Skocz do zawartości

Motion przestał działać po aktualizacji systemu.


Takaszi

Pomocna odpowiedź

Witam ponownie. No cóż, ja to potrafię generować problemy 😉. Po otrzymaniu kamerki zacząłem eksperymentować i udało mi się "szukając tu i tam" uruchomić monitoring polegający na nagrywaniu filmików po wykryciu ruchu. A potem Buuum, zrobiłem aktualizację systemu i Motion niby działa, jest striming (widzę obraz na innym kompie w sieci) ale nagrywanie padło. Nic w conf. nie zmieniałem więc nie rozumiem co się sypnęło. Może ktoś przeanalizuje plik i wytknie mi błędy? oraz naprowadzi na właściwą ścieżkę. 

To Chyba nie ten problem, otóż stała się dziwna rzecz. Po aktualizacji systemu i restarcie malinki mam taką sytuację, Przed aferą miałem dysk 4 TB z danymi i na nim zapisywałem w zasadzie wszystko, nazwa to DANE. Po restarcie został taki niby dysk DANE a w nim tylko Monitoring, natomiast dysk właściwy DANE został zamontowany pod nazwą DANE1. Teraz właściwego dysku o nazwie DANE nie mogę podłączyć. a z tego niby dysku nie mogę usunąć "folderów" gdyż ich "nie ma", tak twierdzi system. Jak z tego wybrnąć?

Adres nieistniejącego dysku folderu to /media/pi/DANE, czyli taki jak wcześniej dysku faktycznego, który teraz jest odpięty i nie mogę go podłączyć.

Uf, najadłem się strachu, jak na razie kryzys zażegnany choć nadal nie rozumiem powodu powstania problemu. Sprawę załatwiłem podłączając pena, takiego starego wiecie jakby co to go nie szkoda. O dziwo system go podmontował i stworzył analogiczne katalogi, które kolejno usunąłem. później wyłączyłem malinkę i po podpięciu właściwego dysku wszystko ruszyło poprawnie. Nadal nie rozumiem co się stało i proszę o pomoc w ogarnięciu pliku. 

Poniżej załączam listing pliku, jeżeli to źle to przepraszam adminów z góry i proszę o usunięcie. Jest to komplilacja z kilku wpisów z netu która działa. Może jest po części nadmiarowa (a raczej na pewno) choć nie do końca rozumiem co można by wyciąć. Więc proszę o pomocną korektę.

================================================================

# /etc/motion/motion.conf
#
# This config file was generated by motion 4.1.1
# at 2020-09-15T12:31:10


############################################################
# Daemon
############################################################

# Start in daemon (background) mode and release terminal (default: off)
daemon on

# File to store the process ID, also called pid file. (default: not defined)
process_id_file /var/run/motion/motion.pid

############################################################
# Basic Setup Mode
############################################################

# Start in Setup-Mode, daemon disabled. (default: off)
setup_mode off

# Name given to a camera. Shown in web interface and may be used with the specifier %$ for filenames and such.
# Default: not defined
; camera_name value

# Use a file to save logs messages, if not defined stderr and syslog is used. (default: not defined)
logfile /var/log/motion/motion.log

# Level of log messages [1..9] (EMG, ALR, CRT, ERR, WRN, NTC, INF, DBG, ALL). (default: 6 / NTC)
log_level 6

# Filter to log messages by type (COR, STR, ENC, NET, DBL, EVT, TRK, VID, ALL). (default: ALL)
log_type all


###########################################################
# Capture device options
############################################################

# Videodevice to be used for capturing (default /dev/video0)
# for FreeBSD default is /dev/bktr0
videodevice /dev/video0

# v4l2_palette allows one to choose preferable palette to be use by motion
# See motion_guide.html for the valid options and values. (default: 17)
#
v4l2_palette 17

# The video input to be used (default: -1)
# Should normally be set to 0 or 1 for video/TV cards, and -1 for USB cameras
input -1

# The video norm to use (only for video capture and TV tuner cards)
# Values: 0 (PAL), 1 (NTSC), 2 (SECAM), 3 (PAL NC no colour). Default: 0 (PAL)
norm 0

