Skocz do zawartości

Pojazd Wall-E i program rysujący mapę


FiFi98

Pomocna odpowiedź

Przedstawiam mój pierwszy projekt DIY na forum Forbota, jest to pojazd o nazwie Wall-E kontrolowany przez bluetooth, którego zadaniem jest tworzenie mapy przeszkód w pomieszczeniu, w którym się znajduje.

IMG_20190125_224054.thumb.jpg.cf738ab53dd2feb0768f6191c8182d14.jpgIMG_20190125_224128.thumb.jpg.9b97710a201f743660fc3bd6871c190a.jpgIMG_20190125_223724.thumb.jpg.93c96c6c31fa0a2b8592b150ab4610ca.jpgIMG_20190125_223706.thumb.jpg.1103162c5b03168bdf6ab59c4f4eaa57.jpg

MECHANIKA

Wall-E został zbudowany na ładnej zielonej sklejce, która niestety utraciła część swego uroku wskutek wiercenia kiedyś używanych otworów na kable i śrubki, które obecnie nie pełnią żadnej funkcji. Napęd robota został przymocowany do podwozia przy pomocy drewnianych klocków. Silniki krokowe 28BYJ-48 z przekładnią pracują pod napięciem 5V, posiadają wystarczający moment obrotowy 0,03Nm, lecz ich wadą jest dość niska prędkość. Do silników przymocowane są koła. Z tyłu znajduje się kółko obrotowe. Do mechaniki należy też doliczyć Serwo TowerPro SG-90, które pozwala regulować kąt widzenia przyklejonego do niego czujnika odległości bez konieczności obracania pojazdu.

IMG_20190125_224157.thumb.jpg.7bb3d2885d0fe3a663e978a5db6a8d50.jpg

HARDWARE

Sercem pojazdu jest klon Arduino Uno. Kontroluje ono dwa silniki za pośrednictwem dedykowanych sterowników, które zakupiłem razem z silnikami. Wyświetlacz tekstowy JHD162A-B-W w kolorze niebieskim wyświetla nazwę robota, jego prędkość, kierunek ruchu i kąt patrzenia. Czujnik odległości HC-SR04 zapewnia dane o przeszkodach w otoczeniu i odległości od nich. Posiada zadowalającą dokładność przy niskiej cenie, choć doświadczenie nauczyło mnie, aby kierować go zawsze na przeszkodę pod kątem prostym. Komunikację bluetooth umożliwia moduł bluetooth HC-06. Jest on chyba najpopularniejszy obok modułu 05, interfejs UART pozwala na proste podłączenie, go do pinów Arduino. Od oferty z linku różni się tylko tym, że nie posiada wyprowadzeń STATE i EN, co jednak nie ogranicza jego możliwości. Na pokładzie Wall-Ego umieściłem także płytkę wylutowaną ze starej zabawki RC. Stanowi ona węzeł, który łączy pin zasilania 5V Arduno z zasilaniem dodatnim układów peryferyjnych. Wychodzą z niego przewody męskie, a za nimi tam, gdzie zaszła taka potrzeba również żeńskie (przyznam, jedna wielka plątanina kabli), taką samą funkcje pełni drugi węzeł GND. Na płytce ulokowałem też podstawkę pod układ scalony, która stanowi gniazdo na moduł bluetooth, gdyż nie chciałem go wlutowywać na stałe (przy wgrywaniu programu na płytkę Arduino należy go wyciągnąć). Znajduje się tam też dzielnik napięcia zbudowany z rezystorów 1kOhm i 2kOhm, który podaje na pin RX modułu napięcie 3,3V. Zapobiega to uszkodzeniu układu, który pracuje w logice 3,3V, a Arduino w 5V. Napięcia wychodzącego z pinu TX nie trzeba podnosić, co byłoby bardziej kłopotliwe, gdyż Arduino rozpoznaje 3,3V jako logiczne 1. Na płytce umieściłem także potencjometr 10kOhm, który służy do ustawienia kontrastu wyświetlacza. Aby umożliwić komunikację z notebookiem, który nie posiada wbudowanego modułu BT potrzebny jest adapter podłączany do niego przez USB.

