Skocz do zawartości

OpenMediaVault i problem z nginx


bartek92

Pomocna odpowiedź

Cześć,

Jako że przejrzałem kurs RPi na poziomie I i II, ruszyłem w poszukiwania dalszych ciekawych tematów. Padło na OpenMediaVault. Cała instrukcja wydawała się być prosta i przyjazna początkującemu, ale jednak coś poszło nie tak 🙂

Może zacznę od tego, na czym się opierałem instalując OMV. Korzystałem z poniższych linków, filmiku, a następnie z wielu różnych źródeł w celu rozwiązania problemu.

https://wiki.omv-extras.org/doku.php?id=installing_omv5_raspberry_pi -> od "Install OMV"

https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript

 

 

Na początku, instalując OMV, skorzystałem z: 

wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash

Później:

wget https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install

chmod +x install

sudo ./install -n

Błędy podczas instalacji zamieszczam poniżej:

option n
Current / permissions = 755
New / permissions = 755
Forcing IPv4 only for apt...
Updating repos before installing...
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease          
Hit:3 https://dtcooper.github.io/raspotify raspotify InRelease                          
Hit:4 https://packages.openmediavault.org/public usul InRelease                          
Reading package lists... Done                
Installing lsb_release...
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/27.8 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
(Reading database ... 177597 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../lsb-release_10.2019051400+rpi1_all.deb ...
Unpacking lsb-release (10.2019051400+rpi1) over (10.2019051400+rpi1) ...
Setting up nginx-full (1.14.2-2+deb10u3) ...
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
\u25cf nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-04-25 23:04:19 CEST; 25ms ago
   Docs: man:nginx(8)
 Process: 7915 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)

Apr 25 23:04:19 raspberrypi systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Apr 25 23:04:19 raspberrypi nginx[7915]: nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/nginx.conf" failed (2: No such file or directory)
Apr 25 23:04:19 raspberrypi nginx[7915]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Apr 25 23:04:19 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 25 23:04:19 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 25 23:04:19 raspberrypi systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
dpkg: error processing package nginx-full (--configure):
 installed nginx-full package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Setting up lsb-release (10.2019051400+rpi1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of nginx:
 nginx depends on nginx-full (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~) | nginx-light (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~) | nginx-extras (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~); however:
 Package nginx-full is not configured yet.
 Package nginx-light is not installed.
 Package nginx-extras is not installed.
 nginx depends on nginx-full (>= 1.14.2-2+deb10u3) | nginx-light (>= 1.14.2-2+deb10u3) | nginx-extras (>= 1.14.2-2+deb10u3); however:
 Package nginx-full is not configured yet.
 Package nginx-light is not installed.
 Package nginx-extras is not installed.

dpkg: error processing package nginx (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Errors were encountered while processing:
 nginx-full
 nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Supported architecture
usul :: 5
Adding Debian signing keys...
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.K90NuqFK15/gpg.1.sh --no-tty --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys AA8E81B4331F7F50
gpg: key EDA0D2388AE22BA9: "Debian Security Archive Automatic Signing Key (9/stretch) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:       unchanged: 1
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.uxnOR9St36/gpg.1.sh --no-tty --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 112695A0E562B32A
gpg: key 4DFAB270CAA96DFA: "Debian Security Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:       unchanged: 1
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.UPjfIVBU0V/gpg.1.sh --no-tty --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 04EE7237B7D453EC
gpg: key E0B11894F66AEC98: "Debian Archive Automatic Signing Key (9/stretch) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:       unchanged: 1
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.cI3DcAyt7o/gpg.1.sh --no-tty --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 648ACFD622F3D138
gpg: key DC30D7C23CBBABEE: "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:       unchanged: 1
Installing monit from raspberrypi repo...
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
monit is already the newest version (1:5.26.0-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up nginx-full (1.14.2-2+deb10u3) ...
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
\u25cf nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-04-25 23:04:32 CEST; 25ms ago
   Docs: man:nginx(8)
 Process: 8764 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)