# The frequency to set the tuner to (kHz) (only for TV tuner cards) (default: 0)
frequency 0

#Flip image over a given axis (vertical or horizontal), vertical means from left to right,
# horizontal means top to bottom. Valid values: none, v and h.
flip_axis none

# Rotate image this number of degrees. The rotation affects all saved images as
# well as movies. Valid values: 0 (default = no rotation), 90, 180 and 270.
rotate 0

# Image width (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 352
width 1280
#width 800

# Image height (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 288
height 720
#height 600

# Maximum number of frames to be captured per second.
# Valid range: 2-100. Default: 100 (almost no limit).
framerate 25

# Minimum time in seconds between capturing picture frames from the camera.
# Default: 0 = disabled - the capture rate is given by the camera framerate.
# This option is used when you want to capture images at a rate lower than 2 per second.
minimum_frame_time 0

# URL to use if you are using a network camera, size will be autodetected (incl http:// ftp:// mjpg:// rtsp:// mjpeg:// or file:///)
# Must be a URL that returns single jpeg pictures or a raw mjpeg stream. A trailing slash may be required for some cameras.
# Default: Not defined
; netcam_url value

# High resolution URL for rtsp cameras only. Same format as netcam_url.
; netcam_highres value

# Username and password for network camera (only if required). Default: not defined
# Syntax is user:password
; netcam_userpass value

# The setting for keep-alive of network socket, should improve performance on compatible net cameras.
# off:  The historical implementation using HTTP/1.0, closing the socket after each http request.
# force: Use HTTP/1.0 requests with keep alive header to reuse the same connection.
# on:  Use HTTP/1.1 requests that support keep alive as default.
# Default: off
netcam_keepalive off

# URL to use for a netcam proxy server, if required, e.g. "http://myproxy".
# If a port number other than 80 is needed, use "http://myproxy:1234".
# Default: not defined
; netcam_proxy value

# Set less strict jpeg checks for network cameras with a poor/buggy firmware.
# Default: off
netcam_tolerant_check off

# RTSP connection uses TCP to communicate to the camera. Can prevent image corruption.
# Default: on
rtsp_uses_tcp on

# Let motion regulate the brightness of a video device (default: off).
# The auto_brightness feature uses the brightness option as its target value.
# If brightness is zero auto_brightness will adjust to average brightness value 128.
# Only recommended for cameras without auto brightness
auto_brightness off

# Set the initial brightness of a video device.
# If auto_brightness is enabled, this value defines the average brightness level
# which Motion will try and adjust to.
# Valid range 0-255, default 0 = disabled
brightness 0

# Set the contrast of a video device.
# Valid range 0-255, default 0 = disabled
contrast 0

# Set the saturation of a video device.
# Valid range 0-255, default 0 = disabled
saturation 0

# Set the hue of a video device (NTSC feature).
# Valid range 0-255, default 0 = disabled
hue 0

# Set the power line frequency to help cancel flicker by compensating
# for light intensity ripple. (default: -1).
# This can help reduce power line light flicker.
# Valuse :
# do not modify the device setting    : -1
# V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY_DISABLED : 0
# V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY_50HZ   : 1
# V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY_60HZ   : 2
# V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY_AUTO   : 3
power_line_frequency -1


############################################################
# Round Robin (multiple inputs on same video device name)
############################################################

# Number of frames to capture in each roundrobin step (default: 1)
roundrobin_frames 1

# Number of frames to skip before each roundrobin step (default: 1)
roundrobin_skip 1

# Try to filter out noise generated by roundrobin (default: off)
switchfilter off


############################################################
# Motion Detection Settings:
############################################################

# Threshold for number of changed pixels in an image that
# triggers motion detection (default: 1500)
threshold 1500

# Automatically tune the threshold down if possible (default: off)
threshold_tune off

# Noise threshold for the motion detection (default: 32)
noise_level 32

# Automatically tune the noise threshold (default: on)
noise_tune on

# Despeckle motion image using (e)rode or (d)ilate or (l)abel (Default: not defined)
# Recommended value is EedDl. Any combination (and number of) of E, e, d, and D is valid.
# (l)abeling must only be used once and the 'l' must be the last letter.
# Comment out to disable
despeckle_filter EedDl

