Skocz do zawartości

Jak rozwiązać problem z modułem IR?


greg-www

Pomocna odpowiedź

Witam

Jestem kompletnie zielony w tematyce robotów (więc od razu przepraszam jeśli zadam bezsensowne pytanie). Zainteresowałem się od nie dawna robotyką (po pokazie robotów w mojej szkole wykonanym przez studentów z politechniki warszawskiej) i postanowiłem zbudować pierwszego robota i programować go w Arduino. Niestety zakupiłem taką płytkę, że nigdzie nie jest opisana (ta płytka to "DFRduino RoMeo V1.0"), jest tak rozbudowana, że nie "ogarniam" tego.

Na początku postanowiłem zamontować moduł IR Receiver. Nie powinno być problemu, bo kod w arduino był podany i biblioteka od razu więc kopiuj-wklej. Jednak niestety nie działa i nie wiem w czym jest błąd. Przejrzałem skrypt (jak na moje możliwości) i nie znalazłem błędu. W załączniku podaje plik do tego modułu, może robię błąd w podłączeniu?

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

Greg

/*
* IRremote
* Version 0.11 August, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* For details, see http://arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
*
* Interrupt code based on NECIRrcv by Joe Knapp
* http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1210243556
* Also influenced by http://zovirl.com/2008/11/12/building-a-universal-remote-with-an-arduino/
*/

#include "IRremote.h"
#include "IRremoteInt.h"

// Provides ISR
#include <avr/interrupt.h>

volatile irparams_t irparams;

// These versions of MATCH, MATCH_MARK, and MATCH_SPACE are only for debugging.
// To use them, set DEBUG in IRremoteInt.h
// Normally macros are used for efficiency
#ifdef DEBUG
int MATCH(int measured, int desired) {
 Serial.print("Testing: ");
 Serial.print(TICKS_LOW(desired), DEC);
 Serial.print(" <= ");
 Serial.print(measured, DEC);
 Serial.print(" <= ");
 Serial.println(TICKS_HIGH(desired), DEC);
 return measured >= TICKS_LOW(desired) && measured <= TICKS_HIGH(desired);
}

int MATCH_MARK(int measured_ticks, int desired_us) {
 Serial.print("Testing mark ");
 Serial.print(measured_ticks * USECPERTICK, DEC);
 Serial.print(" vs ");
 Serial.print(desired_us, DEC);
 Serial.print(": ");
 Serial.print(TICKS_LOW(desired_us + MARK_EXCESS), DEC);
 Serial.print(" <= ");
 Serial.print(measured_ticks, DEC);
 Serial.print(" <= ");
 Serial.println(TICKS_HIGH(desired_us + MARK_EXCESS), DEC);
 return measured_ticks >= TICKS_LOW(desired_us + MARK_EXCESS) && measured_ticks <= TICKS_HIGH(desired_us + MARK_EXCESS);
}

int MATCH_SPACE(int measured_ticks, int desired_us) {
 Serial.print("Testing space ");
 Serial.print(measured_ticks * USECPERTICK, DEC);
 Serial.print(" vs ");
 Serial.print(desired_us, DEC);
 Serial.print(": ");
 Serial.print(TICKS_LOW(desired_us - MARK_EXCESS), DEC);
 Serial.print(" <= ");
 Serial.print(measured_ticks, DEC);
 Serial.print(" <= ");
 Serial.println(TICKS_HIGH(desired_us - MARK_EXCESS), DEC);
 return measured_ticks >= TICKS_LOW(desired_us - MARK_EXCESS) && measured_ticks <= TICKS_HIGH(desired_us - MARK_EXCESS);
}
#endif

void IRsend::sendNEC(unsigned long data, int nbits)
{
 enableIROut(38);
 mark(NEC_HDR_MARK);
 space(NEC_HDR_SPACE);
 for (int i = 0; i < nbits; i++) {
  if (data & TOPBIT) {
   mark(NEC_BIT_MARK);
   space(NEC_ONE_SPACE);
  } 
  else {
   mark(NEC_BIT_MARK);
   space(NEC_ZERO_SPACE);
  }
  data <<= 1;
 }
 mark(NEC_BIT_MARK);
 space(0);
}

