Skocz do zawartości

Tworzenie instrukcji BHP dla koła robotyki


jkita

Pomocna odpowiedź

Witam wszystkich forumowiczów, ponieważ tworzymy koło robotyki musimy posiadać regulamin BHP. Poniżej przedstawiam draft takiego regulaminu, może się przyda potomnym. Jeśli ktoś jednak będzie miał dużo samozaparcia i postanowi go przeczytać proszę o sugestie, co jeszcze powinniśmy umieścić w takim dokumencie lub zmienić. Jest to spis zaleceń i ostrzeżeń.

Instrukcja bezpieczeństwa i przeciwpożarowa przy obsłudze urządzeń elektrycznych.

Nieodpowiednia eksploatacja prądu elektrycznego i urządzeń elektrycznych może być przyczyną awarii, pożarów oraz niebezpiecznych zdarzeń dla człowieka.

Wypadki porażenia prądem elektrycznym są związane z złym stanem technicznym urządzeń, niewłaściwą ich obsługą, brakiem konserwacji oraz nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa.

Prąd przepływając przez organizm ludzki wywołuje w nim zmiany nazywane porażeniem. Wskutek porażenia może dojść do uszkodzeń organów wewnętrznych, oparzeń, uszkodzeń oczu oraz innych urazów spowodowanych działaniem prądu elektrycznego.

Należy pamiętać że prąd :

a. o natężeniu od 13 do 15 mA utrudnia samodzielne wypuszczenie przedmiotów trzymanych ręką (powoduje samoczynne zaciskanie mięśni palców),
b. o natężeniu większym niż 15 mA uniemożliwia samodzielne uwolnienie się spod działania prądu a przebywanie pod działaniem prądu poszkodowanego w czasie dłuższym niż 15 sek. może doprowadzić do urazów,
d. o natężeniu powyżej 25 mA jest już śmiertelnym zagrożeniem, np. może doprowadzić do zatrzymać akcji serca,
e. o natężeniu powyżej 75 mA jest prądem śmiertelnym.

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem.

W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie porażeni prądem należy „natychmiast” uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego poprzez:

a. wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego lub wyłącznika głównego,
b. odsunięcie porażonego ze strefy niebezpiecznej,
c. udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Ad. a. Wyłączenie napięcia można zrealizować poprzez wyłączenia zasilania listwy zasilającej każde miejsce robocze lub poprzez oznakowany wyłącznik główny. Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w mechanizmy systemu bezpieczeństwa reagujący na upływność zbliżoną do upływności ciała ludzkiego

Ad. b. Porażonego odciąga się od urządzenia znajdującego się pod napięciem tylko w przypadku niemożności wyłączenia właściwego obwodu elektrycznego (np. wykręcenie bezpiecznika jest związane z niebezpieczeństwem dla ratownika). Ratujący bezwzględnie musi zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez odizolowanie się od porażonego (może użyć do odciągania rękawic gumowych, kilku warstw suchego materiału tekstylnego lub innych materiałów nieprzewodzących).

Ad. c W zależności od stanu porażonego należy zastosować odpowiednią akcję ratowniczą:

- przy zatrzymaniu oddechu-sztuczne oddychania,
- przy zatrzymaniu czynności serca-masaż serca,
- przy oparzeniach, krwotokach należy postępować tak, jak w takich przypadkach jest konieczne.

W przypadku jakichkolwiek urazów niezwłocznie wezwać lekarza.

Porażenie prądem elektrycznym na organizm ludzki ma oddziaływanie:

- miejscowe, w postaci oparzenia,
- ogólne, w postaci zaburzeń rytmu serca, włącznie z zatrzymaniem akcji serca.

Zagrożenie pożarowe.

Uszkodzone urządzenie elektryczne może być przyczynkiem powstania pożaru. Niewłaściwy stan techniczny powodujący np. nadmierne nagrzewanie się, iskrzenie połączeń elektrycznych w przypadku gdy dzieje się to w pobliżu materiałów łatwo palnych może doprowadzić do ich zapalenia.

Wszystkie urządzenia elektryczne są zbudowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Przy normalnej obsłudze zagrożenie porażenia prądem występuje w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu elektrycznego, zerwania lub obluzowania uszkodzonego przewodu powodującego upływ prądu na masę urządzenia, połączenia masowego lub braku zerowania.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek zaburzeń pracy urządzenia (np. iskrzenia, trzasków itp) należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i powiadomić opiekuna.

Środki ochrony przed porażeniem prądem.

Zastosowane środki ochrony w trakcie zajęć:

- zastosowanie napięć bezpiecznych,
- zerowanie,
- uziemienie ochronne,

- izolacja ochronna,

- wyłączniki przeciwporażeniowe,
- separacja od sieci 230 V,

Urządzenia i odbiorniki prądu elektrycznego muszą być tak budowane i konstruowane, aby w normalnej eksploatacji nie występowało zagrożenie porażenia prądem, a w przypadku powstania uszkodzenia nie wystąpiło zagrożenie powstania przebicia elektrycznego.

Podstawowym zabezpieczeniem jest wyposażanie obwodów elektrycznych urządzeń niebezpiecznych w wyłączniki różnicowo-prądowe.

