Skocz do zawartości

ESP8266 Wemos D1 mini wdt reset


Randiego

Pomocna odpowiedź

Chciałem wgrać na moje ESP8266 McLighting, niestety po wgraniu go na płytkę wyskakuję: 

15:02:51.418 -> FS Usage: 0/957314 bytes
15:02:51.418 -> 
15:02:51.465 -> Couldn't find config.json
15:02:51.465 -> Coudnt find config.json
15:02:51.465 -> WiFiManager config FS Read failure!
15:02:51.465 -> *WM: Adding parameter
15:02:51.465 -> *WM: host
15:02:51.465 -> *WM: Adding parameter
15:02:51.465 -> *WM: port
15:02:51.465 -> *WM: Adding parameter
15:02:51.465 -> *WM: user
15:02:51.465 -> *WM: Adding parameter
15:02:51.465 -> *WM: pass
15:02:51.465 -> *WM: Adding parameter
15:02:51.465 -> *WM: strip_size
15:02:51.512 -> *WM: Adding parameter
15:02:51.512 -> *WM: led_pin
15:02:51.512 -> *WM: 
15:02:51.512 -> *WM: AutoConnect
15:02:51.512 -> *WM: Connecting as wifi client...
15:02:51.512 -> *WM: Using last saved values, should be faster
15:02:51.512 -> *WM: Connection result: 
15:02:51.512 -> *WM: 0
15:02:51.512 -> Entered config mode
15:02:51.512 -> 192.168.4.1
15:02:51.512 -> McLighting01
15:02:51.512 -> 
15:02:51.512 -> Exception (28):
15:02:51.512 -> epc1=0x40220292 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000007 depc=0x00000000
15:02:51.512 -> 
15:02:51.512 -> ctx: cont 
15:02:51.512 -> sp: 3ffffb70 end: 3fffffd0 offset: 01a0
15:02:51.512 -> 
15:02:51.512 -> >>>stack>>>
15:02:51.512 -> 3ffffd10: 00000010 00000010 00000000 40100575 
15:02:51.512 -> 3ffffd20: 00190001 00000000 00000000 3ffffdb0 
15:02:51.512 -> 3ffffd30: 3fff19b0 0000000a 00000003 3ffe8f10 
15:02:51.559 -> 3ffffd40: 40104d40 0001bbe0 3fff34ac 00000000 
15:02:51.559 -> 3ffffd50: 3fff08f0 3fff34ac 3fff19b0 40222c1c 
15:02:51.559 -> 3ffffd60: 00000001 0000c7bc 40222530 3fff0f84 
15:02:51.559 -> 3ffffd70: 00000001 000000c8 00000000 401006dc 
15:02:51.559 -> 3ffffd80: 40207c70 3ffffe60 3fff19b0 3ffe8f10 
15:02:51.559 -> 3ffffd90: 00000000 3ffffe60 00000001 40220334 
15:02:51.559 -> 3ffffda0: 00000000 3ffffe60 3fff19b0 40208a53 
15:02:51.559 -> 3ffffdb0: 00000000 00000000 00000000 3ffe8f10 
15:02:51.606 -> 3ffffdc0: 00000000 3fff17e0 3ffffe60 40218e0a 
15:02:51.606 -> 3ffffdd0: 3fff1988 0000045e 0000045e 4010020c 
15:02:51.606 -> 3ffffde0: 00000000 3ffe8f10 3ffffe2c 401006dc 
15:02:51.606 -> 3ffffdf0: 00000000 3ffe8f10 3ffffe20 40223c28 
15:02:51.606 -> 3ffffe00: 3ffe8f88 4028c438 3ffffe60 00000000 
15:02:51.606 -> 3ffffe10: 00000000 3ffe8f10 3ffffe60 40218f69 
15:02:51.653 -> 3ffffe20: 00000000 00000000 00000000 00000000 
15:02:51.653 -> 3ffffe30: 00000000 00000000 3ffe8f10 3ffe853c 
15:02:51.653 -> 3ffffe40: 40211cc4 3ffe8f10 3ffffe60 3fff0f48 
15:02:51.653 -> 3ffffe50: 3ffe853c 3ffe8f10 3fff19b0 40210bb4 
15:02:51.653 -> 3ffffe60: 00000000 00000000 3ffe8f10 00000000 
15:02:51.653 -> 3ffffe70: 3fff423c 0000000f 00000000 3fff4254 
15:02:51.653 -> 3ffffe80: 0000000f 00000000 00000000 00000000 
15:02:51.653 -> 3ffffe90: 00000000 40227010 00000000 40227010 
15:02:51.700 -> 3ffffea0: 00000000 40227010 00000000 40227010 
15:02:51.700 -> 3ffffeb0: 00000000 40227010 00000000 40227010 
15:02:51.700 -> 3ffffec0: 00000000 00000006 ffffffff fe000001 
15:02:51.700 -> 3ffffed0: 3ffe8f88 00000000 fe01ef35 402089f4 
15:02:51.700 -> 3ffffee0: 40207ca0 0000000a 3fff426c 3ffe9fb8 
15:02:51.700 -> 3ffffef0: 3ffe9fc0 3fff2614 00000002 3ffe8f88 
15:02:51.747 -> 3fffff00: 3ffe9f9c 3ffe9fa8 3fff422c 00000005 
15:02:51.747 -> 3fffff10: 3ffe8f88 3ffe9f64 3ffe9f6c 3fff4204 
15:02:51.747 -> 3fffff20: 00000020 3ffe9f78 3ffe9f40 3ffe9f48 
15:02:51.747 -> 3fffff30: 3fff41dc 00000020 3ffe9f54 3ffe9f2c 
15:02:51.747 -> 3fffff40: 3ffe9f34 3fff41cc 00000006 3ffe8f88 
15:02:51.747 -> 3fffff50: 3ffe9f14 3ffe9f1c 3fff4184 00000040 
15:02:51.747 -> 3fffff60: 3ffe8f88 feefeffe feefeffe feefeffe 
15:02:51.795 -> 3fffff70: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 
15:02:51.795 -> 3fffff80: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 
15:02:51.795 -> 3fffff90: feefeffe 3fff0f4c feefeffe feefeffe 
15:02:51.795 -> 3fffffa0: feefeffe feefeffe feefeffe 3fff1a88 
15:02:51.795 -> 3fffffb0: 3fffdad0 00000000 3fff1a82 40224978 
15:02:51.795 -> 3fffffc0: feefeffe feefeffe 3ffe87a8 40100739 
15:02:51.795 -> <<<stack<<<
15:02:51.841 -> 
15:02:51.841 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
15:02:51.841 -> 
15:02:59.873 -> 
15:02:59.873 -> ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,6)
15:02:59.873 -> 
15:02:59.873 -> wdt reset

Zdaje sobie sprawę że jest wiele poradników na internecie w tym temacie, ale żaden nie przyniósł dla mnie oczekiwanego efektu, oraz niezbyt wiem jak się do tego zabrać. Na forum znalazłem 2/3 podobne tematy ale również nic konkretnego z nich nie wyczytałem co mogłoby mi w stanie pomóc. Flashowałem ESP8266 kilkukrotnie, ale nic się nie zmieniło. Posiadam też klona Arduino Mega z ESP8266 na którym wcześniej wszystko działało poza pinami. Po kupnie Wemos D1 mini i wgraniu na nim szkicu ten sam problem pojawił się na obu płytkach. Na innym komputerze problem również się powtarza. Ktoś wie czego mogłaby być to wina?

