Skocz do zawartości

Uniwersalny przełącznik IR


skyguy

Pomocna odpowiedź

Pomysł
Projekt powstał w celu ułatwienia sobie życia 🙂. A mianowicie nie mam podświetlenia ambient light w TV, więc postanowiłem zamienić sobie lampkę stojącą obok TV na ładne podświetlenie za pomocą paska LED, które będzie wł./wył. za pomocą pilota IR. Jako że na pilocie mam przyciski, których nie używam przy standardowym oglądaniu (REC, REV, PLAY itp.) postanowiłem użyć pilota od TV a nie dodawać do kolekcji kolejnego urządzenia obsługującego tylko pasek LED.

Wykonanie
Projekt powstał tak naprawdę trochę na kolanie z tych części co akurat miałem. Całość oparta jest na ARDUINO NANO. Za pomocą DIODY IR (ja użyłem ze starego tunera DVB-T) ARDUINO odbiera kody z pilota IR i następnie decyduje czy ma przełączyć PRZEKAŹNIK sterujący metrowym PASKIEM LED czy nie. Całość zasilana jest z ZASILACZA 12V. Arduino na stałe pośrednio przez PRZETWORNICĘ DC-DC 5V, a pasek LED przez przekaźnik. Dodatkowo zamontowany jest przycisk w postaci KRAŃCÓWKI do przełączania manualnego (taki „back door” żeby nie trzeba było szukać pilota w razie czego) oraz przechodzenia w tryb programowania. Całość zamknięta w obudowie i zamontowana na plecach TV.

Schemat

1673640938_IRSwitch_bb_12V.thumb.jpg.357043a4e13e4428229149f483099bd5.jpg

Działanie
Po złożeniu wszystkiego podłączamy zasilacz 12V do ~230V i zasilamy układ. Przytrzymujemy przycisk na 10s. układ wchodzi w tryb programowania (2x mrugnięcie dioda LED na arduino), jeżeli przekaźnik był włączony zostanie on wyłączony. Kierujemy pilota na diodę IR i wciskamy pierwszy przycisk służący do włączania (ON), przekaźnik zostanie przełączony, następnie wciskamy kolejny przycisk służący do wyłączania (OFF), przekaźnik zostanie wyłączony. Po udanym programowaniu przekaźnik zostanie ponownie włączony – można już używać pilota. Oczywiście można również zaprogramować ten sam przycisk do ON i OFF. Jeśli chcemy zmienić przyciski do obsługi ponownie wchodzimy w tryb programowania przytrzymując przycisk na obudowie.

OPCJA 2 dla zaawansowanych.
Układ ten również może być wykorzystany do przełączania dowolnego urządzenia ~230V – jedynym ograniczeniem jest zastosowany przekaźnik. W innym projekcie zamiast przetwornicy DC-DC zastosowałem wnętrze ze starej ładowarki 5V (wskazane jest żeby była markowa i izolowana – posiadała transformator). Doprowadzamy do obudowy ~230V rozgałęziamy L. Jeden przewód idzie na przekaźnik drugi do zasilania układu z ładowarki. Rozgałęziamy N. Jeden do Zasilania ładowarki, a drugi do naszego odbiornika. W takim wypadku mamy zasilanie Arduino z ~230V (przez ładowarkę), które może sterować przekaźnikiem. Przekaźnik przełącza napięcie ~230V.

Schemat

367314518_IRSwitch_bb_230V.thumb.jpg.8a06a355048815d3c1f6f5ab5fd93fa9.jpg

KOD


#include <EEPROM.h>
#include <IRremote.h>
#define irPin 11
#define Relay A0
#define Button 12
#define LED 13

IRrecv irrecv(irPin);
decode_results results;

unsigned long Odczyt;
unsigned long Switch_ON;
unsigned long Switch_OFF;

unsigned long Time_1 = 0;
unsigned long Time_2 = 0;
unsigned long Time_3 = 0;

bool buttonState1 = 0;
bool state1 = 0;
bool Program = 0;
bool RelayState = 0;
int Button_Prog = 1;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();

 pinMode(LED, OUTPUT); //Dioda jako wyjście
 pinMode(Relay, OUTPUT); //Dioda jako wyjście

 digitalWrite(LED, LOW); //Wyłączenie diody
 digitalWrite(Relay, HIGH); //Wyłączenie diody

 pinMode(Button, INPUT_PULLUP); //Przycisk jako wejście

 Switch_ON = EEPROMReadlong(1);
 Switch_OFF = EEPROMReadlong(5);

