Skocz do zawartości

Lampka nocna - ON/OFF za pomocą jednego przycisku na bazie biblioteki FastLED.


Oniudra

Pomocna odpowiedź

Witam,

zbudowałem lampkę nocną krok po kroku z tym filmem:

Wszystko byłoby w porządku gdyby nie jedna bardzo uciążliwa rzecz. Można za pomocą biblioteki FastLED i gotowego kodu zmieniać tylko efekty świecenia tej lampki (po wpięciu do prądu lampka od razu świeci). Chciałbym więc dodać włączenie i wyłączenie jej z tym że mam do dyspozycji tylko 1 przycisk monostabilny. Najprościej oczywiście byłoby dodać 2 przycisk, który będzie wpięty do obwodu zasilania ale nie wierzę że nie idzie tego rozwiązać w kodzie programu. Mam już nawet pewną koncepcję ale jestem amatorem więc kompletnie nie wiem jak powiązać tą bibliotekę z takim rozwiązaniem (https://www.youtube.com/watch?v=IsDzxtaZCoI) czyli długością wciśnięcia przycisku.(np żeby włączyć lampkę trzymamy 3 sekundy wciśnięty przycisk, żeby zmienić  program klikamy szybko raz, a żeby wyłączyć znowu trzymamy 3s). 

Z góry dziękuję za odpowiedź

Link do komentarza
Share on other sites

@Oniudra witam na forum 🙂 Na pewno da się to zrobić, pokaż swój aktualny kod i daj znać na czym dokładnie utknąłeś. Nie wiesz jak to zaprogramować czy nie wiesz ogólnie jak to powinno działać (od strony algorytmu)?

Link do komentarza
Share on other sites

Witam, dziękuję za szybkie zainteresowanie się tematem. Nie wiem jak to powinno działaś od strony algorytmu, wydaje mi się że mam za dużo if w tej drugiej pętli "void changeEffect() {" lub coś nie do końca poukładane, bo gdy kompiluję program to pokazuje mi błąd: (exit status 1'RGBLoop' was not declared in this scope) tak jakby wyrzucało mi instrukcję z pętli case ale po usunięciu/skróceniu o tę pętlę znowu pokazuje że nie może wykonać programu w kolejnej pętli, więc chyba coś w zmiennych też jest źle. Już się trochę gubię-zawsze miałem do czynienie z krótszymi programami i nigdy nie wykorzystywałem case'a. Czysty kod wziąłem z tej strony: https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-all-ledstrip-effects-in-one/ natomiast mój zamieszczę poniżej:

#include "FastLED.h"
#include <EEPROM.h>
#define NUM_LEDS 60 
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define PIN 5 

#define BUTTON 2
byte selectedEffect=0;

float pressLength_milliSeconds = 0;
word degineoptionOne_milliSeconds = 500;
word optionTwo_milliSeconds = 2000;

void setup()
{
 FastLED.addLeds<WS2811, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
 pinMode(2,INPUT_PULLUP); // internal pull-up resistor
 attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (BUTTON), changeEffect, CHANGE); // pressed
}

unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50;  // the debounce time; increase if the output flickers


// *** REPLACE FROM HERE ***
void loop() { 
 EEPROM.get(0,selectedEffect); 
 
 if(selectedEffect>18) { 
  selectedEffect=0;
  EEPROM.put(0,0); 
 } 
 
 switch(selectedEffect) {
  
  case 0 : {
        // RGBLoop - no parameters
        RGBLoop();
        break;
       }

  case 1 : {
        // FadeInOut - Color (red, green. blue)
        FadeInOut(0xff, 0x00, 0x00); // red
        FadeInOut(0xff, 0xff, 0xff); // white 
        FadeInOut(0x00, 0x00, 0xff); // blue
        break;
       }
       
  case 2 : {
        // Strobe - Color (red, green, blue), number of flashes, flash speed, end pause
        Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 10, 50, 1000);
        break;
       }