Kod mclighting: 

 #include "definitions.h"
#include "version.h"
// ***************************************************************************
// Load libraries for: WebServer / WiFiManager / WebSockets
// ***************************************************************************
#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino

// needed for library WiFiManager
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>    //https://github.com/tzapu/WiFiManager

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <FS.h>
#include <EEPROM.h>

#include <WebSockets.h>      //https://github.com/Links2004/arduinoWebSockets
#include <WebSocketsServer.h>

// OTA
#ifdef ENABLE_OTA
 #include <WiFiUdp.h>
 #include <ArduinoOTA.h>
#endif

//SPIFFS Save
#if !defined(ENABLE_HOMEASSISTANT) and defined(ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS)
 #include <ArduinoJson.h>    //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#endif

// MQTT
#ifdef ENABLE_MQTT
 #include <PubSubClient.h>
 #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
  #include <ArduinoJson.h>   //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
 #endif

 WiFiClient espClient;
 PubSubClient mqtt_client(espClient);
#endif

#ifdef ENABLE_AMQTT
 #include <AsyncMqttClient.h>  //https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client
                 //https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP
 #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
  #include <ArduinoJson.h>
 #endif

 AsyncMqttClient amqttClient;
 WiFiEventHandler wifiConnectHandler;
 WiFiEventHandler wifiDisconnectHandler;
#endif

#ifdef ARDUINOJSON_VERSION
 #if !(ARDUINOJSON_VERSION_MAJOR == 6 and ARDUINOJSON_VERSION_MINOR >= 8)
  #error "Install ArduinoJson v6.8.0-beta or higher"
 #endif
#endif

#ifdef ENABLE_E131
 #include <ESPAsyncUDP.h>     //https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncUDP
 #include <ESPAsyncE131.h>    //https://github.com/forkineye/ESPAsyncE131
 ESPAsyncE131 e131(END_UNIVERSE - START_UNIVERSE + 1);
#endif

#ifdef USE_HTML_MIN_GZ
#include "html_gz.h" 
#endif

// ***************************************************************************
// Instanciate HTTP(80) / WebSockets(81) Server
// ***************************************************************************
ESP8266WebServer server(80);
WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81);

#ifdef HTTP_OTA
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
#endif

// ***************************************************************************
// Load libraries / Instanciate WS2812FX library
// ***************************************************************************
// https://github.com/kitesurfer1404/WS2812FX
#include <WS2812FX.h>
// WS2812FX strip = WS2812FX(NUMLEDS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
WS2812FX* strip;

#if defined(USE_WS2812FX_DMA) or defined(USE_WS2812FX_UART1) or defined(USE_WS2812FX_UART2)
#include <NeoPixelBus.h>

#ifdef USE_WS2812FX_DMA // Uses GPIO3/RXD0/RX, more info: https://github.com/Makuna/NeoPixelBus/wiki/ESP8266-NeoMethods
 #ifndef LED_TYPE_WS2811 
  NeoEsp8266Dma800KbpsMethod* dma; //800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
 #else
  NeoEsp8266Dma400KbpsMethod* dma; //400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
 #endif
#endif
#ifdef USE_WS2812FX_UART1 // Uses UART1: GPIO1/TXD0/TX, more info: https://github.com/Makuna/NeoPixelBus/wiki/ESP8266-NeoMethods
 #ifndef LED_TYPE_WS2811
  NeoEsp8266Uart1800KbpsMethod* dma; //800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
 #else
  NeoEsp8266Uart1400KbpsMethod* dma; //400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
 #endif
#endif
#ifdef USE_WS2812FX_UART2 // Uses UART2: GPIO2/TXD1/D4, more info: https://github.com/Makuna/NeoPixelBus/wiki/ESP8266-NeoMethods
 #ifndef LED_TYPE_WS2811
  NeoEsp8266Uart0800KbpsMethod* dma; //800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
 #else
  NeoEsp8266Uart0400KbpsMethod* dma; //400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
 #endif
#endif

void initDMA(uint16_t stripSize = NUMLEDS){
 if (dma) delete dma;
#ifdef USE_WS2812FX_DMA // Uses GPIO3/RXD0/RX, more info: https://github.com/Makuna/NeoPixelBus/wiki/ESP8266-NeoMethods
 #ifndef LED_TYPE_WS2811
  dma = new NeoEsp8266Dma800KbpsMethod(stripSize, 3); //800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
 #else
  dma = new NeoEsp8266Dma400KbpsMethod(stripSize, 3); //400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
 #endif
#endif
#ifdef USE_WS2812FX_UART1 // Uses UART1: GPIO1/TXD0/TX, more info: https://github.com/Makuna/NeoPixelBus/wiki/ESP8266-NeoMethods
 #ifndef LED_TYPE_WS2811
  dma = new NeoEsp8266Uart1800KbpsMethod(stripSize, 3); //800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
 #else
  dma = new NeoEsp8266Uart1400KbpsMethod(stripSize, 3); //400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
 #endif
#endif
#ifdef USE_WS2812FX_UART2 // Uses UART2: GPIO2/TXD1/D4, more info: https://github.com/Makuna/NeoPixelBus/wiki/ESP8266-NeoMethods
 #ifndef LED_TYPE_WS2811
  dma = new NeoEsp8266Uart0800KbpsMethod(stripSize, 3); //800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
 #else
  dma = new NeoEsp8266Uart0400KbpsMethod(stripSize, 3); //400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
 #endif
#endif
 dma->Initialize();
}

void DMA_Show(void) {
 if(dma->IsReadyToUpdate()) {
  memcpy(dma->getPixels(), strip->getPixels(), dma->getPixelsSize());
  dma->Update();
 }
}
#endif

