Skocz do zawartości

Cichy alarm z Arduino Uno


Pomocna odpowiedź

Cześć. Projekt dodaję aby ułatwić projektowanie początkującym oraz aby dowiedzieć się o ewentualnych błędach w kodzie. 

dioda niebieska - czuwanie

dioda zielona - monitoring

dioda żółta - czas na dezaktywacje alarmu po przerwaniu obwodu

dioda czerwona - cichy alarm


 
 

#define KONTAKTRON 10
 
#include <Keypad.h> //biblioteka od klawiatury
 
const byte ROWS = 4; // ile wierszy
const byte COLS = 4; //ile kolumn
 
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; //piny wierszy
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; //piny kolumn
 
char keys[ROWS][COLS] = { //mapowanie klawiatury
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
};
 
Keypad klawiatura = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //inicjalizacja klawiatury
 
volatile int stanAlarmu = 1;
int pinAlarmuPozycja = 1;
char pinCyfra1 = '1';
char pinCyfra2 = '2';
char pinCyfra3 = '3';
char pinCyfra4 = '4';
 
int ileCzasuMinelo = 0;
 
void setup() {
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(A0, OUTPUT);
 
}
 
void loop() {
 char klawisz = 0; //zmienna do przetrzymywania znakow z klawiatury
 int i = 0; //zmienna pomocnicza do pętli
 
 switch(stanAlarmu) { //Wykonywania akcji odpowiedniej dla danego stanu
  case 1:
   //Czuwanie
digitalWrite (13, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(A0, LOW);
      klawisz = klawiatura.getKey();
   if (klawisz == 'A') { //Czy zubroic alarm?
    for (i = 1; i < 8; i++) {
     digitalWrite (13, LOW);
     delay(710);
    } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund }
    stanAlarmu = 2;
   }
    
  break;
  
  case 2:
   //Monitorowanie
   digitalWrite(12, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(12, LOW);
   delay (1000);

 if (digitalRead(KONTAKTRON) == HIGH) {
    ileCzasuMinelo= 0; //Zerowanie zmiennej
    stanAlarmu = 3; //Szansa na rozbrojenie
   }
   
  break;
  
  case 3:
  digitalWrite(11, HIGH);
   //Rozbrajanie
   klawisz = klawiatura.getKey();
   if (klawisz) {
    //Czy kolejna podana cyfra jest poprawna?
    if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == pinCyfra1) { //Jesli sprawdzamy 1 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna
    } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == pinCyfra2) { //Jesli sprawdzamy 2 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna     
    } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == pinCyfra3) { //Jesli sprawdzamy 3 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna    
    } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == pinCyfra4) { //Jesli sprawdzamy 4 pozycje PINu
      stanAlarmu = 1; //Wszystkie 4 cyfry kodu sa poprawne
      pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie    
    } else {
      stanAlarmu = 4; //Blad w kodzie PIN - wlacz alarm
      pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie 
    }
   }
 
   delay(100);
   ileCzasuMinelo++;
 
   if (ileCzasuMinelo >= 100) {
    stanAlarmu = 4;
   }
  break;
  
  case 4:
   //Sygnalizacja alarmu
   for (i = 0; i < 8; i++) { 
   digitalWrite(A0, HIGH);
   }
   klawisz = klawiatura.getKey();
   if (klawisz) {
    //Czy kolejna podana cyfra jest poprawna?
    if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == pinCyfra1) { //Jesli sprawdzamy 1 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna
    } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == pinCyfra2) { //Jesli sprawdzamy 2 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna     
    } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == pinCyfra3) { //Jesli sprawdzamy 3 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna    
    } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == pinCyfra4) { //Jesli sprawdzamy 4 pozycje PINu
      stanAlarmu = 1; //Wszystkie 4 cyfry kodu sa poprawne
      pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie    
    } else {
      pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie 
    }
    delay(100);
 }  
 
 } }

 

Pytanie. Jak zaprogramować miganie diody alarmu z możliwością wpisania kodu dezaktywującego "cichy alarm"?

Link do komentarza
Share on other sites

Dnia 6.01.2022 o 21:43, edgariwanow napisał:

Jak zaprogramować miganie diody alarmu z możliwością wpisania kodu dezaktywującego "cichy alarm"?

Możesz skorzystać z maszyny stanów. Wybrać jakąś sekwencję klawiszy, jeżeli w sekwencji któryś nie będzie się zgadzać, to wtedy wracasz na początek wpisywania kodu i aktywujesz alarm. Pomiędzy wciśnięciami poprawnych ustawiasz licznik czasu na zmiennej long korzystając z millis() i sprawdzasz czy upłynął zadany czas. 

