Skocz do zawartości

Kurs STM32 - #5 - Komunikacja z komputerem, UART


Komentator

Pomocna odpowiedź

html_mig_img
W poprzedniej części kursu STM32 nauczyliśmy się używać linii I/O do komunikacji z otoczeniem. Nadszedł czas na poznanie pierwszego interfejsu, który pozwoli na większą interakcję ze światem.UART posłuży nam do przesyłania komunikatów między STM32, a komputerem PC.

UWAGA, to tylko wstęp! Dalsza część artykułu dostępna jest na blogu.

Przeczytaj całość »

Poniżej znajdują się komentarze powiązane z tym wpisem.

Link do komentarza
Share on other sites

Boże, jak ja się cieszę, że robicie ten kurs! Wdzięczny jestem niesamowicie 🙂

Przyłączam się do podziękowań, zawsze znajdzie się coś ciekawego na co człowiek wcześniej nie zwrócił uwagi 🙂

Mam tylko jedno pytanie: czy można zrealizować w analogiczny sposób komunikację PC z makietką STM32F4 Discovery Disco? Próbowałem na kilka sposobów ale komputer wykrywa tylko programator STLink, który sam w sobie nie jest widoczny dla terminalu Tera Term jako port szeregowy. Czy konieczne jest zastosowanie w tym przypadku konwertera UART TTL z USB lub, w przypadku komputera z RS232, układu MAX232?

Pozdrawiam

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Mam tylko jedno pytanie: czy można zrealizować w analogiczny sposób komunikację PC z makietką STM32F4 Discovery Disco? Próbowałem na kilka sposobów ale komputer wykrywa tylko programator STLink, który sam w sobie nie jest widoczny dla terminalu Tera Term jako port szeregowy. Czy konieczne jest zastosowanie w tym przypadku konwertera UART TTL z USB lub, w przypadku komputera z RS232, układu MAX232?

Dodam jeszcze, że brak przejściówek UARTUSB był jednym z powodów, przez które zrezygnowaliśmy z zestawów Discovery i wybraliśmy Nucleo 🙂

Link do komentarza
Share on other sites

Jak dla mnie początkującego w 32 bitowcach ten cykl jest pierwszym , który zachęca do dalszego eksperymentowania z nimi.

Ośmielę się zapytać jak zrobić aby po podłączeniu się do STM32 za pomocą terminala z PC otrzymać na powitanie jakiś tekst tak automatycznie?

W arduino dało to się wykonać coś takiego : while(Serial1.available()>0) .

Link do komentarza
Share on other sites

O ile rozumiem Serial.available() zwraca liczbę odebranych bajtów.

Odpowiednikiem byłoby więc:

if (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE))

Nie daje to co prawda automatycznego powitania - najpierw trzeba coś wysłać, dopiero wtedy dostaniemy powitanie. Ale działać powinno tak samo.

Żeby zrealizować faktycznie automatyczne powitanie, należałoby wykorzystać dodatkowe linie RS232, np RTS i CTS. Za ich pomocą można byłoby wykrywać samo podłączenie wtyczki. Niestety jest to nieco bardziej skomplikowane niż się wydaje - wiele przejściówek nie dostarcza tych sygnałów, programy emulujące terminal też nie zawsze prawidłowo nimi sterują. Więcej o pełnym RS232 można poczytać na wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232

Link do komentarza
Share on other sites

Jak rozumiem dotyczy to Leonardo i konwertera USB. Ja znalazłem coś takiego: https://www.arduino.cc/en/Serial/Available

Niestety w przypadku stm32 i Nucleo nie mamy dodatkowych informacji jakie daje CDC, więc nie wykryjemy podłączenia tak łatwo. Jest to cecha samego interfejsu RS232, a nie STM32, czy Arduino.

W przypadku Leonardo, dostajemy informacje bezpośrednio z USB, dlatego mamy więcej możliwości.