// ***************************************************************************
// Load library "ticker" for blinking status led
// ***************************************************************************
#include <Ticker.h>
Ticker ticker;
#ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
 Ticker ha_send_data;
#endif
#ifdef ENABLE_AMQTT
 Ticker mqttReconnectTimer;
 Ticker wifiReconnectTimer;
#endif
#ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
 Ticker spiffs_save_state;
#endif
void tick()
{
 //toggle state
 int state = digitalRead(BUILTIN_LED); // get the current state of GPIO1 pin
 digitalWrite(BUILTIN_LED, !state);   // set pin to the opposite state
}

#ifdef ENABLE_STATE_SAVE_EEPROM
 // ***************************************************************************
 // EEPROM helper
 // ***************************************************************************
 String readEEPROM(int offset, int len) {
  String res = "";
  for (int i = 0; i < len; ++i)
  {
   res += char(EEPROM.read(i + offset));
   //DBG_OUTPUT_PORT.println(char(EEPROM.read(i + offset)));
  }
  DBG_OUTPUT_PORT.printf("readEEPROM(): %s\n", res.c_str());
  return res;
 }
 
 void writeEEPROM(int offset, int len, String value) {
  DBG_OUTPUT_PORT.printf("writeEEPROM(): %s\n", value.c_str());
  for (int i = 0; i < len; ++i)
  {
   if (i < value.length()) {
    EEPROM.write(i + offset, value[i]);
   } else {
    EEPROM.write(i + offset, NULL);
   }
  }
 }
#endif

// ***************************************************************************
// Saved state handling
// ***************************************************************************
// https://stackoverflow.com/questions/9072320/split-string-into-string-array
String getValue(String data, char separator, int index)
{
 int found = 0;
 int strIndex[] = {0, -1};
 int maxIndex = data.length()-1;

 for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
  if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
    found++;
    strIndex[0] = strIndex[1]+1;
    strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
  }
 }

 return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
}

// ***************************************************************************
// Callback for WiFiManager library when config mode is entered
// ***************************************************************************
//gets called when WiFiManager enters configuration mode
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
 DBG_OUTPUT_PORT.println("Entered config mode");
 DBG_OUTPUT_PORT.println(WiFi.softAPIP());
 //if you used auto generated SSID, print it
 DBG_OUTPUT_PORT.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID());
 //entered config mode, make led toggle faster
 ticker.attach(0.2, tick);

 uint16_t i;
 for (i = 0; i < strip->numPixels(); i++) {
  strip->setPixelColor(i, 0, 0, 255);
 }
 strip->show();
}

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 DBG_OUTPUT_PORT.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}

// ***************************************************************************
// Include: Webserver
// ***************************************************************************
#include "spiffs_webserver.h"

// ***************************************************************************
// Include: Request handlers
// ***************************************************************************
#include "request_handlers.h"

#ifdef CUSTOM_WS2812FX_ANIMATIONS
 #include "custom_ws2812fx_animations.h" // Add animations in this file
#endif

// function to Initialize the strip
void initStrip(uint16_t stripSize = WS2812FXStripSettings.stripSize, neoPixelType RGBOrder = WS2812FXStripSettings.RGBOrder, uint8_t pin = WS2812FXStripSettings.pin){
 if (strip) {
  delete strip;
  WS2812FXStripSettings.stripSize = stripSize;
  WS2812FXStripSettings.RGBOrder = RGBOrder;
  WS2812FXStripSettings.pin = pin;
 }
 #ifndef LED_TYPE_WS2811
  strip = new WS2812FX(stripSize, pin, RGBOrder + NEO_KHZ800);
 #else
  strip = new WS2812FX(stripSize, pin, RGBOrder + NEO_KHZ400);
 #endif
 // Parameter 1 = number of pixels in strip
 // Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
 // Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
 //  NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
 //  NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
 //  NEO_GRB   Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
 //  NEO_RGB   Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)

 // IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
 // pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
 // and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting
 // on a live circuit...if you must, connect GND first.
 
 strip->init();
 #if defined(USE_WS2812FX_DMA) or defined(USE_WS2812FX_UART1) or defined(USE_WS2812FX_UART2)
  initDMA(stripSize);
  strip->setCustomShow(DMA_Show);
 #endif
 strip->setBrightness(brightness);
 strip->setSpeed(convertSpeed(ws2812fx_speed));
 //strip->setMode(ws2812fx_mode);
 strip->setColor(main_color.red, main_color.green, main_color.blue);
 strip->setOptions(0, GAMMA); // We only have one WS2812FX segment, set color to human readable GAMMA correction
#ifdef CUSTOM_WS2812FX_ANIMATIONS
 strip->setCustomMode(0, F("Fire 2012"), myCustomEffect);
#endif
 strip->start();
 if(mode != HOLD) mode = SET_MODE;
 saveWS2812FXStripSettings.once(3, writeStripConfigFS);
}

// ***************************************************************************
// Include: Color modes
// ***************************************************************************
#ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
 #include "colormodes.h"
#endif

// ***************************************************************************
// MAIN
// ***************************************************************************
void setup() {
// system_update_cpu_freq(160);

 DBG_OUTPUT_PORT.begin(115200);
 EEPROM.begin(512);

 // set builtin led pin as output
 pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
 // button pin setup
#ifdef ENABLE_BUTTON
 pinMode(BUTTON,INPUT_PULLUP);
#endif
 // start ticker with 0.5 because we start in AP mode and try to connect
 ticker.attach(0.5, tick);

 // ***************************************************************************
 // Setup: SPIFFS
 // ***************************************************************************
 SPIFFS.begin();
 {
  Dir dir = SPIFFS.openDir("/");
  while (dir.next()) {
   String fileName = dir.fileName();
   size_t fileSize = dir.fileSize();
   DBG_OUTPUT_PORT.printf("FS File: %s, size: %s\n", fileName.c_str(), formatBytes(fileSize).c_str());
  }

  FSInfo fs_info;
  SPIFFS.info(fs_info);
  DBG_OUTPUT_PORT.printf("FS Usage: %d/%d bytes\n\n", fs_info.usedBytes, fs_info.totalBytes);
 }

 wifi_station_set_hostname(const_cast<char*>(HOSTNAME));

 // ***************************************************************************
 // Setup: Neopixel
 // ***************************************************************************
 readStripConfigFS(); // Read config from FS first
 initStrip();

