Skocz do zawartości

Arduino IDE No such file or directory w programie do keypada podłączonego do arduino


ekolog

Pomocna odpowiedź

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

działa ale tylko biblioteka  oto kolejny problem


sketch_serwo:22:16: error: 'keypad' was not declared in this scope
'keypad' was not declared in this scope

to fragment kodu

 void loop(){
  char key = keypad.getKey();
  if(key){Serial.println(key);}
  if(key =='4'){
   Serial.println("Key 4 is pressed");

 

Link do komentarza
Share on other sites

#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
char keys[ROWS] [COLS] ={
 {'1','2','3'},
 {'4','5','6'},
 {'7','8','9'},
 {'*','0','#'},
};

byte rowPins[ROWS] = {2,3,4,5};
byte colPins[COLS] = {6,7,8};

void setup(){
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("keypad");}

 void loop(){
  char key = keypad.getKey();
  if(key){Serial.println(key);}
  if(key =='4'){
   Serial.println("Key 4 is pressed");
  }
  }

 

Link do komentarza
Share on other sites

Arduino:1.8.16 (Windows 10), Płytka:"Arduino Uno"

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::begin(char*)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::scanKeys()'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::isPressed(char)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::findInList(char)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::findInList(int)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::getState()'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::keyStateChanged()'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::numKeys()'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::setDebounceTime(unsigned int)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::setHoldTime(unsigned int)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::addEventListener(void (*)(char))'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::transitionTo(unsigned char, KeyState)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::nextKeyState(unsigned char, bool)'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::updateList()'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::getKeys()'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::getKey()'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::waitForKey()'

sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

exit status 1

Błąd kompilacji dla płytki Arduino Uno.Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w 
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"

kopiowałem opis błędu

Link do komentarza
Share on other sites

Arduino:1.8.16 (Windows 10), Płytka:"Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Przedszkole\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520 -warnings=none -build-cache C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_456307 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\Przedszkole\Documents\Arduino\libraries\sketch_serwo.h\sketch_serwo\sketch_serwo.ino

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Przedszkole\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520 -warnings=none -build-cache C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_456307 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\Przedszkole\Documents\Arduino\libraries\sketch_serwo.h\sketch_serwo\sketch_serwo.ino

Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5

Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Przedszkole\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5

Detecting libraries used...

"C:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\sketch\\sketch_serwo.ino.cpp" -o nul

Alternatives for Keypad.h: [Keypad]

ResolveLibrary(Keypad.h)

 -> candidates: [Keypad]

"C:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Przedszkole\\Documents\\Arduino\\libraries\\Keypad" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\sketch\\sketch_serwo.ino.cpp" -o nul

Using cached library dependencies for file: C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp

Using cached library dependencies for file: C:\Users\Przedszkole\Documents\Arduino\libraries\Keypad\Keypad.cpp

Using cached library dependencies for file: C:\Users\Przedszkole\Documents\Arduino\libraries\Keypad\utility\Key.cpp

Generating function prototypes...

"C:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Przedszkole\\Documents\\Arduino\\libraries\\Keypad" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\sketch\\sketch_serwo.ino.cpp" -o "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"

"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"

Kompilowanie szkicu...

Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o

"C:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Przedszkole\\Documents\\Arduino\\libraries\\Keypad" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\sketch\\sketch_serwo.ino.cpp" -o "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\sketch\\sketch_serwo.ino.cpp.o"

Compiling libraries...

Compiling library "Keypad"

Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o

Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\utility\Key.cpp.o

Compiling core...

Using precompiled core: C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_456307\core\core_arduino_avr_uno_8e5281a5d1826c0fce35ad3bd5684e1d.a

Linking everything together...

"C:\\Users\\Przedszkole\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520/sketch_serwo.ino.elf" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\sketch\\Keypad.cpp.o" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\sketch\\sketch_serwo.ino.cpp.o" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\libraries\\Keypad\\Keypad.cpp.o" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520\\libraries\\Keypad\\utility\\Key.cpp.o" "C:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520/..\\arduino_cache_456307\\core\\core_arduino_avr_uno_8e5281a5d1826c0fce35ad3bd5684e1d.a" "-LC:\\Users\\PRZEDS~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_209520" -lm

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::begin(char*)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::scanKeys()'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::isPressed(char)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::findInList(char)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::findInList(int)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::getState()'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::keyStateChanged()'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::numKeys()'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::setDebounceTime(unsigned int)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::setHoldTime(unsigned int)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::addEventListener(void (*)(char))'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::transitionTo(unsigned char, KeyState)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::nextKeyState(unsigned char, bool)'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::updateList()'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::getKeys()'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::getKey()'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\libraries\Keypad\Keypad.cpp.o (symbol from plugin): In function `Keypad::Keypad(char*, unsigned char*, unsigned char*, unsigned char, unsigned char)':

(.text+0x0): multiple definition of `Keypad::waitForKey()'

C:\Users\PRZEDS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_209520\sketch\Keypad.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

Użycie biblioteki Keypad z folderu C:\Users\Przedszkole\Documents\Arduino\libraries\Keypad (legacy)

exit status 1

Błąd kompilacji dla płytki Arduino Uno.

zrobiłem to

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.