  case 3 : {
        // HalloweenEyes - Color (red, green, blue), Size of eye, space between eyes, fade (true/false), steps, fade delay, end pause
        HalloweenEyes(0xff, 0x00, 0x00, 
               1, 4, 
               true, random(5,50), random(50,150), 
               random(1000, 10000));
        HalloweenEyes(0xff, 0x00, 0x00, 
               1, 4, 
               true, random(5,50), random(50,150), 
               random(1000, 10000));
        break;
       }
       
  case 4 : {
        // CylonBounce - Color (red, green, blue), eye size, speed delay, end pause
        CylonBounce(0xff, 0x00, 0x00, 4, 10, 50);
        break;
       }
       
  case 5 : {
        // NewKITT - Color (red, green, blue), eye size, speed delay, end pause
        NewKITT(0xff, 0x00, 0x00, 8, 10, 50);
        break;
       }
       
  case 6 : {
        // Twinkle - Color (red, green, blue), count, speed delay, only one twinkle (true/false) 
        Twinkle(0xff, 0x00, 0x00, 10, 100, false);
        break;
       }
       
  case 7 : { 
        // TwinkleRandom - twinkle count, speed delay, only one (true/false)
        TwinkleRandom(20, 100, false);
        break;
       }
       
  case 8 : {
        // Sparkle - Color (red, green, blue), speed delay
        Sparkle(0xff, 0xff, 0xff, 0);
        break;
       }
        
  case 9 : {
        // SnowSparkle - Color (red, green, blue), sparkle delay, speed delay
        SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100,1000));
        break;
       }
       
  case 10 : {
        // Running Lights - Color (red, green, blue), wave dealy
        RunningLights(0xff,0x00,0x00, 50); // red
        RunningLights(0xff,0xff,0xff, 50); // white
        RunningLights(0x00,0x00,0xff, 50); // blue
        break;
       }
       
  case 11 : {
        // colorWipe - Color (red, green, blue), speed delay
        colorWipe(0x00,0xff,0x00, 50);
        colorWipe(0x00,0x00,0x00, 50);
        break;
       }

  case 12 : {
        // rainbowCycle - speed delay
        rainbowCycle(20);
        break;
       }

  case 13 : {
        // theatherChase - Color (red, green, blue), speed delay
        theaterChase(0xff,0,0,50);
        break;
       }

  case 14 : {
        // theaterChaseRainbow - Speed delay
        theaterChaseRainbow(50);
        break;
       }

  case 15 : {
        // Fire - Cooling rate, Sparking rate, speed delay
        Fire(55,120,15);
        break;
       }


       // simple bouncingBalls not included, since BouncingColoredBalls can perform this as well as shown below
       // BouncingColoredBalls - Number of balls, color (red, green, blue) array, continuous
       // CAUTION: If set to continuous then this effect will never stop!!! 
       
  case 16 : {
        // mimic BouncingBalls
        byte onecolor[1][3] = { {0xff, 0x00, 0x00} };
        BouncingColoredBalls(1, onecolor, false);
        break;
       }

  case 17 : {
        // multiple colored balls
        byte colors[3][3] = { {0xff, 0x00, 0x00}, 
                   {0xff, 0xff, 0xff}, 
                   {0x00, 0x00, 0xff} };
        BouncingColoredBalls(3, colors, false);
        break;
       }

  case 18 : {
        // meteorRain - Color (red, green, blue), meteor size, trail decay, random trail decay (true/false), speed delay 
        meteorRain(0xff,0xff,0xff,10, 64, true, 30);
        break;
       }
 }
}

void changeEffect() {
 if(pressLength_milliSeconds <= optionOne_milliSeconds){
 if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay);
 {
 if (digitalRead (BUTTON) == HIGH) {
  selectedEffect++;
  EEPROM.put(0, selectedEffect);
  asm volatile (" jmp 0");
}else if(pressLength_milliSeconds >= optionTwo_milliSeconds){
FastLED.clear ();
  }
  }
 }
 }
} 