 // ***************************************************************************
 // Setup: WiFiManager
 // ***************************************************************************
 // The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
 // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
 // id/name placeholder/prompt default length
 #if defined(ENABLE_MQTT) or defined(ENABLE_AMQTT)
  #if defined(ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS) and (defined(ENABLE_MQTT) or defined(ENABLE_AMQTT))
   (readConfigFS()) ? DBG_OUTPUT_PORT.println("WiFiManager config FS Read success!"): DBG_OUTPUT_PORT.println("WiFiManager config FS Read failure!");
  #else
   String settings_available = readEEPROM(134, 1);
   if (settings_available == "1") {
    readEEPROM(0, 64).toCharArray(mqtt_host, 64);  // 0-63
    readEEPROM(64, 6).toCharArray(mqtt_port, 6);  // 64-69
    readEEPROM(70, 32).toCharArray(mqtt_user, 32); // 70-101
    readEEPROM(102, 32).toCharArray(mqtt_pass, 32); // 102-133
    DBG_OUTPUT_PORT.printf("MQTT host: %s\n", mqtt_host);
    DBG_OUTPUT_PORT.printf("MQTT port: %s\n", mqtt_port);
    DBG_OUTPUT_PORT.printf("MQTT user: %s\n", mqtt_user);
    DBG_OUTPUT_PORT.printf("MQTT pass: %s\n", mqtt_pass);
   }
  #endif
  WiFiManagerParameter custom_mqtt_host("host", "MQTT hostname", mqtt_host, 64);
  WiFiManagerParameter custom_mqtt_port("port", "MQTT port", mqtt_port, 6);
  WiFiManagerParameter custom_mqtt_user("user", "MQTT user", mqtt_user, 32, " maxlength=31");
  WiFiManagerParameter custom_mqtt_pass("pass", "MQTT pass", mqtt_pass, 32, " maxlength=31 type='password'");
 #endif

 sprintf(strip_size, "%d", WS2812FXStripSettings.stripSize);
 sprintf(led_pin, "%d", WS2812FXStripSettings.pin);

 WiFiManagerParameter custom_strip_size("strip_size", "Number of LEDs", strip_size, 5);
 WiFiManagerParameter custom_led_pin("led_pin", "LED GPIO", led_pin, 2);

 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;
 //reset settings - for testing
 //wifiManager.resetSettings();

 //set callback that gets called when connecting to previous WiFi fails, and enters Access Point mode
 wifiManager.setAPCallback(configModeCallback);

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 #if defined(ENABLE_MQTT) or defined(ENABLE_AMQTT)
  //add all your parameters here
  wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_host);
  wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_port);
  wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_user);
  wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_pass);
 #endif

 wifiManager.addParameter(&custom_strip_size);
 wifiManager.addParameter(&custom_led_pin);

 WiFi.setSleepMode(WIFI_NONE_SLEEP);
 
 // Uncomment if you want to restart ESP8266 if it cannot connect to WiFi.
 // Value in brackets is in seconds that WiFiManger waits until restart
 #ifdef WIFIMGR_PORTAL_TIMEOUT
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(WIFIMGR_PORTAL_TIMEOUT);
 #endif

 // Uncomment if you want to set static IP 
 // Order is: IP, Gateway and Subnet 
 #ifdef WIFIMGR_SET_MANUAL_IP
 wifiManager.setSTAStaticIPConfig(IPAddress(_ip[0], _ip[1], _ip[2], _ip[3]), IPAddress(_gw[0], _gw[1], _gw[2], _gw[3]), IPAddress(_sn[0], _sn[1], _sn[2], _sn[3]));
 #endif

 //fetches ssid and pass and tries to connect
 //if it does not connect it starts an access point with the specified name
 //here "AutoConnectAP"
 //and goes into a blocking loop awaiting configuration
 if (!wifiManager.autoConnect(HOSTNAME)) {
  DBG_OUTPUT_PORT.println("failed to connect and hit timeout");
  //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
  ESP.reset(); //Will be removed when upgrading to standalone offline McLightingUI version
  delay(1000); //Will be removed when upgrading to standalone offline McLightingUI version
 }

 #if defined(ENABLE_MQTT) or defined(ENABLE_AMQTT)
  //read updated parameters
  strcpy(mqtt_host, custom_mqtt_host.getValue());
  strcpy(mqtt_port, custom_mqtt_port.getValue());
  strcpy(mqtt_user, custom_mqtt_user.getValue());
  strcpy(mqtt_pass, custom_mqtt_pass.getValue());

  //save the custom parameters to FS
  #if defined(ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS) and (defined(ENABLE_MQTT) or defined(ENABLE_AMQTT))
   (writeConfigFS(shouldSaveConfig)) ? DBG_OUTPUT_PORT.println("WiFiManager config FS Save success!"): DBG_OUTPUT_PORT.println("WiFiManager config FS Save failure!");
  #else if defined(ENABLE_STATE_SAVE_EEPROM)
   if (shouldSaveConfig) {
    DBG_OUTPUT_PORT.println("Saving WiFiManager config");

    writeEEPROM(0, 64, mqtt_host);  // 0-63
    writeEEPROM(64, 6, mqtt_port);  // 64-69
    writeEEPROM(70, 32, mqtt_user); // 70-101
    writeEEPROM(102, 32, mqtt_pass); // 102-133
    writeEEPROM(134, 1, "1");    // 134 --> always "1"
    EEPROM.commit();
   }
  #endif
 #endif
 
 #ifdef ENABLE_AMQTT
  wifiConnectHandler = WiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
  wifiDisconnectHandler = WiFi.onStationModeDisconnected(onWifiDisconnect);
 #endif

 strcpy(strip_size, custom_strip_size.getValue());
 strcpy(led_pin, custom_led_pin.getValue());

 if(atoi(strip_size) != WS2812FXStripSettings.stripSize)
  WS2812FXStripSettings.stripSize = atoi(strip_size);
 uint8_t pin = atoi(led_pin);
 if ((pin == 16 or pin == 5 or pin == 4 or pin == 0 or pin == 2 or pin == 14 or pin == 12 or pin == 13 or pin == 15 or pin == 3 or pin == 1) and (pin != WS2812FXStripSettings.pin) )
  WS2812FXStripSettings.pin = pin;
 initStrip();

 //if you get here you have connected to the WiFi
 DBG_OUTPUT_PORT.println("connected...yeey :)");
 ticker.detach();
 //keep LED on
 digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);


 // ***************************************************************************
 // Configure OTA
 // ***************************************************************************
 #ifdef ENABLE_OTA
  DBG_OUTPUT_PORT.println("Arduino OTA activated.");

  // Port defaults to 8266
  ArduinoOTA.setPort(8266);

  // Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
  ArduinoOTA.setHostname(HOSTNAME);

  // No authentication by default
  // ArduinoOTA.setPassword("admin");

  // Password can be set with it's md5 value as well
  // MD5(admin) = 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
  // ArduinoOTA.setPasswordHash("21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3");

