Skocz do zawartości

Arduino- Led WS2811, Czujnik przepływu cieczy YF-S201


natsonziom

Pomocna odpowiedź

Cześć, hej 🙂 

Czy jest tu jakaś dobra duszyczka, która chciałaby pomóc w napisaniu kodu dla arduino? Postaram się wszystko rozpisać co potrzebuję 🙂 

Jestem w posiadaniu następujących elementów: 

 • Arduino UNO
 • LED adresowane 12V 60d/m WS2811
 • Czujnik przepływu cieczy YF-S201 30l/m
 • 3x wyświetlacz 8-segmentowy 

Chciałabym stworzyć instalacje działającą następująco - W zależności od przelanych litrów wody (zliczonych przez czujnik),  Ledy gasiłyby się (tak wiem ze trzeba byłoby ustawić kilka trybów) oraz wyświetlacz (o początkowej liczbie 49l) zmniejsza się o liczbę wylanych litrów (również zliczonych przez czujnik)
Potrzebuje połączyć trzy kody by ze sobą współgrały, wszystkie połączenia mam zrobione problemem zostaje sam program i jego połączenie 😞 

Jeżeli chodzi o kod mam to zrobione bardzo chaotycznie (wybaczcie jestem jeszcze w tym wszystkim zielona)
Prosiłabym o każdą wskazówkę i z góry bardzo dziękuję 🙂 

KOD- CZUJNIK CIECZY

/*
Liquid flow rate sensor -DIYhacking.com Arvind Sanjeev

Measure the liquid/water flow rate using this code. 
Connect Vcc and Gnd of sensor to arduino, and the 
signal line to arduino digital pin 2.
 
 */

byte statusLed  = 13;

byte sensorInterrupt = 0; // 0 = digital pin 2
byte sensorPin    = 2;

// The hall-effect flow sensor outputs approximately 4.5 pulses per second per
// litre/minute of flow.
float calibrationFactor = 4.5;

volatile byte pulseCount; 

float flowRate;
unsigned int flowMilliLitres;
unsigned long totalMilliLitres;

unsigned long oldTime;

void setup()
{
 
 // Initialize a serial connection for reporting values to the host
 Serial.begin(9600);
  
 // Set up the status LED line as an output
 pinMode(statusLed, OUTPUT);
 digitalWrite(statusLed, HIGH); // We have an active-low LED attached
 
 pinMode(sensorPin, INPUT);
 digitalWrite(sensorPin, HIGH);

 pulseCount    = 0;
 flowRate     = 0.0;
 flowMilliLitres  = 0;
 totalMilliLitres = 0;
 oldTime      = 0;

 // The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0.
 // Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH
 // state to LOW state)
 attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
}

/**
 * Main program loop
 */
void loop()
{
  
  if((millis() - oldTime) > 1000)  // Only process counters once per second
 { 
  // Disable the interrupt while calculating flow rate and sending the value to
  // the host
  detachInterrupt(sensorInterrupt);
    
  // Because this loop may not complete in exactly 1 second intervals we calculate
  // the number of milliseconds that have passed since the last execution and use
  // that to scale the output. We also apply the calibrationFactor to scale the output
  // based on the number of pulses per second per units of measure (litres/minute in
  // this case) coming from the sensor.
  flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor;
  
  // Note the time this processing pass was executed. Note that because we've
  // disabled interrupts the millis() function won't actually be incrementing right
  // at this point, but it will still return the value it was set to just before
  // interrupts went away.
  oldTime = millis();
  
  // Divide the flow rate in litres/minute by 60 to determine how many litres have
  // passed through the sensor in this 1 second interval, then multiply by 1000 to
  // convert to millilitres.
  flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000;
  
  // Add the millilitres passed in this second to the cumulative total
  totalMilliLitres += flowMilliLitres;
   
  unsigned int frac;
  
  // Print the flow rate for this second in litres / minute
  Serial.print("Flow rate: ");
  Serial.print(int(flowRate)); // Print the integer part of the variable
  Serial.print("L/min");
  Serial.print("\t"); 		 // Print tab space

  // Print the cumulative total of litres flowed since starting
  Serial.print("Output Liquid Quantity: ");    
  Serial.print(totalMilliLitres);
  Serial.println("mL"); 
  Serial.print("\t"); 		 // Print tab space
	Serial.print(totalMilliLitres/1000);
	Serial.print("L");
  

  // Reset the pulse counter so we can start incrementing again
  pulseCount = 0;
  
  // Enable the interrupt again now that we've finished sending output
  attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
 }
}

/*
Insterrupt Service Routine
 */
void pulseCounter()
{
 // Increment the pulse counter
 pulseCount++;
}


KOD LEDY

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h>
#endif

#define PIN 6
int nrLeds = 200;

// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//  NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//  NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//  NEO_GRB   Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//  NEO_RGB   Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//  NEO_RGBW  Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(nrLeds, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
// and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting
// on a live circuit...if you must, connect GND first.