IMG_20190125_224118.thumb.jpg.d0ae58731e2ce83238cb3672d009595a.jpgIMG_20190125_224106.thumb.jpg.910e5a92ebea7da995c171e27eddf952.jpg

SOFTWARE

Program Arduino napisany został w środowisku Arduino IDE, czyli standardowym środowisku. Program na PC powstał w środowisku Processing. Przy wyborze zdecydowało kryterium języka - operuję tylko C++ i Java - oraz interfejs graficzny. Zrealizowałem też identyczną komunikację korzystając z C++ i CodeBlocks, lecz program konsolowy mnie nie satysfakcjonował. Na screenie przedstawiłem, gdzie znaleźć numer portu, do którego przypisany jest moduł HC-06 oraz interfejs programu wraz z przykładowym fragmentem mapy, którą Wall-E stworzył.

1615952904_Beztytuu.thumb.png.a09b45d71f929887305f53fb329b832b.png1180739527_Beztytuu2.thumb.png.177d5bfdcb5e2808c1df78c11aef75a0.png1895605582_Beztytuu3.thumb.png.7986e1e963bdd3505d2d9a7394e2c347.png

Kod Arduino:

/*
 1 - stop
 2 - do przodu   
 3 - do tyłu    
 4 - lewo  
 5 - prawo   
 6 - żądanie trasy
 7 - żądanie pomiaru
 81...86 - zmiana prędkośćci
 101...118 - pozycja serwa
 */

#include <SoftwareSerial.h>     //dodanie bibliotek
#include <Servo.h>
#include <Stepper.h>
#include <LiquidCrystal.h>

#define echo 11           //podłączenie czujnika odległości
#define trig 12

LiquidCrystal lcd(14, 15, 16, 17, 18, 19);   //tworzenie obiektów
SoftwareSerial bt (0,1);
Stepper left(64, 2, 4, 3, 5);
Stepper right(64, 6, 8, 7, 9);
Servo serwo;

char state;             //zmienna przechowująca odczyt z bluetooth
long czas;              //zmienne używane przy pomiarze odległości
int dystans;
int prawy=0, lewy=0;         //koła: do tyłu/stop/do przódu
int pom;               //zmienna pomocnicza przy nadawaniu wyniku pomiaru
int steps;              //przebyte kroki            

void setup() {
 pinMode(echo, INPUT);       //deklaracje OUTPUT/INPUT czujnika odległości
 pinMode(trig, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);        //ustanowienie komunikacji przez bluetooth
 serwo.attach(10);         //podłączenie serwa
 right.setSpeed(300);        //domyślna prędkość silników
 left.setSpeed(300);
 lcd.begin(16, 2);         //ustannowienie komunikacji z wyświetlaczem
 lcd.setCursor(0, 0);        //początkowe dane do wyświetlenia
 lcd.print("STOP"); 
 lcd.setCursor(8, 0); 
 lcd.print("SPEED: 6");
 lcd.setCursor(0, 1); 
 lcd.print("Wall-E");
 lcd.setCursor(8, 1); 
 lcd.print("SERVO: 9"); 
}

void loop() {
 if(Serial.available() > 0){       //jeżeli istnieją dane do odebrania
 state = Serial.read();         //odbierz

