Skocz do zawartości

Arduino Uno WiFi Rev2


TheAdholt

Pomocna odpowiedź

Cześć, 

Mam pytanie, czy dla Arduino Uno WiFi Rev2 jest jakaś biblioteka do IRremote? niestety ta która jest przeznaczona dla Arduino Uno / Mega / Leonardo / Duemilanove / Diecimila / LilyPad / Mini / Fio / Nano etc. czyli https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote nie działa. Potrzebuję kody przycisków z pilota, jest w ogóle szansa na to jeśli posiadam Arduino Uno WiFi Rev2?

szkic do ściągania danych z odbiornika IR nie chce się nawet skompilować 😞

#include <IRremote.h>
#define irPin 11
IRrecv irrecv(irPin);
decode_results results;
 
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   irrecv.enableIRIn();
}
 
void loop() {
   if (irrecv.decode(&results)) {
      Serial.print("0x");
      Serial.println(results.value, HEX);
      delay(250);
      irrecv.resume();
      }
}

 

Edytowano przez Gieneq
Link do komentarza
Share on other sites

1 godzinę temu, TheAdholt napisał:

szkic do ściągania danych z odbiornika IR nie chce się nawet skompilować

Łączymy się z Tobą w bólu... ale może gdybyś napisał na czym owo niechcenie skompilowania polega (tzn. włączył wyświetlanie wszystkich błędów kompilatora, następnie skopiował i wstawił na forum w tagach "code" najlepiej) może ktoś coś by pomógł...

 

 • Lubię! 2
Link do komentarza
Share on other sites

Arduino:1.8.9 (Windows 10), Płytka:"Arduino Uno WiFi Rev2, ATMEGA328"

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:megaavr:uno2018:mode=on -vid-pid=0X03EB_0X2145 -ide-version=10809 -build-path C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656 -warnings=none -build-cache C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_958508 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -verbose C:\Users\User\Desktop\IR_remote\IR_remote.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:megaavr:uno2018:mode=on -vid-pid=0X03EB_0X2145 -ide-version=10809 -build-path C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656 -warnings=none -build-cache C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_958508 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -verbose C:\Users\User\Desktop\IR_remote\IR_remote.ino
Using board 'uno2018' from platform in folder: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\sketch\\IR_remote.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\sketch\\IR_remote.ino.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irPronto.cpp
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\irRecv.cpp" -o nul
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\irSend.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Aiwa.cpp
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Denon.cpp" -o nul
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Dish.cpp" -o nul
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_JVC.cpp" -o nul
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_LG.cpp" -o nul
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Lego_PF.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Mitsubishi.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_NEC.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Panasonic.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_RC5_RC6.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Samsung.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Sanyo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Sharp.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Sony.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Template.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Whynter.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\sketch\\IR_remote.ino.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\sketch\\IR_remote.ino.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\sketch\\IR_remote.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irPronto.cpp.o
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\irRecv.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\irRecv.cpp.o"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_NEC.cpp.o
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\irSend.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\irSend.cpp.o"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Panasonic.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_RC5_RC6.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Samsung.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Sanyo.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Sharp.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Sony.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Template.cpp.o
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Denon.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Denon.cpp.o"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Whynter.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Aiwa.cpp.o
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_LG.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_LG.cpp.o"
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Lego_PF.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Lego_PF.cpp.o"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:111:0,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp: In member function 'void IRsend::mark(unsigned int)':

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:166:30: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope

 #define TIMER_ENABLE_PWM  (TCCR2A |= _BV(COM2B1))

               ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:24:2: note: in expansion of macro 'TIMER_ENABLE_PWM'

 TIMER_ENABLE_PWM; // Enable pin 3 PWM output

 ^

In file included from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0,

         from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\pgmspace.h:90,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/String.h:30,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Print.h:24,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Stream.h:25,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Client.h:22,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/ArduinoAPI.h:29,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/Arduino.h:23,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:166:44: error: 'COM2B1' was not declared in this scope