void IRsend::sendSony(unsigned long data, int nbits) {
 enableIROut(40);
 mark(SONY_HDR_MARK);
 space(SONY_HDR_SPACE);
 data = data << (32 - nbits);
 for (int i = 0; i < nbits; i++) {
  if (data & TOPBIT) {
   mark(SONY_ONE_MARK);
   space(SONY_HDR_SPACE);
  } 
  else {
   mark(SONY_ZERO_MARK);
   space(SONY_HDR_SPACE);
  }
  data <<= 1;
 }
}

void IRsend::sendRaw(unsigned int buf[], int len, int hz)
{
 enableIROut(hz);
 for (int i = 0; i < len; i++) {
  if (i & 1) {
   space(buf[i]);
  } 
  else {
   mark(buf[i]);
  }
 }
 space(0); // Just to be sure
}

// Note: first bit must be a one (start bit)
void IRsend::sendRC5(unsigned long data, int nbits)
{
 enableIROut(36);
 data = data << (32 - nbits);
 mark(RC5_T1); // First start bit
 space(RC5_T1); // Second start bit
 mark(RC5_T1); // Second start bit
 for (int i = 0; i < nbits; i++) {
  if (data & TOPBIT) {
   space(RC5_T1); // 1 is space, then mark
   mark(RC5_T1);
  } 
  else {
   mark(RC5_T1);
   space(RC5_T1);
  }
  data <<= 1;
 }
 space(0); // Turn off at end
}

// Caller needs to take care of flipping the toggle bit
void IRsend::sendRC6(unsigned long data, int nbits)
{
 enableIROut(36);
 data = data << (32 - nbits);
 mark(RC6_HDR_MARK);
 space(RC6_HDR_SPACE);
 mark(RC6_T1); // start bit
 space(RC6_T1);
 int t;
 for (int i = 0; i < nbits; i++) {
  if (i == 3) {
   // double-wide trailer bit
   t = 2 * RC6_T1;
  } 
  else {
   t = RC6_T1;
  }
  if (data & TOPBIT) {
   mark(t);
   space(t);
  } 
  else {
   space(t);
   mark(t);
  }

  data <<= 1;
 }
 space(0); // Turn off at end
}

void IRsend::mark(int time) {
 // Sends an IR mark for the specified number of microseconds.
 // The mark output is modulated at the PWM frequency.
 TCCR2A |= _BV(COM2B1); // Enable pin 3 PWM output
 delayMicroseconds(time);
}

/* Leave pin off for time (given in microseconds) */
void IRsend::space(int time) {
 // Sends an IR space for the specified number of microseconds.
 // A space is no output, so the PWM output is disabled.
 TCCR2A &= ~(_BV(COM2B1)); // Disable pin 3 PWM output
 delayMicroseconds(time);
}

void IRsend::enableIROut(int khz) {
 // Enables IR output. The khz value controls the modulation frequency in kilohertz.
 // The IR output will be on pin 3 (OC2B).
 // This routine is designed for 36-40KHz; if you use it for other values, it's up to you
 // to make sure it gives reasonable results. (Watch out for overflow / underflow / rounding.)
 // TIMER2 is used in phase-correct PWM mode, with OCR2A controlling the frequency and OCR2B
 // controlling the duty cycle.
 // There is no prescaling, so the output frequency is 16MHz / (2 * OCR2A)
 // To turn the output on and off, we leave the PWM running, but connect and disconnect the output pin.
 // A few hours staring at the ATmega documentation and this will all make sense.
 // See my Secrets of Arduino PWM at http://arcfn.com/2009/07/secrets-of-arduino-pwm.html for details.


