KursyPoradnikiInspirujące DIYForum

Jak powstała wiązka elektryczna do polskiego bolidu?

Jak powstała wiązka elektryczna do polskiego bolidu?

Zespół studentów z Gliwic zakończył budowę nowego bolidu, który wystartuje w kolejnej edycji zawodów Formula Student.

Konstrukcja SW-02 Quarado została wyposażona m.in. w profesjonalną wiązkę elektryczną, która powstała w polskim oddziale firmy DRÄXLMAIER.

Polski bolid w zawodach Formula Student

Studenci Koła Naukowego PolSl Racing Politechniki Śląskiej w Gliwicach zakończyli budowę swojego bolidu SW-02 Quarado i niedługo wezmą udział w kolejnej edycji zawodów Formula Student.

Zawody te organizowane są od ponad 30 lat dla studentów z najlepszych uczelni wyższych z różnych krajów. Rywalizacja między poszczególnymi zespołami odbywa się na największych i najsłynniejszych torach wyścigowych we Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Bolid SW-02

Bolid SW-02 "Quarado"

Studenci mają rok na zaprojektowanie, zbudowanie oraz przeprowadzenie testów bolidu. Wszystko po to, aby docelowo dokonać jego prezentacji i stanąć do współzawodnictwa z innymi zespołami podczas zawodów. Pojazdy oceniane są w kilku kategoriach:

  • Acceleration (przyspieszenie na odcinku 75 m),
  • SkidPad (ocena zwrotności pojazdu),
  • Autocross (uzyskany czas przejazdu przy średniej prędkości od 30 do 40 km/h),
  • Endurance (uzyskany czas przejazdu odcinka o długości 22 km, z ograniczonym wsparciem technicznym zespołu).

Współpraca PolSl Racing z firmą DRÄXLMAIER

Zespół PolSl Racing zarządzany przez mgr. inż. Bartłomieja Urbańskiego, inż. Macieja Marca oraz inż. Kamila Stencela zrzeszający około 40 studentów Politechniki Śląskiej, działający pod opieką naukową dr. hab. inż. Mirosława Szczepanika, od niespełna sześciu lat zajmuje się projektowaniem pojazdów i stanowi jedno z najaktywniejszych kół naukowych działających przy Politechnice Śląskiej.

Obok Politechniki Śląskiej w Gliwicach mieści się Centrum Rozwoju firmy DRÄXLMAIER, gdzie ponad stu inżynierów zajmuje się na co dzień między innymi projektowaniem elektroniki, oprogramowaniem dla sterowników i konstruowaniem wiązek elektrycznych. Wszystko to z przeznaczeniem dla samochodów klasy premium. Bazując na doświadczeniu pracowników firmy DRÄXLMAIER, zespół PolSl Racing otrzymał cenne wsparcie merytoryczne, finansowe oraz produkcyjne w zakresie wykonania kompletnej wiązki elektrycznej dostosowanej do wymagań bolidu SW-02 „Quarado”.

Centrum Rozwoju firmy DRÄXLMAIER w Gliwicach

Centrum Rozwoju firmy DRÄXLMAIER w Gliwicach

Projekt dedykowanej wiązki dla PolSl Racing

Wiązki elektryczne nowoczesnych samochodów odpowiedzialne są m.in. za wymianę danych oraz dystrybucję zasilania. Tym samym odgrywają ważną rolę w łączeniu różnych podzespołów wyposażenia pojazdu. Samochody posiadają coraz bardziej zaawansowane wyposażenie i elementy składowe, coraz częściej wymagają zastosowania zaawansowanej elektroniki. Zespół inżynierów firmy DRÄXLMAIER projektuje i kompleksowo konfiguruje tego typu połączenia, tworząc wiązki elektryczne dostosowane do potrzeb ciągle rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego na świecie.

Hala produkcyjna firmy DRÄXLMAIER

Hala produkcyjna firmy DRÄXLMAIER

Po raz pierwszy w bolidzie zespołu PolSl Racing użyta została wiązka elektryczna wyprodukowana w fabryce firmy DRÄXLMAIER. Koordynacją całego projektu zajął się mgr inż. Grzegorz Rasek – lider podzespołu ds. instalacji elektrycznej PolSl Racing – aktualnie pracownik firmy DRÄXLMAIER.

