Skocz do zawartości

STM32 F401RE i UART


fryta

Pomocna odpowiedź

Witam serdecznie mam taki problem ponieważ chciałbym wpisywać hasło z terminala do uC, ale niestety nie wiem jak zrobić aby to były większe liczby niż 9. Wiem, że ładują się kody ASCII i ze trzeba dać tam bufor ale kompletnie nie wiem jak podejść do tematu.

Czy mógłby ktoś pomóc?

// STM32 USART2 (Tx PA.2, Rx PA.3) STM32F401RE NUCLEO - sourcer32@gmail.com

#include "stm32f4xx.h"

/**************************************************************************************/

void RCC_Configuration(void)
{
 /* --------------------------- System Clocks Configuration -----------------*/
 /* USART2 clock enable */
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);

 /* GPIOA clock enable */
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
}

/**************************************************************************************/

void GPIO_Configuration(void)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 /*-------------------------- GPIO Configuration ----------------------------*/
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; // PA.2 USART2_TX, PA.3 USART2_RX
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

 /* Connect USART pins to AF */
 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);
 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);
}

/**************************************************************************************/

void USART2_Configuration(void)
{
 USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

 /* USARTx configuration ------------------------------------------------------*/
 /* USARTx configured as follow:
    - BaudRate = 115200 baud
    - Word Length = 8 Bits
    - One Stop Bit
    - No parity
    - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
    - Receive and transmit enabled
 */
 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);

 USART_Cmd(USART2, ENABLE);
}

/**************************************************************************************/

void OutString(char *s)
{
 while(*s)
 {
  while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); // Wait for Empty

  USART_SendData(USART2, *s++); // Send Char
 }
}

/**************************************************************************************/

int main(void)
{
 RCC_Configuration();

 GPIO_Configuration();

 USART2_Configuration();

 OutString("Welcome to Nucleo F401RE\r\n");

 while(1) // Don't want to exit
 {
  //uint16_t Data;
 	 short Data=0;
 	 short Password='10';
 	 while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET); // Wait for Char


 	 Data=USART_ReceiveData(USART2);
 	 if(Password==Data)
  			{
 		 	 OutString("Good\r\n");
  			}
 	 else OutString("Not\r\n"); }
}

/**************************************************************************************/

#ifdef USE_FULL_ASSERT

/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

 while (1)
 {}
}
#endif

/**************************************************************************************/
Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.