# Detect motion in predefined areas (1 - 9). Areas are numbered like that: 1 2 3
# A script (on_area_detected) is started immediately when motion is     4 5 6
# detected in one of the given areas, but only once during an event.    7 8 9
# One or more areas can be specified with this option. Take care: This option
# does NOT restrict detection to these areas! (Default: not defined)
; area_detect value

# PGM file to use as a sensitivity mask.
# Full path name to. (Default: not defined)
; mask_file value

# PGM file to completely mask out an area of the image.
# Full path name to. (Default: not defined)
; mask_privacy value

# Dynamically create a mask file during operation (default: 0)
# Adjust speed of mask changes from 0 (off) to 10 (fast)
smart_mask_speed 0

# Ignore sudden massive light intensity changes given as a percentage of the picture
# area that changed intensity. If set to 1, motion will do some kind of
# auto-lightswitch. Valid range: 0 - 100 , default: 0 = disabled
lightswitch 0

# Picture frames must contain motion at least the specified number of frames
# in a row before they are detected as true motion. At the default of 1, all
# motion is detected. Valid range: 1 to thousands, recommended 1-5
minimum_motion_frames 1

# Specifies the number of pre-captured (buffered) pictures from before motion
# was detected that will be output at motion detection.
# Recommended range: 0 to 5 (default: 0)
# Do not use large values! Large values will cause Motion to skip video frames and
# cause unsmooth movies. To smooth movies use larger values of post_capture instead.
pre_capture 0

# Number of frames to capture after motion is no longer detected (default: 0)
post_capture 0

# Event Gap is the seconds of no motion detection that triggers the end of an event.
# An event is defined as a series of motion images taken within a short timeframe.
# Recommended value is 60 seconds (Default). The value -1 is allowed and disables
# events causing all Motion to be written to one single movie file and no pre_capture.
# If set to 0, motion is running in gapless mode. Movies don't have gaps anymore. An
# event ends right after no more motion is detected and post_capture is over.
event_gap 60

# Maximum length in seconds of a movie
# When value is exceeded a new movie file is created. (Default: 0 = infinite)
max_movie_time 0

# Always save images even if there was no motion (default: off)
emulate_motion off


############################################################
# Image File Output
############################################################

# Output 'normal' pictures when motion is detected (default: on)
# Valid values: on, off, first, best, center
# When set to 'first', only the first picture of an event is saved.
# Picture with most motion of an event is saved when set to 'best'.
# Picture with motion nearest center of picture is saved when set to 'center'.
# Can be used as preview shot for the corresponding movie.
output_pictures off

# Output pictures with only the pixels moving object (ghost images) (default: off)
output_debug_pictures off

# The quality (in percent) to be used by the jpeg and webp compression (default: 75)
quality 75

# Id used to label the camera when inserting data into SQL or saving the
# camera image to disk. This is better than using thread ID so that there
# always is a consistent label
camera_id 0

# Type of output images
# Valid values: jpeg, ppm or webp (default: jpeg)
picture_type jpeg


############################################################
# FFMPEG related options
# Film (movie) file output, and deinterlacing of the video input
# The options movie_filename and timelapse_filename are also used
# by the ffmpeg feature
############################################################

# Use ffmpeg to encode movies in realtime (default: off)
ffmpeg_output_movies on

# Use ffmpeg to make movies with only the pixels moving
# object (ghost images) (default: off)
ffmpeg_output_debug_movies off

# Bitrate to be used by the ffmpeg encoder (default: 400000)
# This option is ignored if ffmpeg_variable_bitrate is not 0 (disabled)
ffmpeg_bps 400000

# Enables and defines variable bitrate for the ffmpeg encoder.
# ffmpeg_bps is ignored if variable bitrate is enabled.
# Valid values: 0 (default) = fixed bitrate defined by ffmpeg_bps,
# or the range 1 - 100 where 1 means worst quality and 100 is best.
ffmpeg_variable_bitrate 0