  ArduinoOTA.onStart([]() {
   DBG_OUTPUT_PORT.println("Arduino OTA: Start updating");
  });
  ArduinoOTA.onEnd([]() {
   DBG_OUTPUT_PORT.println("Arduino OTA: End");
  });
  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
   DBG_OUTPUT_PORT.printf("Arduino OTA Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
  });
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
   DBG_OUTPUT_PORT.printf("Arduino OTA Error[%u]: ", error);
   if (error == OTA_AUTH_ERROR) DBG_OUTPUT_PORT.println("Arduino OTA: Auth Failed");
   else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) DBG_OUTPUT_PORT.println("Arduino OTA: Begin Failed");
   else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) DBG_OUTPUT_PORT.println("Arduino OTA: Connect Failed");
   else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) DBG_OUTPUT_PORT.println("Arduino OTA: Receive Failed");
   else if (error == OTA_END_ERROR) DBG_OUTPUT_PORT.println("Arduino OTA: End Failed");
  });

  ArduinoOTA.begin();
  DBG_OUTPUT_PORT.println("");
 #endif


 // ***************************************************************************
 // Configure MQTT
 // ***************************************************************************
 #ifdef ENABLE_MQTT_HOSTNAME_CHIPID
  snprintf(mqtt_clientid, 64, "%s-%08X", HOSTNAME, ESP.getChipId());
 #endif

 #ifdef ENABLE_MQTT
  if (mqtt_host != "" && atoi(mqtt_port) > 0) {
   DBG_OUTPUT_PORT.printf("MQTT active: %s:%d\n", mqtt_host, String(mqtt_port).toInt());

   mqtt_client.setServer(mqtt_host, atoi(mqtt_port));
   mqtt_client.setCallback(mqtt_callback);
  }
 #endif

 #ifdef ENABLE_AMQTT
  if (mqtt_host != "" && atoi(mqtt_port) > 0) {
   amqttClient.onConnect(onMqttConnect);
   amqttClient.onDisconnect(onMqttDisconnect);
   amqttClient.onMessage(onMqttMessage);
   amqttClient.setServer(mqtt_host, atoi(mqtt_port));
   if (mqtt_user != "" or mqtt_pass != "") amqttClient.setCredentials(mqtt_user, mqtt_pass);
   amqttClient.setClientId(mqtt_clientid);
   amqttClient.setWill(mqtt_will_topic, 2, true, mqtt_will_payload, 0);

   connectToMqtt();
  }
 #endif

 // #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
 //  ha_send_data.attach(5, tickerSendState); // Send HA data back only every 5 sec
 // #endif

 // ***************************************************************************
 // Setup: MDNS responder
 // ***************************************************************************
 bool mdns_result = MDNS.begin(HOSTNAME);

 DBG_OUTPUT_PORT.print("Open http://");
 DBG_OUTPUT_PORT.print(WiFi.localIP());
 DBG_OUTPUT_PORT.println("/ to open McLighting.");

 DBG_OUTPUT_PORT.print("Use http://");
 DBG_OUTPUT_PORT.print(HOSTNAME);
 DBG_OUTPUT_PORT.println(".local/ when you have Bonjour installed.");

 DBG_OUTPUT_PORT.print("New users: Open http://");
 DBG_OUTPUT_PORT.print(WiFi.localIP());
 DBG_OUTPUT_PORT.println("/upload to upload the webpages first.");

 DBG_OUTPUT_PORT.println("");


 // ***************************************************************************
 // Setup: WebSocket server
 // ***************************************************************************
 webSocket.begin();
 webSocket.onEvent(webSocketEvent);

 // ***************************************************************************
 // Setup: SPIFFS Webserver handler
 // ***************************************************************************
 //list directory
 server.on("/list", HTTP_GET, handleFileList);
 //create file
 server.on("/edit", HTTP_PUT, handleFileCreate);
 //delete file
 server.on("/edit", HTTP_DELETE, handleFileDelete);
 //first callback is called after the request has ended with all parsed arguments
 //second callback handles file uploads at that location
 server.on("/edit", HTTP_POST, []() {
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "text/plain", "");
 }, handleFileUpload);
 //get heap status, analog input value and all GPIO statuses in one json call
 server.on("/esp_status", HTTP_GET, []() {
  DynamicJsonDocument jsonBuffer(JSON_OBJECT_SIZE(21) + 1500);
  JsonObject json = jsonBuffer.to<JsonObject>();
 
  json["HOSTNAME"] = HOSTNAME;
  json["version"] = SKETCH_VERSION;
  json["heap"] = ESP.getFreeHeap();
  json["sketch_size"] = ESP.getSketchSize();
  json["free_sketch_space"] = ESP.getFreeSketchSpace();
  json["flash_chip_size"] = ESP.getFlashChipSize();
  json["flash_chip_real_size"] = ESP.getFlashChipRealSize();
  json["flash_chip_speed"] = ESP.getFlashChipSpeed();
  json["sdk_version"] = ESP.getSdkVersion();
  json["core_version"] = ESP.getCoreVersion();
  json["cpu_freq"] = ESP.getCpuFreqMHz();
  json["chip_id"] = ESP.getFlashChipId();
  #if defined(USE_WS2812FX_DMA)
   json["animation_lib"] = "WS2812FX_DMA";
   json["pin"] = 3;
  #elif defined(USE_WS2812FX_UART1)
   json["animation_lib"] = "WS2812FX_UART1";
   json["pin"] = 1;
  #elif defined(USE_WS2812FX_UART2)
   json["animation_lib"] = "WS2812FX_UART2";
   json["pin"] = 2;
  #else
   json["animation_lib"] = "WS2812FX";
   json["pin"] = LED_PIN;
  #endif
  json["number_leds"] = NUMLEDS;
  #ifdef ENABLE_BUTTON
   json["button_mode"] = "ON";
  #else
   json["button_mode"] = "OFF";
  #endif
  #ifdef ENABLE_AMQTT
   json["amqtt"] = "ON";
  #endif
  #ifdef ENABLE_MQTT
   json["mqtt"] = "ON";
  #endif
  #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
   json["home_assistant"] = "ON";
  #else
   json["home_assistant"] = "OFF";
  #endif
  #ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
   json["legacy_animations"] = "ON";
  #else
   json["legacy_animations"] = "OFF";
  #endif
  #ifdef HTTP_OTA
   json["esp8266_http_updateserver"] = "ON";
  #endif
  #ifdef ENABLE_OTA
   json["arduino_ota"] = "ON";
  #endif
  #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
   json["state_save"] = "SPIFFS";
  #endif
  #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_EEPROM
   json["state_save"] = "EEPROM";
  #endif
  