 switch (state) {            
 case '1':                //stop
  lewy = 0;
  prawy = 0;
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("STOP ");
 break; 
 case '2':                //do przodu
  lewy = 1;
  prawy = 1;
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("FORW. ");
 break;  
 case '3':                //do tyłu
  lewy = -1;
  prawy = -1;
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("BACKW.");  
 break;
 case '4':                 //wokół własnej osi w lewo
  lewy=-1;
  prawy=1;
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("LEFT ");
 break;
 case '5':                 //wokół własnej osi w prawo
  lewy=1;
  prawy=-1;
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("RIGHT ");
 break;
 case '6':                 //żądanie przebytych kroków
  Serial.print(char(steps/10+115));
  steps=0;
 break;  
 case '7':                 //żądanie pomiaru z czujnika odległości
 delay(200);
 pom = pomiar();
 if(pom < 115)
 Serial.print(char(pom));
 else
 Serial.print(char(115));
 break;
 case 'Q':                 //zmiana prędkości
 case 'R':
 case 'S':
 case 'T':
 case 'U':
 case 'V':
 case 'W':
  left.setSpeed(int(state-80)*50);
  right.setSpeed(int(state-80)*50);
  lcd.setCursor(15, 0); 
  lcd.print(int(state-80));
 break;
 default:                    //zmiana pozycji serwa
  serwo.write(int(state-100)*10);
  if(int(state-100) < 10){
  if(int(state-100) == 9){
  lcd.setCursor(14, 1);
  lcd.print(" ");}
  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.print(int(state-100));} 
  else
  {lcd.setCursor(14, 1);
  lcd.print(int(state-100));}
 break;
 } 
 }
 
 if(lewy == 1) {left.step(-1); steps++;}       //ruch i odnotowanie do zmiennej steps
 else if(lewy == -1) {left.step(1); steps++;}
 
 if(prawy == 1) right.step(-1);
 else if(prawy == -1) right.step(1);

 if(steps == 100){               //automatyczne wysłanie ilości kroków po wykonaniu 100
  Serial.print(char(steps/10+115));
  steps=0;
 }
 }

int pomiar()          //funkcja pomiar z czujnika odległości
{ digitalWrite(trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig, LOW);
 
 czas = pulseIn(echo, HIGH);
 dystans = czas / 58;
 return dystans;
}

Kod Processing:

import processing.serial.*;  //dodanie biblioteki
Serial bt;          //obiekt - port szeregowy
int odleglosc = 0;      //zmienna przechowująca odczyt z czujnika odległości
int pozycja=9;        //pozycja serwa
boolean flag_up=false, flag_down=false, flag_lewa=false, flag_prawa=false;  //flagi kierunku
boolean pomiar = false;  //flaga mówiąca czy robot ma wykonywać pomiar        
int speed = 6;      //prędkość
int licznik = 0;     //wartość używana przy żądaniu przebytej odleglości
float ang = 0;      //odchylenie robota od położenia wyjściowego
float x_co, y_co;     //koordynaty x, y
int steps=0;       //odebrana ilośc przebytych kroków
float[][] dots = new float[1000][2];    //tablica na przeszkody
int odczyt;        //dane odebrane z bluetooth 
int i;           //zmienna pomocnicza przy rysowaniu przeszkód

void setup(){
 size(1000,500);            //rozmiar okna
 bt=new Serial(this, "COM13", 9600);   //tworzenie obiektu
 bt.buffer(1);             //ilośc bajtów do buforowania
}

void serialEvent (Serial bt){     //SerialEvent
 odczyt = bt.read();
 if(odczyt >= 115) {steps = (odczyt-115)*10;     //informacja o przebytych krokach
 pozycja();                      //odświeżenie pozycji
 }
 else 
 {odleglosc = odczyt;                 //informacja o nowej przeszkodzie 
 dots[i][0]=x_co+odleglosc*2.5*sin(ang+((float)(9-pozycja)/18)*PI); //OX
 dots[i][1]=-y_co-odleglosc*2.5*cos(ang+((float)(9-pozycja)/18)*PI); //OY
 i++;}
}

void draw(){
 
 background(100); 
 
 fill(255, 255, 255);
 rect(500, 0, 500, 500);
 for(int i = 0; i<21; i++)                //tworzenie siatki
  line(500, i*25+y_co%25, 1000, i*25+y_co%25);
 for(int i = 0; i<21; i++){
  if(i*25-x_co%25>0)
  line(500+i*25-x_co%25, 0, 500+i*25-x_co%25, 500);}
 textSize(10);
 fill(255, 255, 255);
 text("10cm", 470, 50+y_co%25);              //jedna kratka 10x10cm
 
 fill(1);
 for(int j=0; j<=i; j++){                 //wyswietlenie przeszkód
 if(dots[j][0] < 250-x_co && dots[j][1] < 250-y_co && dots[j][0] > -250+x_co && dots[j][1] > -250+x_co)
 rect(750+dots[j][0]-x_co, 250+dots[j][1]+y_co, 5, 5);}
 
