Skocz do zawartości

Arduino nano + OLED + LoRa - Zawieszanie się Arduino


xpytonx

Pomocna odpowiedź

Witam

 

Mam problem z wieszającym się Arduino... Generalnie program działa przez kilka / kilkanaście minut i potrafi się zawiesić - Oled zostaje zamrożony i komunikacja LoRa <> LoRa nie działa.

Arduino zasilone z portu USB z ładowarki telefonu 5V 2A

 

Druga strona przestaje odbierać dane... 

Działanie programu na Arduino nano to: dokonywanie pomiarów z 4 czujników DS18B20 i wyświetlanie ich na OLED, oraz nasłuch na LoRa (softwareserial) jeśli LoRa odbierze ciąg znaków " a1b2c3 " to odsyła dane odczytane z czujników temp. 

 

Ktoś podpowie co robię źle?

 

/**
LoRa E32 433T200 Piny:
Góra Piny po lewej antena po prawej

7- podpiać go GND
6- podpiać go GND
5- Lora_RX (softwareserial)
4- Lora_TX (softwareserial)
3- NC
2- podpiać go VCC
1- podpiać go GND


OLED > Arduino
SDA > A4
SCK > A5


**/
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//#include <SPI.h>
//#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiAvrI2c.h"
//#include <Adafruit_GFX.h>
//#include <Adafruit_SSD1306.h>


#include <SoftwareSerial.h>
//#include <RH_ASK.h>

const uint8_t LORA_TX = 2;
const uint8_t LORA_RX = 3;
SoftwareSerial LoRaSerial(LORA_TX, LORA_RX); //TX, RX

SSD1306AsciiAvrI2c oled;
#define RST_PIN -1
#define I2C_ADDRESS 0x3C
//#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
//#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
//Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
//================================================ Struct#define ONE_WIRE_BUS 8
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);DeviceAddress CWUupThermometer = { 0x28, 0xD5, 0x20, 0x94, 0x97, 0x0A, 0x03, 0x71 }; //ok
DeviceAddress CWUdownThermometer = { 0x28, 0x88, 0x30, 0x97, 0x94, 0x09, 0x03, 0x50 };
DeviceAddress PiecThermometer = { 0x28, 0x84, 0x0C, 0x94, 0x97, 0x02, 0x03, 0xC7 };
DeviceAddress testtemp = { 0x28, 0xA8, 0x1C, 0x94, 0x97, 0x0A, 0x03, 0x06 };


unsigned long czas_aktualny = 0;
unsigned long czas_zapisany = 0;
unsigned long interwal = 10000; // interwal petli odczytu czujnikowstruct SensorData {
 String id;
 float temperature1;
 float temperature2;
 float temperature3;
 float temperature4;
 char newline = '\n';
};

SensorData data;//================================================ SETUP

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Serial begin");
 LoRaSerial.begin(9600);
 Serial.println("LoRa begin");
 sensors.begin();
 Serial.println("Sensors begin");
 //pinMode(LORA_TX, OUTPUT);
 //digitalWrite(LORA_TX, HIGH);

 // set the resolution to 10 bit (good enough?)
 // sensors.setResolution(CWUupThermometer, 10);
 // sensors.setResolution(CWUdownThermometer, 10);
 // sensors.setResolution(PiecThermometer, 10);
 // sensors.setResolution(testtemp, 10);
 

#if RST_PIN >= 0
 oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS, RST_PIN);
#else  // RST_PIN >= 0
 oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS);
#endif // RST_PIN >= 0


 delay(2000);

 //============================================================================================= OLED START ================================

 oled.setFont(Adafruit5x7);
 oled.clear();
 oled.set2X();
 oled.println("Bojler");
 oled.println("TRANSMITT");
 delay(2000);
 oled.clear();
}


//=========================================================================================== LOOP

void loop() {
 //SensorData data;

 czas_aktualny = millis();
 if (czas_aktualny - czas_zapisany >= interwal) {
 czas_zapisany = czas_aktualny;

  Serial.println("Getting temperatures...\n\r");

  data.id = "a1b2c3";

  sensors.requestTemperatures();
  data.temperature1 = sensors.getTempC(CWUupThermometer);
  data.temperature2 = sensors.getTempC(CWUdownThermometer);
  data.temperature3 = sensors.getTempC(PiecThermometer);
  data.temperature4 = sensors.getTempC(testtemp);


  oled.clear();
  

  oled.set2X();

  oled.print("G: ");
  if (data.temperature1 == -127.00) {
   oled.println("ERROR");
  } else {
   oled.print(data.temperature1);
   oled.println(" *C");
  }


  oled.set1X();
  oled.println(" ");
  // oled.set2X();

  oled.print("D: ");
  if (data.temperature2 == -127.00) {
   oled.println("ERROR");
  } else {
   oled.print(data.temperature2);
   oled.println(" *C");
  }

