Skocz do zawartości

Problem z kodem (Arduino: LCD, PIR, Keypad, Kontaktron, LED)


Pabelelo

Pomocna odpowiedź

Cześć,

mam pewien problem z kodem. Zbudowałem i zaprogramowałem rozszerzoną wersję alarmu z II części kursu Arduino.

Konstrukcja: Zbudowałem układ na Arduino, pod który podłączyłem ekran LCD (16x2), czujnik ruchu PIR, kontaktron, dwie diody LED oraz klawiaturę 4x4. Z pozoru program który napisałem działa i sprawuje się jak powinien. Jednak po wnikliwym sprawdzeniu wartości za pomocą UART okazało się, że w CASE4, gdzie mam zapisane rozbrajanie, program w ogóle nie rozpoznaje symbolu klawisza, który jest używany, do rozbrojenia alarmu.

Program "widzi" wartości pinCyfra1-4 i rozpoznaje je jako wartości zatwierdzone w CASE1. W przypadku zastosowania formuły:

if (pinAlarmu ==  1 && klawisz  !=  pinCyfra1) ... Program przechodzi płynnie między zmienną "pinAlarmuPozycja" (od 1 do 4) i prowadzi do rozbrojenia alarmu. Dzieje się to niestety przy wciśnięciu jakichkolwiek klawiszy na klawiaturze. Gdy zamiast "!=" zastosuję "==" program od razu przechodzi do CASE5 i rozpoczyna sygnalizację alarmu. W obu przypadkach, po zastosowaniu komunikacji UART zmienna klawisz nie daje żadnego pożądanego znaku w konsoli. Zamiast tego dostaję informację: ,,🙂".  W przypadku wpisania komendy Serial.println(klawisz) w CASE2 otrzymuję w konsoli portu szeregowego informację zwrotną o wciśnięciu klawisza A lub C.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Z góry dziękuję

 

#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define Red A1
#define Green A0
#define PIR A3 //Czujnik ruchu
#define Kontaktron A2
LiquidCrystal lcd(5, 4, 3, 2, A4, A5);


const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };
byte colPins[COLS] = { 10, 11, 12, 13 };

//Mapowanie klawiatury
char keys[ROWS][COLS] = {
 { 'D', '#', '0', '*' },
 { 'C', '9', '8', '7' },
 { 'B', '6', '5', '4' },
 { 'A', '3', '2', '1' },
};
Keypad klawa = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

volatile int stanAlarmu = 1;
int pinAlarmuPozycja = 1;
int pinPINU = 1;
int pinCyfra1;
int pinCyfra2;
int pinCyfra3;
int pinCyfra4;
// int ileCzasuMinelo = 0;

unsigned long aktualnyCzas = 0;
unsigned long zapamietanyCzas = 0;
unsigned long roznicaCzasu = 0;

//== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
void setup() {
 Serial.begin(9600);

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Test programu");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("ALARMU");
 lcd.blink();
 delay(200);
 lcd.clear();

 pinMode(Red, OUTPUT);
 pinMode(Green, OUTPUT);
 pinMode(PIR, INPUT);
 pinMode(Kontaktron, INPUT_PULLUP);

 digitalWrite(Red, LOW);
 digitalWrite(Green, LOW);
}
//== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
void loop() {
 char klawisz;

 switch (stanAlarmu) { // Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod;

  case 1: //Programowanie PINU

   klawisz = klawa.getKey();
   Wyswietl1(); // Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod; Nowy Kod;

   if (pinPINU == 1) {

    UstawianiePinu();
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("PIN: 1");
    lcd.setCursor(0, 1);
    int value1 = readNumber1();
    pinCyfra1 = value1;
    ZamigajGreen();
    pinPINU++;
    return pinCyfra1;

   } else if (pinPINU == 2) {

    UstawianiePinu();
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("PIN: 2");
    lcd.setCursor(0, 1);
    int value2 = readNumber2();
    pinCyfra2 = value2;
    ZamigajGreen();
    pinPINU++;
    return pinCyfra2;

   } else if (pinPINU == 3) {
    UstawianiePinu();
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("PIN: 3");
    lcd.setCursor(0, 1);
    int value3 = readNumber3();
    pinCyfra3 = value3;
    ZamigajGreen();
    pinPINU++;
    return pinCyfra3;