 fill(0, 200, 0);                      //wyswietlenie robota
 triangle(750+10*sin(ang), 250-10*cos(ang), 750+10*sin(ang+PI*3/4), 250-10*cos(ang+PI*3/4),750+10*sin(ang+PI*5/4), 250-10*cos(ang+PI*5/4));
 
 fill(150);      //napis serwo i wskaźnik pozycji
 rect(50, 50, 200, 200);
 textSize(30);
 fill(255, 255, 255);
 text("Serwo", 60, 40);
 line(150, 200, 150-90*sin((float)(pozycja*10-90)/57), 200-90*cos((float)(pozycja*10-90)/57));
 
 fill(150);        //napis odległość i odczyt z czujnika odległości
 rect(300,50,150,50);
 fill(255, 255, 255);
 textSize(30);
 text("Odległość", 310, 40);
 text(odleglosc, 310, 90);
 
 fill(150);          //przyciski do sterowania serwem
 rect(190,400,50,50);
 rect(260,400,50,50);
 fill(255, 0, 0);
 triangle(230, 440, 230, 410, 200, 425);
 triangle(270, 440, 270, 410, 300, 425);
 
if(flag_up) 
 fill(120);        //sterowanie kołami
else
 fill(150);
 rect(300, 150, 150, 50);
if(flag_down)
 fill(120);
else
 fill(150);
 rect(300, 300, 150, 50);
if(flag_lewa) 
 fill(120);
else
 fill(150);
 rect(300, 225, 50, 50); 
if(flag_prawa) 
 fill(120);
else
 fill(150);
 rect(400, 225, 50, 50);
if(flag_up)
 fill(150);
else
 fill(255, 0, 0);
 triangle(350, 190, 375, 160, 400, 190);
if(flag_down)
 fill(150);
else
 fill(255, 0, 0);
 triangle(350, 310, 375, 340, 400, 310);
if(flag_lewa) 
 fill(150);
else
 fill(255, 0, 0);
 triangle(340, 230, 310, 250, 340, 270);
if(flag_prawa) 
 fill(150);
else
 fill(255, 0, 0); 
 triangle(410, 230, 440, 250, 410, 270); 
 
 fill(150);         //przyciski do regulowania prędkości
 rect(50, 300, 50, 50);
 rect(50, 400, 50, 50);
 fill(255, 0, 0);
 triangle(60, 340, 75, 310, 90, 340);
 triangle(60, 410, 75, 440, 90, 410);
 fill(5);
 line(60, 390 - (speed*5), 90, 390 - (speed*5));
 
 fill(150);         //przycisk włącz/wyłącz autopomiar
 rect(150, 300, 100, 50);
 fill(255, 255, 255);
 textSize(20);
 if(pomiar)
 text("Pom. ON", 157, 340);
 else
 text("Pom. OFF", 155, 340);

 sterowanie();
}
  
void sterowanie(){           //funkcja obsługi przycisków
  if(mousePressed && mouseX<250 && mouseX>150 && mouseY<350 && mouseY>300){
   pomiar=!pomiar;          //przycisk pomiar ON/OFF
   if(!pomiar) odleglosc=0;
   delay(100);}
   
  if(pomiar) licznik++;        //automatyczne żądanie informacji o przeszkodach
  if(licznik == 50) {
   bt.write('7');
   i++;
   licznik = 0;}
   
  if(mousePressed && mouseX<100 && mouseX>50 && mouseY<350 && mouseY>300 && speed<6){
   speed++;              //zwiększ prędkość
   bt.write(char(speed+80));
   delay(100);}
   
  if(mousePressed && mouseX<100 && mouseX>50 && mouseY<450 && mouseY>400 && speed>1){
   speed--;               //zmniejsz prędkość
   bt.write(char(speed+80));
   delay(100);}  
 
 if(mousePressed && mouseX<240 && mouseX>190 && mouseY<450 && mouseY>400 && pozycja<18){
   pozycja++;             //obsługa strzałek do serwa
   bt.write(char(pozycja+100));
   delay(100);}
 