 #define TIMER_ENABLE_PWM  (TCCR2A |= _BV(COM2B1))

                      ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:24:2: note: in expansion of macro 'TIMER_ENABLE_PWM'

 TIMER_ENABLE_PWM; // Enable pin 3 PWM output

 ^

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:111:0,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp: In member function 'void IRsend::space(unsigned int)':

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:167:30: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope

 #define TIMER_DISABLE_PWM  (TCCR2A &= ~(_BV(COM2B1)))

               ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:35:2: note: in expansion of macro 'TIMER_DISABLE_PWM'

 TIMER_DISABLE_PWM; // Disable pin 3 PWM output

 ^

In file included from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0,

         from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\pgmspace.h:90,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/String.h:30,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Print.h:24,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Stream.h:25,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Client.h:22,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/ArduinoAPI.h:29,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/Arduino.h:23,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:167:46: error: 'COM2B1' was not declared in this scope

 #define TIMER_DISABLE_PWM  (TCCR2A &= ~(_BV(COM2B1)))

                       ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:35:2: note: in expansion of macro 'TIMER_DISABLE_PWM'

 TIMER_DISABLE_PWM; // Disable pin 3 PWM output

 ^

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:111:0,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp: In member function 'void IRsend::enableIROut(int)':

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:169:30: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope

 #define TIMER_DISABLE_INTR (TIMSK2 = 0)

               ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:60:2: note: in expansion of macro 'TIMER_DISABLE_INTR'

 TIMER_DISABLE_INTR; //Timer2 Overflow Interrupt

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:174:2: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope

 TCCR2A        = _BV(WGM20); \

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:70:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_KHZ'

 TIMER_CONFIG_KHZ(khz);

 ^

In file included from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0,

         from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\pgmspace.h:90,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/String.h:30,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Print.h:24,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Stream.h:25,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Client.h:22,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/ArduinoAPI.h:29,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/Arduino.h:23,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:174:29: error: 'WGM20' was not declared in this scope

 TCCR2A        = _BV(WGM20); \

               ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:70:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_KHZ'

 TIMER_CONFIG_KHZ(khz);

 ^

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:111:0,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:175:2: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope

 TCCR2B        = _BV(WGM22) | _BV(CS20); \

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:70:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_KHZ'

 TIMER_CONFIG_KHZ(khz);

 ^

In file included from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0,

         from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\pgmspace.h:90,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/String.h:30,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Print.h:24,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Stream.h:25,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Client.h:22,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/ArduinoAPI.h:29,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/Arduino.h:23,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:175:29: error: 'WGM22' was not declared in this scope

 TCCR2B        = _BV(WGM22) | _BV(CS20); \

               ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:70:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_KHZ'

 TIMER_CONFIG_KHZ(khz);

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:175:42: error: 'CS20' was not declared in this scope

 TCCR2B        = _BV(WGM22) | _BV(CS20); \

                     ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:70:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_KHZ'

 TIMER_CONFIG_KHZ(khz);

 ^

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:111:0,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:176:2: error: 'OCR2A' was not declared in this scope

 OCR2A        = pwmval; \

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:70:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_KHZ'

 TIMER_CONFIG_KHZ(khz);

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:177:2: error: 'OCR2B' was not declared in this scope

 OCR2B        = pwmval / 3; \

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irSend.cpp:70:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_KHZ'

 TIMER_CONFIG_KHZ(khz);

 ^

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:111:0,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp: In member function 'void IRrecv::enableIRIn()':

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:192:3: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope

  TCCR2A = _BV(WGM21); \

  ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:141:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_NORMAL'

 TIMER_CONFIG_NORMAL();

 ^

In file included from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0,

         from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\pgmspace.h:90,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/String.h:30,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Print.h:24,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Stream.h:25,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Client.h:22,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/ArduinoAPI.h:29,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/Arduino.h:23,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:192:16: error: 'WGM21' was not declared in this scope