   } else if (pinPINU == 4) {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("PIN: 4");
    lcd.setCursor(0, 1);
    int value4 = readNumber4();
    pinCyfra4 = value4;
    ZamigajGreen();
    PinUstawiony();
    stanAlarmu = 2;
    return pinCyfra4;
   }

   break;
  case 2:           //Czuwanie
   klawisz = klawa.getKey(); // Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod; Stary Kod;
   Wyswietl2();
   if (klawisz == 'A') {
    Wyswietl3();
    stanAlarmu = 3;
   } else if (klawisz == 'C') {
    klawisz = klawa.getKey();
    pinCyfra1 = 0;
    pinCyfra2 = 0;
    pinCyfra3 = 0;
    pinCyfra4 = 0;
    int value1 = 0;
    int value2 = 0;
    int value3 = 0;
    int value4 = 0;
    pinAlarmuPozycja = 1;
    pinPINU = 1;
    PinSkasowany();
    stanAlarmu = 1;
   }
   break;

  case 3: // Monitorowanie
   if (digitalRead(PIR) == HIGH) {
    Wyswietl5();
    stanAlarmu = 5;
   } else {
    if (digitalRead(Kontaktron) == LOW) {
     // ileCzasuMinelo = 0;
     Wyswietl4();
     stanAlarmu = 4;
    }
   }
   break;

  case 4: //Rozbrajanie
   Wyswietl4();
   klawisz = klawa.getKey();

   if (klawisz) {

    if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == pinCyfra1) {
     Serial.println(klawisz);
     pinAlarmuPozycja++;
     ZamigajGreen();
    } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == pinCyfra2) {
     Serial.println(klawisz);
     pinAlarmuPozycja++;
     ZamigajGreen();
    } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == pinCyfra3) {
     Serial.println(klawisz);
     pinAlarmuPozycja++;
     ZamigajGreen();
    } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == pinCyfra4) {
     Serial.println(klawisz);
     ZamigajGreen();
     ZamigajGreen();
     ZamigajGreen();
     stanAlarmu = 2;
     lcd.clear();
     pinAlarmuPozycja = 1;
    } else {
     Wyswietl5();
     stanAlarmu = 5;
     pinAlarmuPozycja = 1;
    }
   }
   // delay(1000);
   // ileCzasuMinelo++;

   // if (ileCzasuMinelo >= 50) {
   //  stanAlarmu = 4;
   // }
   break;

  case 5: //Sygnalizacja alarmu
   Wyswietl5();
   int i;
   for (i = 0; i < 5; i++) {
    digitalWrite(Red, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(Red, LOW);
    delay(250);
   }
   if (digitalRead(Kontaktron) == LOW) {
    // ileCzasuMinelo = 0;
    lcd.clear();
    Wyswietl4();
    stanAlarmu = 4;
   }
   break;
 }
}

void TEST() {
 char klawisz;
 Serial.print(pinCyfra1);
 Serial.print(" [PIN1]\t");
 Serial.print(pinCyfra2);
 Serial.print(" [PIN2]\t");
 Serial.print(pinCyfra3);
 Serial.print(" [PIN3]\t");
 Serial.print(pinCyfra4);
 Serial.print(" [PIN4]\t");
 Serial.print(klawisz);
 Serial.print(" [klawisz]\n");
}


void Wyswietl1() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Ustawianie PINU");
}
void Wyswietl2() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Stan Alarmu:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Czuwanie");
}
void Wyswietl3() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Stan Alarmu:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Monitorowanie");
}
void Wyswietl4() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Stan Alarmu:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Rozbrajanie ");
 lcd.print(pinAlarmuPozycja);
}
void Wyswietl5() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Stan Alarmu:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Jest wlaczony");
}

void ZamigajGreen() {
 int j;
 for (j = 0; j < 1; j++) {
  digitalWrite(Green, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(Green, LOW);
  delay(250);
 }
}

void UstawianiePinu() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Ustawianie PINU");
 lcd.setCursor(0, 1);
}

void PinUstawiony() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Pin ustawiony");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(pinCyfra1);
 lcd.print(pinCyfra2);
 lcd.print(pinCyfra3);
 lcd.print(pinCyfra4);
 delay(2000);
 lcd.clear();
}

void PinSkasowany() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Pin Skasowany");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(pinCyfra1);
 lcd.print(pinCyfra2);
 lcd.print(pinCyfra3);
 lcd.print(pinCyfra4);
 delay(2000);
 lcd.clear();
}