Elektryczność statyczną.

Elektryczność statyczna gromadzi ładunki na wszystkich powierzchniach, które ni przewodzą lub bardzo słabo przewodzą prąd elektryczny. Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się ładunków należy uziemiać elementy maszyn i przestrzeni roboczej oraz dbać o odpowiednią wilgotność pomieszczeń. Ładunki elektrostatyczne niezmiernie rzadko są groźne dla zdrowia człowieka, natomiast są częstą przyczyną uszkodzeń elementów elektronicznych.

Ostrzeżenia:

1. Jeżeli z urządzenia zacznie wydobywać się dym, zapach spalenizny lub zacznie emitować dziwne dźwięki, należy natychmiast odłączyć wszelkie źródła zasilania i skontaktować się z opiekunem w celu uzyskania dalszych porad.

Próby używania uszkodzonego urządzenia mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

2. Nie należy otwierać obudowy lub dokonywać modyfikacji w urządzeniu. Otwarcie obudowy lub modyfikacje urządzenia mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub poparzenie.

3. Pozostaw wszelkie naprawy serwisowe wykwalifikowanemu personelowi. Nie próbuj dokonywać napraw samodzielnie, gdyż otwarcie lub usunięcie osłon może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.

4. Przy odłączaniu kabla zasilającego należy chwycić mocno wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka. Szarpanie za kabel może spowodować jego uszkodzenie i w rezultacie pożar lub porażenie prądem.

6. Zwracaj uwagę na stan kabla zasilającego.

- Nie umieszczaj kabla pod urządzeniem lub innymi ciężkimi obiektami.

- Nie szarp ani nie wiąż kabla.

Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, zgłoś to natychmiast do opiekuna i pod żadnym pozorem go nie używaj (podłączaj). Korzystanie z uszkodzonego kabla zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.

7. Nigdy nie dotykaj wtyczki lub kabla zasilającego podczas burzy. Dotykanie tych elementów może spowodować porażenie prądem.

8. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.

9. Odłącz urządzenie od zasilania przed jego czyszczeniem. Czyszczenie urządzenia podłączonego do zasilania może spowodować porażenie prądem.

Ostrzeżenia podczas pracy z Lutownicą.

Podczas pracy z lutownicą lub stacja lutowniczą należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ końcówka lutownicza (grot) może mieć temperaturę przekraczającą 500 stopni C. Dotknięcie tą końcówki ciała ludzkiego powoduje natychmiast groźne oparzenia, natomiast dotknięcie materiałów łatwopalnych może spowodować pożar.

Należy także uważać aby końcówka lutownicza nie dotykała przewodów zasilających bo może to być przyczyną spięcia instalacji, porażenia a nawet pożaru.

Każde odstępstwo od standardowego funkcjonowania powinno natychmiast być zgłaszane opiekunowi a lutownica a stacja lutownicza powinna być natychmiast odłączona od źródła prądu.

Stanowisko do lutowani powinno być dobrze oświetlone oraz posiadać sprawna wentylację.

W przypadku gdy wystąpi sytuacja poparzenia należy natychmiast schłodzić oparzone miejsce i zgłosić ten fakt opiekunowi.

Ostrzeżeni podczas tworzenia obwodów drukowanych.

Podczas tworzenia obwodów drukowanych należy zwrócić szczególna uwagę na proces termicznego nanoszenia druku oraz na proces trawienia obwodów w miedzianym laminacie.

Podczas termicznego nanoszenia rysunku obwodu na laminat używane są wysokie temperatury, które mogą być przyczyna groźnych poparzeń, dlatego należy zachować szczególna ostrożność oraz nie dotykać płytek gołą dłonią. Należy stosować rękawice ochronne, które potrafią ochronić ciało ludzkie przed wpływem wysokiej temperatury.

W przypadku gdy wystąpi sytuacja poparzenia należy natychmiast schłodzić oparzone miejsce i zgłosić ten fakt opiekunowi.

Podczas procesu trawienia są wykorzystywane chemiczne środki, które mają silne właściwości żrące. Podczas pracy z chemikaliami powinno się nosić okulary zabezpieczające oraz rękawice gumowe i fartuch. Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z pojemnikami trawiącymi aby nie rozlać zawartości.

W przypadku gdyby chociaż kropelka wytrawiacza dostała się do oka, należy je natychmiast przemyć dużą ilością zimnej wody a fakt ten zgłosić do opiekuna.

Proces trawienia powinien odbywać wyłącznie pod ścisłą kontrolą opiekuna.

Link do komentarza
Share on other sites

Ja zamiast o prądach, napisał bym o napięciach - uwzględniają przybliżoną rezystancję ludzkiej skóry. Bezpieczne dla ludzkiego organizmu napięcie stałe, to zdaje się maks. 24V.

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

50V dla prądu przemiennego dla warunków "normalnych" (czyli nie zwiększonego ryzyka)

25V AC w warunkach zwiększonego ryzyka (pomieszczenia wilgotne, mokre, przestrzenie ograniczone częściami przewodzącymi, urządzenia pracujące na wolnym powietrzu)

120V DC dla warunków normalnych

60V DC dla warunków zwiększonego ryzyka

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Gość
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.