Skocz do zawartości

Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno


maciek2203

Pomocna odpowiedź

Witam otóż mam problem ze skompilowaniem programu. Program jest praca domową z kursu ARDUINO. Nie mogę doszukać sie błedów, ktorych ja przypuszczam w ogóle nie ma. Poniżej przedstawaiam szczegółowy opis błędów.

Arduino:1.8.6 Hourly Build 2018/01/03 03:33 (Windows 10), Płytka:"Arduino/Genuino Uno"

C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware -tools C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\tools-builder -tools C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\libraries -libraries C:\Users\macie\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10806 -build-path C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086 -warnings=none -build-cache C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_cache_803930 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\macie\Desktop\sketch_feb21b\sketch_feb21b.ino
C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware -tools C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\tools-builder -tools C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\libraries -libraries C:\Users\macie\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10806 -build-path C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086 -warnings=none -build-cache C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_cache_803930 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\macie\Desktop\sketch_feb21b\sketch_feb21b.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10806 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-IC:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\sketch\sketch_feb21b.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10806 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-IC:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\sketch\sketch_feb21b.ino.cpp" -o "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10806 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-IC:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\sketch\sketch_feb21b.ino.cpp" -o "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\sketch\sketch_feb21b.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\wiring_pulse.S.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\WInterrupts.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\hooks.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\wiring.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\wiring_analog.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\wiring_digital.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\wiring_pulse.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\wiring_shift.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\CDC.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\HardwareSerial.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\HardwareSerial0.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\HardwareSerial1.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\HardwareSerial2.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\HardwareSerial3.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\IPAddress.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\PluggableUSB.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\Print.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\Stream.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\Tone.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\USBCore.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\WMath.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\WString.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\abi.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\main.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\new.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\core\core.a
Archiving built core (caching) in: C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_cache_803930\core\core_arduino_avr_uno_77a11ad5a83ef90d79b8bfa04802e459.a
Linking everything together...
"C:\Users\macie\Desktop\ELEKTRONIKA i ROBOTY - ARDUINO\arduino-nightly\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086/sketch_feb21b.ino.elf" "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086\sketch\sketch_feb21b.ino.cpp.o" "C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086/core\core.a" "-LC:\Users\macie\AppData\Local\Temp\arduino_build_463086" -lm
C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\cchUqZYF.ltrans0.ltrans.o: In function `_GLOBAL__sub_D_odebranedane':

C:\Users\macie\Desktop\sketch_feb21b/sketch_feb21b.ino:4: undefined reference to `String::~String()'

C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\cchUqZYF.ltrans0.ltrans.o: In function `_GLOBAL__sub_I_odebranedane':

C:\Users\macie\Desktop\sketch_feb21b/sketch_feb21b.ino:4: undefined reference to `String::String(char const*)'

c:/users/macie/desktop/elektronika i roboty - arduino/arduino-nightly/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/lib/avr5/crtatmega328p.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.

Z góry dziękuję za pomoc!!!

[ Dodano: 26-02-2018, 19:40 ]

Tutaj jeszcze dołączam krótszą wersje opisu błędów:

Arduino:1.8.6 Hourly Build 2018/01/03 03:33 (Windows 10), Płytka:"Arduino/Genuino Uno"

C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\ccGJnYd5.ltrans0.ltrans.o: In function `_GLOBAL__sub_D_odebranedane':

C:\Users\macie\Desktop\sketch_feb21b/sketch_feb21b.ino:4: undefined reference to `String::~String()'

C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\ccGJnYd5.ltrans0.ltrans.o: In function `_GLOBAL__sub_I_odebranedane':

C:\Users\macie\Desktop\sketch_feb21b/sketch_feb21b.ino:4: undefined reference to `String::String(char const*)'

c:/users/macie/desktop/elektronika i roboty - arduino/arduino-nightly/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/lib/avr5/crtatmega328p.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.

Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w 
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"
Link do komentarza
Share on other sites

Witaj,
Na początek umieść kod błędu w tagach , bo ciężko się to czyta. (klikając EDYTUJ) 😉

Druga sprawa wyślij kod programu z Arduino. Skąd mamy wiedzieć, że nie ma błędu, skoro nawet kodu nie wysłałeś. Pierwsza podstawowa sprawa.

Trzecia sprawa najpierw zanim pytasz, też warto pomyśleć samemu dlaczego ten błąd wyskoczył i co w tym błędzie pisze. Warto przeczytać go, bo czasem problem jest dość oczywisty i z góry widać go w tym "opisie".

Pozdrawiam

Link do komentarza
Share on other sites

#define zielona 8
#define czerwona 10

void setup() {
 Serial.begin(9600);

 pinMode(zielona, OUTPUT);
 pinMode(czerwona, OUTPUT);

 digitalWrite(zielona, LOW);
 digitalWrite(czerwona, LOW);

}

void loop() {
 String dane;

 boolean zielona2 = false;
 boolean czerwona2 = false;

 if(Serial.available()>0)
 {
  dane = Serial.readStringUntil('\n');

  if(dane=="zielona")
  {
   zielona2=!zielona2;
   digitalWrite(zielona, zielona2);
  }
  else if(dane=="czerwona")
  {
   czerwona2=!czerwona2;
   digitalWrite(czerwona, czerwona2);
  }
  else
  {
   Serial.println("Blad danych!!!");
  }
 }

}

Owszem przeczytałem ów opis, ale do żadnego sensownego wniosku sam nie doszedlem dlatego zgłosiłem się na forum.

Link do komentarza
Share on other sites

Tutaj jest sedno problemu

C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\ccGJnYd5.ltrans0.ltrans.o: In function `_GLOBAL__sub_D_odebranedane':

C:\Users\macie\Desktop\sketch_feb21b/sketch_feb21b.ino:4: undefined reference to `String::~String()'

C:\Users\macie\AppData\Local\Temp\ccGJnYd5.ltrans0.ltrans.o: In function `_GLOBAL__sub_I_odebranedane':

C:\Users\macie\Desktop\sketch_feb21b/sketch_feb21b.ino:4: undefined reference to `String::String(char const*)'

c:/users/macie/desktop/elektronika i roboty - arduino/arduino-nightly/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/lib/avr5/crtatmega328p.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'

W ogóle dziwnie trochę napisałeś ten kod. o ile pamiętam na lekcjach forbota było to inaczej. Czemu !zielona2 i !czerwona2 ?

Dodaj komentarze do kodu programu, edytując tamten post, aby było wiadomo co poszczególne funkcje mają wykonać.

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Owszem chyba był właśnie problem z nazwą pliku, gdyż stworzenie nowego pliku z tym samym kodem poskutkowało, lecz trochę to dziwne i uciążliwe. Dzięki wszystkim za komentarze i pomoc!!! Na lekcji forbota właśnie nie było mowy o ów funkcji boolean zaś praca domowa opierała się właśnie na niej dlatego ten kod napisałem trochę po "swojemu" 😉

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.