}

void loop() {

 Push();
 Receive();

}

void Receive()
{
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(Switch_ON);
  Serial.println(Switch_OFF);

  Odczyt = results.value;
  Serial.print("0x");
  Serial.println(Odczyt);
  delay(250);
  irrecv.resume();

  if (Switch_ON == Switch_OFF)
  {
   if ((Odczyt == Switch_ON) || (Odczyt == Switch_OFF))
   {
    RelaySwitch();
    }
  }

  if (Switch_ON != Switch_OFF)
  {
   if (Odczyt == Switch_ON && RelayState == 0)
   {
    RelaySwitchON();
   }
   if (Odczyt == Switch_OFF && RelayState == 1 )
   {
    RelaySwitchOFF();
   }
  }
  irrecv.resume();
 }
}


void Programing()
{
 Button_Prog = 1;
 digitalWrite(Relay, HIGH);
 //Serial.println(Button_Prog);
 Serial.println("---------------");
 Serial.println("Press button ON");
 while (Button_Prog < 3) {
  if (irrecv.decode(&results)) {

   switch (Button_Prog) {
    case 1:
     Odczyt = results.value;
     Serial.print("Recive: ");
     Serial.println(Odczyt);
     Switch_ON = Odczyt;
     Serial.print("Button ON: ");
     Serial.println(Switch_ON);
     EEPROMWritelong(1, Switch_ON);

     delay(1000);
     Serial.println("Relay_ON");
     digitalWrite(LED, HIGH );
     digitalWrite(Relay, LOW);
     RelayState = 1;
     irrecv.resume();
     Button_Prog = 2;
     Serial.println("----------------");
     Serial.println("Press button OFF");
     break;
    case 2:
     Odczyt = results.value;
     Serial.print("Recive: ");
     Serial.println(Odczyt);
     Switch_OFF = Odczyt;
     Serial.print("Button OFF: ");
     Serial.println(Switch_OFF);
     EEPROMWritelong(5, Switch_OFF);
     delay(1000);
     Serial.println("Relay_OFF");
     digitalWrite(LED, LOW );
     digitalWrite(Relay, HIGH);
     RelayState = 0;
     irrecv.resume();
     Button_Prog = 3;
     Program = 0;
     Serial.println("----------------");
     Serial.println("Programing mode OFF");
     Serial.println("*******************");
     delay(1000);
     break;
   }

  }

 }
}

void Push() {

 buttonState1 = digitalRead(Button);

 Time_1 = millis();

 if (buttonState1 == LOW && Program == 0) {
  if (state1 == 0)
  {
   Time_2 = Time_1;
   // Serial.println("Time_1");
   // Serial.println(Time_1);
  }
  state1 = 1;

  //Serial.println("Time_2");
  //Serial.println(Time_2);
  Time_3 = Time_1 - Time_2;
  if (Time_3 >= 3000)
  {
   Serial.println("*******************");
   Serial.println("Programing mode ON");
   digitalWrite(LED, HIGH );
   delay(200);
   digitalWrite(LED, LOW );
   delay(200);
   digitalWrite(LED, HIGH );
   delay(200);
   digitalWrite(LED, LOW );
   Program = 1;
   Programing();
  }
 }

 if (buttonState1 == HIGH) {
  if (state1 == 1)
  {
   //Serial.println("Time_3");
   //Serial.println(Time_3);
   if (Time_3 >= 100 && Program != 1)
   {

    switch (RelayState)
    {
     case 0:
      RelaySwitchON();
      break;
     case 1:
      RelaySwitchOFF();
      break;
    }
   }
   Time_2 = 0;
  }
  state1 = 0;
 }
}

void RelaySwitchON()
{

 Serial.println("Relay_ON");
 digitalWrite(LED, HIGH );
 digitalWrite(Relay, LOW);
 RelayState = 1;
 // Serial.println("RelayState:");
 // Serial.println(RelayState);
 delay(200);
 Time_3 = 0;