Link do komentarza
Share on other sites

Mam pytanie z innej beczki próbuje skonfigurować USART w STM32F103RTB6 z obsługą przerwań oraz buforem cyklicznym. USART podłączony jest do SN75176 ( transceiver RS485) schemat poniżej:

Mój problem jest taki że procesor w ogóle nie wchodzi do przerwania USART1_IRQHandler oraz wygląda jakby się zawiesił. Dodatkowo jeśli wysyłam w taki sposób USART_SendData(USART1, 'X'); zamiast USART_Puts( USART1, "485 test!\n" ); to transmisja działa. Wychodzi więc, że błąd jest gdzieś w funkcji SendChar lub w konfiguracji ale niestety nie potrafię go znaleźć. Chciałbym prosić bardziej doświadczonych forumowiczów o pomoc w rozwiązaniu problemu.

konfiguracja USART1 9600 8e1:

void RS485_Configuration(uint32_t baudrate, uint16_t parity)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
USART_DeInit(USART1);

#ifdef VECT_TAB_RAM
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif

/* Enable the USART1 Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; // USART1_IRQn
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

/* Config DE/nRE */
/* Configure (PA.11) as Output push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DO_485;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

/* Configure USART1 Tx (PA.9) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

if( (parity != USART_Parity_Even) && (parity != USART_Parity_Odd) )
{
	parity = USART_Parity_No;
}
USART_InitStructure.USART_Parity = parity ;

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;


/* Configure the USART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_ClockInit(USART1,&USART_ClockInitStructure);

/* Enable the USART1 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);

/* Send RS485 in Rece Mode */
SendMode(FALSE);
}

Funkcja SendChar:

void USART_SendChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Char)
{
/* Check the parameters */
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
assert_param(IS_USART_DATA(Char));

/* Fill Tx buffor */
uint8_t tmp_head;
tmp_head = (Buffer.TxBeg+1) & TX_BUF_MASK;
while(tmp_head == Buffer.TxEnd) {}
Buffer.TxBuf[tmp_head]=Char;
Buffer.TxBeg=tmp_head;

/* Turn On Tx Interrupt / Starting transmit */
USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TXE, ENABLE);
}

Funkcja Puts

void USART_Puts( USART_TypeDef* USARTx, char *s )
{
register uint8_t c;
while ((c = *s++)) USART_SendChar( USARTx, c );
}
Link do komentarza
Share on other sites

A zegary do GPIO i AFIO kolega podłącza?

TAK

void RCC_Config(void)
{
ErrorStatus HSEStartUpStatus; //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE

RCC_DeInit();	                     //Reset ustawien RCC
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                //Wlaczenie HSE
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();		     //Odczekaj az HSE bedzie gotowy
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
{
	FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//
	FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);          //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia
                          	 //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);           //ustaw HCLK=SYSCLK
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); 					 //ustaw PCLK2=HCLK
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);					   //ustaw PCLK1=HCLK/2
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz
  RCC_PLLCmd(ENABLE);                 //wlacz PLL
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);      //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);        //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

	/*Tu nalezy umiescic kod zwiazny z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO A	enkoder
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO B	led
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);//wlacz taktowanie USART1			uart
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

} else {}
}
Link do komentarza
Share on other sites

Źródło problemu częściowo zostało znalezione. Jest to wina IDE używałem System Workbench for STM32 polecanego w kursie i ku mojemu zaskoczeniu kod po przekopiowaniu do Keil uVision5 działa bez zarzutu. W System Workbench for STM32 USART działał w moim kodzie tylko gdy używam go bez obsługi przerwań. Czy ktoś Was spotkał się z takim problemem? Nie ukrywam, że bardziej przyzwyczajony jestem do Eclipse i brakuje mi kilku udogodnień w Keilu.

Link do komentarza
Share on other sites

simoon87, czy oba środowiska korzystają z tej samej biblioteki standardowej? Może masz gdzieś dwie różne wersje i stąd problemy?

Nie, korzystają z tej samej wersji (StdPeriph_Lib_V3.5.0). Sprawdzałem 😉 Poza tym System Workbench for STM32 samo pobiera sobie biblioteki StdPeriph w trakcie tworzenia projektu wiec nie ma mowy o pomyłce prędzej mógłbym się pomylić dodając ręcznie biblioteki do uVision.

Treker, używałeś w tym IDE Usartu z obsługą przerwań? Chciałbym ustalić czy jest to problem u mnie czy coś innego?

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.