Skocz do zawartości

Kurs STM32 F4 - #5 - Pomiar napięcia (ADC), DMA, STMStudio


Pomocna odpowiedź

ja mialem taki przypadek z ADC i DMA:

...
uint32_t potReadings[3];
...
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,potReadings,3);
...

w wynikach pojawialy sie dziwne wyniki typu {189795670,371,0}

za to po zmianie potReadings na uint16_t wyniki sie naprawily (czyli 0-4095)

skad ten blad? podejrzewam ze chodzi o polowe slowa,ale ADC2 mam wylaczone na rozwiazanie wpadlem przypadkiem :/

Link to post
Share on other sites

Hej! 

Czy ktoś zna odpowiedź na pytanie z wpisu powyżej? Po utworzeniu tablicy elementów typu uint32_t i podaniu jej jako drugi argument do funkcji 

HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData, uint32_t Length)

do tablicy wpisywane są jakieś dziwne wartości. A przecież podając nazwę funkcji podaje się jej adres tak jak wymaga drugi argument funkcji. Dziwniejsze w tym wypadku że po zmianie definicji tablicy na typ uint16_t program działa (choć kompilator zwraca uwagę że coś jest nie tak).

Link to post
Share on other sites

Cześć,

U mnie wystąpił chyba nie typowy błąd otóż tak jak na zdjęciu moje wartości od razu po uruchomieniu stm studio wyglądają tak jakby joystick był wychylony co nie ma miejsca, a w mniej więcej w 1/3 odchylenia w stronę wzrostu wartości uzyskuje wartość 4095, a dalej się resetuje to odczytu takiego jakby joystick nie był przesunięty. Co robić? Ustawienia w programie jak i w CubeMX są poprawne. A funkcje odczytu zapisałem w ten sposób:   HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)Joystick, 2);

Pozdrawiam

 

Bez tytułu.png

Link to post
Share on other sites

Witam, mam problem z DMA. W Joystick[0] mam wartość z ADC na osi x joysticka, a w Joystick[1] powinna być wartość z y. Jednak, no właśnie, w Joystick[1] jest wartość z Joystick[0] tylko w przedziale 25-75% Joystick[0], np. jeżeli w Joystick[0] mam wartość 4095 to w Joystick[1] mam  ok. 3600, a jeżeli w Joystick[0] jest 0 to w Joystick[1] ok. 500. Elementy tabeli nei reagują w ogóle na zmiany po y na joysticku. Co ciekawe gdy odłączyłem przewód od pinu PA2 to nic sie nie zmieniło! A żeby było jeszcze ciekawiej - pobrałem projekt z kursu i działa na nim tak samo!

Link to post
Share on other sites

@coolwilk, może w takim razie masz jakiś błąd w podłączeniu? Używasz tego samego modułu, który jest opisany w kursie? Podłączyłeś go do tych samych pinów, nie pomyliłeś wyprowadzeń modułu, napięć etc.? 

Link to post
Share on other sites

@Treker wszystko podpięte jest tak jak należy. Używałem tego samego modułu, podłączyłem go do tych samych pinów, nie pomyliłem wyprowadzeń (5v do 3v, gnd do gnd, vrx do pa1, vry do pa2, sw do pa3). Dodatkowo sprawdziłem to na innym stm32f411e i działa tak samo (użyłem także dwóch różnych Joystickow - wynik bez zmian)

 

Edytowano przez coolwilk
Link to post
Share on other sites

@coolwilk, hm to bardzo dziwna sprawa. Niestety ciągle muszę obstawiać, że to coś po Twojej stronie 😉 Ten odcinek kursu był opublikowany w 2016 roku i jak sam widzisz po komentarzach nikt nie zgłaszał takiego problemu wcześniej. Jeśli sprawdziłeś na innym sprzęcie i nie ma poprawy to pozostają jeszcze tylko dwie opcje. Możesz sprawdzić dla pewności czy joysticki działają poprawnie? Zmierz miernikiem czy napięcie zmienia się podczas ruszania kontrolerem. Zrób pomiar, gdy cały układ jest włączony i podłączony do STMa. Alternatywnie zamiast joysticka wstaw dla testu zwykłe potencjometry i zobacz czy coś się zmieni. Wykluczymy wtedy jakiś dziwny błąd typu uszkodzony moduł joysticka 😉

Link to post
Share on other sites

Cześć wszystkim,

Mam problem, staram się zrobić przykład z DMA. Wszystko działa poprawnie. Jednak jeśli próbuje przypisać wartość z Joystick[2] do innej zmiennej np.: uint16_t  pomiar; to nic się nie dzieje. Czy z racji tego, że DMA pracuje na tablicy Joystick[2] to blokuje do niej dostęp ?