# Container/Codec to used by ffmpeg for the video compression.
# mpeg4 or msmpeg4 - gives you files with extension .avi
# msmpeg4 is recommended for use with Windows Media Player because
# it requires no installation of codec on the Windows client.
# swf - gives you a flash film with extension .swf
# flv - gives you a flash video with extension .flv
# ffv1 - FF video codec 1 for Lossless Encoding ( experimental )
# mov - QuickTime ( testing )
# ogg - Ogg/Theora ( testing )
# mp4 - MPEG-4 Part 14 H264 encoding
# mkv - Matroska H264 encoding
# hevc - H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding)
ffmpeg_video_codec mkv


############################################################
# Passthrough the packet from the camera to the recording
############################################################

# Pass through the packet without decode/encoding(default: off)
ffmpeg_passthrough off

# True to duplicate frames to achieve "framerate" fps, but enough
# duplicated frames and the video appears to freeze once a second.
ffmpeg_duplicate_frames off


############################################################
# External pipe to video encoder
# Replacement for FFMPEG builtin encoder for ffmpeg_output_movies only.
# The options movie_filename and timelapse_filename are also used
# by the ffmpeg feature
############################################################

# Bool to enable or disable extpipe (default: off)
use_extpipe off

# External program (full path and opts) to pipe raw video to
# Generally, use '-' for STDIN...
; extpipe value


############################################################
# Snapshots (Traditional Periodic Webcam File Output)
############################################################

# Make automated snapshot every N seconds (default: 0 = disabled)
snapshot_interval 0


############################################################
# Text Display
# %Y = year, %m = month, %d = date,
# %H = hour, %M = minute, %S = second, %T = HH:MM:SS,
# %v = event, %q = frame number, %t = camera id,
# %D = changed pixels, %N = noise level, \n = new line,
# %i and %J = width and height of motion area,
# %K and %L = X and Y coordinates of motion center
# %C = value defined by text_event - do not use with text_event!
# You can put quotation marks around the text to allow
# leading spaces
############################################################

# Locate and draw a box around the moving object.
# Valid values: on, off, preview (default: off)
# Set to 'preview' will only draw a box in preview_shot pictures.
locate_motion_mode on

# Set the look and style of the locate box if enabled.
# Valid values: box, redbox, cross, redcross (default: box)
# Set to 'box' will draw the traditional box.
# Set to 'redbox' will draw a red box.
# Set to 'cross' will draw a little cross to mark center.
# Set to 'redcross' will draw a little red cross to mark center.
locate_motion_style redbox

# Draws the timestamp using same options as C function strftime(3)
# Default: %Y-%m-%d\n%T = date in ISO format and time in 24 hour clock
# Text is placed in lower right corner
text_right %Y-%m-%d\n%T-%q

# Draw a user defined text on the images using same options as C function strftime(3)
# Default: Not defined = no text
# Text is placed in lower left corner
; text_left value

# Draw the number of changed pixed on the images (default: off)
# Will normally be set to off except when you setup and adjust the motion settings
# Text is placed in upper right corner
text_changes off

# This option defines the value of the special event conversion specifier %C
# You can use any conversion specifier in this option except %C. Date and time
# values are from the timestamp of the first image in the current event.
# Default: %Y%m%d%H%M%S
# The idea is that %C can be used filenames and text_left/right for creating
# a unique identifier for each event.
text_event %Y%m%d%H%M%S

# Draw characters at twice normal size on images. (default: off)
text_double off

# Text to include in a JPEG EXIF comment
# May be any text, including conversion specifiers.
# The EXIF timestamp is included independent of this text.
; exif_text value


############################################################
# Target Directories and filenames For Images And Films
# For the options snapshot_, picture_, movie_ and timelapse_filename
# you can use conversion specifiers
# %Y = year, %m = month, %d = date,
# %H = hour, %M = minute, %S = second,
# %v = event, %q = frame number, %t = camera id,
# %D = changed pixels, %N = noise level,
# %i and %J = width and height of motion area,
# %K and %L = X and Y coordinates of motion center
# %C = value defined by text_event
# Quotation marks round string are allowed.
############################################################

