Skocz do zawartości

Wypalanie Bootloadera na ATMEGA 328P


Impuls

Pomocna odpowiedź

Dzień Dobry

Mam oryginalną płytkę ARDUINO ale postanowiłem zrobić też swoje

i chcę wypalić BOOTLOADERA ale jest błąd

Mój programator to USBASP

Nie potrafię ustawić portu

Arduino:1.8.13 (Windows 10), Płytka:"Arduino Uno"

d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware -tools d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\tools-builder -tools d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -built-in-libraries d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\libraries -libraries d:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_108239 -warnings=none -build-cache C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_cache_180077 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -verbose d:\Users\Acer\Documents\Arduino\lekcja_3.1\lekcja_3.1.ino
d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware -tools d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\tools-builder -tools d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -built-in-libraries d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\libraries -libraries d:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_108239 -warnings=none -build-cache C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_cache_180077 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=d:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr -verbose d:\Users\Acer\Documents\Arduino\lekcja_3.1\lekcja_3.1.ino
Using board 'uno' from platform in folder: D:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: D:\Users\Acer\Documents\Szkolenie\Programowanie Arduino\arduino-1.8.13-windows\arduino-1.8.13\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"d:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-ID:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239\\sketch\\lekcja_3.1.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Generating function prototypes...
"d:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-ID:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239\\sketch\\lekcja_3.1.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"d:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"d:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-ID:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239\\sketch\\lekcja_3.1.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239\\sketch\\lekcja_3.1.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_cache_180077\core\core_arduino_avr_uno_ff51731e8baa5a5b6d4300eab903bf99.a
Linking everything together...
"d:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239/lekcja_3.1.ino.elf" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239\\sketch\\lekcja_3.1.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239/..\\arduino_cache_180077\\core\\core_arduino_avr_uno_ff51731e8baa5a5b6d4300eab903bf99.a" "-LC:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239" -lm
"d:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239/lekcja_3.1.ino.elf" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239/lekcja_3.1.ino.eep"
"d:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239/lekcja_3.1.ino.elf" "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239/lekcja_3.1.ino.hex"
"d:\\Users\\Acer\\Documents\\Szkolenie\\Programowanie Arduino\\arduino-1.8.13-windows\\arduino-1.8.13\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_108239/lekcja_3.1.ino.elf"
Szkic używa 2182 bajtów (6%) pamięci programu. Maksimum to 32256 bajtów.
Zmienne globalne używają 226 bajtów (11%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1822 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Nie mona odnale�� okrelonego pliku.

Problem z wgrywaniem na płytkę. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.

IMG_20210106_161421.jpgIMG_20210106_161427.jpg

Link do komentarza
Share on other sites

13 godzin temu, Impuls napisał:

Nie potrafię ustawić portu

@Impuls witam na forum 🙂 Co dokładnie masz na myśli pod tym hasłem? Nie potrafisz zlokalizować portu, do którego podłączony jest programator czy nie możesz wybrać go w Arduino IDE?

Link do komentarza
Share on other sites

Dzień Dobry

W programie obsługującym Arduino 1.8.13. w zakładce narzędzia 

opcja port jest nieaktywna. Więc nie potrafię go zlokalizować.

Mam podłączony USBasp programator i jest poprawnie zainstalowany programator jest podłączony do ATMEGA328 P

Link do komentarza
Share on other sites

podaję komunikat błędu

Arduino:1.8.13 (Windows 10), Płytka:"Arduino Uno"

Błąd przy wgrywaniu bootloadera.

avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: No such file or directory

avrdude: Warning: cannot query product for device: No such file or directory

avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
 

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.