 // Disable the Timer2 Interrupt (which is used for receiving IR)
 TIMSK2 &= ~_BV(TOIE2); //Timer2 Overflow Interrupt

 pinMode(3, OUTPUT);
 digitalWrite(3, LOW); // When not sending PWM, we want it low

 // COM2A = 00: disconnect OC2A
 // COM2B = 00: disconnect OC2B; to send signal set to 10: OC2B non-inverted
 // WGM2 = 101: phase-correct PWM with OCRA as top
 // CS2 = 000: no prescaling
 TCCR2A = _BV(WGM20);
 TCCR2B = _BV(WGM22) | _BV(CS20);

 // The top value for the timer. The modulation frequency will be SYSCLOCK / 2 / OCR2A.
 OCR2A = SYSCLOCK / 2 / khz / 1000;
 OCR2B = OCR2A / 3; // 33% duty cycle
}

IRrecv::IRrecv(int recvpin)
{
 irparams.recvpin = recvpin;
 irparams.blinkflag = 0;
}

// initialization
void IRrecv::enableIRIn() {
 // setup pulse clock timer interrupt
 TCCR2A = 0; // normal mode

 //Prescale /8 (16M/8 = 0.5 microseconds per tick)
 // Therefore, the timer interval can range from 0.5 to 128 microseconds
 // depending on the reset value (255 to 0)
 cbi(TCCR2B,CS22);
 sbi(TCCR2B,CS21);
 cbi(TCCR2B,CS20);

 //Timer2 Overflow Interrupt Enable
 sbi(TIMSK2,TOIE2);

 RESET_TIMER2;

 sei(); // enable interrupts

 // initialize state machine variables
 irparams.rcvstate = STATE_IDLE;
 irparams.rawlen = 0;


 // set pin modes
 pinMode(irparams.recvpin, INPUT);
}

// enable/disable blinking of pin 13 on IR processing
void IRrecv::blink13(int blinkflag)
{
 irparams.blinkflag = blinkflag;
 if (blinkflag)
  pinMode(BLINKLED, OUTPUT);
}

// TIMER2 interrupt code to collect raw data.
// Widths of alternating SPACE, MARK are recorded in rawbuf.
// Recorded in ticks of 50 microseconds.
// rawlen counts the number of entries recorded so far.
// First entry is the SPACE between transmissions.
// As soon as a SPACE gets long, ready is set, state switches to IDLE, timing of SPACE continues.
// As soon as first MARK arrives, gap width is recorded, ready is cleared, and new logging starts
ISR(TIMER2_OVF_vect)
{
 RESET_TIMER2;

 uint8_t irdata = (uint8_t)digitalRead(irparams.recvpin);

 irparams.timer++; // One more 50us tick
 if (irparams.rawlen >= RAWBUF) {
  // Buffer overflow
  irparams.rcvstate = STATE_STOP;
 }
 switch(irparams.rcvstate) {
 case STATE_IDLE: // In the middle of a gap
  if (irdata == MARK) {
   if (irparams.timer < GAP_TICKS) {
    // Not big enough to be a gap.
    irparams.timer = 0;
   } 
   else {
    // gap just ended, record duration and start recording transmission
    irparams.rawlen = 0;
    irparams.rawbuf[irparams.rawlen++] = irparams.timer;
    irparams.timer = 0;
    irparams.rcvstate = STATE_MARK;
   }
  }
  break;
 case STATE_MARK: // timing MARK
  if (irdata == SPACE) {  // MARK ended, record time
   irparams.rawbuf[irparams.rawlen++] = irparams.timer;
   irparams.timer = 0;
   irparams.rcvstate = STATE_SPACE;
  }
  break;
 case STATE_SPACE: // timing SPACE
  if (irdata == MARK) { // SPACE just ended, record it
   irparams.rawbuf[irparams.rawlen++] = irparams.timer;
   irparams.timer = 0;
   irparams.rcvstate = STATE_MARK;
  } 
  else { // SPACE
   if (irparams.timer > GAP_TICKS) {
    // big SPACE, indicates gap between codes
    // Mark current code as ready for processing
    // Switch to STOP
    // Don't reset timer; keep counting space width
    irparams.rcvstate = STATE_STOP;
   } 
  }
  break;
 case STATE_STOP: // waiting, measuring gap
  if (irdata == MARK) { // reset gap timer
   irparams.timer = 0;
  }
  break;
 }

 if (irparams.blinkflag) {
  if (irdata == MARK) {
   PORTB |= B00100000; // turn pin 13 LED on
  } 
  else {
   PORTB &= B11011111; // turn pin 13 LED off
  }
 }
}

