Skocz do zawartości

[C] [STM32] Przerwanie od RTC co sekundę nie działa


quatium

Pomocna odpowiedź

Cześć.

Chciałbym zrobić tak, żeby przerwanie generowane z RTC było co sekundę.

O ile samo RTC działa (licznik cały czas się zwiększa), to o tyle ani procedura obsługi przerwania nie jest wywoływana, ani flaga SECF w rejestrze RTC_CRL nie jest ustawiana.

Na testy w miejsca, które powinny być przetwarzane co sekundę, wstawiłem negację stanu diody na PA5.

Do testów używam Nucleo-F103RB (STM32F103RBT6).

Kod:


#include "stm32f10x.h"

  uint32_t rtc_count = 0;
  uint8_t sec, min, hour;
  uint8_t day, month;
  uint16_t year;

  void RTC_IRQHandler(void) __attribute__ ((interrupt));
  void RTC_IRQHandler(void)
  {
    GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_ODR5;
  	if(RTC->CRL & RTC_CRL_SECF)
  	{
  		rtc_count = (RTC->CNTL | (RTC->CNTH << 16)); //zapisujemy wartosc licznika rtc
  		calendar_update:
  		if(rtc_count > 86399) //jesli minelo 86399 sekund, to uplynal juz conajmniej dzien (urzadzenie moglo lezec wylaczone dlugo)
  		{
  			if((month == 1) || (month == 3) || (month == 5) || (month == 7) || (month == 8) || (month == 10) || (month == 12)) //jesli miesiac ma 31 dni
  			{
  				if(day < 31) day++; //jesli minelo mniej niz 31 dni, to doliczamy dzien
  				else if(month == 12) //a jesli to byl 31 dzien i grudzien
  				{
  					month = 1; //NOWY ROK!
  					day = 1;
  					year++;
  				} else //a jesli to nie grudzien, ale minal 31 dzien
  				{
  					month++; //nastpeny miesiac
  					day++;
  				}
  			}
  			else if(month == 2) //a jesli to luty
  			{
  				if(day < 28) day++; //i jesli jest przed 28 lutego to dzien nastepny
  				else if(day == 28) //a jesli jest 28
  				{
  					if((year % 400 == 0) || ((year % 100 != 0) && (year % 4 == 0))) day++; //jesli to rok przestepny to dzien zwiekszamy
  					else
  					{
  						month++; //a jak nie to nastepny miesiac
  						day = 1;
  					}
  				} else //a jesli to 29 lutego (rok przestepny)
  				{
  					month++; //to nastepny miesiac
  					day = 1;
  				}
  			} else //a jak miesiac ma 30 dni
  			{
  				if(day < 31) //i jesli minal 30 dzien
  				{
  					month++; //nastepny miesiac
  					day = 1;
  				}
  				else day++; //a jak nie minal 30 dzien
  			}
  		}
  		rtc_count -= 86400; //odejmujemy ten dzien z licznika
  		if(rtc_count > 86399) goto calendar_update; //i jesli mimo to w liczniku mamy jeszcze jeden dzien (urzadzenie lezalo dlugo bez uruchomienia), to przetwarzamy i jego

  		hour = rtc_count / 3600; //zapisujemy godzine
  		min = (rtc_count % 3600) / 60; //i minute
  		sec = (rtc_count % 3600) % 60; //i sekunde


  		RTC->CRL |= RTC_CRL_RTOFF; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow RTC

  		RTC->CRL &= ~RTC_CRL_RSF;
  		RTC->CNTL = (rtc_count & 0xFFFF); //zapisujemy pozostale rtc_count
  		while ((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) == 0);;

  		RTC->CRL &= ~RTC_CRL_RSF;
  		RTC->CNTH = (rtc_count & 0xFFFF0000);
  		while ((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) == 0);;

  		RTC->CRL &= ~RTC_CRL_RTOFF; //wylaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow RTC

  		PWR->CR |= PWR_CR_DBP; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP

  		BKP->DR1 = day; //zapisujemy dzien, rok i miesiac
  		BKP->DR2 = month;
  		BKP->DR3 = year;

  		PWR->CR &= ~PWR_CR_DBP; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP

  		RTC->CRL &= ~RTC_CRL_SECF;
  	}
  }  int main(void)
  {

      RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; //zegrad dla GPIOA
      RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN; //zegrad dla GPIOA
      RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; //zegar dla GPIOC
      RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; //zegar dla AFIO
      //RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; //zegar dla timera2
      //RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN; //zegar dla usarta2
      //RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; //zegar dla adc1
      //RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; //zegar dla dma
      RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN; //zegar dla PWR
      RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_BKPEN; //zegar dla BKP
      //RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN; //wlaczamy I2C1


      GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE5_1; //ustawienie pinu PA5 jako wyjscia push pull 2mhz
      GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE5_0;
      GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF5;
      GPIOC->CRL |= GPIO_CRH_CNF13_1; //ustawienie pinu PC13 jako wejscia z podciagnieciem do zasilania
      GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE2_1; //usart2 wyjsce jako push pull
      GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF2_0; //usart2 wyjscie jako alternatywna funkcja
      GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF2_1;
      GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF3_0; //usart2 wejsce jako floating
      GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF3_1;

  		PWR->CR |= PWR_CR_DBP; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP

  		day = BKP->DR1; //odczytujemy ostanie dane kalendarza
  		month = BKP->DR2;
  		year = BKP->DR3;

  		PWR->CR &= ~PWR_CR_DBP; //wylaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP

      if((day == 0) || (month == 0) || (year == 0)) //jesli ktoras z wartosci w kalendarzu jest zerowa to ustawiamy domyslna
      {
      	day = 1;
      	month = 1;
      	year = 1970;
      }