 else if(mousePressed && mouseX<310 && mouseX>260 && mouseY<450 && mouseY>400 && pozycja>0){
   pozycja--;
   bt.write(char(pozycja+100));
   delay(100);}
   
 if(mousePressed && mouseX<450 && mouseX>300 && mouseY<200 && mouseY>150){
   flag_up=!flag_up;          //do przodu
   flag_down=false;
   flag_prawa=false;
   flag_lewa=false;
   if(flag_up)
   bt.write('2');
   else
   bt.write('1');
   delay(100);}  
 
 if(mousePressed && mouseX<450 && mouseX>300 && mouseY<350 && mouseY>300){
   flag_down=!flag_down;        //do tyłu
   flag_up=false;
   flag_prawa=false;
   flag_lewa=false; 
   if(flag_down)
   bt.write('3');
   else
   bt.write('1');
   delay(100);}
  
  if(mousePressed && mouseX<350 && mouseX>300 && mouseY<275 && mouseY>225)
   {flag_lewa=!flag_lewa;        //obrót wokół własnej osi w lewo
   if(flag_lewa)
   bt.write('4');
   else
   bt.write('1');
   flag_up=false;
   flag_down=false;
   flag_prawa=false;
   delay(100);
   bt.write('6');
   delay(100);}
   
  if(mousePressed && mouseX<450 && mouseX>400 && mouseY<275 && mouseY>225){
   flag_prawa=!flag_prawa;         //obrót wokół własnej osi w prawo
   if(flag_prawa)
   bt.write('5');
   else
   bt.write('1');
   flag_up=false;
   flag_down=false;
   flag_lewa=false;
   delay(100);
   bt.write('6');
   delay(100);} 
 }
 
void pozycja()                 //funkcja odświeżania pozycji robota
 {
if(flag_lewa)
 ang-=(float)(steps*TWO_PI)/5600;
else if(flag_prawa)
 ang+=(float)(steps*TWO_PI)/5600;
else if(flag_up){
 x_co+=((float)steps*sin(ang))/40;
 y_co+=((float)steps*cos(ang))/40;}
else if(flag_down){
 x_co-=((float)steps*sin(ang))/40;
 y_co-=((float)steps*cos(ang))/40;} 
 }

ZASILANIE

Robot zasilany jest z powerbanka umieszczonego pod sklejką. Planowałem wykorzystanie zwykłej baterii, lecz silniki krokowy pobierają razem prąd 600mA, co powodowało przerwy w zasilaniu z czterech paluszków AA.

Mam nadzieję, że Wall-E spodoba się forumowiczom. Z przyjemnością publikuję jego opis na Forbocie. Mam 17 lat i rok temu zacząłem swoją przygodę z elektroniką i programowaniem, a mój pojazd jest jej efektem. W przyszłości planuję rozszerzyć jego możliwości dodając chociażby układ z rodziny ESP w miejsce Arduino, co otworzy go na IoT i zwiększy jego autonomię. Zachęcam do komentowania, jest to bezcenna możliwość do wymiany doświadczeń i opinii.

IMG_20190125_224145.jpg

Edytowano przez Treker
Poprawiłem formatowanie.
 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Podoba Ci się ten projekt? Zostaw pozytywny komentarz i daj znać autorowi, że zbudował coś fajnego!

Masz uwagi? Napisz kulturalnie co warto zmienić. Doceń pracę autora nad konstrukcją oraz opisem.

@FiFi98, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:

 • Chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności? Skorzystaj z tematu powitania użytkowników.
 • Opis najciekawszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z forum znajdziesz w temacie instrukcja korzystania z forum - co warto wiedzieć?
 • Poszczególne posty możesz oceniać (pozytywnie i negatywnie) za pomocą reakcji - ikona serca w prawym dolnym rogu każdej wiadomości.

Właśnie zaakceptowałem opis. Dziękuję za przedstawienie ciekawego projektu, zachęcam do prezentowania kolejnych DIY oraz aktywności na naszym forum 😉

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.