int readNumber1() {          //Funkcja read number umożliwiająca odczytywanie liczb wprowadzonych na klawiaturze i zwraca ich wartość w postaci zmiennej typu long
 int num1 = 0;            // Inicjalizacja zmiennej `num` jako 0.
 char key = klawa.getKey();      // Odczyt pierwszego przycisku naciśniętego na klawiaturze.
 while (key != 'D') {         // Wykonuj pętlę, dopóki naciśnięty przycisk nie jest symbolem "D".
  if (key >= '0' && key <= '9') {  // Jeśli naciśnięty przycisk to cyfra 0-9.
   num1 = num1 * 10 + (key - '0'); // Dodaj naciśniętą cyfrę do zmiennej `num`.
   lcd.setCursor(0, 1);       // Ustaw kursor LCD na pozycji (0,1).
   lcd.print(key);         // Wyświetl aktualną wartość zmiennej `num` na LCD.
   delay(200);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("*");
  }
  key = klawa.getKey(); // Odczytaj kolejny przycisk naciśnięty na klawiaturze.
  delay(10);       // Poczekaj 10 milisekund.
 }
 return num1; // Zwróć wartość zmiennej `num`.
}

int readNumber2() {          //Funkcja read number umożliwiająca odczytywanie liczb wprowadzonych na klawiaturze i zwraca ich wartość w postaci zmiennej typu long
 int num2 = 0;            // Inicjalizacja zmiennej `num` jako 0.
 char key = klawa.getKey();      // Odczyt pierwszego przycisku naciśniętego na klawiaturze.
 while (key != 'D') {         // Wykonuj pętlę, dopóki naciśnięty przycisk nie jest symbolem "D".
  if (key >= '0' && key <= '9') {  // Jeśli naciśnięty przycisk to cyfra 0-9.
   num2 = num2 * 10 + (key - '0'); // Dodaj naciśniętą cyfrę do zmiennej `num`.
   lcd.setCursor(0, 1);       // Ustaw kursor LCD na pozycji (0,1).
   lcd.print(key);         // Wyświetl aktualną wartość zmiennej `num` na LCD.
   delay(200);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("*");
  }
  key = klawa.getKey(); // Odczytaj kolejny przycisk naciśnięty na klawiaturze.
  delay(10);       // Poczekaj 10 milisekund.
 }
 return num2; // Zwróć wartość zmiennej `num`.
}

int readNumber3() {          //Funkcja read number umożliwiająca odczytywanie liczb wprowadzonych na klawiaturze i zwraca ich wartość w postaci zmiennej typu long
 int num3 = 0;            // Inicjalizacja zmiennej `num` jako 0.
 char key = klawa.getKey();      // Odczyt pierwszego przycisku naciśniętego na klawiaturze.
 while (key != 'D') {         // Wykonuj pętlę, dopóki naciśnięty przycisk nie jest symbolem "D".
  if (key >= '0' && key <= '9') {  // Jeśli naciśnięty przycisk to cyfra 0-9.
   num3 = num3 * 10 + (key - '0'); // Dodaj naciśniętą cyfrę do zmiennej `num`.
   lcd.setCursor(0, 1);       // Ustaw kursor LCD na pozycji (0,1).
   lcd.print(key);         // Wyświetl aktualną wartość zmiennej `num` na LCD.
   delay(200);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("*");
  }
  key = klawa.getKey(); // Odczytaj kolejny przycisk naciśnięty na klawiaturze.
  delay(10);       // Poczekaj 10 milisekund.
 }
 return num3; // Zwróć wartość zmiennej `num`.
}

int readNumber4() {          //Funkcja read number umożliwiająca odczytywanie liczb wprowadzonych na klawiaturze i zwraca ich wartość w postaci zmiennej typu long
 int num4 = 0;            // Inicjalizacja zmiennej `num` jako 0.
 char key = klawa.getKey();      // Odczyt pierwszego przycisku naciśniętego na klawiaturze.
 while (key != 'D') {         // Wykonuj pętlę, dopóki naciśnięty przycisk nie jest symbolem "D".
  if (key >= '0' && key <= '9') {  // Jeśli naciśnięty przycisk to cyfra 0-9.
   num4 = num4 * 10 + (key - '0'); // Dodaj naciśniętą cyfrę do zmiennej `num`.
   lcd.setCursor(0, 1);       // Ustaw kursor LCD na pozycji (0,1).
   lcd.print(key);         // Wyświetl aktualną wartość zmiennej `num` na LCD.
   delay(200);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("*");
  }
  key = klawa.getKey(); // Odczytaj kolejny przycisk naciśnięty na klawiaturze.
  delay(10);       // Poczekaj 10 milisekund.
 }
 return num4; // Zwróć wartość zmiennej `num`.
}

 

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.