  //oled.set1X();
  oled.println("---------------------------");
  //oled.set2X();

  oled.print("Pout: ");
  if (data.temperature3 == -127.00) {
   oled.println("ERROR");
  } else {
   oled.print(data.temperature3);
   oled.println(" *C");
  }
  //oled.set1X();
  oled.println(" ");
  //oled.set2X();

  oled.print("Pin: ");
  if (data.temperature4 == -127.00) {
   oled.println("ERROR");
  } else {
   oled.print(data.temperature4);
   oled.println(" *C");
  }
  


  


  Serial.print("id: ");
  Serial.print(data.id);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("T1: ");
  Serial.print(data.temperature1);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("T2: ");
  Serial.print(data.temperature2);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("T3: ");
  Serial.print(data.temperature3);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("T4: ");
  Serial.print(data.temperature4);
  
  Serial.print(" ");
  Serial.print(data.newline);


 }


if(LoRaSerial.available() > 1){//Read from OSOYOO UART LoRa wireless module and send to serial monitor
  String input = LoRaSerial.readString();
  Serial.println(input);  
}


if (LoRaSerial.available()){
String input = LoRaSerial.readStringUntil('\n');
Serial.println("Odczytane z master ");
Serial.println(input);


if (input == "a1b2c3"){
Serial.println(" ");
Serial.print("Wysyłam LoRA");
Serial.println(" ");

//LoRaSerial.print(":");
  LoRaSerial.print(data.id);
  LoRaSerial.print(":");
  //LoRaSerial.print("T1: ");
  LoRaSerial.print(data.temperature1);
  LoRaSerial.print(":");
  //LoRaSerial.print("T2: ");
  LoRaSerial.print(data.temperature2);
  LoRaSerial.print(":");
  //LoRaSerial.print("T3: ");
  LoRaSerial.print(data.temperature3);
  LoRaSerial.print(":");
  LoRaSerial.print(data.temperature4);
  LoRaSerial.print(":");
  LoRaSerial.print(data.newline);

 }
}


}

 

 

Komunikacja widoczna w AIRSPY:

1 - wysłanie ciągu znaków dla stacji 1

2-  wysłanie ciągu znaków dla stacji 2 (przygotowana /w planach)

3 - wysłanie ciągu znaków dla stacji 3 (przygotowana /w planach)

4,5 - Odpowiedź / odesłanie danych z stacji 1

LORA AIRSPY.png

LORA odbiornik.png

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

- u mnie przy jednym projekcie zastosowanie biblioteki Adafruit dla SSD1306 powodowało zawieszenia.

- od tej pory unikam tej firmy ale wiem że zaraz znajdą się obrońcy firmy i biblioteki.

- dlatego jest to tylko moja uwaga, powodzenia

Link do komentarza
Share on other sites

35 minut temu, 99teki napisał:

- u mnie przy jednym projekcie zastosowanie biblioteki Adafruit dla SSD1306 powodowało zawieszenia.

 

Bo żre połowę pamięci w Arduino. Akurat ta biblioteka im totalnie nie wyszła. Większość pozostałych jest OK (chociaż też mógłbym się przyczepić).

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

-127 jest flagą, że to jest błąd, niestety warunek jest nieprawidłowy, używanie == z float nie jest dobrym pomysłem,wystarczy if (temperatura < -55).

Czujnik zwraca wartości prawdopodobnie prawidłowe tylko z zakresu -55 do 125.

Link do komentarza
Share on other sites

@kaczakat

void loop(void)
{
 // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
 // request to all devices on the bus
 Serial.print("Requesting temperatures...");
 sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
 Serial.println("DONE");
 // After we got the temperatures, we can print them here.
 // We use the function ByIndex, and as an example get the temperature from the first sensor only.
 float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);

 // Check if reading was successful
 if (tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C)
 {
  Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
  Serial.println(tempC);
 }
 else
 {
  Serial.println("Error: Could not read temperature data");
 }
}

Z przykładów biblioteki, tylko nie wiem jak się zachowa przy zwarciu magistrali. 

Edytowano przez _LM_
Link do komentarza
Share on other sites

No ale to to samo, DEVICE_DISCONNECTED_C  jest zdefiniowane jako -127, dalej jest to równe/ nie równe, na to samo wychodzi, a wszyscy mi powtarzali w tutorialach internetowych, by nie robić warunków == z floatami.