      PWR->CR |= PWR_CR_DBP; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP
      RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF; //wchodzimy w tryb konfiguracji RTC


      RTC->CRL &= ~RTC_CRL_RSF;

      RCC->BDCR = 0;
      RCC->BDCR |= RCC_BDCR_LSEON; //i wlaczamy kwarc 32768khz

      while((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY) == 0);; //czekamy na zainicjowanie LSE 32768khz

      RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCSEL_0; //ustwiamy zegar RTC z LSE
      RCC->BDCR &= ~RCC_BDCR_RTCSEL_1;

      RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN; //wlaczamy RTC

      PWR->CR &= ~PWR_CR_DBP; //wylaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP

      while ((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) == 0);;
      while ((RTC->CRL & RTC_CRL_RTOFF) == 0);; //czekamy, az ostatnia operacja zapisu do RTC zostanie ukonczona

      RTC->PRLL = 32767; //ustawiamy preskaler zegara RTC
      while ((RTC->CRL & RTC_CRL_RTOFF) == 0);; //i czekamy, az ostatnia operacja zapisu do RTC zostanie ukonczona

      RTC->CRH |= RTC_CRH_SECIE; //wlaczamy przerwanie sekundowe
      while ((RTC->CRL & RTC_CRL_RTOFF) == 0);; //i czekamy, az ostatnia operacja zapisu do RTC zostanie ukonczona      RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF; //wychodzimy z trybu konfiguracji RTC


      NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);

      while(1)
      {
      	if(RTC->CRL & RTC_CRL_SECF) //tylko na testy, czy pojawia sie chociazby flaga, no i sie nie pojawia
      	  	{

      		GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_ODR5;
      		RTC->CRL &= ~RTC_CRL_SECF;
      	  	}
      }
  }

Z góry dzięki za pomoc.

Link do komentarza
Share on other sites

Cześć.

Tak, poradziłem sobie z tym w końcu.

Problem jest prozaiczny - okazało się, że do edycji rejestrów RTC trzeba też włączyć edycję rejestrów BKP.

Linię

PWR->CR |= PWR_CR_DBP; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP 

należy przenieść nad linię

RTC->CRL |= RTC_CRL_RTOFF; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow RTC 

i zaczyna działać.

Funkcja ma wyglądać tak:

  void RTC_IRQHandler(void) __attribute__ ((interrupt));
  void RTC_IRQHandler(void)
  {
    GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_ODR5;
    if(RTC->CRL & RTC_CRL_SECF)
    {
      rtc_count = (RTC->CNTL | (RTC->CNTH << 16)); //zapisujemy wartosc licznika rtc
      calendar_update:
      if(rtc_count > 86399) //jesli minelo 86399 sekund, to uplynal juz conajmniej dzien (urzadzenie moglo lezec wylaczone dlugo)
      {
        if((month == 1) || (month == 3) || (month == 5) || (month == 7) || (month == 8) || (month == 10) || (month == 12)) //jesli miesiac ma 31 dni
        {
          if(day < 31) day++; //jesli minelo mniej niz 31 dni, to doliczamy dzien
          else if(month == 12) //a jesli to byl 31 dzien i grudzien
          {
            month = 1; //NOWY ROK!
            day = 1;
            year++;
          } else //a jesli to nie grudzien, ale minal 31 dzien
          {
            month++; //nastpeny miesiac
            day++;
          }
        }
        else if(month == 2) //a jesli to luty
        {
          if(day < 28) day++; //i jesli jest przed 28 lutego to dzien nastepny
          else if(day == 28) //a jesli jest 28
          {
            if((year % 400 == 0) || ((year % 100 != 0) && (year % 4 == 0))) day++; //jesli to rok przestepny to dzien zwiekszamy
            else
            {
              month++; //a jak nie to nastepny miesiac
              day = 1;
            }
          } else //a jesli to 29 lutego (rok przestepny)
          {
            month++; //to nastepny miesiac
            day = 1;
          }
        } else //a jak miesiac ma 30 dni
        {
          if(day < 31) //i jesli minal 30 dzien
          {
            month++; //nastepny miesiac
            day = 1;
          }
          else day++; //a jak nie minal 30 dzien
        }
      }
      rtc_count -= 86400; //odejmujemy ten dzien z licznika
      if(rtc_count > 86399) goto calendar_update; //i jesli mimo to w liczniku mamy jeszcze jeden dzien (urzadzenie lezalo dlugo bez uruchomienia), to przetwarzamy i jego

      hour = rtc_count / 3600; //zapisujemy godzine
      min = (rtc_count % 3600) / 60; //i minute
      sec = (rtc_count % 3600) % 60; //i sekunde

      PWR->CR |= PWR_CR_DBP; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP
      RTC->CRL |= RTC_CRL_RTOFF; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow RTC

      RTC->CRL &= ~RTC_CRL_RSF;
      RTC->CNTL = (rtc_count & 0xFFFF); //zapisujemy pozostale rtc_count
      while ((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) == 0);;

      RTC->CRL &= ~RTC_CRL_RSF;
      RTC->CNTH = (rtc_count & 0xFFFF0000);
      while ((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) == 0);;

      RTC->CRL &= ~RTC_CRL_RTOFF; //wylaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow RTC      BKP->DR1 = day; //zapisujemy dzien, rok i miesiac
      BKP->DR2 = month;
      BKP->DR3 = year;

      PWR->CR &= ~PWR_CR_DBP; //wlaczamy mozliwosc zapisu do rejestrow BKP

      RTC->CRL &= ~RTC_CRL_SECF;
    }
  }
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.