Grzegorz Rasek – Koordynator projektuz wykonaną wiązką bolidu

Grzegorz Rasek – Koordynator projektu
z wykonaną wiązką bolidu

Złożenie bolidu w środowisku CAD stanowiło bazę w trakcie projektowania wiązki. Przy użyciu oprogramowania 3D zamodelowano kompletną wiązkę elektryczną. Oprogramowanie to pozwala szybko trasować przewody i projektować wiązki w skomplikowanych złożeniach. Określa i kontroluje również przebieg trasy przewodów w kontekście odpowiednich promieni zagięć dla zamierzonej średnicy przewodu. Opracowanie koncepcyjne wiązki elektrycznej w programie graficznym jest bardzo ważnym etapem pracy w całym procesie projektowania, gdyż w tym stadium następuje konfrontacja wcześniejszych założeń z rzeczywistymi możliwościami – zanim zostanie zbudowany prototyp wiązki.

Wizualizacja 3D wiązki elektrycznej

Wizualizacja 3D wiązki elektrycznej

Sposób trasowania wiązki jest ściśle uwarunkowany schematem elektrycznym. Algorytm automatyzuje, tworzy i integruje ścieżki okablowania na podstawie projektów logicznych pomagając w pełnej optymalizacji drogi między elementami w złożeniach. Dzięki temu można idealnie zwymiarować i zoptymalizować wagę wiązki. Zastosowana w aplikacji metoda parametryzacji modeli umożliwia dogodne wprowadzanie zmian podczas projektowania, na bieżąco analizując odstępy, kolizje, długości i średnice przewodów wchodzących w skład wiązki.

Topologia 2D wiązki elektrycznej

Topologia 2D wiązki elektrycznej

Wiązka zamodelowana w oprogramowaniu 3D posiada wystarczająco dużo parametrów, aby po eksporcie do programu 2D mógł powstać jej pełnowartościowy rysunek konstrukcyjny. Rysunek ten jest podstawą pracy działu planowania produkcji. Zawiera on wszystkie informacje o połączeniach oraz szczegółową listę niezbędnych elementów wymaganych do wyprodukowania wiązki (jak np. rodzaj i ilość zastosowanych przewodów, wtyczek, konektorów, uszczelnień czy oplotu izolacji).

Zanim wyprodukowana wiązka zostanie przekazana zleceniodawcy, trafia do działu kontroli jakości gdzie jest w 100% testowana pod kątem ewentualnych błędów. Dopiero pozytywny wynik testu kwalifikuje produkt do opuszczenia fabryki.

Fragment Topologii 2D wiązki elektrycznej

Fragment Topologii 2D wiązki elektrycznej

Cel zawodów Formula Student

Zawody Formula Student przygotowują przyszłych inżynierów realizujących różne kierunki studiów do objęcia stanowisk pracy w firmach mających związek z branżą motoryzacyjną. Młodzi inżynierowie mierząc się z wyzwaniem, jakim jest budowa bolidu odbywają praktyczne szkolenie w zakresie zrównoważonego budżetowania, zarządzania projektami, planowania potrzeb materiałowych oraz pracy zespołowej, komunikacji i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi.

Włączenie się w prace kół naukowych działających przy uczelniach wyższych otwiera przed przyszłymi inżynierami wiele ciekawych dróg rozwoju zawodowego. Realizowane projekty często pozwalają studentom łączyć przyjemne z pożytecznym.

Rozwijając projekt pojawia się okazja pracy w zespole, wymiany doświadczeń oraz zdobycia wielu cennych umiejętności. Zwieńczeniem wysiłków nierzadko jest udział w międzynarodowych zawodach. Udział w przedsięwzięciu o wyraźnie określonym celu, wraz z włożonym wysiłkiem w rozwój projektu dostarczają wiele satysfakcji oraz wzbudzają uznanie u przyszłych pracodawców.

Dołącz do firmy DRÄXLMAIER

Gliwicki DRÄXLMAIER angażując się we współpracę z PolSl Racing zwraca uwagę na możliwość i potrzebę wsparcia studentów, pasjonatów motoryzacji. Wielu spośród aktualnych pracowników Centrum Rozwoju DRÄXLMAIER brało czynny udział w podobnych inicjatywach. Inżynierowie ci pragną podkreślić, że tego typu perspektywy rozwoju stanowią świetny sposób na znalezienie zatrudnienia, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Firma zachęca do wiązania kariery zawodowej z DRÄXLMAIER.

Firma na bieżąco poszukuje ambitnych konstruktorów, programistów i elektroników, którzy chcą pracować nad rozwiązaniami do samochodów klasy premium, czy sportowych samochodów marzeń, oferując pracę pełną wyzwań, wsparcie mentorów, duże możliwości rozwoju, wachlarz benefitów i ponad wszystko – wspaniałą atmosferę. Aplikować można osobiście oraz przez stronę internetową.

Artykuł sponsorowany na podstawie
materiałów przesłanych przez firmę DRÄXLMAIER.

bolid, elektronika, przewody, wiazka, wyścigi

Trwa ładowanie komentarzy...