Ponadto taki kod również nie działa, zmienna temp nie aktualizuje swojej wartości pomimo, ze dane są stalae aktualizowane w Joystick[2]:

if(Joystick[1]>2000) temp=100;
else if(Joystick[1]<2000)temp=10;
Link to post
Share on other sites

/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 ** This notice applies to any and all portions of this file
 * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
 * USER CODE END. Other portions of this file, whether 
 * inserted by the user or by software development tools
 * are owned by their respective copyright owners.
 *
 * COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer.
 *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 *   and/or other materials provided with the distribution.
 *  3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
 *   may be used to endorse or promote products derived from this software
 *   without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
 * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
 * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
 ******************************************************************************
 */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f3xx_hal.h"

/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
volatile uint16_t Pomiar_I[2];
volatile uint16_t Pomiar_I1[1];
volatile uint16_t Pomiar_I2[1];
uint8_t temp;
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 *
 * @retval None
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_DMA_Init();
 MX_ADC1_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint16_t*)Pomiar_I, 2);
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 temp=45;
 Pomiar_I1[0]=0;
 Pomiar_I2[0]=0;
 while (1)
 {
	 Pomiar_I1[0] = Pomiar_I[0];
	 Pomiar_I2[0] = Pomiar_I[1];

//	 if(Pomiar_I[0]>2000) {temp=100;}
//	 else if(Pomiar_I[0]<2000) {temp=10;}
 /* USER CODE END WHILE */

 /* USER CODE BEGIN 3 */

 }
 /* USER CODE END 3 */

}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{

 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
 RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

 PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC1;
 PeriphClkInit.Adc1ClockSelection = RCC_ADC1PLLCLK_DIV1;

 if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure the Systick interrupt time 
  */
 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

  /**Configure the Systick 
  */
 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

 /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/* ADC1 init function */
static void MX_ADC1_Init(void)
{

 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;

  /**Common config 
  */
 hadc1.Instance = ADC1;
 hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
 hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
 hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 hadc1.Init.NbrOfConversion = 2;
 hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
 hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
 hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
 hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
 if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure Regular Channel 
  */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
 sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
 sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
 sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_19CYCLES_5;
 sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
 sConfig.Offset = 0;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure Regular Channel 
  */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
 sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

}

/** 
 * Enable DMA controller clock
 */
static void MX_DMA_Init(void) 
{
 /* DMA controller clock enable */
 __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();

 /* DMA interrupt init */
 /* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);

}

/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pins : PC0 PC1 */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @param file: The file name as string.
 * @param line: The line in file as a number.
 * @retval None
 */
void _Error_Handler(char *file, int line)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 while(1)
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{ 
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/**
 * @}
 */

/**
 * @}
 */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

 

Przykład odrobinkę inny ale logika podobna

Nie wiem gdzie robię błąd.

Najistotniejsze jest, że nie działają takie przypisania jak:

Tablica do tablia: Pomiar_I1[0] = Pomiar_I[0];

Z tablicy do zmiennej: Pomar = Pomiar_I[0];

Bedę bardzo wdzięczny za rady oraz pomoc

Link to post
Share on other sites

@bresser2208, jak opisujesz problem, a później wklejasz kod to staraj się pisać o tym samym. Może mam już problemy ze wzrokiem, ale zmiennej Joystick, która "nie działa" w programie nie widzę, więc jak mógłbym pomóc.

Druga sprawa, to już wracajac do tego kodu, który wkleiłeś - skąd wiesz że nie działa? Przecież zmiennych Pomiar_I1 oraz Pomiar_I2 nie używasz, więc jak odgadujesz że nie działają? Od razu powiem, że używanie debuggera może być kiepskim pomysłem. DMA działa do pewnego stopnia niezależnie od CPU, więc gdy zatrzymujesz program, mogą się pojawić błędy, które normalnie nie występują.

Edytowano przez Elvis
Link to post
Share on other sites

Przepraszam za brak ścisłości. W przyszłości nie popełnię tego błędu.

W celu weryfikacji wykorzystałem STM studio - może to jest mój błąd.

Jednak próbowałem również wykorzystać wartość przypisaną do Pomiar_I1[0] w celu zmiany wartości zmiennej temp co również obyło się bez rezultatu. Jednak zaznaczam, że również w tym celu posiłkowałem się STM studio

Link to post
Share on other sites
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.