  TCCR2A = _BV(WGM21); \

        ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:141:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_NORMAL'

 TIMER_CONFIG_NORMAL();

 ^

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:111:0,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:193:3: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope

  TCCR2B = _BV(CS21); \

  ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:141:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_NORMAL'

 TIMER_CONFIG_NORMAL();

 ^

In file included from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0,

         from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\pgmspace.h:90,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/String.h:30,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Print.h:24,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Stream.h:25,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Client.h:22,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/ArduinoAPI.h:29,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/Arduino.h:23,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:193:16: error: 'CS21' was not declared in this scope

  TCCR2B = _BV(CS21); \

        ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:141:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_NORMAL'

 TIMER_CONFIG_NORMAL();

 ^

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:111:0,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:194:3: error: 'OCR2A' was not declared in this scope

  OCR2A = TIMER_COUNT_TOP / 8; \

  ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:141:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_NORMAL'

 TIMER_CONFIG_NORMAL();

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:195:3: error: 'TCNT2' was not declared in this scope

  TCNT2 = 0; \

  ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:141:2: note: in expansion of macro 'TIMER_CONFIG_NORMAL'

 TIMER_CONFIG_NORMAL();

 ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:168:30: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope

 #define TIMER_ENABLE_INTR  (TIMSK2 = _BV(OCIE2A))

               ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:144:2: note: in expansion of macro 'TIMER_ENABLE_INTR'

 TIMER_ENABLE_INTR;

 ^

In file included from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0,

         from c:\users\user\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2\avr\include\avr\pgmspace.h:90,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/String.h:30,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Print.h:24,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Stream.h:25,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/Client.h:22,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/api/ArduinoAPI.h:29,

         from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\megaavr\1.6.26\cores\arduino/Arduino.h:23,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremoteInt.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\IRremote.h:24,

         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\boarddefs.h:168:43: error: 'OCIE2A' was not declared in this scope

 #define TIMER_ENABLE_INTR  (TIMSK2 = _BV(OCIE2A))

                      ^

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\irRecv.cpp:144:2: note: in expansion of macro 'TIMER_ENABLE_INTR'

 TIMER_ENABLE_INTR;

 ^

"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Dish.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_Dish.cpp.o"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_124656\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\ir_Mitsubishi.cpp.o
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega4809 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_REV2 -DARDUINO_ARCH_MEGAAVR -DUNO_WIFI_REV2_328MODE -DMILLIS_USE_TIMERB3 "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\megaavr\\1.6.26\\variants\\uno2018" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_JVC.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_124656\\libraries\\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2\\ir_JVC.cpp.o"
Użycie biblioteki z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2 w wersji 2.2.3 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\z3t0-Arduino-IRremote-2dc97b2 
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino Uno WiFi Rev2.

 

Na standardowym Arduino UNO wszystko śmiga, tylko tam jest inny mikrokontroler, na Arduino UNO WiFi Rev2 mikrokontroler to ATmego4809 tylko z emulacją do ATmega328, wydaje mi się, że dla tej płytki po prostu nie ma (jeszcze) biblioteki IR remote i tu jest cały problem.

Link do komentarza
Share on other sites

2 godziny temu, TheAdholt napisał:

wydaje mi się, że dla tej płytki po prostu nie ma (jeszcze) biblioteki IR remote

Raczej sama definicja (megaAVR) jest (jeszcze?) niekompletna - po szybkim sprawdzeniu okazało się, że nie kompilują się przykłady z tak podstawowej biblioteki jak Servo (żeby było śmieszniej po wybraniu tej płytki w ogóle nie można wybrać tego przykładu).

Pozostaje chyba czekać aż  ktoś coś z tym zrobi albo przyzwyczaić się do tego, że płytka nie nadaje się do IR ani obsługi serw (ciekawe do czego jeszcze).

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.