// *************************
// ** LEDEffect Functions **
// *************************

void RGBLoop(){
 for(int j = 0; j < 3; j++ ) { 
  // Fade IN
  for(int k = 0; k < 256; k++) { 
   switch(j) { 
    case 0: setAll(k,0,0); break;
    case 1: setAll(0,k,0); break;
    case 2: setAll(0,0,k); break;
   }
   showStrip();
   delay(3);
  }
  // Fade OUT
  for(int k = 255; k >= 0; k--) { 
   switch(j) { 
    case 0: setAll(k,0,0); break;
    case 1: setAll(0,k,0); break;
    case 2: setAll(0,0,k); break;
   }
   showStrip();
   delay(3);
  }
 }
}

void FadeInOut(byte red, byte green, byte blue){
 float r, g, b;
   
 for(int k = 0; k < 256; k=k+1) { 
  r = (k/256.0)*red;
  g = (k/256.0)*green;
  b = (k/256.0)*blue;
  setAll(r,g,b);
  showStrip();
 }
   
 for(int k = 255; k >= 0; k=k-2) {
  r = (k/256.0)*red;
  g = (k/256.0)*green;
  b = (k/256.0)*blue;
  setAll(r,g,b);
  showStrip();
 }
}

void Strobe(byte red, byte green, byte blue, int StrobeCount, int FlashDelay, int EndPause){
 for(int j = 0; j < StrobeCount; j++) {
  setAll(red,green,blue);
  showStrip();
  delay(FlashDelay);
  setAll(0,0,0);
  showStrip();
  delay(FlashDelay);
 }
 
 delay(EndPause);
}

void HalloweenEyes(byte red, byte green, byte blue, 
          int EyeWidth, int EyeSpace, 
          boolean Fade, int Steps, int FadeDelay,
          int EndPause){
 randomSeed(analogRead(0));
 
 int i;
 int StartPoint = random( 0, NUM_LEDS - (2*EyeWidth) - EyeSpace );
 int Start2ndEye = StartPoint + EyeWidth + EyeSpace;
 
 for(i = 0; i < EyeWidth; i++) {
  setPixel(StartPoint + i, red, green, blue);
  setPixel(Start2ndEye + i, red, green, blue);
 }
 
 showStrip();
 
 if(Fade==true) {
  float r, g, b;
 
  for(int j = Steps; j >= 0; j--) {
   r = j*(red/Steps);
   g = j*(green/Steps);
   b = j*(blue/Steps);
   
   for(i = 0; i < EyeWidth; i++) {
    setPixel(StartPoint + i, r, g, b);
    setPixel(Start2ndEye + i, r, g, b);
   }
   
   showStrip();
   delay(FadeDelay);
  }
 }
 
 setAll(0,0,0); // Set all black
 
 delay(EndPause);
}

void CylonBounce(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay){

 for(int i = 0; i < NUM_LEDS-EyeSize-2; i++) {
  setAll(0,0,0);
  setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
  for(int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
   setPixel(i+j, red, green, blue); 
  }
  setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
 }

 delay(ReturnDelay);

 for(int i = NUM_LEDS-EyeSize-2; i > 0; i--) {
  setAll(0,0,0);
  setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
  for(int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
   setPixel(i+j, red, green, blue); 
  }
  setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
 }
 
 delay(ReturnDelay);
}

void NewKITT(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay){
 RightToLeft(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
 LeftToRight(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
 OutsideToCenter(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
 CenterToOutside(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
 LeftToRight(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
 RightToLeft(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
 OutsideToCenter(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
 CenterToOutside(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
}

// used by NewKITT
void CenterToOutside(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay) {
 for(int i =((NUM_LEDS-EyeSize)/2); i>=0; i--) {
  setAll(0,0,0);
  
  setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
  for(int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
   setPixel(i+j, red, green, blue); 
  }
  setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
  
  setPixel(NUM_LEDS-i, red/10, green/10, blue/10);
  for(int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
   setPixel(NUM_LEDS-i-j, red, green, blue); 
  }
  setPixel(NUM_LEDS-i-EyeSize-1, red/10, green/10, blue/10);
  