void IRrecv::resume() {
 irparams.rcvstate = STATE_IDLE;
 irparams.rawlen = 0;
}// Decodes the received IR message
// Returns 0 if no data ready, 1 if data ready.
// Results of decoding are stored in results
int IRrecv::decode(decode_results *results) {
 results->rawbuf = irparams.rawbuf;
 results->rawlen = irparams.rawlen;
 if (irparams.rcvstate != STATE_STOP) {
  return ERR;
 }
#ifdef DEBUG
 Serial.println("Attempting NEC decode");
#endif
 if (decodeNEC(results)) {
  return DECODED;
 }
#ifdef DEBUG
 Serial.println("Attempting Sony decode");
#endif
 if (decodeSony(results)) {
  return DECODED;
 }
#ifdef DEBUG
 Serial.println("Attempting RC5 decode");
#endif 
 if (decodeRC5(results)) {
  return DECODED;
 }
#ifdef DEBUG
 Serial.println("Attempting RC6 decode");
#endif 
 if (decodeRC6(results)) {
  return DECODED;
 }
 if (results->rawlen >= 6) {
  // Only return raw buffer if at least 6 bits
  results->decode_type = UNKNOWN;
  results->bits = 0;
  results->value = 0;
  return DECODED;
 }
 // Throw away and start over
 resume();
 return ERR;
}

long IRrecv::decodeNEC(decode_results *results) {
 long data = 0;
 int offset = 1; // Skip first space
 // Initial mark
 if (!MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], NEC_HDR_MARK)) {
  return ERR;
 }
 offset++;
 // Check for repeat
 if (irparams.rawlen == 4 &&
  MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], NEC_RPT_SPACE) &&
  MATCH_MARK(results->rawbuf[offset+1], NEC_BIT_MARK)) {
  results->bits = 0;
  results->value = REPEAT;
  results->decode_type = NEC;
  return DECODED;
 }
 if (irparams.rawlen < 2 * NEC_BITS + 4) {
  return ERR;
 }
 // Initial space 
 if (!MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], NEC_HDR_SPACE)) {
  return ERR;
 }
 offset++;
 for (int i = 0; i < NEC_BITS; i++) {
  if (!MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], NEC_BIT_MARK)) {
   return ERR;
  }
  offset++;
  if (MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], NEC_ONE_SPACE)) {
   data = (data << 1) | 1;
  } 
  else if (MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], NEC_ZERO_SPACE)) {
   data <<= 1;
  } 
  else {
   return ERR;
  }
  offset++;
 }
 // Success
 results->bits = NEC_BITS;
 results->value = data;
 results->decode_type = NEC;
 return DECODED;
}

long IRrecv::decodeSony(decode_results *results) {
 long data = 0;
 if (irparams.rawlen < 2 * SONY_BITS + 2) {
  return ERR;
 }
 int offset = 1; // Skip first space
 // Initial mark
 if (!MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], SONY_HDR_MARK)) {
  return ERR;
 }
 offset++;

 while (offset + 1 < irparams.rawlen) {
  if (!MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], SONY_HDR_SPACE)) {
   break;
  }
  offset++;
  if (MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], SONY_ONE_MARK)) {
   data = (data << 1) | 1;
  } 
  else if (MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], SONY_ZERO_MARK)) {
   data <<= 1;
  } 
  else {
   return ERR;
  }
  offset++;
 }

 // Success
 results->bits = (offset - 1) / 2;
 if (results->bits < 12) {
  results->bits = 0;
  return ERR;
 }
 results->value = data;
 results->decode_type = SONY;
 return DECODED;
}