int state = 0;

void setup() {
 // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
 #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
 #endif
 // End of trinket special code


 strip.begin();
 strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
}

void loop() {
 // Some example procedures showing how to display to the pixels:
 //colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
 //colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
 // colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
//colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // White RGBW
 // Send a theater pixel chase in...
 //theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
 //theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red
 //theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // Blue

 //rainbow(20);
 //rainbowCycle(20);
 //theaterChaseRainbow(50);

  strip.clear();

 switch(state) {
  case 0: 
     for(uint16_t i=0; i<nrLeds; i++) {
     strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 255, 255));
     strip.show();
    }
    state = 1;
    
  break;
  case 1: 
    for(uint16_t i=50; i<nrLeds-50; i++) {
   strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 255, 255));
   strip.show();
  }
   state = 2;
  break;
  case 2: 
    for(uint16_t i=80; i<nrLeds-80; i++) {
   strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 255, 255));
   strip.show();
  }
   state = 0;
  break; 
 }

 delay(5000);
 
}

// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
  strip.setPixelColor(i, c);
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

void rainbow(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256; j++) {
  for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, c);  //turn every third pixel on
   }
   strip.show();

   delay(wait);

   for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
 for (int j=0; j < 256; j++) {   // cycle all 256 colors in the wheel
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));  //turn every third pixel on
   }
   strip.show();

   delay(wait);

   for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
 WheelPos = 255 - WheelPos;
 if(WheelPos < 85) {
  return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 }
 if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
 }
 WheelPos -= 170;
 return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}

Z góry jeszcze raz dziękuję za wszystkie odpowiedzi

Link do komentarza
Share on other sites

@natsonziom jakiego rodzaju pomocy szukasz? Chcesz, aby ktoś to po prostu zrobił czy masz jakieś konkretne pytania i chcesz samodzielnie dojść do rozwiązania? Na czym konkretnie utknęłaś?

Link do komentarza
Share on other sites

Bo nie masz "połączyć trzech kodów w jeden" tylko na ich podstawie napisać czwarty.

Wyobraź sobie, że chcesz zrobić gołąbki z mięsem i ryżem. Masz przepis na świetne gołąbki z mięsem i na wspaniały ryż. Co wyjdzie z połączenia tych przepisów?

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

26 minut temu, natsonziom napisał:

@Treker nie mam pojęcia jak połączyć to wszystko w jedno,czyli osobno kody działają ale nie współgrają ze sobą

No tak, to się domyśliłem - tylko, że jest to dość ogólny opis problemu. Zapytam więc jeszcze raz: chcesz, aby ktoś to po prostu zrobił czy masz jakieś konkretne techniczne pytania i chcesz samodzielnie dojść do rozwiązania? Utknęłaś na czymś konkretnym czy nie wiesz nawet jak ruszyć? Dopytuje, bo nie wiem czy liczysz na "gotowca", czy może jednak mamy zacząć tłumaczyć jak coś z tego "ulepić" 😉

Link do komentarza
Share on other sites

Jednak wolałabym sama do tego dojść, jednak nigdy wcześniej nie miałam z tym styczności stad moja osoba na tej grupie :) dziękuje za podpowiedz ze ma być to stworzone jako kod ‚4’ :) oczywiście mniej więcej sie tego domyslilam. Rozumiem ze wszystko uogólnilam, wiec może zacznę inaczej, czy mógłby ktoś wytłumaczyć jak mam stworzyć 4 kod bazując na trzech już napisanych kodach 

Link do komentarza
Share on other sites

Spróbuj. Wyjdzie - dobrze. Nie wyjdzie - pokażemy co jest nie tak. Ale jeśli nie spróbujesz to na 100%  nie wyjdzie.

Każdy z nas kiedyś zaczynał, i w większości przypadków te pierwsze próby nadawały się do publikacji jako świetny dowcip na temat "jak nie należy programować".

Link do komentarza
Share on other sites

11 minut temu, ethanak napisał:

Spróbuj. Wyjdzie - dobrze. Nie wyjdzie - pokażemy co jest nie tak. Ale jeśli nie spróbujesz to na 100%  nie wyjdzie.

Każdy z nas kiedyś zaczynał, i w większości przypadków te pierwsze próby nadawały się do publikacji jako świetny dowcip na temat "jak nie należy programować".

Dzięki 🙂 odezwę się jak już skleje co trzeba 🙂 

Link do komentarza
Share on other sites

Dam  Ci jeszcze jedną wskazówkę: na podstawie danych z czujnika spróbuj napisać program określający, ile wody masz w zbiorniku. Niech po prostu wypisuje wyniki na serial. Jak to zrobisz - reszta będzie prosta (aż się zdziwisz, jak prosta).

 

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

1 godzinę temu, ethanak napisał:

Dam  Ci jeszcze jedną wskazówkę: na podstawie danych z czujnika spróbuj napisać program określający, ile wody masz w zbiorniku. Niech po prostu wypisuje wyniki na serial. Jak to zrobisz - reszta będzie prosta (aż się zdziwisz, jak prosta).

 

Ooo bardzo dziękuje 🙂 

 

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.