 STMicroelectronics
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer.
 *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 *   and/or other materials provided with the distribution.
 *  3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
 *   may be used to endorse or promote products derived from this software
 *   without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
 * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
 * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
 ******************************************************************************
 */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx_hal.h"

/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2C_HandleTypeDef hi2c1;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

uint8_t Data;
#define MPU9255_ADDRESS 0xD0 // adres mpu9255
uint8_t WriteRegister[2]={0xE0, //x,y,z enable, full scale 2g
												0x00	//
														};
int8_t Accel_Xout;
int8_t Accel_Yout;
int8_t Accel_Zout;


/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

int main(void)
{

 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_I2C1_Init();

 /* USER CODE BEGIN 2 */

 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
 /* USER CODE END WHILE */

 /* USER CODE BEGIN 3 */
	HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU9255_ADDRESS, 117, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&Data, 1, 100);
	HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU9255_ADDRESS, 28, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &WriteRegister[0],1,1000);
	HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU9255_ADDRESS, 59, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Accel_Xout,1,100);
	HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU9255_ADDRESS, 61, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Accel_Yout,1,100);
	HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU9255_ADDRESS, 63, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Accel_Zout,1,100);

 }
 /* USER CODE END 3 */

}

/** System Clock Configuration
*/
void SystemClock_Config(void)
{

 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

 /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/* I2C1 init function */
static void MX_I2C1_Init(void)
{

 hi2c1.Instance = I2C1;
 hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
 hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
 hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
 hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
 hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
 hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
 hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
 hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
 if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

}

/** Pinout Configuration
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @param None
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 while(1) 
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler */ 
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT

/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 * where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */

}

#endif

/**
 * @}
 */ 

/**
 * @}
*/ 

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Link do komentarza
Share on other sites

Poczytaj o zapisie liczb w systemie U2, konwersja int16 na u8 przez wzięcie 8 starszych bitów z int16 nie daje wyniku jakiego się spodziewasz.

Link do komentarza
Share on other sites

Kek, widzę niezłą tą inżynierkę robisz.

Najpopularniejsze rozwiązanie to wspomniany magnetometr (jakbyś nie ogarnął - masz go wbudowanego w układ MPU).

Link do komentarza
Share on other sites

Wieczorkiem sprobuje zaatakowac ten magnetometr.

Chcialem cos ciekawego zrobic, ale juz zaluje ze dalem sie podpuscic na to. Pierwotnie chcialem napisac apke na telefon zeby mozna bylo sterowac jasnoscia swiatla i polaczyc sie przez wifi, ale mgr namowil mnie na to i hmm... zaluje ale dokoncze, bo nie mam wyjscia (ze wzgledu na charakter studiow).

Link do komentarza
Share on other sites

Zazwyczaj się takie rzeczy robi zbierając dane ze wszystkich 9 rejestrów (akcelerometr, magnetometr i żyroskop) i integruje je za pomocą filtru Kalmana, żeby otrzymać spójne i w miarę stabilne dane. Są na tym forum artykuły i dyskusje na ten temat, polecam przeszukać pod kątem słowa "kalman".

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.