# Target base directory for pictures and films
# Recommended to use absolute path. (Default: current working directory)
target_dir /media/pi/DANE/Monitoring/motion

# File path for snapshots (jpeg, ppm or webp) relative to target_dir
# Default: %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
# Default value is equivalent to legacy oldlayout option
# For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d/%H/%M/%S-snapshot
# File extension .jpg, .ppm or .webp is automatically added so do not include this.
# Note: A symbolic link called lastsnap.jpg created in the target_dir will always
# point to the latest snapshot, unless snapshot_filename is exactly 'lastsnap'
snapshot_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot

# File path for motion triggered images (jpeg, ppm or webp) relative to target_dir
# Default: %v-%Y%m%d%H%M%S-%q
# Default value is equivalent to legacy oldlayout option
# For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d/%H/%M/%S-%q
# File extension .jpg, .ppm or .webp is automatically added so do not include this
# Set to 'preview' together with best-preview feature enables special naming
# convention for preview shots. See motion guide for details
picture_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-%q

# File path for motion triggered ffmpeg films (movies) relative to target_dir
# Default: %v-%Y%m%d%H%M%S
# Default value is equivalent to legacy oldlayout option
# For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d/%H%M%S
# File extension is automatically added so do not include this
# This option was previously called ffmpeg_filename
movie_filename %v-%Y%m%d%H%M%S

# Interval in seconds between timelapse captures. Default: 0 = off
timelapse_interval 0

# Timelapse file rollover mode. See motion_guide.html for options and uses.
timelapse_mode daily

# Container/Codec for timelapse video. Valid values: mpg or mpeg4
timelapse_codec mpg

# Frame rate for timelapse playback
timelapse_fps 30

# File path for timelapse movies relative to target_dir
# Default: %Y%m%d-timelapse
# Default value is near equivalent to legacy oldlayout option
# For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d-timelapse
# File extension is automatically added so do not include this
timelapse_filename %Y%m%d-timelapse


############################################################
# Global Network Options
############################################################

# Enable IPv6 (default: off)
ipv6_enabled off


############################################################
# Live Stream Server
############################################################

# The mini-http server listens to this port for requests (default: 0 = disabled)
stream_port 8081


############################################################
# Live Substream Server
############################################################

# The mini-http server listens to this port for requests (default: 0 = disabled)
substream_port 0

# Quality of the jpeg (in percent) images produced (default: 50)
stream_quality 50

# Output frames at 1 fps when no motion is detected and increase to the
# rate given by stream_maxrate when motion is detected (default: off)
stream_motion off

# Maximum framerate for streams (default: 1)
stream_maxrate 25

# Restrict stream connections to localhost only (default: on)
stream_localhost off

# Limits the number of images per connection (default: 0 = unlimited)
# Number can be defined by multiplying actual stream rate by desired number of seconds
# Actual stream rate is the smallest of the numbers framerate and stream_maxrate
stream_limit 0

# Set the authentication method (default: 0)
# 0 = disabled
# 1 = Basic authentication
# 2 = MD5 digest (the safer authentication)
stream_auth_method 0

# Authentication for the stream. Syntax username:password
# Default: not defined (Disabled)
; stream_authentication value

# Percentage to scale the preview stream image (default: 25)
stream_preview_scale 25

# Have stream preview image start on a new line (default: no)
stream_preview_newline off


############################################################
# HTTP Based Control
############################################################

# TCP/IP port for the http server to listen on (default: 0 = disabled)
webcontrol_port 8080

# Restrict control connections to localhost only (default: on)
webcontrol_localhost off

# Output for http server, select off to choose raw text plain (default: on)
webcontrol_html_output on

# Authentication for the http based control. Syntax username:password
# Default: not defined (Disabled)
; webcontrol_authentication value

# Parameters to include on webcontrol. 0=none, 1=limited, 2=advanced, 3=restricted
# Default: 0 (none)
webcontrol_parms 0


############################################################
# Tracking (Pan/Tilt)
############################################################

# Type of tracker (0=none (default), 1=stepper, 2=iomojo, 3=pwc, 4=generic, 5=uvcvideo, 6=servo)
# The generic type enables the definition of motion center and motion size to
# be used with the conversion specifiers for options like on_motion_detected
track_type 0