  String json_str;
  serializeJson(json, json_str);
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "application/json", json_str);
 });

 server.on("/", HTTP_GET, [&](){
#ifdef USE_HTML_MIN_GZ
  server.sendHeader("Content-Encoding", "gzip", true);
  server.send_P(200, PSTR("text/html"), index_htm_gz, index_htm_gz_len);
#else
  if (!handleFileRead(server.uri()))
   handleNotFound();
#endif
 });

 server.on("/edit", HTTP_GET, [&](){
#ifdef USE_HTML_MIN_GZ
  server.sendHeader("Content-Encoding", "gzip", true);
  server.send_P(200, PSTR("text/html"), edit_htm_gz, edit_htm_gz_len);
#else
  if (!handleFileRead(server.uri()))
   handleNotFound();
#endif
 });

 //called when the url is not defined here
 //use it to load content from SPIFFS
 server.onNotFound([]() {
  if (!handleFileRead(server.uri()))
   handleNotFound();
 });

 server.on("/upload", handleMinimalUpload);

 server.on("/restart", []() {
  DBG_OUTPUT_PORT.printf("/restart\n");
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "text/plain", "restarting..." );
  ESP.restart();
 });

 server.on("/reset_wlan", []() {
  DBG_OUTPUT_PORT.printf("/reset_wlan\n");
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "text/plain", "Resetting WLAN and restarting..." );
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.resetSettings();
  ESP.restart();
 });

 server.on("/start_config_ap", []() {
  DBG_OUTPUT_PORT.printf("/start_config_ap\n");
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "text/plain", "Starting config AP ..." );
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.startConfigPortal(HOSTNAME);
 });


 // ***************************************************************************
 // Setup: SPIFFS Webserver handler
 // ***************************************************************************
 server.on("/set_brightness", []() {
  getArgs();
	mode = BRIGHTNESS;
  #ifdef ENABLE_MQTT
  mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String(String("OK %") + String(brightness)).c_str());
  #endif
  #ifdef ENABLE_AMQTT
  amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String(String("OK %") + String(brightness)).c_str());
  #endif
  #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
   stateOn = true;
   if(!ha_send_data.active()) ha_send_data.once(5, tickerSendState);
  #endif
  #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
   if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
  #endif
  getStatusJSON();
 });

 server.on("/get_brightness", []() {
  String str_brightness = String((int) (brightness / 2.55));
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "text/plain", str_brightness );
  DBG_OUTPUT_PORT.print("/get_brightness: ");
  DBG_OUTPUT_PORT.println(str_brightness);
 });

 server.on("/set_speed", []() {
  if (server.arg("d").toInt() >= 0) {
   ws2812fx_speed = server.arg("d").toInt();
   ws2812fx_speed = constrain(ws2812fx_speed, 0, 255);
   strip->setSpeed(convertSpeed(ws2812fx_speed));
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String(String("OK ?") + String(ws2812fx_speed)).c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String(String("OK ?") + String(ws2812fx_speed)).c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    if(!ha_send_data.active()) ha_send_data.once(5, tickerSendState);
   #endif
  }

  getStatusJSON();
 });

 server.on("/get_speed", []() {
  String str_speed = String(ws2812fx_speed);
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "text/plain", str_speed );
  DBG_OUTPUT_PORT.print("/get_speed: ");
  DBG_OUTPUT_PORT.println(str_speed);
 });

 server.on("/get_switch", []() {
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "text/plain", (mode == OFF) ? "0" : "1" );
  DBG_OUTPUT_PORT.printf("/get_switch: %s\n", (mode == OFF) ? "0" : "1");
 });

 server.on("/get_color", []() {
  char rgbcolor[7];
  snprintf(rgbcolor, sizeof(rgbcolor), "%02X%02X%02X", main_color.red, main_color.green, main_color.blue);
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "text/plain", rgbcolor );
  DBG_OUTPUT_PORT.print("/get_color: ");
  DBG_OUTPUT_PORT.println(rgbcolor);
 });

 server.on("/status", []() {
  getStatusJSON();
 });

 server.on("/pixelconf", []() {

  /*

  // This will be used later when web-interface is ready and HTTP_GET will not be allowed to update the Strip Settings

  if(server.args() == 0 and server.method() != HTTP_POST)
  {
   server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
   server.send(200, "text/plain", "Only HTTP POST method is allowed and check the number of arguments!");
   return;
  }

  */

  bool updateStrip = false;
  if(server.hasArg("ct")){
   uint16_t pixelCt = server.arg("ct").toInt();
   if (pixelCt > 0) {
    WS2812FXStripSettings.stripSize = pixelCt;
    updateStrip = true;
    DBG_OUTPUT_PORT.printf("/pixels: Count# %d\n", pixelCt);
   }
  }
  if(server.hasArg("rgbo")){
   String RGBOrder = server.arg("rgbo");
   DBG_OUTPUT_PORT.print("/pixels: RGB Order# ");
   if (RGBOrder == "grb") {
    WS2812FXStripSettings.RGBOrder = NEO_GRB;
    updateStrip = true;
    DBG_OUTPUT_PORT.println(RGBOrder);
   } else if (RGBOrder == "gbr") {
    WS2812FXStripSettings.RGBOrder = NEO_GBR;
    updateStrip = true;
    DBG_OUTPUT_PORT.println(RGBOrder);
   } else if (RGBOrder == "rgb") {
    WS2812FXStripSettings.RGBOrder = NEO_RGB;
    updateStrip = true;
    DBG_OUTPUT_PORT.println(RGBOrder);
   } else if (RGBOrder == "rbg") {
    WS2812FXStripSettings.RGBOrder = NEO_RBG;
    updateStrip = true;
    DBG_OUTPUT_PORT.println(RGBOrder);
   } else if (RGBOrder == "brg") {
    WS2812FXStripSettings.RGBOrder = NEO_BRG;
    updateStrip = true;
    DBG_OUTPUT_PORT.println(RGBOrder);
   } else if (RGBOrder == "bgr") {
    WS2812FXStripSettings.RGBOrder = NEO_BGR;
    updateStrip = true;
    DBG_OUTPUT_PORT.println(RGBOrder);
   } else {
    DBG_OUTPUT_PORT.println("invalid input!");
   }
  }
  if(server.hasArg("pin")){
   uint8_t pin = server.arg("pin").toInt();
   DBG_OUTPUT_PORT.print("/pixels: GPIO used# ");
   #if defined(USE_WS2812FX_DMA) or defined(USE_WS2812FX_UART1) or defined(USE_WS2812FX_UART2)
    #ifdef USE_WS2812FX_DMA
     DBG_OUTPUT_PORT.println("3");
    #endif
    #ifdef USE_WS2812FX_UART1
     DBG_OUTPUT_PORT.println("2");
    #endif
    #ifdef USE_WS2812FX_UART2
     DBG_OUTPUT_PORT.println("1");
    #endif
   #else
   if (pin == 16 or pin == 5 or pin == 4 or pin == 0 or pin == 2 or pin == 14 or pin == 12 or pin == 13 or pin == 15 or pin == 3 or pin == 1) {
    WS2812FXStripSettings.pin = pin;
    updateStrip = true;
    DBG_OUTPUT_PORT.println(pin);
   } else {
    DBG_OUTPUT_PORT.println("invalid input!");
   }
   #endif
  }

