Skocz do zawartości
Bonkers

Menu wyświetlacza dla pomiaru temperatury

Pomocna odpowiedź

Najbardziej oczywisty sposób to:

if (zmienna == 0) {

zmienna = 1;

} else {

zmienna = 0;

}

ale można też na przykład:

zmienna = (zmienna + 1) % 2;

W każdym razie zamieńmy teraz wszystkie "liczba" na tablicę, żeby mieć wartości dla min i dla max:

float liczba[2] = {0, 0};

i teraz tam, gdzie miałeś "liczba" użyjesz "liczba[zmienna]".

Tak przy okazji, nie lepiej by było użyć jakichś bardziej opisowych nazw zmiennych?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Tak to ma być? (zmieniłem "zmienna" na "prog")

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define BACKLIGHT_PIN 3

#define UP 4
#define DOWN 5
#define ENTER 6
float liczba[2] = {0,0};
int prog = 0;
bool flaga = true;
//Adres wyswietlacza
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

long last_up = 0; 
long last_down = 0;
long last_enter = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

 pinMode( UP, INPUT_PULLUP);
 pinMode(DOWN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(ENTER, INPUT_PULLUP);

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
 lcd.setBacklight(HIGH);
 lcd.setCursor(0, 0); //ustawienie kursora
 lcd.print("Liczba: ");

}

void loop() {

 if((digitalRead(ENTER)==LOW) && (millis() - last_enter > 200))
 {
  if(prog == 0)
  {
   prog = 1;

  }
  else
  {
   prog = 0;

  }
   last_enter = millis();
 }


 if(prog == 1){
  lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("MAX");
 }
 if(prog ==0){
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("MIN");
 }

 if(flaga!=false){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);

 flaga=false;
 }

 if((digitalRead(UP)==LOW) && (millis() - last_up > 200))
 {

  liczba[prog]+=0.1;
  last_up = millis();

  flaga = true;

 }
 if((digitalRead(DOWN)==LOW) && (millis() - last_down > 200))
 { 

  liczba[prog]-=0.1;
  last_down = millis();
  flaga = true;
 }}

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Wygląda dobrze. Jak działa, to zostaje jeszcze przepisać ze starego programu odczytywanie czujnika i porównywanie z liczba[0] i liczba[1] i chyba gotowe?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Aha jeszcze muszę ustawić, żeby przy zmianie na MAX lub MIN od razu wyświetlała się liczba, która jest aktualnie ustawiona na danym progu, a nie dopiero po zmianie jej wartości.

[ Dodano: 01-04-2017, 23:48 ]

Dodałem 4 przycisk, ale widocznie coś przeoczyłem. Temperatura się wyświetla ale nie da się wejść w tą zmianę tych progów.

#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define BACKLIGHT_PIN 3

//przyciski
#define UP 4
#define DOWN 5
#define ENTER 6
#define ENTEXIT 10

#define LED 8


//Numer pinu do ktorego podlaczasz czujnik
#define ONEWIRE_PIN 2

float temperatura = 0;

float liczba[2] = {0,0}; //progi temperatur

int prog = 0; //wartosc dla danego progu
int entexit = 0;

bool flaga = true;
//ostatnie klikniecia przyciskow
long last_up = 0; 
long last_down = 0;
long last_enter = 0;
long last_entexit = 0;

//adres czujnika
byte address[8] = {0x28, 0xFF, 0x9A, 0x26, 0x58, 0x16, 0x4, 0x42};

//Adres wyswietlacza
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);
DS18B20 sensors(&onewire);
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);

 pinMode(ENTER, INPUT_PULLUP);
 pinMode(UP, INPUT_PULLUP);
 pinMode(DOWN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(ENTEXIT, INPUT_PULLUP); sensors.begin();
 sensors.request(address);

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
 lcd.setBacklight(HIGH);
 lcd.setCursor(0, 0); //ustawienie kursora
 lcd.print("Temp: ");


}

/*void progi(float temperatura, float liczba[0], float liczba[1])
{
 if(temperatura > liczba[0] && temperatura < liczba[1])
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(200);
 }
 else
 {
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(200);
 }

}*/
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:


  temperatura = sensors.readTemperature(address);
 sensors.request(address);

 if((digitalRead(ENTEXIT)==LOW) && (millis() - last_entexit > 200))
{
 if(entexit==0){entexit=1;}
 else{entexit = 0;}
 last_entexit = millis();