// Gets one undecoded level at a time from the raw buffer.
// The RC5/6 decoding is easier if the data is broken into time intervals.
// E.g. if the buffer has MARK for 2 time intervals and SPACE for 1,
// successive calls to getRClevel will return MARK, MARK, SPACE.
// offset and used are updated to keep track of the current position.
// t1 is the time interval for a single bit in microseconds.
// Returns -1 for error (measured time interval is not a multiple of t1).
int IRrecv::getRClevel(decode_results *results, int *offset, int *used, int t1) {
 if (*offset >= results->rawlen) {
  // After end of recorded buffer, assume SPACE.
  return SPACE;
 }
 int width = results->rawbuf[*offset];
 int val = ((*offset) % 2) ? MARK : SPACE;
 int correction = (val == MARK) ? MARK_EXCESS : - MARK_EXCESS;

 int avail;
 if (MATCH(width, t1 + correction)) {
  avail = 1;
 } 
 else if (MATCH(width, 2*t1 + correction)) {
  avail = 2;
 } 
 else if (MATCH(width, 3*t1 + correction)) {
  avail = 3;
 } 
 else {
  return -1;
 }

 (*used)++;
 if (*used >= avail) {
  *used = 0;
  (*offset)++;
 }
#ifdef DEBUG
 if (val == MARK) {
  Serial.println("MARK");
 } 
 else {
  Serial.println("SPACE");
 }
#endif
 return val;  
}

long IRrecv::decodeRC5(decode_results *results) {
 if (irparams.rawlen < MIN_RC5_SAMPLES + 2) {
  return ERR;
 }
 int offset = 1; // Skip gap space
 long data = 0;
 int used = 0;
 // Get start bits
 if (getRClevel(results, &offset, &used, RC5_T1) != MARK) return ERR;
 if (getRClevel(results, &offset, &used, RC5_T1) != SPACE) return ERR;
 if (getRClevel(results, &offset, &used, RC5_T1) != MARK) return ERR;
 int nbits;
 for (nbits = 0; offset < irparams.rawlen; nbits++) {
  int levelA = getRClevel(results, &offset, &used, RC5_T1); 
  int levelB = getRClevel(results, &offset, &used, RC5_T1);
  if (levelA == SPACE && levelB == MARK) {
   // 1 bit
   data = (data << 1) | 1;
  } 
  else if (levelA == MARK && levelB == SPACE) {
   // zero bit
   data <<= 1;
  } 
  else {
   return ERR;
  } 
 }

 // Success
 results->bits = nbits;
 results->value = data;
 results->decode_type = RC5;
 return DECODED;
}

long IRrecv::decodeRC6(decode_results *results) {
 if (results->rawlen < MIN_RC6_SAMPLES) {
  return ERR;
 }
 int offset = 1; // Skip first space
 // Initial mark
 if (!MATCH_MARK(results->rawbuf[offset], RC6_HDR_MARK)) {
  return ERR;
 }
 offset++;
 if (!MATCH_SPACE(results->rawbuf[offset], RC6_HDR_SPACE)) {
  return ERR;
 }
 offset++;
 long data = 0;
 int used = 0;
 // Get start bit (1)
 if (getRClevel(results, &offset, &used, RC6_T1) != MARK) return ERR;
 if (getRClevel(results, &offset, &used, RC6_T1) != SPACE) return ERR;
 int nbits;
 for (nbits = 0; offset < results->rawlen; nbits++) {
  int levelA, levelB; // Next two levels
  levelA = getRClevel(results, &offset, &used, RC6_T1); 
  if (nbits == 3) {
   // T bit is double wide; make sure second half matches
   if (levelA != getRClevel(results, &offset, &used, RC6_T1)) return ERR;
  } 
  levelB = getRClevel(results, &offset, &used, RC6_T1);
  if (nbits == 3) {
   // T bit is double wide; make sure second half matches
   if (levelB != getRClevel(results, &offset, &used, RC6_T1)) return ERR;
  } 
  if (levelA == MARK && levelB == SPACE) { // reversed compared to RC5
   // 1 bit
   data = (data << 1) | 1;
  } 
  else if (levelA == SPACE && levelB == MARK) {
   // zero bit
   data <<= 1;
  } 
  else {
   return ERR; // Error
  } 
 }
 // Success
 results->bits = nbits;
 results->value = data;
 results->decode_type = RC6;
 return DECODED;
}

IRremote.zip

Link do komentarza
Share on other sites

Po pierwsze - popraw nazwę tematu, regulamin, punk 3e.

Po drugie - kod umieszczaj w tagach [ code][ /code], raczej nikomu nie będzie chciało się ściągać .zipa z twoim kodem.

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.