Link do komentarza
Share on other sites

Skorzystałem, dzięki twojej pomocy. Wersja alarmu jest już poprawiona. dodałem zasilanie z akumulatora 12v który jest ładowany przez panel fotowoltaiczny, przez stabilizator napięcia 9V L7809CV. Zmiany w programie to miedzy innymi automatyczne uruchomienie stanu  monitorowania po 8 godzinach czuwania, zwiększenie długości trwania stanu uzbrajania oraz dodanie stanu z migającą diodą żółtą jako czas na dojście do urządzenia.

#define KONTAKTRON 10
 
#include <Keypad.h> //biblioteka od klawiatury
 
const byte ROWS = 4; // ile wierszy
const byte COLS = 4; //ile kolumn
 
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //piny wierszy
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; //piny kolum
 
char keys[ROWS][COLS] = { //mapowanie klawiatury
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
};
 
Keypad klawiatura = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //inicjalizacja klawiatury
 
volatile int stanAlarmu = 1;
int pinAlarmuPozycja = 1;
 
int ileCzasuMinelo = 0;
 
void setup() {
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(A0, OUTPUT);
 
}
 
void loop() {
 char klawisz = 0; //zmienna do przetrzymywania znakow z klawiatury
 int i = 0; //zmienna pomocnicza do pętli
 
 switch(stanAlarmu) { //Wykonywania akcji odpowiedniej dla danego stanu
  case 1:
   //Czuwanie
digitalWrite (13, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(A0, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
delay(1000);
      klawisz = klawiatura.getKey();
   if (klawisz == 'A') { //Czy zubroic alarm?
    for (i = 1; i < 11; i++) {
     digitalWrite (13, LOW);
     digitalWrite (12, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite (11, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite (A0, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite (11, LOW);
     digitalWrite (A0, LOW);
     digitalWrite(12, LOW);
     delay(1000);
    }
    stanAlarmu = 2;
   }
   ileCzasuMinelo++;
   if (ileCzasuMinelo >= 28800)
   {stanAlarmu = 2;}
   
  break;
  
  case 2:
   //Monitorowanie
   digitalWrite(12, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(12, LOW);
   delay (1000);

   klawisz = klawiatura.getKey();{
   if (klawisz == 'D')//dezaktywacja alarmu przyciskiem D
    stanAlarmu = 1;
   }

 if (digitalRead(KONTAKTRON) == HIGH) {
    ileCzasuMinelo= 0; //Zerowanie zmiennej
    stanAlarmu = 3; //Szansa na rozbrojenie
   }
   break;
  
  case 3:
  
   digitalWrite(11, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(11, LOW);
   delay(1000);
{
     klawisz = klawiatura.getKey();
   if (klawisz == 'D') 
   {stanAlarmu = 4;}
}
     ileCzasuMinelo++;
   if (ileCzasuMinelo >= 15)
   {stanAlarmu = 4;}

   break;

  case 4://Rozbrajanie 2/2
  digitalWrite(12, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
  klawisz = klawiatura.getKey();
   if (klawisz) {
    //Czy kolejna podana cyfra jest poprawna?
    if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == '7') { //Jesli sprawdzamy 1 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna
    } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == '8') { //Jesli sprawdzamy 2 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna     
    } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == '9') { //Jesli sprawdzamy 3 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna    
    } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == 'C') { //Jesli sprawdzamy 4 pozycje PINu
      stanAlarmu = 1; //Wszystkie 4 cyfry kodu sa poprawne
      pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie    
    } else {
      stanAlarmu = 4; //Blad w kodzie PIN - wlacz alarm
      pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie 
    }
   }
 
   delay(100);
   ileCzasuMinelo++;
 
   if (ileCzasuMinelo >= 50) {
    stanAlarmu = 5;
   }
   break;
  
  case 5:
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
   //Sygnalizacja alarmu
   for (i = 0; i < 8; i++) { 
   digitalWrite(A0, HIGH);
   }
   
   klawisz = klawiatura.getKey();
   if (klawisz) {
    //Czy kolejna podana cyfra jest poprawna?
    if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == '7') { //Jesli sprawdzamy 1 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna
    } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == '8') { //Jesli sprawdzamy 2 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna     
    } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == '9') { //Jesli sprawdzamy 3 pozycje PINu
     pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna    
    } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == 'C') { //Jesli sprawdzamy 4 pozycje PINu
      stanAlarmu = 1; //Wszystkie 4 cyfry kodu sa poprawne
      pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie    
    } else {
      pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie 
    
    
    delay(100);
   }  } 
  break;  
 }
 }

66338163_IMG_20220108_200702(1).thumb.jpg.cec68d8676f72834adaf79462ec37649.jpg2037800347_IMG_20220108_203319(1).thumb.jpg.ed4633a80ec4a92aa1441699ccf8679a.jpg

 • Lubię! 2
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.