Skocz do zawartości

Problem z Kompilacją [STM32]


Bubus1

Pomocna odpowiedź

Cześć,

Mam płytkę Nucleo-L476RG. Podczas próby kompilacji programu pojawia się seria błędów kompilacji związanych z sterownikami, głównie pojawia się:

arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.

Z góry dziękuję za pomoc. Problem się także pojawia przy zupełnie pustym programie(jedynie automatycznie wygenerowany kod)

Link do komentarza
Share on other sites

@Bubus1 witam na forum 🙂 Podaj trochę więcej szczegółów - czy uczysz się z naszego kursu, czy to jakieś niezależne eksperymenty? Z jakiegoś środowiska korzystasz? Czy zmieniałeś coś w domyślnych ustawieniach środowiska?

Tutaj jest opisane rozwiązanie podobnego problemu: https://community.st.com/s/question/0D53W00001ZZ7tgSAD/in-stm32cubeide-how-can-i-fix-armnoneeabigcc-fatal-error-cannot-execute-cc1-createprocess-no-such-file-or-directory

Link do komentarza
Share on other sites

To jest akurat ten sam problem, jednakże brakuje w tamtym temacie rozwiązania tego problemu, nie licząc stwierdzenia, że źle są ustawione zmienne środowiskowe. Środowisko STM32CubeIDE na systemie win10 i tak wraz z Państwa kursem. 

kod z konsoli z błędami:

make -j12 all 
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.o"
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.o"
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.o"
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.o"
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.o"
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.o"
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.o"
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.o"
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
arm-none-eabi-gcc "../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3 -DDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32L476xx -c -I../Core/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.d" -MT"Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.o"
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory


compilation terminated.
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.o] Error 1
make: *** Waiting for unfinished jobs....
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.o] Error 1
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.o] Error 1
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.o] Error 1
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.o] Error 1
compilation terminated.
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.o] Error 1
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.o] Error 1
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.o] Error 1
arm-none-eabi-gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/subdir.mk:73: Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.o] Error 1
"make -j12 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.

20:04:48 Build Failed. 10 errors, 0 warnings. (took 217ms)

 

Link do komentarza
Share on other sites

Najprawdopodobniej masz niezainstalowane  oprogramowanie dla tego procesora.Otwórz plik .ioc projektu  następnie kliknij software packs  a potem menage software packs.Znajdź stm32L4.Wybierz pakiety i je zainstaluj.

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

(edytowany)

Aktualnie mam pobraną najnowszą 1.17.2. Pobrałem dodatkowo jeszcze dwie poprzednie i nadal wyskakuje to samo. Na drugiej jednostce (laptopie) zainstalowałem wszystko tak samo i kompletnie nie ma tego problemu, wszystko działa poprawnie. To powoduje, że nie do końca wiem jak się za to wziąć by działało. 

Z informacji, które wyrzuca program to typ problemu jest C\C++ Problem

Edytowano przez Bubus1
Link do komentarza
Share on other sites

Nie mam bladego pojęcia dlaczego działało wszystko normalnie na laptopie. Rozwiązaniem problemu stało się zainstalowanie GNU Arm Embedded Toolchain z takim ustawieniem opcji na samym końcu z czego najważniejsza jest opcja z environment variable

Screenshot_5.png

  • Lubię! 2
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.