}
void RelaySwitchOFF()
{


 Serial.println("Relay_OFF");
 digitalWrite(LED, LOW );
 digitalWrite(Relay, HIGH);
 RelayState = 0;
 //Serial.println("RelayState:");
 //Serial.println(RelayState);
 delay(200);
 Time_3 = 0;

}
void RelaySwitch()
{

 switch (RelayState)
 {
  case 0:
   Serial.println("Relay_ON");
   digitalWrite(LED, HIGH );
   digitalWrite(Relay, LOW);
   RelayState = 1;
   // Serial.println("RelayState:");
   // Serial.println(RelayState);
   delay(200);
   Time_3 = 0;
   break;

  case 1:
   Serial.println("Relay_OFF");
   digitalWrite(LED, LOW );
   digitalWrite(Relay, HIGH);
   RelayState = 0;
   //Serial.println("RelayState:");
   //Serial.println(RelayState);
   delay(200);
   Time_3 = 0;
   break;
 }

}
void EEPROMWritelong(int address, long value)
{
 //Decomposition from a long to 4 bytes by using bitshift.
 //One = Most significant -> Four = Least significant byte
 byte four = (value & 0xFF);
 byte three = ((value >> 8) & 0xFF);
 byte two = ((value >> 16) & 0xFF);
 byte one = ((value >> 24) & 0xFF);

 //Write the 4 bytes into the eeprom memory.
 EEPROM.write(address, four);
 EEPROM.write(address + 1, three);
 EEPROM.write(address + 2, two);
 EEPROM.write(address + 3, one);
}
long EEPROMReadlong(long address)
{
 //Read the 4 bytes from the eeprom memory.
 long four = EEPROM.read(address);
 long three = EEPROM.read(address + 1);
 long two = EEPROM.read(address + 2);
 long one = EEPROM.read(address + 3);

 //Return the recomposed long by using bitshift.
 return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
}

DEBUG

Dodałem również możliwość prostego debagu. Na porcie USB wystawiam w którym miejscu znajdujemy się w programie, czy i jaki numer kodu odebraliśmy z pilota, czy przekaźnik został przełączony.

Debug.thumb.jpg.d719070bdfbf5ce485000496b3e537e0.jpg

UWAGA
Jeżeli w pomieszczeniu występują świetlówki lub inne mrugające oświetlenie proces programowania należy przeprowadzić w innym miejscu, lub przy zgaszonym świetle. Mruganie przez świetlówki odbierane jest jako użycie kodu. Po zaprogramowaniu moduł można używać przy włączonym świetle.

Zdjęcia gotowego układu.

IMG_20190125_085408.thumb.jpg.700ebf1e1f1b406cb04a6117fa27f4d6.jpgIMG_20190125_091651.thumb.jpg.2c3fd6ac611ff8bcb222f6052967017f.jpgIMG_20190125_092744.jpg

IMG_20190125_092734.thumb.jpg.c73bf8169a1a6143d065f31e33a71072.jpg

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Podoba Ci się ten projekt? Zostaw pozytywny komentarz i daj znać autorowi, że zbudował coś fajnego!

Masz uwagi? Napisz kulturalnie co warto zmienić. Doceń pracę autora nad konstrukcją oraz opisem.

Witam. Czy można pominąć tutaj opcje programowania, Dodać moduł NRF24l01 ? Chciałbym zrobić załączanie i rozłączanie pieca CO ale z pokoju i z kotłowni. Przy rozpalaniu załączam piec oczywiście z kotłowni przyciskiem który załącza przekaźnik 230 V (załacza się zasilanie sterownika pieca CO). Mierzę temperaturę i wysyłam ją do odbiornika który mam w pokoju. Gdy zauważę że w piecu się już wypala (żeby nie schodzić do kotłowni) chciałbym móc wyłączyć piec (przekaźnik) z pokoju. W razie gdyby nie działał odbiornik w pokoju chciałbym mieć możliwość załączania i rozłączania pieca równiez z kotłowni. Robił ktoś coś takiego na 2 arduino ?

 

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.