  if(updateStrip)
  {
   ws2812fx_mode = strip->getMode();
   if(strip->isRunning()) strip->stop();
   initStrip();
   strip->setMode(ws2812fx_mode);
   strip->trigger();
  }
  
  DynamicJsonDocument jsonBuffer(200);
  JsonObject json = jsonBuffer.to<JsonObject>();
  json["pixel_count"] = WS2812FXStripSettings.stripSize;
  json["rgb_order"] = WS2812FXStripSettings.RGBOrder;
  json["pin"] = WS2812FXStripSettings.pin;
  String json_str;
  serializeJson(json, json_str);
  server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.send(200, "application/json", json_str);
 });

 server.on("/off", []() {
  #ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
   exit_func = true;
  #endif
  mode = OFF;
  getArgs();
  getStatusJSON();
  #ifdef ENABLE_MQTT
  mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =off").c_str());
  #endif
  #ifdef ENABLE_AMQTT
  amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =off").c_str());
  #endif
  #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
   stateOn = false;
  #endif
  #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
   if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
  #endif
 });

 server.on("/all", []() {
  #ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
   exit_func = true;
  #endif
  ws2812fx_mode = FX_MODE_STATIC;
  mode = SET_MODE;
  //mode = ALL;
  getArgs();
  getStatusJSON();
  #ifdef ENABLE_MQTT
  mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =all").c_str());
  #endif
  #ifdef ENABLE_AMQTT
  amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =all").c_str());
  #endif
  #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
   stateOn = true;
  #endif
  #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
   if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
  #endif
 });

 #ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
  server.on("/wipe", []() {
   exit_func = true;
   mode = WIPE;
   getArgs();
   getStatusJSON();
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =wipe").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =wipe").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    stateOn = true;
   #endif
   #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
    if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
   #endif
  });
 
  server.on("/rainbow", []() {
   exit_func = true;
   mode = RAINBOW;
   getArgs();
   getStatusJSON();
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =rainbow").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =rainbow").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    stateOn = true;
   #endif
   #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
    if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
   #endif
  });
 
  server.on("/rainbowCycle", []() {
   exit_func = true;
   mode = RAINBOWCYCLE;
   getArgs();
   getStatusJSON();
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =rainbowCycle").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =rainbowCycle").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    stateOn = true;
   #endif
   #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
    if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
   #endif
  });
 
  server.on("/theaterchase", []() {
   exit_func = true;
   mode = THEATERCHASE;
   getArgs();
   getStatusJSON();
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =theaterchase").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =theaterchase").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    stateOn = true;
   #endif
   #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
    if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
   #endif
  });
 
  server.on("/twinkleRandom", []() {
   exit_func = true;
   mode = TWINKLERANDOM;
   getArgs();
   getStatusJSON();
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =twinkleRandom").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =twinkleRandom").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    stateOn = true;
   #endif
   #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
    if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
   #endif
  });
  
  server.on("/theaterchaseRainbow", []() {
   exit_func = true;
   mode = THEATERCHASERAINBOW;
   getArgs();
   getStatusJSON();
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =theaterchaseRainbow").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =theaterchaseRainbow").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    stateOn = true;
   #endif
   #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
    if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
   #endif
  });

  #ifdef ENABLE_E131
  server.on("/e131", []() {
   exit_func = true;
   if(strip->isRunning()) strip->stop();
   mode = E131;
   getStatusJSON();
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =e131").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =131").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    stateOn = true;
   #endif
   #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
    if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
   #endif
  });
  #endif
 
  server.on("/tv", []() {
   exit_func = true;
   mode = TV;
   getArgs();
   getStatusJSON();
   #ifdef ENABLE_MQTT
   mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String("OK =tv").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_AMQTT
   amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String("OK =tv").c_str());
   #endif
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
    stateOn = true;
   #endif
   #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
    if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
   #endif
  });
 #endif

 server.on("/get_modes", []() {
  getModesJSON();
 });

 server.on("/set_mode", []() {
  getArgs();
  mode = SET_MODE;
  getStatusJSON();

  #ifdef ENABLE_MQTT
  mqtt_client.publish(mqtt_outtopic, String(String("OK /") + String(ws2812fx_mode)).c_str());
  #endif
  #ifdef ENABLE_AMQTT
  amqttClient.publish(mqtt_outtopic, qospub, false, String(String("OK /") + String(ws2812fx_mode)).c_str());
  #endif
  #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
   stateOn = true;
   if(!ha_send_data.active()) ha_send_data.once(5, tickerSendState);
  #endif
  #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
   if(!spiffs_save_state.active()) spiffs_save_state.once(3, tickerSpiffsSaveState);
  #endif
 });

 #ifdef HTTP_OTA
  httpUpdater.setup(&server, "/update");
 #endif

 server.begin();

 // Start MDNS service
 if (mdns_result) {
  MDNS.addService("http", "tcp", 80);
 }

 #ifdef ENABLE_E131
 // Choose one to begin listening for E1.31 data
 // if (e131.begin(E131_UNICAST))               // Listen via Unicast
 if (e131.begin(E131_MULTICAST, START_UNIVERSE, END_UNIVERSE)) // Listen via Multicast
   Serial.println(F("E1.31 mode setup complete."));
 else
   Serial.println(F("*** e131.begin failed ***"));
 #endif
 #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
  (readStateFS()) ? DBG_OUTPUT_PORT.println(" Success!") : DBG_OUTPUT_PORT.println(" Failure!");
 #endif
 #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_EEPROM
  // Load state string from EEPROM
  String saved_state_string = readEEPROM(256, 32);
  String chk = getValue(saved_state_string, '|', 0);
  if (chk == "STA") {
   DBG_OUTPUT_PORT.printf("Found saved state: %s\n", saved_state_string.c_str());
   setModeByStateString(saved_state_string);
  }
  sprintf(last_state, "STA|%2d|%3d|%3d|%3d|%3d|%3d|%3d", mode, ws2812fx_mode, ws2812fx_speed, brightness, main_color.red, main_color.green, main_color.blue);
 #endif
}


void loop() {
 #ifdef ENABLE_BUTTON
  button();
 #endif
 server.handleClient();
 webSocket.loop();

