Skocz do zawartości
SebaSaper

Podpowiedzcie co napisałem źle w programie - tester ogniw 18650

Pomocna odpowiedź

jestem poczatkujacy z Arduino ostatnio zrobilem tester na jedno ogniwo 18650 .

Próboje go przerobić na więcej sztuk ( na 2 sztuki w przyszlości 10-15 ) lecz wywala mi błąd program pisze sam .

podpowiedzcie co jest żle bo nie wiem już sam siedzę od kilkunastu godzin ale nie potrafię tego ogarnąć .

daję caly kod oraz link to testera którym się inspirowalem

na koniec male pytanko  do wykonania używam arduino pro mini  na schemacie w linku jedno ogniw wykorzystuje 2 porty ADC czy moŻna to jakiś obejŚĆ aby wykozystywaŁo 1 port bo jeŚli tak to bym przerobił nie na 2 sztuki a na 4

https://arduinowpraktyce.blogspot.com/2018/02/tester-pojemnosci-i-rezystancji.html

#define gatePin1 12

#define highPin1 A1

#define lowPin1 A0


#define gatePin2 13

#define highPin2 A2

#define lowPin2 A3

#include <Wire.h>

#include <TimerOne.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

boolean finished1 = false;

boolean finished2 = false;

int printStart = 0;
int interval = 5000;

float shuntRes = 8.2;
float voltRef = 5.00;

float mAh1 = 0;
int poj1 = 0;
float current1 = 0.0;
float battStart1 = 0.0;
float battVolt1 = 0.0;
float shuntVolt1 = 0.0;
float battLow1 = 2.7;
float rezwew1 = 0;
float roznica1 = 0;
float suma1 = 0;

float mAh2 = 0;
int poj2 = 0;
float current2 = 0.0;
float battStart2 = 0.0;
float battVolt2 = 0.0;
float shuntVolt2 = 0.0;
float battLow2 = 2.7;
float rezwew2 = 0;
float roznica2 = 0;
float suma2 = 0;

int pomiar1 = 0;
int pomiar2 = 0;

 float Time0=0;
 float Time1=0;
 
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long millisPassed = 0;

void setup() {

lcd.init();
lcd.init();
lcd.backlight(); 
pinMode(gatePin1, OUTPUT);
digitalWrite(gatePin1, LOW);
lcd.home();
lcd.print("Test ogniwa");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Prosze czekac");
delay(3000);
battStart1 = analogRead(highPin1) * voltRef / 1024.0;


lcd.init();
lcd.init();
lcd.backlight(); 
pinMode(gatePin2, OUTPUT);
digitalWrite(gatePin2, LOW);
lcd.home();
lcd.print("Test ogniwa");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Prosze czekac");
delay(2000);
battStart2 = analogRead(highPin2) * voltRef / 1024.0;
delay(3000);

void loop()
 
 
battVolt1 = analogRead(highPin1) * voltRef / 1024.0;
shuntVolt1 = analogRead(lowPin1) * voltRef / 1024.0;
if(battVolt1 >= battLow1 && finished1 == false);

}

{
 digitalWrite(gatePin1, HIGH);
 millisPassed = millis() - previousMillis;
 current1 = (battVolt1 - shuntVolt1) / shuntRes;
 mAh1 = mAh1 + (current1 * 1000.0) * (millisPassed / 3600000.0);

 previousMillis = millis();
 if(pomiar1 > 0 && pomiar1 < 5)
{
(suma1=suma1+battVolt1); 
}
if(pomiar1 == 6)
{
suma1=suma1/4;
roznica1 = battStart1/suma1;
rezwew1 = (roznica1 - 1)*4.9; // Oblicza rez. wew.
}

battVolt2 = analogRead(highPin2) * voltRef / 1024.0;
shuntVolt2 = analogRead(lowPin2) * voltRef / 1024.0;
if(battVolt2 >= battLow2 && finished2 == false);
{
digitalWrite(gatePin2, HIGH);
millisPassed = millis() - previousMillis;
current2 = (battVolt2 - shuntVolt2) / shuntRes;
mAh2 = mAh2 + (current2 * 1000.0) * (millisPassed / 3600000.0);

previousMillis = millis();
if(pomiar2 > 0 && pomiar2 < 5)
{
(suma2=suma2+battVolt2); 
}
if(pomiar2 == 6)
{
suma2=suma2/4;
roznica2 = battStart2/suma2;
rezwew2 = (roznica2 - 1)*4.9; // Oblicza rez. wew.
}


lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("U:");
lcd.print(battVolt1);
lcd.print("V");
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print("I:");
lcd.print(current1);
lcd.print("A");
lcd.setCursor(0,1);
poj1=mAh1;
lcd.print(poj1);
lcd.print("mAh");
if(pomiar1 > 6)
{
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("Rw:");
lcd.print(rezwew1);
}
pomiar1++;
delay(interval);
}
if(battVolt1 < battLow1) // Rozłącza obciążenie i wyświetla wyniki
{
digitalWrite(gatePin1, LOW);

