Skocz do zawartości

Problem z wgraniem programu na pro mini stk500_getsync() resp=0x33


mice6

Pomocna odpowiedź

Witajcie Mam problem z moim arduino pro mini.

Próbuje wgrać najprostszy program (blink) i niestety nie mogę. Kiedyś wszystko działało bez problemu. Po 3 tygodniach nieużywania płytki niestety nie mogę już nic wgrać. Sprawdzałem płytkę, sprawdzałem port, zmieniałem port usb. Co jeszcze mogę zrobić?

Do programowania używam konwertera PL2303 USB-UART.

Załączam logi:

Arduino:1.8.1 (Windows 10), Płytka:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\kamin\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\kamin\Documents\Arduino\Blinks\Blinks.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\kamin\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\kamin\Documents\Arduino\Blinks\Blinks.ino
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19
Warning: Board arduino:avr:diecimilao doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_DIECIMILAO
Warning: Board arduino:avr:proo doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_PROO
Warning: Board arduino:avr:megao doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_MEGAO
Warning: Board arduino:avr:lilypad328o doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_LILYPAD328O
Warning: Board arduino:avr:lilypado doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_LILYPADO
Warning: Board arduino:avr:pro328o doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_PRO328O
Warning: Board arduino:avr:atmega1284o doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATMEGA1284O
Warning: Board arduino:avr:minio doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_MINIO
Warning: Board arduino:avr:atmega328o doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATMEGA328O
Warning: Board arduino:avr:atmega8o doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATMEGA8O
Warning: Board arduino:avr:atmega32o doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATMEGA32O
Warning: Board arduino:avr:atmega88o doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATMEGA88O
Detecting libraries used...
"C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-IC:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\cores\arduino" "-IC:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\sketch\Blinks.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-IC:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\cores\arduino" "-IC:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\sketch\Blinks.ino.cpp" -o "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-IC:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\cores\arduino" "-IC:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\sketch\Blinks.ino.cpp" -o "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\sketch\Blinks.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\wiring_pulse.S.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\WInterrupts.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\hooks.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\wiring.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\wiring_analog.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\wiring_digital.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\wiring_pulse.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\wiring_shift.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\CDC.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\HardwareSerial.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\HardwareSerial0.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\HardwareSerial1.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\HardwareSerial2.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\HardwareSerial3.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\IPAddress.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\PluggableUSB.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\Print.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\Stream.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\Tone.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\USBCore.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\WMath.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\WString.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\abi.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\main.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\new.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\core\core.a
Linking everything together...
"C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343/Blinks.ino.elf" "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343\sketch\Blinks.ino.cpp.o" "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343/core\core.a" "-LC:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343" -lm
"C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343/Blinks.ino.elf" "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343/Blinks.ino.eep"
"C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343/Blinks.ino.elf" "C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343/Blinks.ino.hex"
Szkic używa 928 bajtów (3%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 9 bajtów (0%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2039 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM12 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\kamin\AppData\Local\Temp\arduino_build_78343/Blinks.ino.hex:i 

avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

    System wide configuration file is "C:\Users\kamin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"

    Using Port          : COM12
    Using Programmer       : arduino
    Overriding Baud Rate     : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x33
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x33

avrdude done. Thank you.

Problem z wgrywaniem na płytkę. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.