}
 if(entexit==0){

 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Temp: ");
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print(temperatura);
 lcd.setCursor(12, 0);
 lcd.print("*C");

 delay(3000);

 if(temperatura > liczba[0] && temperatura < liczba[1])
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(200);
 }
 else
 {
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(200);
 }

 }

 if(entexit == 1){
 if((digitalRead(ENTER)==LOW) && (millis() - last_enter > 200))
 {
  if(prog == 0)
  {
   prog = 1;

  }
  else
  {
   prog = 0;

  }
   last_enter = millis();
 }


 if(prog == 1){

  lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("MAX");

 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);
 }
 if(prog ==0){

 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("MIN");

 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);
 }

 if(flaga!=false){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);

 flaga=false;
 }
 if(liczba[prog] < 100.0){
 if((digitalRead(UP)==LOW) && (millis() - last_up > 200))
 {

  liczba[prog]+=0.1;
  last_up = millis();

  flaga = true;}
 }


 if( 0 <= liczba[prog]){
 if((digitalRead(DOWN)==LOW) && (millis() - last_down > 200))
 { 

  liczba[prog]-=0.1;
  last_down = millis();
  flaga = true;}
 }
 }

}

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Da się, ale trzeba trzymać przycisk 3 sekundy, bo znowu powrzucałeś tam delay-e.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Czyli teraz tylko wystarczy zastąpić delay na blink, dla zmiany temperatury?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Jeśli przez "blink" rozumiesz użycie millis(), to tak.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Udało mi się zrobić takie coś. I teraz pomiar działa poprawnie, ale jak wchodze w zmianę progów to znowu tekst szybko miga.

#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define BACKLIGHT_PIN 3

//przyciski
#define UP 4
#define DOWN 5
#define ENTER 6
#define ENTEXIT 10

#define LED 8


//Numer pinu do ktorego podlaczasz czujnik
#define ONEWIRE_PIN 2

float temperatura = 0;
float temp =0;

float liczba[2] = {0,0}; //progi temperatur

int prog = 0; //wartosc dla danego progu
int entexit = 0;

bool flaga = true;
bool flaga2 = true;
//ostatnie klikniecia przyciskow
long last_up = 0; 
long last_down = 0;
long last_enter = 0;
long last_entexit = 0;
long last_check = 0;

//adres czujnika
byte address[8] = {0x28, 0xFF, 0x9A, 0x26, 0x58, 0x16, 0x4, 0x42};

//Adres wyswietlacza
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);
DS18B20 sensors(&onewire);
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);

 pinMode(ENTER, INPUT_PULLUP);
 pinMode(UP, INPUT_PULLUP);
 pinMode(DOWN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(ENTEXIT, INPUT_PULLUP); sensors.begin();
 sensors.request(address);

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
 lcd.setBacklight(HIGH);
 lcd.setCursor(0, 0); //ustawienie kursora
 lcd.print("Temp: ");


}

/*void progi(float temperatura, float liczba[0], float liczba[1])
{
 if(temperatura > liczba[0] && temperatura < liczba[1])
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(200);
 }
 else
 {
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(200);
 }

}*/
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:


  temperatura = sensors.readTemperature(address);
 sensors.request(address);

 if((digitalRead(ENTEXIT)==LOW) && (millis() - last_entexit > 200))
{
 if(entexit==0){entexit=1;}
 else{entexit = 0;}
 last_entexit = millis();

}

if((millis() - last_check > 3000) && (temperatura!=temp)){

 temp=temperatura;

 last_check = millis();
 flaga2 = true;
}
 if(entexit==0 && flaga2 ==true){

 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Temp: ");
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print(temp);
 lcd.setCursor(12, 0);
 lcd.print("*C");


 // delay(3000);

 if(temperatura > liczba[0] && temperatura < liczba[1])
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(200);
 }
 else
 {
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(200);
 }
 flaga2 = false;
 }

 if(entexit == 1){
 if((digitalRead(ENTER)==LOW) && (millis() - last_enter > 200))
 {
  if(prog == 0)
  {
   prog = 1;

  }
  else
  {
   prog = 0;

  }
   last_enter = millis();
 }


 if(prog == 1){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("MAX");

 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);
 }
 if(prog ==0){

 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("MIN");

 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);
 }

 if(flaga!=false){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);

 flaga=false;
 }
 if(liczba[prog] < 100.0){
 if((digitalRead(UP)==LOW) && (millis() - last_up > 200))
 {

  liczba[prog]+=0.1;
  last_up = millis();

  flaga = true;}
 }


 if( 0 <= liczba[prog]){
 if((digitalRead(DOWN)==LOW) && (millis() - last_down > 200))
 { 

  liczba[prog]-=0.1;
  last_down = millis();
  flaga = true;}
 }
 }

}

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Może to czytanie z czujnika jednak też chcesz mieć tylko co 3 sekundy?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