#define DEVICE_DISCONNECTED_C -127
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 static float temperatura= -127.00;
if(temperatura != DEVICE_DISCONNECTED_C) 
{
 Serial.print("Odczyt prawidlowy ");
 Serial.println(temperatura);
}
else Serial.println("Blad czujnika");
delay(1000);
if (temperatura<-128) temperatura =-126;
temperatura-=0.1;
}

 

18:36:55.628 -> Odczyt prawidlowy -126.10
18:36:56.614 -> Odczyt prawidlowy -126.20
18:36:57.601 -> Odczyt prawidlowy -126.30
18:36:58.619 -> Odczyt prawidlowy -126.40
18:36:59.605 -> Odczyt prawidlowy -126.50
18:37:00.624 -> Odczyt prawidlowy -126.60
18:37:01.608 -> Odczyt prawidlowy -126.70
18:37:02.627 -> Odczyt prawidlowy -126.80
18:37:03.613 -> Odczyt prawidlowy -126.90
18:37:04.599 -> Odczyt prawidlowy -127.00
18:37:05.617 -> Odczyt prawidlowy -127.10
18:37:06.600 -> Odczyt prawidlowy -127.20
18:37:07.620 -> Odczyt prawidlowy -127.30
18:37:08.604 -> Odczyt prawidlowy -127.40
18:37:09.623 -> Odczyt prawidlowy -127.50
18:37:10.606 -> Odczyt prawidlowy -127.60
18:37:11.622 -> Odczyt prawidlowy -127.70
18:37:12.606 -> Odczyt prawidlowy -127.80
18:37:13.624 -> Odczyt prawidlowy -127.90
18:37:14.607 -> Odczyt prawidlowy -128.00
18:37:15.628 -> Odczyt prawidlowy -128.10

Z DS18B20 są trzy kłopotliwe odczyty: -127, 0 i 85oC, ten pierwszy jest najprostszy do wyeliminowania, dwa kolejne można zauważyć wykorzystując 2 bajty użytkownika, zapisać 0 i przepisać do EEPROM DS, przy starcie czujnika wartości rejestrów TL i TH są w DS przepisywane z EEPROM,  potem zapisać w rejestrach jakieś wartości !=0, jak się DS zresetuje i podaje 85oC, bo nie mierzył jeszcze temperatury, to i rejestry TH TL mają 0, jak jest to faktycznie zmierzone 85oC to rejestry mają wartości !=0 wpisane przy starcie uC. No a jak wszystko ma 0 to pewnie jest to zwarcie. Nie testowałem tego, gdzieś przeczytałem.

Link do komentarza
Share on other sites

12 minut temu, kaczakat napisał:

No ale to to samo, DEVICE_DISCONNECTED_C  jest zdefiniowane jako -127

Oo faktycznie, nie zwróciłem uwagi że jest taka definicja. W prawdzie nadal uważam że to nie jest prawidłowe oprogramowanie błędu ale niech będzie, nie będę się z tym kłócił. 

Link do komentarza
Share on other sites

1 godzinę temu, kaczakat napisał:

Z DS18B20 są trzy kłopotliwe odczyty: -127, 0 i 85oC, ten pierwszy jest najprostszy do wyeliminowania, dwa kolejne można zauważyć wykorzystując 2 bajty użytkownika

To wszystko bez zbędnych kombinacji może i powinna zrobić biblioteka, jeśli masz ochotę poszukaj materiałów o CRC i magistrali 1wire. Tym czasem zostawiam link do biblioteki (akurat tej nie sprawdzałem) która sprawdza sumy CRC i na ich podstawie można ocenić czy transmisja przebiegła poprawnie

https://github.com/Hotaman/OneWireSpark

Link do komentarza
Share on other sites

Ehh... Podczas wymiany filtrów wody w kotłowni musiałem przesunąć mój "ulep" Od tego czasu działa cały czas... Muszę sprawdzić wszystkie luty... Aa i miałem problem w trakcie uruchomienia.. 3 czujniki ds18b20 działały bez problemu.. Po podpięciu  kolejnego działały tylko dwa... Ale z tym sobie poradziłem... Winny był jeden z czujników... Który czasem powodował błędy... 

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Dnia 8.07.2023 o 09:30, Misiek_86 napisał:

Klon DS18B20?

Bardzo możliwe bo zamawiane na Ali... 

Co do warunku błędu czujnika zmienię w takim razie na opcje <= -55 (muszę doczytać dlaczego nie zaleca sie == w float.

Co do biblioteki Adafruit proszę zobaczyć iż używam innej: SSD1306AsciiAvrI2c.h (inne są za komentowane)


Generalnie luty poprawione całość działa poprawnie...  Jeszcze trochę potestuje... dorobie obudowę i będzie Git.

 

Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.