Skocz do zawartości

WS2812b migające w rytm muzyki


Stanisław

Pomocna odpowiedź

chciałem wykonać ten projekt: https://www.instructables.com/id/Party-Lights-1/

wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją ale przy kompilacji wywala mi błąd (C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\cc0cDiH5.ltrans1.ltrans.o: In function `fht_window() [clone .lto_priv.44]':    od tego momentu) i nie wiem jak sobie z tym poradzić. proszę o pomoc bo to jest dla mnie naprawdę ważne.

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2A03_0X0043 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172 -warnings=none -build-cache C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_cache_261021 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\Stasiek\Desktop\LED_control\LED_control.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2A03_0X0043 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172 -warnings=none -build-cache C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_cache_261021 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\Stasiek\Desktop\LED_control\LED_control.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21
Detecting libraries used...
"C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\LED_control.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "-IC:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT" "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\LED_control.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "-IC:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT" "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\LED_control.ino.cpp" -o "nul"
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\WS2812B.cpp
Generating function prototypes...
"C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "-IC:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT" "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\LED_control.ino.cpp" -o "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "-IC:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT" "-IC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\LED_control.ino.cpp" -o "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\LED_control.ino.cpp.o"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\WS2812B.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling library "FHT"
Compiling library "EEPROM"
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172/LED_control.ino.elf" "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\LED_control.ino.cpp.o" "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172\sketch\WS2812B.cpp.o" "C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172/..\arduino_cache_261021\core\core_arduino_avr_uno_6d0ca92864ed5a52692f6e97de5b838c.a" "-LC:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_220172" -lm
C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\cc0cDiH5.ltrans1.ltrans.o: In function `fht_window() [clone .lto_priv.44]':

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:1248: undefined reference to `_window_func'

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:1248: undefined reference to `_window_func'

C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\cc0cDiH5.ltrans1.ltrans.o: In function `fht_mag_log() [clone .lto_priv.41]':

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:832: undefined reference to `fht_log_out'

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:832: undefined reference to `fht_log_out'

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:832: undefined reference to `_log_table'

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:832: undefined reference to `_log_table'

C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\cc0cDiH5.ltrans1.ltrans.o: In function `fht_reorder() [clone .lto_priv.43]':

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:681: undefined reference to `_reorder_table'

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:681: undefined reference to `_reorder_table'

C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Temp\cc0cDiH5.ltrans1.ltrans.o: In function `fht_run() [clone .lto_priv.42]':

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:603: undefined reference to `_cas_constants'

C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:603: undefined reference to `_cas_constants'

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

Użycie biblioteki FHT z folderu C:\Users\Stasiek\Documents\Arduino\libraries\FHT (legacy)
Użycie biblioteki EEPROM w wersji 2.0 z folderu: C:\Users\Stasiek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM 
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno. 

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.