# Enable auto tracking (default: off)
track_auto off

# Serial port of motor (default: none)
; track_port value

# Motor number for x-axis (default: 0)
track_motorx 0

# Set motorx reverse (default: off)
track_motorx_reverse off

# Motor number for y-axis (default: 0)
track_motory 0

# Set motory reverse (default: off)
track_motory_reverse off

# Maximum value on x-axis (default: 0)
track_maxx 0

# Minimum value on x-axis (default: 0)
track_minx 0

# Maximum value on y-axis (default: 0)
track_maxy 0

# Minimum value on y-axis (default: 0)
track_miny 0

# Center value on x-axis (default: 0)
track_homex 128

# Center value on y-axis (default: 0)
track_homey 128

# ID of an iomojo camera if used (default: 0)
track_iomojo_id 0

# Angle in degrees the camera moves per step on the X-axis
# with auto-track (default: 10)
# Currently only used with pwc type cameras
track_step_angle_x 10

# Angle in degrees the camera moves per step on the Y-axis
# with auto-track (default: 10)
# Currently only used with pwc type cameras
track_step_angle_y 10

# Delay to wait for after tracking movement as number
# of picture frames (default: 10)
track_move_wait 10

# Speed to set the motor to (stepper motor option) (default: 255)
track_speed 255

# Number of steps to make (stepper motor option) (default: 40)
track_stepsize 40


############################################################
# External Commands, Warnings and Logging:
# You can use conversion specifiers for the on_xxxx commands
# %Y = year, %m = month, %d = date,
# %H = hour, %M = minute, %S = second,
# %v = event, %q = frame number, %t = camera id,
# %D = changed pixels, %N = noise level,
# %i and %J = width and height of motion area,
# %K and %L = X and Y coordinates of motion center
# %C = value defined by text_event
# %f = filename with full path
# %n = number indicating filetype
# Both %f and %n are only defined for on_picture_save,
# on_movie_start and on_movie_end
# Quotation marks round string are allowed.
############################################################

# Do not sound beeps when detecting motion (default: on)
# Note: Motion never beeps when running in daemon mode.
quiet on

# Command to be executed when an event starts. (default: none)
# An event starts at first motion detected after a period of no motion defined by event_gap
; on_event_start value

# Command to be executed when an event ends after a period of no motion
# (default: none). The period of no motion is defined by option event_gap.
; on_event_end value

# Command to be executed when a picture (.ppm|.jpg|.webp) is saved (default: none)
# To give the filename as an argument to a command append it with %f
; on_picture_save value

# Command to be executed when a motion frame is detected (default: none)
; on_motion_detected value

# Command to be executed when motion in a predefined area is detected
# Check option 'area_detect'. (default: none)
; on_area_detected value

# Command to be executed when a movie file (.mpg|.avi) is created. (default: none)
# To give the filename as an argument to a command append it with %f
; on_movie_start value

# Command to be executed when a movie file (.mpg|.avi) is closed. (default: none)
# To give the filename as an argument to a command append it with %f
; on_movie_end value

# Command to be executed when a camera can't be opened or if it is lost
# NOTE: There is situations when motion don't detect a lost camera!
# It depends on the driver, some drivers dosn't detect a lost camera at all
# Some hangs the motion thread. Some even hangs the PC! (default: none)
; on_camera_lost value

# Command to be executed when a camera that was lost has been found (default: none)
# NOTE: If motion doesn't properly detect a lost camera, it also won't know it found one.

