Skocz do zawartości

STM32F722ZE i MPU6050 błąd przy kompilacji związany z DutyCycle, ClockSpeed


N3eemzi

Pomocna odpowiedź

Cześć.

Mam problem z kompilacja programu, wyskakują mi błędy. podłączenie modułu jest pod następujące piny :
  PB6     ------> I2C1_SCL
  PB7     ------> I2C1_SDA

Błędy przy kompilacji :
 

19:04:39 **** Incremental Build of configuration Debug for project Test5 ****
make all 
Building file: ../Src/gpio.c
Invoking: MCU GCC Compiler
C:\Users\N3Aroo\workspace\Test5\Debug
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-d16 '-D__weak=__attribute__((weak))' '-D__packed=__attribute__((__packed__))' -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F722xx -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Inc" -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Drivers/STM32F7xx_HAL_Driver/Inc" -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Drivers/STM32F7xx_HAL_Driver/Inc/Legacy" -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F7xx/Include" -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Drivers/CMSIS/Include" -Og -g3 -Wall -fmessage-length=0 -ffunction-sections -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"Src/gpio.d" -MT"Src/gpio.o" -o "Src/gpio.o" "../Src/gpio.c"
Finished building: ../Src/gpio.c
 
Building file: ../Src/i2c.c
Invoking: MCU GCC Compiler
C:\Users\N3Aroo\workspace\Test5\Debug
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-d16 '-D__weak=__attribute__((weak))' '-D__packed=__attribute__((__packed__))' -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F722xx -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Inc" -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Drivers/STM32F7xx_HAL_Driver/Inc" -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Drivers/STM32F7xx_HAL_Driver/Inc/Legacy" -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F7xx/Include" -I"C:/Users/N3Aroo/workspace/Test5/Drivers/CMSIS/Include" -Og -g3 -Wall -fmessage-length=0 -ffunction-sections -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"Src/i2c.d" -MT"Src/i2c.o" -o "Src/i2c.o" "../Src/i2c.c"
../Src/i2c.c: In function 'MX_I2C1_Init':
../Src/i2c.c:34:13: error: 'I2C_InitTypeDef {aka struct <anonymous>}' has no member named 'ClockSpeed'
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 400000;
       ^
../Src/i2c.c:35:13: error: 'I2C_InitTypeDef {aka struct <anonymous>}' has no member named 'DutyCycle'
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
       ^
../Src/i2c.c:35:26: error: 'I2C_DUTYCYCLE_2' undeclared (first use in this function)
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
             ^~~~~~~~~~~~~~~
../Src/i2c.c:35:26: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
make: *** [Src/i2c.o] Error 1
Src/subdir.mk:39: recipe for target 'Src/i2c.o' failed

19:04:40 Build Finished (took 1s.81ms)

a oto kod z I2C.

/**
 ******************************************************************************
 * File Name     : I2C.c
 * Description    : This file provides code for the configuration
 *           of the I2C instances.
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.</center></h2>
 *
 * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
 * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
 * License. You may obtain a copy of the License at:
 *            opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 *
 ******************************************************************************
 */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "i2c.h"

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

I2C_HandleTypeDef hi2c1;

/* I2C1 init function */
void MX_I2C1_Init(void)
{

 hi2c1.Instance = I2C1;
 hi2c1.Init.ClockSpeed = 400000;
 hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
 hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
 hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
 hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
 hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
 hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
 hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
 if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

}

void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* i2cHandle)
{

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
 if(i2cHandle->Instance==I2C1)
 {
 /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 0 */

 /* USER CODE END I2C1_MspInit 0 */
 
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /**I2C1 GPIO Configuration  
  PB6   ------> I2C1_SCL
  PB7   ------> I2C1_SDA 
  */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C1;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

  /* I2C1 clock enable */
  __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
 /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 1 */

 /* USER CODE END I2C1_MspInit 1 */
 }
}

void HAL_I2C_MspDeInit(I2C_HandleTypeDef* i2cHandle)
{

 if(i2cHandle->Instance==I2C1)
 {
 /* USER CODE BEGIN I2C1_MspDeInit 0 */

 /* USER CODE END I2C1_MspDeInit 0 */
  /* Peripheral clock disable */
  __HAL_RCC_I2C1_CLK_DISABLE();
 
  /**I2C1 GPIO Configuration  
  PB6   ------> I2C1_SCL
  PB7   ------> I2C1_SDA 
  */
  HAL_GPIO_DeInit(GPIOB, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);

 /* USER CODE BEGIN I2C1_MspDeInit 1 */

 /* USER CODE END I2C1_MspDeInit 1 */
 }
} 

/* USER CODE BEGIN 1 */

/* USER CODE END 1 */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Spotkał się ktoś z takim problemem? w google nic nie znalazłem.

Pozdrawiam.

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.