 #ifdef ENABLE_OTA
  ArduinoOTA.handle();
 #endif

 #ifdef ENABLE_MQTT
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
     ha_send_data.detach();
   #endif
   DBG_OUTPUT_PORT.println("WiFi disconnected, reconnecting!");
   WiFi.disconnect();
   WiFi.setSleepMode(WIFI_NONE_SLEEP);
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.begin();
  } else {
   if (mqtt_host != "" && String(mqtt_port).toInt() > 0 && mqtt_reconnect_retries < MQTT_MAX_RECONNECT_TRIES) {
    if (!mqtt_client.connected()) {
     #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
      ha_send_data.detach();
     #endif
     DBG_OUTPUT_PORT.println("MQTT disconnected, reconnecting!");
     mqtt_reconnect();
    } else {
     mqtt_client.loop();
    }
   }
  }
 #endif
 #ifdef ENABLE_HOMEASSISTANT
//  if(!ha_send_data.active()) ha_send_data.once(5, tickerSendState);
  if (new_ha_mqtt_msg) sendState();
 #endif
     
 // Simple statemachine that handles the different modes
 if (mode == SET_MODE) {
  DBG_OUTPUT_PORT.printf("SET_MODE: %d %d\n", ws2812fx_mode, mode);
  if(strip) strip->setMode(ws2812fx_mode);
  if(strip) strip->trigger();
  prevmode = SET_MODE;
  mode = SETCOLOR;
 }
 if (mode == OFF) {
  if(strip){
   if(strip->isRunning()) strip->stop(); //should clear memory
   // mode = HOLD;
  }
 }
 if (mode == SETCOLOR) {
  if(strip) strip->setColor(main_color.red, main_color.green, main_color.blue);
  if(strip) strip->trigger();
  mode = (prevmode == SET_MODE) ? SETSPEED : HOLD;
 }
 if (mode == SETSPEED) {
  if(strip) strip->setSpeed(convertSpeed(ws2812fx_speed));
  if(strip) strip->trigger();
  mode = (prevmode == SET_MODE) ? BRIGHTNESS : HOLD;
 }
 if (mode == BRIGHTNESS) {
  if(strip) strip->setBrightness(brightness);
  if(strip) strip->trigger();
  if (prevmode == SET_MODE) prevmode = HOLD;
  mode = HOLD;
 }
 #ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
  if (mode == WIPE) {
   if(strip) strip->setColor(main_color.red, main_color.green, main_color.blue);
   if(strip) strip->setMode(FX_MODE_COLOR_WIPE);
   if(strip) strip->trigger();
   mode = HOLD;
  }
  if (mode == RAINBOW) {
   if(strip) strip->setMode(FX_MODE_RAINBOW);
   if(strip) strip->trigger();
   mode = HOLD;
  }
  if (mode == RAINBOWCYCLE) {
   if(strip) strip->setMode(FX_MODE_RAINBOW_CYCLE);
   if(strip) strip->trigger();
   mode = HOLD;
  }
  if (mode == THEATERCHASE) {
   if(strip) strip->setColor(main_color.red, main_color.green, main_color.blue);
   if(strip) strip->setMode(FX_MODE_THEATER_CHASE);
   if(strip) strip->trigger();
   mode = HOLD;
  }
  if (mode == TWINKLERANDOM) {
   if(strip) strip->setColor(main_color.red, main_color.green, main_color.blue);
   if(strip) strip->setMode(FX_MODE_TWINKLE_RANDOM);
   if(strip) strip->trigger();
   mode = HOLD;
  }
  if (mode == THEATERCHASERAINBOW) {
   if(strip) strip->setMode(FX_MODE_THEATER_CHASE_RAINBOW);
   if(strip) strip->trigger();
   mode = HOLD;
  }
  #ifdef ENABLE_E131
  if (mode == E131) {
   handleE131();
  }
  #endif
 #endif
 if (mode == HOLD || mode == CUSTOM) {
  if(strip)
  {
   if(!strip->isRunning()) strip->start();
  }
  #ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
   if (exit_func) {
    exit_func = false;
   }
  #endif
  if (prevmode == SET_MODE) prevmode = HOLD;
 }
 #ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
  if (mode == TV) {
   if(strip)
   {
    if(!strip->isRunning()) strip->start();
   }
   tv();
  }
 #endif

 // Only for modes with WS2812FX functionality
 #ifdef ENABLE_LEGACY_ANIMATIONS
 if (mode != TV && mode != CUSTOM) {
 #else
 if (mode != CUSTOM) {
 #endif
  if(strip) strip->service();
 }

 #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_SPIFFS
  if (updateStateFS) {
   (writeStateFS()) ? DBG_OUTPUT_PORT.println(" Success!") : DBG_OUTPUT_PORT.println(" Failure!");
  }
 #endif

 #ifdef ENABLE_STATE_SAVE_EEPROM
  // Check for state changes
  sprintf(current_state, "STA|%2d|%3d|%3d|%3d|%3d|%3d|%3d", mode, strip->getMode(), ws2812fx_speed, brightness, main_color.red, main_color.green, main_color.blue);

  if (strcmp(current_state, last_state) != 0) {
   // DBG_OUTPUT_PORT.printf("STATE CHANGED: %s / %s\n", last_state, current_state);
   strcpy(last_state, current_state);
   time_statechange = millis();
   state_save_requested = true;
  }
  if (state_save_requested && time_statechange + timeout_statechange_save <= millis()) {
   time_statechange = 0;
   state_save_requested = false;
   writeEEPROM(256, 32, last_state); // 256 --> last_state (reserved 32 bytes)
   EEPROM.commit();
  }
 #endif
}

https://github.com/toblum/McLighting

Edytowano przez Randiego
poprawa tematu i dodanie github mclightingu
Link do komentarza
Share on other sites

Nie znam się na tym konkretnym przypadku, ale w logu jest coś takiego: Couldn't find config.json, a w kodzie biblioteka FS. Czy nie musisz wgrać coś do systemu plików?

Link do komentarza
Share on other sites

20 minut temu, Gieneq napisał:

Couldn't find config.json, a w kodzie biblioteka FS. Czy nie musisz wgrać coś do systemu plików?

Dzięki za odpowiedź. Na drugiej płytce z początku był taki sam problem, ale po wgraniu config.json nic się nie zmieniło. 

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.