; on_camera_found value


############################################################
# Common Options for database features.
# Options require the database options to be active also.
############################################################

# Log to the database when creating motion triggered image file (default: on)
sql_log_picture on

# Log to the database when creating a snapshot image file (default: on)
sql_log_snapshot on

# Log to the database when creating motion triggered movie file (default: off)
sql_log_movie off

# Log to the database when creating timelapse movie file (default: off)
sql_log_timelapse off

# SQL query at event start. See motion_guide.html

sql_query_start sql_query_start insert into security_events(camera, event_time_stamp) values('%t', '%Y-%m-%d %T')

# SQL query string that is sent to the database. See motion_guide.html

sql_query sql_query insert into security_file(camera, filename, frame, file_type, time_stamp) values('%t', '%f', '%q', '%n', '%Y-%m-%d %T')


############################################################
# Database Options
############################################################

# database type : mysql, postgresql, sqlite3 (default : not defined)
; database_type value

# database to log to (default: not defined)
# for sqlite3, the full path and name for the database
; database_dbname value

# The host on which the database is located (default: localhost)
database_host localhost

# User account name for database (default: not defined)
; database_user value

# User password for database (default: not defined)
; database_password value

# Port on which the database is located
# mysql 3306 , postgresql 5432 (default: not defined)
database_port 0

# Database wait for unlock time (default: 0)
database_busy_timeout 0


############################################################
# Video Loopback Device (vloopback project)
############################################################

# Output images to a video4linux loopback device
# The value '-' means next available (default: not defined)
; video_pipe value

# Output motion images to a video4linux loopback device
# The value '-' means next available (default: not defined)
; motion_video_pipe value


##############################################################
# Camera config files - One for each camera.
# Except if only one camera - You only need this config file.
# If you have more than one camera you MUST define one camera
# config file for each camera in addition to this config file.
##############################################################

; camera /etc/motion/camera1.conf

##############################################################
# Camera config directory
# Any files ending in '.conf' in this directory will be read
# as a camera config file.
##############################################################

; camera_dir /etc/motion/conf.d

##############################################################

#low_cpu 0
#oszczędzaj procesor###### Parametry definiujące co jest zapisywane po wykryciu ruchu ########

output_normal off
#zrzuca jpg. mam ustawione na off, bo zrzucam filmy, a nie obrazki.

ffmpeg_cap_new on
#zrzuca film po wykryciu ruchu

output_motion off
#włączenie tej opcji zrzuca w obrazkach tylko ślady ruchu
#a nie cały obrazek

ffmpeg_cap_motion off
#włączenie tej opcji zrzuca do filmu tylko ślady ruchu
#a nie całą klatkę filmu#################### #Parametry filmików ###############

ffmpeg_video_codec msmpeg4
#opcja kodeka dla filmów.
#dokumentacja ffmpeg podaje, jakimi kodekami
#dysponujemy.

framerate 25
#ilość klatek, która wpływa na jakość,
#ale i na objętość filmu

gap 60
#przerwa pomiędzy kolejnymi zrzutami

minimum_gap 0
#minimalny odstęp między zrzutami

minimum_motion_frames 1
#minimalna ilość klatek w zrzucie

max_mpeg_time 600
#maksymalna długość filmu


#################### Nazwy zrzucanych plików ##############

jpeg_filename %Y-%m-%d-%H-%M-%S-%v-%q
#nazwa pliku obrazka wygenerowanego z detekcji ruchu

snapshot_filename %Y-%m-%d-%H-%M-%S-%v-%q-snapshot
#nazwa pliku obrazka zapisanego ręcznie (np. z interfejsu web)

ffmpeg_filename %Y-%m-%d-%H-%M-%S-%v-%q
#nazwa filmiku
#wszystkie powyższe nazwy składają się z daty, godziny itd.


############### #Parametry detekcji ruchu #################
night_compensate off
#czy czułość na ruch po ciemku ma być
#inna dla obrazu nocnego

threshold_tune off
#automatyczna regulacja poziomu alarmu

lightswitch 0
#nie reaguj na nagłe zapalenie światła w pomieszczeniu

post_capture 2
#ile klatek nagrywać po zaniku ruchu

pre_capture 3
#ile klatek dokleić do momentu sprzed wykrycia ruchu
#ten parametr powoduje większą płynność filmu

############### Katalogi i urządzenie video ###############
target_dir /media/pi/DANE/Monitoring
#gdzie zapisywać obrazki. ustaw użytkownika i katalog.

#videodevice /dev/video0
#urządzenie video, pod którym jest kamera

================================================================================================

 

motion.conf.zip

Edytowano przez Takaszi
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.