Skocz do zawartości

Błąd w odczytywaniu wartości z MPU6050 i Arduino UNO


ThePawel1211

Pomocna odpowiedź

Cześć,

Jestem w trakcie budowy robota balansującego korzystając z tego poradnika: https://circuitdigest.com/comment/34128#comment-34128. Niestety, w trakcie kalibracji PID robot przestał reagować na zmianę wychylenia, a w monitorze portu szeregowego output wynosi ciągle 0.00 => 255.00. Jeszcze chwilę temu robot działał bez zarzutu. Sprawdzałem połączenia ale wydają się być w porządku, akumulator też nie jest rozładowany. Dodam, że wydaje mi się, że zanim pojawił się problem tuż przed uruchomieniem robota mignęła dioda w MPU. Czy ktoś może miał podobny problem albo wie skąd to się bierze i jak rozwiązać. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.

Kod, którego używam:

/*Arduino Self Balancing Robot

 * Code by: B.Aswinth Raj

 * Build on top of Lib: https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/MPU6050

 * Website: circuitdigest.com 

 */#include "I2Cdev.h"

#include <PID_v1.h> //From https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-Library/blob/master/PID_v1.h

#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h" //https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/MPU6050


MPU6050 mpu;


// MPU control/status vars

bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful

uint8_t mpuIntStatus;  // holds actual interrupt status byte from MPU

uint8_t devStatus;   // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)

uint16_t packetSize;  // expected DMP packet size (default is 42 bytes)

uint16_t fifoCount;   // count of all bytes currently in FIFO

uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer


// orientation/motion vars

Quaternion q;      // [w, x, y, z]     quaternion container

VectorFloat gravity;  // [x, y, z]      gravity vector

float ypr[3];      // [yaw, pitch, roll]  yaw/pitch/roll container and gravity vector


 


/*********Tune these 4 values for your BOT*********/

double setpoint= 180; //set the value when the bot is perpendicular to ground using serial monitor. 

//Read the project documentation on circuitdigest.com to learn how to set these values

double Kp = 18; //Set this first

double Kd = 0; //Set this secound

double Ki = 10; //Finally set this 

/******End of values setting*********/double input, output;

PID pid(&input, &output, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);


volatile bool mpuInterrupt = false;   // indicates whether MPU interrupt pin has gone high

void dmpDataReady()

{

  mpuInterrupt = true;

}void setup() {

 Serial.begin(115200);


 // initialize device

  Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));

  mpu.initialize();

  
   // verify connection

  Serial.println(F("Testing device connections..."));

  Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection failed"));


  // load and configure the DMP

  devStatus = mpu.dmpInitialize();


  

  // supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity

  mpu.setXGyroOffset(94);

  mpu.setYGyroOffset(-43);

  mpu.setZGyroOffset(-24);

  mpu.setZAccelOffset(1895); 


   // make sure it worked (returns 0 if so)

  if (devStatus == 0)

  {

    // turn on the DMP, now that it's ready

    Serial.println(F("Enabling DMP..."));

    mpu.setDMPEnabled(true);


    // enable Arduino interrupt detection

    Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));

    attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);

    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();


    // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it

    Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));

    dmpReady = true;


    // get expected DMP packet size for later comparison

    packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();

    

    //setup PID

    pid.SetMode(AUTOMATIC);

    pid.SetSampleTime(10);

    pid.SetOutputLimits(-255, 255); 

  }

  else

  {

    // ERROR!

    // 1 = initial memory load failed

    // 2 = DMP configuration updates failed

    // (if it's going to break, usually the code will be 1)

    Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));

    Serial.print(devStatus);

    Serial.println(F(")"));

  }


//Initialise the Motor outpu pins

  pinMode (6, OUTPUT);

  pinMode (9, OUTPUT);

  pinMode (10, OUTPUT);

  pinMode (11, OUTPUT);


//By default turn off both the motors

  analogWrite(6,LOW);

  analogWrite(9,LOW);

  analogWrite(10,LOW);

  analogWrite(11,LOW);

}


 


void loop() {

 

  // if programming failed, don't try to do anything

  if (!dmpReady) return;


  // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available

  while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize)

  {

    //no mpu data - performing PID calculations and output to motors   

    pid.Compute();  

    

    //Print the value of Input and Output on serial monitor to check how it is working.

    Serial.print(input); Serial.print(" =>"); Serial.println(output);

        

    if (input>150 && input<200){//If the Bot is falling 

     

    if (output>0) //Falling towards front 

    Forward(); //Rotate the wheels forward 

    else if (output<0) //Falling towards back

    Reverse(); //Rotate the wheels backward 

    }

    else //If Bot not falling

    Stop(); //Hold the wheels still

    

  }


  // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte

  mpuInterrupt = false;

  mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();


  // get current FIFO count

  fifoCount = mpu.getFIFOCount();


  // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)

  if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)

  {

    // reset so we can continue cleanly

    mpu.resetFIFO();

    Serial.println(F("FIFO overflow!"));


  // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)

  }

  else if (mpuIntStatus & 0x02)

  {

    // wait for correct available data length, should be a VERY short wait

    while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();


    // read a packet from FIFO

    mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);

    

    // track FIFO count here in case there is > 1 packet available

    // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)

    fifoCount -= packetSize;


    mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer); //get value for q

    mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q); //get value for gravity

    mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity); //get value for ypr


    input = ypr[1] * 180/M_PI + 180;


  }

}


void Reverse() //Code to rotate the wheel forward 

{

  analogWrite(6,output);

  analogWrite(9,0);

  analogWrite(10,output);

  analogWrite(11,0);

  Serial.print("R"); //Debugging information 

}


void Forward() //Code to rotate the wheel Backward 

{

  analogWrite(6,0);

  analogWrite(9,output*-1);

  analogWrite(10,0);

  analogWrite(11,output*-1); 

  Serial.print("F");

}


void Stop() //Code to stop both the wheels

{

  analogWrite(6,0);

  analogWrite(9,0);

  analogWrite(10,0);

  analogWrite(11,0); 

  Serial.print("S");

}

 

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.