Apr 25 23:04:32 raspberrypi systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Apr 25 23:04:32 raspberrypi nginx[8764]: nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/nginx.conf" failed (2: No such file or directory)
Apr 25 23:04:32 raspberrypi nginx[8764]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Apr 25 23:04:32 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 25 23:04:32 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 25 23:04:32 raspberrypi systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
dpkg: error processing package nginx-full (--configure):
 installed nginx-full package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of nginx:
 nginx depends on nginx-full (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~) | nginx-light (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~) | nginx-extras (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~); however:
 Package nginx-full is not configured yet.
 Package nginx-light is not installed.
 Package nginx-extras is not installed.
 nginx depends on nginx-full (>= 1.14.2-2+deb10u3) | nginx-light (>= 1.14.2-2+deb10u3) | nginx-extras (>= 1.14.2-2+deb10u3); however:
 Package nginx-full is not configured yet.
 Package nginx-light is not installed.
 Package nginx-extras is not installed.

dpkg: error processing package nginx (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 nginx-full
 nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Install prerequisites...
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
dirmngr is already the newest version (2.2.12-1+rpi1+deb10u1).
gnupg is already the newest version (2.2.12-1+rpi1+deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up nginx-full (1.14.2-2+deb10u3) ...
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
\u25cf nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-04-25 23:04:40 CEST; 26ms ago
   Docs: man:nginx(8)
 Process: 8818 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)

Apr 25 23:04:40 raspberrypi systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Apr 25 23:04:40 raspberrypi nginx[8818]: nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/nginx.conf" failed (2: No such file or directory)
Apr 25 23:04:40 raspberrypi nginx[8818]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Apr 25 23:04:40 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 25 23:04:40 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 25 23:04:40 raspberrypi systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
dpkg: error processing package nginx-full (--configure):
 installed nginx-full package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of nginx:
 nginx depends on nginx-full (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~) | nginx-light (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~) | nginx-extras (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~); however:
 Package nginx-full is not configured yet.
 Package nginx-light is not installed.
 Package nginx-extras is not installed.
 nginx depends on nginx-full (>= 1.14.2-2+deb10u3) | nginx-light (>= 1.14.2-2+deb10u3) | nginx-extras (>= 1.14.2-2+deb10u3); however:
 Package nginx-full is not configured yet.
 Package nginx-light is not installed.
 Package nginx-extras is not installed.

dpkg: error processing package nginx (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 nginx-full
 nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Installing openmediavault required packages...
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
postfix is already the newest version (3.4.14-0+deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up nginx-full (1.14.2-2+deb10u3) ...
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
\u25cf nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-04-25 23:04:45 CEST; 24ms ago
   Docs: man:nginx(8)
 Process: 8873 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)

Apr 25 23:04:45 raspberrypi systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Apr 25 23:04:45 raspberrypi nginx[8873]: nginx: [emerg] open() "/etc/nginx/nginx.conf" failed (2: No such file or directory)
Apr 25 23:04:45 raspberrypi nginx[8873]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Apr 25 23:04:45 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 25 23:04:45 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 25 23:04:45 raspberrypi systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
dpkg: error processing package nginx-full (--configure):
 installed nginx-full package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of nginx:
 nginx depends on nginx-full (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~) | nginx-light (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~) | nginx-extras (<< 1.14.2-2+deb10u3.1~); however:
 Package nginx-full is not configured yet.
 Package nginx-light is not installed.
 Package nginx-extras is not installed.
 nginx depends on nginx-full (>= 1.14.2-2+deb10u3) | nginx-light (>= 1.14.2-2+deb10u3) | nginx-extras (>= 1.14.2-2+deb10u3); however:
 Package nginx-full is not configured yet.
 Package nginx-light is not installed.
 Package nginx-extras is not installed.

dpkg: error processing package nginx (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 nginx-full
 nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
failed installing postfix

Próbowałem jeszcze odinstalować i zainstalować nginx od nowa, ale nadal pojawiał się błąd.

image.thumb.png.e57916f373e96ba629c8c3156f7567fe.png

Niestety nie mając za bardzo pojęcia co i w jaki sposób powinno zostać naprawione, celowałem na ślepo poniższymi komendami, które przewinęły mi się na różnych stronach:

sudo service apache2 stop

sudo lsof -i:80

sudo lsof -i:443

sudo fuser -k 80/tcp

sudo fuser -k 443/tcp

sudo apt autoremove

Czy jest ktoś z Was w stanie mi pomóc z tym błędem? Może ktoś z Was miał podobny problem?

 

Pozdrawiam

 

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.