No to przenieś je do środka tego if-a z "> 3000" i wyrzuć z niego ten drugi warunek.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

No dobra tak zrobiłem, tylko co teraz z tym migającymi progami i wartościami na progach

#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define BACKLIGHT_PIN 3

//przyciski
#define UP 4
#define DOWN 5
#define ENTER 6
#define ENTEXIT 10

#define LED 8


//Numer pinu do ktorego podlaczasz czujnik
#define ONEWIRE_PIN 2

float temperatura = 0;
float temp =0;

float liczba[2] = {0,0}; //progi temperatur

int prog = 0; //wartosc dla danego progu
int entexit = 0;

bool flaga = true;
bool flaga2 = true;
//ostatnie klikniecia przyciskow
long last_up = 0; 
long last_down = 0;
long last_enter = 0;
long last_entexit = 0;
long last_check = 0;

//adres czujnika
byte address[8] = {0x28, 0xFF, 0x9A, 0x26, 0x58, 0x16, 0x4, 0x42};

//Adres wyswietlacza
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);
DS18B20 sensors(&onewire);
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);

 pinMode(ENTER, INPUT_PULLUP);
 pinMode(UP, INPUT_PULLUP);
 pinMode(DOWN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(ENTEXIT, INPUT_PULLUP); sensors.begin();
 sensors.request(address);

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
 lcd.setBacklight(HIGH);
 lcd.setCursor(0, 0); //ustawienie kursora
 lcd.print("Temp: ");


}

/*void progi(float temperatura, float liczba[0], float liczba[1])
{
 if(temperatura > liczba[0] && temperatura < liczba[1])
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(200);
 }
 else
 {
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(200);
 }

}*/
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:


  temperatura = sensors.readTemperature(address);
 sensors.request(address);

 if((digitalRead(ENTEXIT)==LOW) && (millis() - last_entexit > 200))
{
 if(entexit==0){entexit=1;}
 else{entexit = 0;}
 last_entexit = millis();

}

if((millis() - last_check > 3000)){

 temperatura = sensors.readTemperature(address);
 sensors.request(address);

 last_check = millis();
 flaga2 = true;
}
 if(entexit==0 && flaga2 ==true){

 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Temp: ");
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print(temperatura);
 lcd.setCursor(12, 0);
 lcd.print("*C");


 // delay(3000);

 if(temperatura > liczba[0] && temperatura < liczba[1])
 {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(200);
 }
 else
 {
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(200);
 }
 flaga2 = false;
 }

 if(entexit == 1){
 if((digitalRead(ENTER)==LOW) && (millis() - last_enter > 200))
 {
  if(prog == 0)
  {
   prog = 1;

  }
  else
  {
   prog = 0;

  }
   last_enter = millis();
 }


 if(prog == 1){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("MAX");

 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);
 }
 if(prog ==0){

 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("MIN");

 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);
 }

 if(flaga!=false){
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(liczba[prog],1);

 flaga=false;
 }
 if(liczba[prog] < 100.0){
 if((digitalRead(UP)==LOW) && (millis() - last_up > 200))
 {

  liczba[prog]+=0.1;
  last_up = millis();

  flaga = true;}
 }


 if( 0 <= liczba[prog]){
 if((digitalRead(DOWN)==LOW) && (millis() - last_down > 200))
 { 

  liczba[prog]-=0.1;
  last_down = millis();
  flaga = true;}
 }
 }

}

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Powinieneś je wyświetlać tylko gdy flaga "flaga" jest ustawiona, a ty wyświetlasz je za każdym razem.

Radziłbym też poprawić wcięcia w tym programie, bo coraz trudniej się zorientować co się dzieje.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

W którym miejscu to mam zmienić, bo przez wyświetlanie, rozumiem to

if(prog == 1)
 {
  if(flaga== true)
  { 
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("MAX");

   lcd.setCursor(10, 0);
   lcd.print(liczba[prog],1);

   flaga = false;
  }
 }
 if(prog ==0)
 {
  if(flaga== true)
  { 
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("MIN");

    lcd.setCursor(10, 0);
    lcd.print(liczba[prog],1);
    flaga = false;
  }
 }

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

No zmieniłeś, bo w poprzedniej wersji nie miałeś sprawdzania flagi tam. Nadal miga?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.


×
×
 • Utwórz nowe...