finished1 = true;

lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Koniec1");
lcd.setCursor(0,1);
poj1=mAh1;
lcd.print(poj1);
lcd.print("mAh ");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("Rw:");
lcd.print(rezwew1);

delay(interval * 2);
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("U:");
lcd.print(battVolt2);
lcd.print("V");
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print("I:");
lcd.print(current2);
lcd.print("A");
lcd.setCursor(0,1);
poj2=mAh2;
lcd.print(poj2);
lcd.print("mAh");
if(pomiar2 > 6)
{
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("Rw:");
lcd.print(rezwew2);
}
pomiar2++;
delay(interval);
}
if(battVolt2 < battLow2) // Rozłącza obciążenie i wyświetla wyniki
{
digitalWrite(gatePin2, LOW);

finished2 = true;

lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Koniec2");
lcd.setCursor(0,1);
poj2=mAh2;
lcd.print(poj2);
lcd.print("mAh ");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("Rw:");
lcd.print(rezwew2);

delay(interval * 2);}

}
}

}

 

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

By Ci można było pomóc musisz pokazać ten komunikat błędu.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Sorki zapomniałem dorzucę za godzinkę bo nie ma mnie w domu

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

@SebaSaper popracuj trochę nad estetyką programu - wcięcia i odpowiednie formatowanie to podstawa, bo to Cie w tej chwili gubi. Zobacz przykładowo na poniższy fragment:

void loop()
 
 
battVolt1 = analogRead(highPin1) * voltRef / 1024.0;
shuntVolt1 = analogRead(lowPin1) * voltRef / 1024.0;
if(battVolt1 >= battLow1 && finished1 == false);

}

{

Coś tu na pewno jest źle z tymi nawiasami, do tego 3 linijki wstrzeliłeś w kompletnie złe miejsce (miedzy nazwę funkcji, a przed nawias otwierający blok kodu). Po drugie, czy na pewno ten if miał się kończyć średnikiem? Gdybyś pilnował formatowania to takich błędów by nie było 😉

 • Pomogłeś! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
Arduino:1.8.3 (Windows XP), Płytka:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"

D:\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10803 -build-path C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027 -warnings=none -build-cache C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_cache_674854 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\TESTER_18650\TESTER_18650.ino
D:\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10803 -build-path C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027 -warnings=none -build-cache C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_cache_674854 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\TESTER_18650\TESTER_18650.ino
Using board 'pro' from platform in folder: D:\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: D:\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "D:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\Wire.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "D:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2\LiquidCrystal_I2C.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"D:\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne" "-IC:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2" "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp" -o "C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\arduino_build_807027\sketch\TESTER_18650.ino.cpp.o"
C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\TESTER_18650\TESTER_18650.ino: In function 'void setup()':

TESTER_18650:93: error: expected initializer before 'battVolt1'

 battVolt1 = analogRead(highPin1) * voltRef / 1024.0;

 ^

C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\TESTER_18650\TESTER_18650.ino: At global scope:

TESTER_18650:99: error: expected unqualified-id before '{' token

 {

 ^

Użycie biblioteki Wire w wersji 1.0 z folderu: D:\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire 
Użycie biblioteki TimerOne w wersji 1.1 z folderu: C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\TimerOne 
Użycie biblioteki LiquidCrystal_I2C-1.1.2 w wersji 1.1.2 z folderu: C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2 
exit status 1
expected initializer before 'battVolt1'

Dorzuczm opis błędu

Dziękuje za podpowiedż.

mam jeszcze tylko male pytanko można jakoś obejsc to że arduino zużywa 2 piny ADC na jedno ogniwo aby na ogniwo był tylko 1 pin czy nie można tak , przepraszam za pytanie ale jeszcze nie ogarniam wszystkiego.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Ja trochę z innej beczki.

Używasz pro mini - ile ma wejść analogowych? Jeśli na ogniwo potrzebujesz dwóch, to ile ogniw jednocześnie możesz testować?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Wychodzi na to że tylko dwa ale zastanawiam się czy można to obejść tak aby na ogniwo używać jedno wyjście ADC

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

A mnie wychodzi na to że trzy, a jak zmienisz wyświetlacz na jakiś SPI to cztery.

 • Pomogłeś! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dziękuję za pomoc wnioskując na podpowiedziach postaram się to już ogarnąć sam jeszcze raz dziękuję za pomoc

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

No na pewno używasz zmiennej battVolt1 bez inicjalizacji i masz chyba coś nie tak z nawiasami koło linii 99.

Treker, dałoby radę dodać numery linii do kodu?

 • Lubię! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.


×
×
 • Utwórz nowe...