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
 }
 delay(ReturnDelay);
}

// used by NewKITT
void OutsideToCenter(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay) {
 for(int i = 0; i<=((NUM_LEDS-EyeSize)/2); i++) {
  setAll(0,0,0);
  
  setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
  for(int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
   setPixel(i+j, red, green, blue); 
  }
  setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
  
  setPixel(NUM_LEDS-i, red/10, green/10, blue/10);
  for(int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
   setPixel(NUM_LEDS-i-j, red, green, blue); 
  }
  setPixel(NUM_LEDS-i-EyeSize-1, red/10, green/10, blue/10);
  
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
 }
 delay(ReturnDelay);
}

// used by NewKITT
void LeftToRight(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay) {
 for(int i = 0; i < NUM_LEDS-EyeSize-2; i++) {
  setAll(0,0,0);
  setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
  for(int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
   setPixel(i+j, red, green, blue); 
  }
  setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
 }
 delay(ReturnDelay);
}

// used by NewKITT
void RightToLeft(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay) {
 for(int i = NUM_LEDS-EyeSize-2; i > 0; i--) {
  setAll(0,0,0);
  setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
  for(int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
   setPixel(i+j, red, green, blue); 
  }
  setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
 }
 delay(ReturnDelay);
}

void Twinkle(byte red, byte green, byte blue, int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne) {
 setAll(0,0,0);
 
 for (int i=0; i<Count; i++) {
   setPixel(random(NUM_LEDS),red,green,blue);
   showStrip();
   delay(SpeedDelay);
   if(OnlyOne) { 
    setAll(0,0,0); 
   }
  }
 
 delay(SpeedDelay);
}

void TwinkleRandom(int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne) {
 setAll(0,0,0);
 
 for (int i=0; i<Count; i++) {
   setPixel(random(NUM_LEDS),random(0,255),random(0,255),random(0,255));
   showStrip();
   delay(SpeedDelay);
   if(OnlyOne) { 
    setAll(0,0,0); 
   }
  }
 
 delay(SpeedDelay);
}

void Sparkle(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
 int Pixel = random(NUM_LEDS);
 setPixel(Pixel,red,green,blue);
 showStrip();
 delay(SpeedDelay);
 setPixel(Pixel,0,0,0);
}

void SnowSparkle(byte red, byte green, byte blue, int SparkleDelay, int SpeedDelay) {
 setAll(red,green,blue);
 
 int Pixel = random(NUM_LEDS);
 setPixel(Pixel,0xff,0xff,0xff);
 showStrip();
 delay(SparkleDelay);
 setPixel(Pixel,red,green,blue);
 showStrip();
 delay(SpeedDelay);
}

void RunningLights(byte red, byte green, byte blue, int WaveDelay) {
 int Position=0;
 
 for(int i=0; i<NUM_LEDS*2; i++)
 {
   Position++; // = 0; //Position + Rate;
   for(int i=0; i<NUM_LEDS; i++) {
    // sine wave, 3 offset waves make a rainbow!
    //float level = sin(i+Position) * 127 + 128;
    //setPixel(i,level,0,0);
    //float level = sin(i+Position) * 127 + 128;
    setPixel(i,((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*red,
          ((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*green,
          ((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*blue);
   }
   
   showStrip();
   delay(WaveDelay);
 }
}

void colorWipe(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
 for(uint16_t i=0; i<NUM_LEDS; i++) {
   setPixel(i, red, green, blue);
   showStrip();
   delay(SpeedDelay);
 }
}

void rainbowCycle(int SpeedDelay) {
 byte *c;
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i< NUM_LEDS; i++) {
   c=Wheel(((i * 256 / NUM_LEDS) + j) & 255);
   setPixel(i, *c, *(c+1), *(c+2));
  }
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
 }
}

