Skocz do zawartości

Wykorzystywanie liczników na STM32f429ZI


piotrdn

Pomocna odpowiedź

Hej,

Realizuje ten kurs na stm32f429ZI (Nucleo 144). Jak do tej pory nie było problemów, czasem po prostu używałem innych portów i wszystko działało. Niestety nie tym razem. W moim przypadku chcę zaświecić diodą PB7 -> (w CUBE TIM4_CH2, pozostałe parametry zastosowałem tak jak jest opisane na kursie). Niestety po skompilowaniu wyskakiwał komunikat o niezadeklarowanej zmiennej Duty. Poniżej wklejam kod, tam też jest ta deklaracja zmiennej Duty, którą dodałem. Co jeszcze poprawić, żeby program zadziałał?

 

/* USER CODE BEGIN Header */
/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.</center></h2>
 *
 * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
 * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
 * License. You may obtain a copy of the License at:
 *            opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 *
 ******************************************************************************
 */
/* USER CODE END Header */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim4;

/* USER CODE BEGIN PV */
uint16_t Duty = 0;                                  //deklaracja zmiennej Duty
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM4_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

                                //Przerwanie wywolywane z czestotliwoscia 1KHz
void HAL_SYSTICK_Callback(void) {
 static uint8_t InterruptPrescaler = 0;            // licznik przerwan
 static uint8_t CzyRosnie = 1;                 // Flaga kierunku zliczania

 ++InterruptPrescaler;                     // Inkrementacja numeru przerwania

 // Jezeli wywolalo sie 40 przerwanie z rzedu
 if (InterruptPrescaler == 40) {
 InterruptPrescaler = 0;                    // wyzeruj licznik przerwan


 if (Duty == 100)                       // Jezeli wypelnienie jest rowne 100
 CzyRosnie = 0;                        // Zmien kierunek zliczania w dol

 else if (Duty == 0)                     // Jezeli wypelnienie rowne 0
 CzyRosnie = 1;                        // Zmien kierunek zliczania w gore

 if (CzyRosnie)                        // Jezeli zliczamy w gore
 ++Duty;                           // Inkrementuj wartosc wypelnienia
 else                             //Jezeli zliczamy w dol
 --Duty;                           // Dekrementuj wartosc wypelnienia
 }
 TIM4->CCR3 = Duty;                      // Wstawienie wyliczonej wartosci wypelnienia do
 // rejestru timera odpowiedzialnego za wypelnienie generowanego sygnalu PWM
}
/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_TIM4_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_2);
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

 /** Configure the main internal regulator output voltage 
 */
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3);
 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
 */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 100;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
 */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
}

/**
 * @brief TIM4 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_TIM4_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 0 */

 /* USER CODE END TIM4_Init 0 */

 TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
 TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};

 /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 1 */

 /* USER CODE END TIM4_Init 1 */
 htim4.Instance = TIM4;
 htim4.Init.Prescaler = 4999;
 htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim4.Init.Period = 99;
 htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
 if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim4) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
 sConfigOC.Pulse = 0;
 sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
 sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
 if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 2 */

 /* USER CODE END TIM4_Init 2 */
 HAL_TIM_MspPostInit(&htim4);

}

/**
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{ 
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

 

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.