// used by rainbowCycle and theaterChaseRainbow
byte * Wheel(byte WheelPos) {
 static byte c[3];
 
 if(WheelPos < 85) {
  c[0]=WheelPos * 3;
  c[1]=255 - WheelPos * 3;
  c[2]=0;
 } else if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  c[0]=255 - WheelPos * 3;
  c[1]=0;
  c[2]=WheelPos * 3;
 } else {
  WheelPos -= 170;
  c[0]=0;
  c[1]=WheelPos * 3;
  c[2]=255 - WheelPos * 3;
 }

 return c;
}

void theaterChase(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
 for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (int i=0; i < NUM_LEDS; i=i+3) {
    setPixel(i+q, red, green, blue);  //turn every third pixel on
   }
   showStrip();
   
   delay(SpeedDelay);
   
   for (int i=0; i < NUM_LEDS; i=i+3) {
    setPixel(i+q, 0,0,0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

void theaterChaseRainbow(int SpeedDelay) {
 byte *c;
 
 for (int j=0; j < 256; j++) {   // cycle all 256 colors in the wheel
  for (int q=0; q < 3; q++) {
    for (int i=0; i < NUM_LEDS; i=i+3) {
     c = Wheel( (i+j) % 255);
     setPixel(i+q, *c, *(c+1), *(c+2));  //turn every third pixel on
    }
    showStrip();
    
    delay(SpeedDelay);
    
    for (int i=0; i < NUM_LEDS; i=i+3) {
     setPixel(i+q, 0,0,0);    //turn every third pixel off
    }
  }
 }
}

void Fire(int Cooling, int Sparking, int SpeedDelay) {
 static byte heat[NUM_LEDS];
 int cooldown;
 
 // Step 1. Cool down every cell a little
 for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  cooldown = random(0, ((Cooling * 10) / NUM_LEDS) + 2);
  
  if(cooldown>heat[i]) {
   heat[i]=0;
  } else {
   heat[i]=heat[i]-cooldown;
  }
 }
 
 // Step 2. Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
 for( int k= NUM_LEDS - 1; k >= 2; k--) {
  heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2]) / 3;
 }
  
 // Step 3. Randomly ignite new 'sparks' near the bottom
 if( random(255) < Sparking ) {
  int y = random(7);
  heat[y] = heat[y] + random(160,255);
  //heat[y] = random(160,255);
 }

 // Step 4. Convert heat to LED colors
 for( int j = 0; j < NUM_LEDS; j++) {
  setPixelHeatColor(j, heat[j] );
 }

 showStrip();
 delay(SpeedDelay);
}

void setPixelHeatColor (int Pixel, byte temperature) {
 // Scale 'heat' down from 0-255 to 0-191
 byte t192 = round((temperature/255.0)*191);
 
 // calculate ramp up from
 byte heatramp = t192 & 0x3F; // 0..63
 heatramp <<= 2; // scale up to 0..252
 
 // figure out which third of the spectrum we're in:
 if( t192 > 0x80) {           // hottest
  setPixel(Pixel, 255, 255, heatramp);
 } else if( t192 > 0x40 ) {       // middle
  setPixel(Pixel, 255, heatramp, 0);
 } else {                // coolest
  setPixel(Pixel, heatramp, 0, 0);
 }
}

void BouncingColoredBalls(int BallCount, byte colors[][3], boolean continuous) {
 float Gravity = -9.81;
 int StartHeight = 1;
 
 float Height[BallCount];
 float ImpactVelocityStart = sqrt( -2 * Gravity * StartHeight );
 float ImpactVelocity[BallCount];
 float TimeSinceLastBounce[BallCount];
 int  Position[BallCount];
 long ClockTimeSinceLastBounce[BallCount];
 float Dampening[BallCount];
 boolean ballBouncing[BallCount];
 boolean ballsStillBouncing = true;
 
 for (int i = 0 ; i < BallCount ; i++) {  
  ClockTimeSinceLastBounce[i] = millis();
  Height[i] = StartHeight;
  Position[i] = 0; 
  ImpactVelocity[i] = ImpactVelocityStart;
  TimeSinceLastBounce[i] = 0;
  Dampening[i] = 0.90 - float(i)/pow(BallCount,2);
  ballBouncing[i]=true; 
 }

 while (ballsStillBouncing) {
  for (int i = 0 ; i < BallCount ; i++) {
   TimeSinceLastBounce[i] = millis() - ClockTimeSinceLastBounce[i];
   Height[i] = 0.5 * Gravity * pow( TimeSinceLastBounce[i]/1000 , 2.0 ) + ImpactVelocity[i] * TimeSinceLastBounce[i]/1000;
 
   if ( Height[i] < 0 ) {           
    Height[i] = 0;
    ImpactVelocity[i] = Dampening[i] * ImpactVelocity[i];
    ClockTimeSinceLastBounce[i] = millis();
 
    if ( ImpactVelocity[i] < 0.01 ) {
     if (continuous) {
      ImpactVelocity[i] = ImpactVelocityStart;
     } else {
      ballBouncing[i]=false;
     }
    }
   }
   Position[i] = round( Height[i] * (NUM_LEDS - 1) / StartHeight);
  }

  ballsStillBouncing = false; // assume no balls bouncing
  for (int i = 0 ; i < BallCount ; i++) {
   setPixel(Position[i],colors[i][0],colors[i][1],colors[i][2]);
   if ( ballBouncing[i] ) {
    ballsStillBouncing = true;
   }
  }
  
  showStrip();
  setAll(0,0,0);
 }
}

void meteorRain(byte red, byte green, byte blue, byte meteorSize, byte meteorTrailDecay, boolean meteorRandomDecay, int SpeedDelay) { 
 setAll(0,0,0);
 
 for(int i = 0; i < NUM_LEDS+NUM_LEDS; i++) {
  
  
  // fade brightness all LEDs one step
  for(int j=0; j<NUM_LEDS; j++) {
   if( (!meteorRandomDecay) || (random(10)>5) ) {
    fadeToBlack(j, meteorTrailDecay );    
   }
  }
  
  // draw meteor
  for(int j = 0; j < meteorSize; j++) {
   if( ( i-j <NUM_LEDS) && (i-j>=0) ) {
    setPixel(i-j, red, green, blue);
   } 
  }
  
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
 }
}

// used by meteorrain
void fadeToBlack(int ledNo, byte fadeValue) {
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H 
  // NeoPixel
  uint32_t oldColor;
  uint8_t r, g, b;
  int value;
  
  oldColor = strip.getPixelColor(ledNo);
  r = (oldColor & 0x00ff0000UL) >> 16;
  g = (oldColor & 0x0000ff00UL) >> 8;
  b = (oldColor & 0x000000ffUL);

  r=(r<=10)? 0 : (int) r-(r*fadeValue/256);
  g=(g<=10)? 0 : (int) g-(g*fadeValue/256);
  b=(b<=10)? 0 : (int) b-(b*fadeValue/256);
  
  strip.setPixelColor(ledNo, r,g,b);
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
  // FastLED
  leds[ledNo].fadeToBlackBy( fadeValue );
 #endif 
}

// *** REPLACE TO HERE ***// ***************************************
// ** FastLed/NeoPixel Common Functions **
// ***************************************

// Apply LED color changes
void showStrip() {
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H 
  // NeoPixel
  strip.show();
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
  // FastLED
  FastLED.show();
 #endif
}

// Set a LED color (not yet visible)
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H 
  // NeoPixel
  strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H 
  // FastLED
  leds[Pixel].r = red;
  leds[Pixel].g = green;
  leds[Pixel].b = blue;
 #endif
}

// Set all LEDs to a given color and apply it (visible)
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
 for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
  setPixel(i, red, green, blue); 
 }
 showStrip();
}

 

Link do komentarza
Share on other sites

@Oniudra Mógłbyś zastosować pulseIn i sprawdzać długość impulsu i np. gdy przytrzymamy przycisk przez dłużej niż 3000ms to aktywny = ~aktywny oraz cały kod umieścić w while(aktywny)

podeśle zmodyfikowany kod jak będę miał czas

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.